Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Odd Kenneth Hillesund

Universitetslektor

Vitenskapelige publikasjoner

  • Bertelsen, Bård; Hillesund, Odd Kenneth; Bøe, Tore Dag; Lidbom, Per Arne; Sundet, Rolf; Biesta, Gert J.J. (2023). The World Asks Something from Us: An Interview With Gert Biesta About Encountering Subjects in Education and Mental Health Work. Journal of constructivist psychology. ISSN: 1072-0537. s 1 - 11. doi:10.1080/10720537.2023.2291648.
  • Zahl-Olsen, Rune; Hillesund, Odd Kenneth; Ness, Ottar; Oterholt, Frank (2022). Å bli familieterapeut: En kvalitativ studie av videoveiledning i familieterapiutdanning. UNIPED. ISSN: 1500-4538. 45 (3). s 233 - 244. doi:10.18261/uniped.45.3.7.
  • Zahl-Olsen, Rune; Hillesund, Odd Kenneth; Ness, Ottar; Oterholt, Frank (2022). Å bli familieterapeut: En kvalitativ studie av videoveiledning i familieterapiutdanning.. UNIPED. ISSN: 1500-4538. doi:10.18261/uniped.45.3.7.
  • Helgeland, Anne; Oanes, Camilla Jensen; Hillesund, Odd Kenneth; Zahl-Olsen, Rune (2017). Med blikk på oss selv : intensivt familieterapeutisk behandlingstilbud. Fokus på familien. ISSN: 0332-5415. 45 (4). s 258 - 279. doi:10.18261/issn.0807-7487-2017-04-02.
  • Ulland, Dagfinn; Ulland, Erna; Hillesund, Odd Kenneth (2014). Samhandling om utdanning av psykisk helsearbeidere. Nordisk sygeplejeforskning. ISSN: 1892-2678. 4 (2). s 129 - 141.
  • Hillesund, Odd Kenneth; Bertelsen, Bård (2023). Was that me?.
  • Bøe, Tore Dag; Lidbom, Per Arne; Sundet, Rolf; Hillesund, Odd Kenneth; Bertelsen, Bård (2019). What the world asks of me.
  • Bøe, Tore Dag; Hillesund, Odd Kenneth; Austrud, Stein (2016). ANERKJENNENDE ARBEID MED BARN OG UNGDOM MED ATFERDSVANSKER Hvordan kan perspektiver fra terapi, ny forskning og bruk av musikk gi nyttige innspill?.
  • Bøe, Tore Dag; Bertelsen, Bård; Lidbom, Per Arne; Hillesund, Odd Kenneth (2016). “Attentive pro-spective responsibility: Opening the future for each other”.

Forskningsgrupper

Sist endret: 19.04.2023 15:04