0
Hopp til hovedinnhold

Nichole M. Silva Elgueta

Seniorrådgiver

Senter for anvendt kommunalforskning (SAKOM) // Etter – og videreutdanningsenheten

 
Kontor:
HU070 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )
Kontortid:
Mandag- fredag 08:30- 15:30

Seniorrådgiver ved Forskningsadministrativ avdeling

Prosjektleder for NARMAs Kompetanseutviklingsprogram (i samarbeid Forskningsrådet og NARMA/UHR, samt Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA) 

Lenke til CV


Administrative prosjekt

Tidl. Prosjektleder for etter- og videreutdanningstilbud (EVU) ved Fakultet for Samfunnsvitenskap og Handelshøyskolen

Vitenskapelige prosjekt

Nordiske velferdsinnovasjoner (2014)

Strategisk kompetanseledelse blant bedrifter på Sørlandet (2013)

Annet

Fagoversetter Identifisering og endring av organisasjonskultur- De konkurrende verdier av Kim S. Cameron og Robert E. Quinn. (2013)

Undervisning av samfunnsvitenskapelig metode (Kvalitativ) ved studiet Master i ledelse, UiA (2013- 2017)

Sist endret: 2.05.2022 16:05