Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Nichole M. Silva Elgueta

Seniorrådgiver

Senter for anvendt kommunalforskning (SAKOM) // Etter – og videreutdanningsenheten

 
Kontor:
H2-018 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )
Kontortid:
Mandag- fredag 08:30- 15:30

 

Seniorrådgiver ved Fakultet for samfunnsvitenskap

Etter- og videreutdanningsenheten (EVU) ved Fakultet for samfunnsvitenskap

Seniorrådgiver og prosjektmedarbeider ved Senter for anvendt kommunalforskning (SAKOM)

Lenke til CV (Linkedin)

 

Administrative prosjekt

NARMAs Kompetanseutviklingsprogram ved NARMA/UHR, i samarbeid Forskningsrådet, medlem av fagteam

RM Roadmap ambassadør for Norge, europeisk prosjekt for forskningsadministrasjon

Tidl. Prosjektleder for etter- og videreutdanningstilbud (EVU) ved Fakultet for Samfunnsvitenskap og Handelshøyskolen

 

Annet

Fagoversetter Identifisering og endring av organisasjonskultur- De konkurrende verdier av Kim S. Cameron og Robert E. Quinn. (2013)

Undervisning på metodeseminar ved studiet Master i ledelse, UiA (2013- d.d.)

Veileder for mastergradskandidater ved studiet Master i ledelse, UiA (2013- d.d.)

Utvalgte publikasjoner

Vitenskapelige publikasjoner

  • Elgueta, Nichole Makarena Silva (2023). Profesjonsfaglige læringsfellesskap i praksis. Kapasitetsbygging i barnehage, skole og PPT : Profesjonelle lærende felleskap, implementering og ledelse. ISBN: 9788202783778. Cappelen Damm Akademisk. 5. s 78 - 103.
  • Elgueta Silva, Nichole; Nedberg, Hege (2023). The Profession of Research Management and Administration in Norway. The Emerald Handbook of Research Management and Administration Around the World. ISBN: 9781803827025. Emerald Group Publishing Limited. Chapter 5.36. s 723 - 733.

Sist endret: 12.02.2024 11:02