Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content
 
Kontor:
E2085B ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Vitenskapelige publikasjoner

 • Simonhjell, Nora (2024). Traumatic Family Memories, Questions of Care, and the Role of Next of Kin in Contemporary Norwegian Fiction. Narrative Medicine: Trauma and Ethics. ISBN: 978-1-64889-845-7. Vernon Press. 3.2.5.
 • Simonhjell, Nora (2023). Krakilsk naudsyn: om korleis merksemda for sårbare liv dannar indre samanheng i Olaug Nilssens forfattarskap 1998–2020. Skriftkultur. ISSN: 2535-7395. 5s 79 - 100. doi:10.23865/noasp.204.ch4.
 • Hellstrand, Ingvil Førland; Simonhjell, Nora; Gripsrud, Birgitta Haga; Michaelsen, Ragnhild Margrete Finnesand; Ramvi, Ellen; Leiknes, Ingrid Margrethe (2023). Livshistorier i omsorgsarbeid. Utfordringer og muligheter ved bruk av livshistoriedokumentasjon på sykehjem. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling. ISSN: 2464-4153. 8 (1). s 43 - 59. doi:10.7577/sjvd.5115.
 • Simonhjell, Nora (2023). «men nåken må nå gjer det». Pårørenderollen og omsorgsetiske dilemma i Olaug Nilssens Yt etter evne, få etter behov (2020). Nordic Journal of Arts, Culture and Health. 5 (1). s 1 - 14. doi:10.18261/njach.5.1.2.
 • Simonhjell, Nora; Jager, Andreas Benedikt (2022). "Skjelv du på handa". Norsk litterær årbok 2022. ISBN: 9788234008344. Det Norske Samlaget. Innleiing. s 9 - 16.
 • Simonhjell, Nora (2021). An Ageing Woman's Dilemma. The Varieties of Silence in Merethe Lindstrøm's Novel Days in the Histories of Silence. Cultural Histories of Ageing: Myths, Plots and Metaphors of the Senescent Self. ISBN: 9780367769741. Routledge. 15. s 276 - 296.
 • Simonhjell, Nora; Jager, Andreas Benedikt (2021). Noe mister vi sammen, noe mister vi hver for oss. Norsk litterær årbok 2021. ISBN: 9788234005619. Det Norske Samlaget. Artikkel. s 9 - 25.
 • Simonhjell, Nora; Jager, Andreas Benedikt (2020). Innleiing. Norsk litterær årbok 2020. ISBN: 9788234003301. Det Norske Samlaget. Innleiing. s 7 - 28.
 • Simonhjell, Nora (2020). Å fortelje eller bli fortalt: Ein analyse av Olaug Nilssens Tung tids tale (2017). Religiøst medborgerskap. Funksjonshemming, likeverd og menneskesyn. ISBN: 978-82-02-68108-1. Cappelen Damm Akademisk. 8. s 175 - 192.
 • Simonhjell, Nora (2019). 'Jeg angret på tilbudet om skyss'. Døden i Cecilie Engers roman Pust for meg. Alt som lever må dø : døden som tverrfaglig kunnskapsfelt. ISBN: 9788230402344. Scandinavian Academic Press. 8. s 223 - 248.
 • Simonhjell, Nora; Jager, Andreas Benedikt (2019). Innleiing. Norsk litterær årbok 2019. ISBN: 9788252199277. Det Norske Samlaget. Innleiing. s 7 - 20.
 • Simonhjell, Nora; Hellstrand, Ingvil Førland (2019). «De skrev henne ned» Livsarket og fortellinger om identitet og omsorg. Tidsskrift for omsorgsforskning. ISSN: 2387-5976. 5 (2). s 1 - 14. doi:10.18261/issn.2387-5984-2019-02-03.
 • Jager, Andreas Benedikt; Simonhjell, Nora (2018). Innleiing. Norsk litterær årbok 2018. ISBN: 9788252195644. Det Norske Samlaget. 1. s 7 - 21.
 • Simonhjell, Nora (2017). Beyond shadow and play: different epresentations of dementia in contemporary Scandinavian literature. Dementia and Literature: Interdisciplinary Perspectives (Routledge Advances in the Medical Humanities). ISBN: 978-1315-20731-5. Routledge. 8. s 133 - 147.
 • Simonhjell, Nora (2017). Gavene og sinnets gåter. Cecilie Engers Mors gaver som demensfortelling. Lidelsens estetikk: Sår, sorg og smerte i litteratur, film og medier. ISBN: 9788290359954. Alvheim og Eide akademisk forlag. 9. s 159 - 182.
 • Simonhjell, Nora; Jager, Andreas Benedikt (2017). Innleiing. Norsk litterær årbok 2017. ISBN: 9788252194081. Det Norske Samlaget. Kapittel 1. s 7 - 25.
 • Simonhjell, Nora (2017). Miss Landmine in Angola. Negotiating the Political Aesthetics of the Mutilated Body. (Post)Colonial Histories. Trauma, Memory and Reconciliation in the Context of the Angolan Civil War. ISBN: 978-3-8376-3479-2. Transcript Verlag. 10. s 235 - 254.
 • Kuppers, Petra; Steichmann, Lisa; Gray, Jonny; Yergeau, Melanie; Cox, Aimee Meredith; Simonhjell, Nora; Marcus, Neil; Curans, Elisabeth; DiPetra, Amber; Heit, Stephanie (2017). Touching Disability Culture: Dansing Tiresias Petra Kuppers With contributions by Lisa Steichmann, Jonny Gray, Melanie Yergeau, Aimee Meredith Cox, Nora Simonhjell, Neil Marcus, Elisabeth Curans, Amber DiPetra and Stephanie Heit. The Oxford Handbook of Dance and Wellbeing (Oxford Handbooks). ISBN: 978-0199949298. Oxford University Press. 33. s 607 - 630.
 • Simonhjell, Nora (2016). Gløymt maskulin maskerade : eit nytt blikk på delar av forfattarskapen til Gunnar Lunde. Norsk litterær årbok 2016. ISBN: 978-82-521-9064-9. Det Norske Samlaget. Artikkel. s 199 - 220.
 • Simonhjell, Nora (2016). Liklengt og funne lik. Om oppløysingsprosessane i Alfred Hauges "Epitafium" og to andre likdikt. Mellom sky og havsens grunne. Nylesninger i Alfred Hauges forfatterskap. ISBN: 9788270998739. Novus Forlag. Kapittel. s 203 - 222.
 • Simonhjell, Nora (2016). Tre ikke helt tilfeldige gatebilder fra norsk sekstitallspoesi. Gaden. Æstetisk, sprogligt, kulturelt.. ISBN: 978-87-93358-22-5. Forlaget Spring. Kapittel. s 236 - 246.
 • Simonhjell, Nora (2015). 'helvits-angst og lukkedraum' Norsk lyrikk 2014. Norsk Litterær Årbok 2015. ISBN: 978-82-521-8802-8. Det Norske Samlaget. Kapittel 3. s 40 - 62.
 • Simonhjell, Nora (2014). 'Det er sånn med de beste diktene at de kommer fra andres landskap' Lyrikkåret 2013. Norsk litterær årbok 2014. ISBN: 9788252184631. Det Norske Samlaget. Kapittel 1. s 13 - 40.
 • Simonhjell, Nora (2012). Det perfekte defekte mennesket: Kroppslig sårbarhet som visuell aktivisme - en analyse av kortfilmen "Det defekte menneske". Lambda Nordica: Tidskrift om homosexualitet. ISSN: 1100-2573. 17 (1-2). s 144 - 167.
 • Simonhjell, Nora (2012). Ordene er inngangen til ham Om minne, tagnad og traume i Merethe Lindstrøms roman "Stillhetens historie". Norsk Litterær Årbok. ISSN: 0078-1266. s 84 - 112.
 • Simonhjell, Nora (2008). Den skadde og funksjonshemma mannen i Lars Ramslies roman Biopsi. Tekster på tvers. Queer-inspirerte lesninger. Tapir Akademisk Forlag. s 213 - 231.
 • Simonhjell, Nora (2008). Oracular Practice, Crip Body and the Poetry of Collaboration A Mediation hosted by Petra Kuppers with Amiee Meredith Cox, Jim Ferris, Alison Kafer, Neil Marcus, Nora Simonhjell, Lisa Steichmann and Sadie Wilcox. About Performance. ISSN: 1324-6089. About Performance (No 8 2008 Still/Movi). s 67 - 90.
 • Simonhjell, Nora (2007). "en flod av ensmhent att drukna i" Om Sara Stridsbergs Drömfakulteten - tillegg till sexualteorien. Nordisk Råds litteraturpris 2006. Norsk litterær årbok. Det Norske Samlaget. s 56 - 72.
 • Simonhjell, Nora (2004). Møte med Variasjonar eller korleis mannen frå Corleck endra livet mitt : om Geir Pollens diktsamling Variasjonar I - XXX, Gyldendal 1989. Fag og fagnad : festskrift til Kjell-Arild Madssen i høve 60-årsdagen 28. oktober 2004 / (red.) Pål Hamre, Ove Langlo,Odd Monsson og Hilde Osdal. Høgskulen i Volda. faglig_bok_institusjon. s 217 - 224.
 • Simonhjell, Nora (2004). Rapport frå Røynda: avdeling for litteratur og tabu. Venceremos: Jan Inge Sørbø på Cuba. Høgskulen i Volda. faglig_bok_institusjon. s 152 - 165.
 • Simonhjell, Nora (2003). "Brettar ut avisa". Marius Hjelle (Red.): Pax Poeta - antikrigsdikt. Det Norske Samlaget. s 69.
 • Simonhjell, Nora (2003). "Frokost". Ferdskriver. Teatergarasjen BIT. faglig_bok_institusjon.
 • Simonhjell, Nora (2003). "Frå ei tilfeldig minnebok". Hans P Laberg, Morten Eek og Stein Andreassen (red).: Prosa fra en liten by, Alf 15 - produksjon, Flekkefjord. Alf 15. faglig_bok_institusjon. s 5 - 8.
 • Simonhjell, Nora; Jager, Andreas Benedikt (2022). Norsk litterær årbok 2022. ISBN: 9788234008344. Det Norske Samlaget. s 392.
 • Simonhjell, Nora; Jager, Andreas Benedikt (2021). Norsk litterær årbok 2021. ISBN: 9788234005619. Det Norske Samlaget. s 399.
 • Simonhjell, Nora; Jager, Andreas Benedikt (2020). Norsk litterær årbok 2020. ISBN: 9788234003301. Det Norske Samlaget. s 368.
 • Simonhjell, Nora; Jager, Andreas Benedikt (2019). Norsk litterær årbok 2019. ISBN: 9788252199277. Det Norske Samlaget. s 329.
 • Simonhjell, Nora; Jager, Andreas Benedikt (2018). Norsk litterær årbok 2018. ISBN: 9788252195644. Det Norske Samlaget. s 341.
 • Simonhjell, Nora; Jager, Andreas Benedikt (2017). Norsk litterær årbok 2017. ISBN: 9788252194081. Det Norske Samlaget. s 286.
 • Simonhjell, Nora (2024). What cares? An aesthetic approach to care and technology.
 • Simonhjell, Nora (2024). "Lyset som brenner, valkkee" M. Seppola Simonsens nye kvenske poesi.
 • Simonhjell, Nora (2023). How to make a book?.
 • Simonhjell, Nora (2023). «Som vann i ei blodåre». Punktnedslag i tre av Nils Christian Moe-Repstads dikt om hav og kropp.
 • Simonhjell, Nora (2023). Hvordan og hvorfor er helse og omsorg så viktige temaer i norsk samtidslitteratur?.

Sist endret: 12.10.2018 13:10