0
Hopp til hovedinnhold

Prosjekter

Sosiologisk studie av religiøse følelser. Statskirker og religiøs pluralisme - et nordisk dilemma? Samfundsvitenskapelig metodologi anvendt på religion i moderne samfund.

Vitenskapelige publikasjoner

 • Lund, Rolf Lyneborg; Jørgensen, Anja; Riis, Ole Preben (2019). Social Geographical Patterns in Membership of the Established Church in Denmark. Nordic Journal of Religion and Society. ISSN: 0809-7291. 32 (1). s 55 - 70. doi:10.18261/issn.1890-7008-2019-01-04.
 • Riis, Ole Preben (2014). Gud og mammon, historisk og aktuelt. Gud og Mammon, religion og næringsliv. ISBN: 9788202458997. Cappelen Damm Akademisk. Artikkel. s 23 - 46.
 • Riis, Ole Preben (2013). Ethical theory and popular ethics. Theoretical and applied ethics. ISBN: 978-87-7112-116-2. Aalborg Universitetsforlag. Artikkel. s 95 - 114.
 • Riis, Ole Preben; Balsnes, Anne Haugland (2013). Ikke bare vakkert. Påskemusikk med innhold og emosjonell kraft. Fra forsakelse til feelgood. Musikk, sang og dans i religiøst liv. ISBN: 978-82-7634-985-6. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 10. s 225 - 243.
 • Balsnes, Anne Haugland; Riis, Ole Preben (2013). Performing Bach's Passion Music in a Late Modern Context. Journal of Contemporary Religion. ISSN: 1353-7903. 28 (1). s 95 - 108. doi:10.1080/13537903.2013.750844.
 • Riis, Ole Preben (2013). Religion in Scandinavia in the beginning of the 21st century. Protestantisme en Europa du nord aux xx et xxi siecles. ISBN: 9782868205704. Presses Universitaires de Strasbourg. Artikkel. s 11 - 26.
 • Riis, Ole Preben (2013). Sociology and Complexity. The challenge of complexity. ISBN: 978-87-7112-097-4. Aalborg Universitetsforlag. artikkel. s 27 - 46.
 • Riis, Ole Preben (2012). Combining Quantitative and Qualitative Methods in the Sociology of Religion. New Methods in the Sociology of Religion. ISBN: 9789004176034. Brill Academic Publishers. Artikkel. s 91 - 115.
 • Riis, Ole Preben (2012). Meningen med Bachs passionmusik i vor tid. Intuition. ISBN: 9788771120660. Aalborg Universitetsforlag. Artikkel.
 • Riis, Ole Preben (2012). Religion as a multicukltural marker in late modern society. Reasonable accommodation. ISBN: 9780774822657. University of British Columbia Press. Artikkel. s 187 - 207.
 • Riis, Ole Preben (2012). Religion as a multicultural marker in advanced modern society. Reasonable Accomodation - Manging religious diversity. ISBN: 9780774822763. University of British Columbia Press. artikkel. s 187 - 207.
 • Riis, Ole Preben (2011). Normativity in empircal social studies. Difficult normativity : normative dimensions in research on religion and theology. ISBN: 978-3-631-61993-3. Peter Lang Publishing Group. s 109 - 129.
 • Riis, Ole Preben (2011). Rejection of Religious Pluralism - the Danish Case. Nordic Journal of Religion and Society. ISSN: 0809-7291. 1 (24). s 19 - 36.
 • Riis, Ole Preben (2011). Religion. Sociologi - en grundbog til et fag. ISBN: 978-87-412-5424-1. Hans Reitzels Forlag. Artikkel. s 341 - 359.
 • Riis, Ole Preben (2010). Religion. Sociologi - en grundbog til et fag. ISBN: 9788741254241. Hans Reitzels Forlag. Religion. s 341 - 360.
 • Riis, Ole Preben (2009). The Choice of Methodology for an Empirical Project in the Sociology of Religion. Religioni e Società-Rivista di scienze sociali della religione. ISSN: 0394-9397. xxxiv (63).
 • Riis, Ole Preben (2008). Le dilemme nordique. Det nordiske dilemma. Religion(s) et identité(s) en Europe. Sciences Po. faglig_bok_forlag. s 7498.
 • Riis, Ole Preben (2008). Methodology in sociology of religion. The sociology of religion. Oxford University Press. s 229 - 244.
 • Riis, Ole Preben (2007). Modes of Religious Pluralism under Conditions of Globalization. Democracy and Human Rights in Multicultural Societies. Ashgate.
 • Riis, Ole Preben; Woodhead, Linda (2007). Religion and emotion. Religion in late modernity : essays in honor of Pål Repstad / edited by Inger Furseth and Paul Leer-Salvesen. Tapir Akademisk Forlag. s 153 - 170.
 • Riis, Ole Preben (2007). Religion, Pluralism in 9 local and global Perspective: Image of the Prohet Mohammed seen in a Danish and global perspective. Religion, Globalization, and Culture. Brill Academic Publishers.
 • Riis, Ole Preben (2005). Le poids de luthéranisme dans l'enseignement religieux au Danemark. Des maitres et des dieux - ecoles et religions en Europe. Red. Jean-Paul Willaime & Sévérine Mathieu. Belin. faglig_bok_institusjon. s 83 - 96.
 • Riis, Ole Preben (2005). The sociology of religion in Denmark. Nordic Journal of Religion and Society. ISSN: 0809-7291. 18 (Vol. 18, no. 2). s 177 - 194.
 • Riis, Ole Preben (2017). Sociologi En nøgle til samfundet. ISBN: 9788741267098. Hans Reitzels Forlag. s 267.
 • Zeller, jørg; Riis, Ole Preben; Nykanen, Hannes (2013). Theoretical and applied ethics. ISBN: 978-87-7112-116-2. Aalborg Universitetsforlag. s 278.
 • Rheinbacher, Gunnar Scott; Riis, Ole Preben; Zeller, Jörg (2013). The challenge of complexity. ISBN: 978-87-7112-097-4. Aalborg Universitetsforlag. s 134.
 • Riis, Ole Preben (2012). Åbne vinduer. ISBN: 9788771150582. Forlaget Alfa. s 178.
 • Riis, Ole Preben; Berzano, Luigi (2012). New Methods in the Sociology of Religion. ISBN: 9789004176034. Brill Academic Publishers. s 291.
 • Riis, Ole Preben; Woodhead, Linda (2010). A Sociology of Religious Emotion. ISBN: 978-0-19-956760-7. Oxford University Press. s 270.
 • Riis, Ole Preben (2005). Samfundsvidenskab i praksis. Introduktion til anvendt metode. ISBN: 8741203631. Hans Reitzels forlag. s 228.

Ekspertområder

Sist endret: 21.06.2018 14:06