Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
 
Kontor:
A3061 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )

 

Morten Goodwin er professor i kunstig intelligens ved Universitetet i Agder og har en stilling som professor 2 ved OsloMet. Han er medgründer og ledende forsker hos AI Experts, og fungerer som nestleder ved Senter for kunstig intelligensforskning. Han er anerkjent som en av Norges fremste eksperter innen kunstig intelligens. Goodwin kombinerer roller som professor, lærer, samfunnsdebattant, formidler, forfatter og CTO. Med mer enn 15 års akademisk erfaring, en doktorgrad og over 200 fagfellevurderte artikler, er han en dedikert forsker som fokuserer på dype nevrale nettverk. I 2023 mottok han NORA-prisen for sitt fremragende bidrag til AI-samfunnet, utdanning og formidling, og ble av Khrono listet blant de 300 mest publiserte forskerne i Norge.

Goodwin er involvert i en rekke omfattende forskningsprosjekter som dekker både grunnleggende og anvendt AI-forskning. Dette inkluderer arbeid innen sektorer som landbruk, akvakultur, kulturproduksjon, utdanning, helse, industrioptimalisering, naturlig språkbehandling og anbefalingsmotorer. Han er en entusiastisk formidler, og i egenskap av forfatter, debattant og offentlig foredragsholder, leverer han omtrent 100 populærvitenskapelige presentasjoner årlig. Hans primære fokus er på potensialet AI har å tilby og avmystifisering av hans forskningsområde.

 

 

 

Vitenskapelige publikasjoner

 • Abouzeid, Ahmed Abdulrahem Othman; Granmo, Ole-Christoffer; Goodwin, Morten; Webersik, Christian (2024). Towards misinformation mitigation on social media: novel user activity representation for modeling societal acceptance. Journal of Computational Social Science (JCSS). ISSN: 2432-2717. doi:10.1007/s42001-024-00256-9.
 • Jyhne, Sander; Andersen, Per-Arne; Goodwin, Morten; Oveland, Ivar (2023). A Contrastive Learning Scheme with Transformer Innate Patches. Lecture Notes in Computer Science (LNCS). ISSN: 0302-9743. 14381s 103 - 114. doi:10.1007/978-3-031-47994-6_8.
 • Borgersen, Karl Audun Kagnes; Goodwin, Morten; Sharma, Jivitesh (2023). A comparison between Tsetlin machines and deep neural networks in the context of recommendation systems. Proceedings of the Northern Lights Deep Learning Workshop. doi:10.7557/18.6807.
 • Olsen, Ørjan Langøy; Sørdalen, Tonje Knutsen; Goodwin, Morten; Malde, Ketil; Knausgård, Kristian Muri; Halvorsen, Kim Aleksander Tallaksen (2023). A contrastive learning approach for individual re-identification in a wild fish population. Proceedings of the Northern Lights Deep Learning Workshop. 4doi:10.7557/18.6824.
 • Opalic, Sven Myrdahl; Palumbo, Fabrizio; Goodwin, Morten; Lei, Jiao; Nielsen, Henrik Kofoed; Kolhe, Mohan Lal (2023). COST-WINNERS: COST reduction WIth Neural NEtworks-based augmented Random Search for simultaneous thermal and electrical energy storage control. Journal of Energy Storage. ISSN: 2352-152X. 72 (B). doi:10.1016/j.est.2023.108202.
 • Borgersen, Karl Audun Kagnes; Goodwin, Morten; Sharma, Jivitesh; Aasmoe, Tobias; Leonhardsen, Mari; Rørvik, Gro Herredsvela (2023). CorrEmbed: Evaluating Pre-trained Model Image Similarity Efficacy with a Novel Metric. Artificial Intelligence XL: 43rd SGAI International Conference on Artificial Intelligence, AI 2023. ISBN: 978-3-031-47993-9. Springer. Conference paper. s 89 - 102.
 • Jyhne, Sander; Jacobsen, Jørgen Åsbu; Goodwin, Morten; Andersen, Per-Arne (2023). DeNISE: Deep Networks for Improved Segmentation Edges. IFIP Advances in Information and Communication Technology. ISSN: 1868-4238. 675s 81 - 89. doi:10.1007/978-3-031-34111-3_8.
 • Laursen, Rune Alexander; Alo, Peshang; Goodwin, Morten; Andersen, Per-Arne (2023). Distinct Sequential Models for Inference Boosting. Lecture Notes in Computer Science (LNCS). ISSN: 0302-9743. 14381s 198 - 203. doi:10.1007/978-3-031-47994-6_15.
 • Drøsdal, Didrik Kallhovd; Grimsmo, Andreas; Andersen, Per-Arne; Granmo, Ole-Christoffer; Goodwin, Morten (2023). Exploring the Potential of Model-Free Reinforcement Learning using Tsetlin Machines. 2023 International Symposium on the Tsetlin Machine (ISTM). ISBN: 979-8-3503-4477-6. IEEE conference proceedings. Chapter.
 • Biermann, Daniel; Goodwin, Morten; Granmo, Ole-Christoffer (2023). Knowledge Infused Representations Through Combination of Expert Knowledge and Original Input. Nordic Artificial Intelligence Research and Development: 4th Symposium of the Norwegian AI Society, NAIS 2022, Oslo, Norway, May 31-June 1, 2022, Revised Selected Papers. ISBN: 9783031170294. Springer Nature. Konferanseartikkel. s 3 - 15.
 • Gorji, Saeed Rahimi; Granmo, Ole-Christoffer; Goodwin, Morten (2023). Natural Language Modeling with the Tsetlin Machine. Advances and Trends in Artificial Intelligence. Theory and Applications. IEA/AIE 2023.. ISBN: 978-3-031-36821-9. Springer. Chapter. s 141 - 150.
 • Evensen, Vetle Nesland; Henriksen, Gabriel Bergman; Melhus, Sondre; Olsen, Ole Steine; Haugen, Kristina; Dolmen, Dag; Wiklund, Arne; Andersen, Per-Arne; Goodwin, Morten; Korslund, Lars; Noori, Nadia Saad (2023). ReFrogID: Pattern Recognition for Pool Frog Identification Using Deep Learning and Feature Matching. Lecture Notes in Computer Science (LNCS). ISSN: 0302-9743. 14381s 365 - 376. doi:10.1007/978-3-031-47994-6_33.
 • Gunvaldsen, Ole; Thorsen, Henning Blomfeld; Andersen, Per-Arne; Granmo, Ole-Christoffer; Goodwin, Morten (2023). Towards IoT Anomaly Detection with Tsetlin Machines. 2023 International Symposium on the Tsetlin Machine (ISTM). ISBN: 979-8-3503-4477-6. IEEE conference proceedings. Chapter.
 • Biermann, Daniel; Goodwin, Morten; Granmo, Ole-Christoffer (2023). Transfer Learning Through Knowledge-Infused Representations with Contextual Experts. Artificial Intelligence Applications and Innovations. ISBN: 978-3-031-34106-9. Springer. Chapter.
 • Meng, Li; Goodwin, Morten; Yazidi, Anis; Engelstad, Paal E. (2023). Unsupervised State Representation Learning in Partially Observable Atari Games. Computer Analysis of Images and Patterns. CAIP 2023. ISBN: 978-3-031-44239-1. Springer. Chapter. s 212 - 222.
 • Johannesen, Nils Jakob; Kolhe, Mohan Lal; Goodwin, Morten (2023). Vertical Approach Anomaly Detection Using Local Outlier Factor. Power Systems Cybersecurity Methods, Concepts, and Best Practices. ISBN: 978-3-031-20360-2. Springer. Chapter 12. s 297 - 310.
 • Gupta, Aditya; Bringsdal, Even; Knausgård, Kristian Muri; Goodwin, Morten (2022). Accurate Wound and Lice Detection in Atlantic Salmon Fish Using a Convolutional Neural Network. Fishes. ISSN: 2410-3888. 7 (6). doi:10.3390/fishes7060345.
 • Gupta, Aditya; Bringsdal, Even; Salbuvik, Nicole; Knausgård, Kristian Muri; Goodwin, Morten (2022). An Accurate Convolutional Neural Networks Approach to Wound Detection for Farmed Salmon. Engineering Applications of Neural Networks - 23rd International Conference, EAAAI/EANN 2022. ISBN: 978-3-031-08222-1. Springer Nature. Chapter. s 139 - 149.
 • Holen, Martin; Knausgård, Kristian Muri; Goodwin, Morten (2022). An Evaluation of Autonomous Car Simulators and Their Applicability for Supervised and Reinforcement Learning. Intelligent Technologies and Applications: 4th International Conference, INTAP 2021, Grimstad, Norway, October 11–13, 2021, Revised Selected Papers. ISBN: 978-3-031-10524-1. Springer. chapter. s 367 - 379.
 • Lien, Henrik; Biermann, Daniel; Palumbo, Fabrizio; Goodwin, Morten (2022). An Exploration of Semi-supervised Text Classification. Engineering Applications of Neural Networks - 23rd International Conference, EAAAI/EANN 2022. ISBN: 978-3-031-08222-1. Springer Nature. Konferanseartikkel. s 477 - 488.
 • Opalic, Sven Myrdahl; Goodwin, Morten; Lei, Jiao; Nielsen, Henrik Kofoed; Kolhe, Mohan Lal (2022). Augmented Random Search with Artificial Neural Networks for energy cost optimization with battery control. Journal of Cleaner Production. ISSN: 0959-6526. 380 (2). doi:10.1016/j.jclepro.2022.134676.
 • Giri, Charul; Sharma, Jivitesh; Goodwin, Morten (2022). Brain Tumour Segmentation on 3D MRI Using Attention V-Net. Engineering Applications of Neural Networks. EANN 2022. Communications in Computer and Information Science. ISBN: 978-3-031-08223-8. Springer Nature. Chapter. s 336 - 348.
 • Andersen, Per-Arne; Goodwin, Morten; Granmo, Ole-Christoffer (2022). CaiRL: A High-Performance Reinforcement Learning Environment Toolkit. 2022 IEEE Conference on Games (CoG). ISBN: 978-1-6654-5989-1. IEEE conference proceedings. Chapter. s 361 - 368.
 • Fernandez Quilez, Alvaro; Eftestøl, Trygve Christian; Kjosavik, Svein Reidar; Goodwin, Morten; Oppedal, Ketil (2022). Contrasting Axial T2W MRI for Prostate Cancer Triage: A Self-Supervised Learning Approach. IEEE International Symposium on Biomedical Imaging. ISSN: 1945-7928. doi:10.1109/ISBI52829.2022.9761573.
 • Holen, Martin; Knausgård, Kristian Muri; Goodwin, Morten (2022). Development of a Simulator for Prototyping Reinforcement Learning-Based Autonomous Cars. Informatics. ISSN: 2227-9709. 9 (2). doi:10.3390/informatics9020033.
 • Johannesen, Nils Jakob; Kolhe, Mohan Lal; Goodwin, Morten (2022). Evaluating Anomaly Detection Algorithms through different Grid scenarios using k-Nearest Neighbor, iforest and Local Outlier Factor. 2022 7th International Conference on Smart and Sustainable Technologies (SpliTech). ISBN: 978-1-6654-8828-0. IEEE conference proceedings. chapter.
 • Meng, Li; Yazidi, Anis; Goodwin, Morten; Engelstad, Paal (2022). Expert Q-learning: Deep Reinforcement Learning with Coarse State Values from Offline Expert Examples. Proceedings of the Northern Lights Deep Learning Workshop. doi:10.7557/18.6237.
 • Kalhagen, Espen Stausland; Olsen, Ørjan Langøy; Goodwin, Morten; Gupta, Aditya (2022). Hierarchical Object Detection applied to Fish Species. Nordic Machine Intelligence (NMI). ISSN: 2703-9196. 2 (1). s 1 - 15. doi:10.5617/nmi.9452.
 • Szabo, Vera; Ebrahimi, Saeed Hasan; Choux, Martin Marie Hubert; Goodwin, Morten (2022). ITSC Fault Diagnosis in Permanent Magnet Synchronous Motor Drives Using Shallow CNNs. Engineering Applications of Neural Networks - 18th International Conference, EANN 2017. ISBN: 978-3-319-65171-2. Springer. Chapter. s 177 - 189.
 • Gupta, Rashmi; engen, martin; Sandø, Erik; Sjølander, Benjamin Lucas Oscar; Arenberg, Simon; Goodwin, Morten (2022). Implementation of Neural Networks to Predict Crop Yield Production in Norwegian Agriculture. 18th International Conference on Machine Learning and Data Mining, MLDM 2022. ISBN: 978-3-942952-93-4. IBAI Publishing. Chapter. s 17 - 31.
 • Meng, Li; Goodwin, Morten; Yazidi, Anis; Engelstad, Paal (2022). Improving the Diversity of Bootstrapped DQN by Replacing Priors With Noise. IEEE Transactions on Games (TG). ISSN: 2475-1502. 15 (4). s 580 - 589. doi:10.1109/TG.2022.3185330.
 • Abouzeid, Ahmed Abdulrahem Othman; Granmo, Ole-Christoffer; Goodwin, Morten; Webersik, Christian (2022). Label-Critic Tsetlin Machine: A Novel Self-supervised Learning Scheme for Interpretable Clustering. 2022 International Symposium on the Tsetlin Machine (ISTM 2022). ISBN: 978-1-6654-7116-9. IEEE conference proceedings. Chapter. s 41 - 48.
 • Johannesen, Nils Jakob; Kolhe, Mohan Lal; Goodwin, Morten (2022). Load prediction of rural area Nordic holiday resorts for microgrid development. Residential Microgrids and Rural Electrifications. ISBN: 978-0-323-90177-2. Academic Press. Chapter 8. s 163 - 181.
 • Jyhne, Sander; Goodwin, Morten; Andersen, Per-Arne; Oveland, Ivar; Nossum, Alexander Salveson; Ormseth, Karianne Øydegard; Ørstavik, Mathilde; Flatman, Andrew C. (2022). MapAI: Precision in BuildingSegmentation. Nordic Machine Intelligence (NMI). ISSN: 2703-9196. 2s 1 - 3. doi:10.5617/nmi.9849.
 • Fernandez Quilez, Alvaro; Eftestøl, Trygve Christian; Kjosavik, Svein Reidar; Goodwin, Morten; Oppedal, Ketil (2022). Multi-Planar T2W MRI for an Improved Prostate Cancer Lesion Classification. IEEE International Symposium on Biomedical Imaging. ISSN: 1945-7928. doi:10.1109/ISBI52829.2022.9761514.
 • Johannesen, Nils Jakob; Kolhe, Mohan Lal; Goodwin, Morten (2022). Recurrent neural networks for electrical load forecasting to use in demand response. Industrial Demand Response: Methods, best practices, case studies, and applications. ISBN: 9781839535628. IET Digital Library. Chapter 3. s 41 - 58.
 • Yadav, Rohan Kumar; Lei, Jiao; Granmo, Ole-Christoffer; Goodwin, Morten (2022). Robust Interpretable Text Classification against Spurious Correlations Using AND-rules with Negation. Proceedings of the Thirty-First International Joint Conference on Artificial Intelligence. ISBN: 978-1-956792-00-3. AAAI Press. Chapter. s 4439 - 4446.
 • Dutt, Micheal; Redhu, Surender; Goodwin, Morten; Omlin, Christian Walter Peter (2022). Sleep Stage Identification based on Single-Channel EEG Signals using 1-D Convolutional Autoencoders. 2022 IEEE International Conference on E-health Networking, Application & Services (HealthCom). ISBN: 978-1-6654-8016-1. IEEE conference proceedings. Konferanseartikkel. s 94 - 99.
 • Dutt, Micheal; Redhu, Surender; Goodwin, Morten; Omlin, Christian Walter Peter (2022). SleepXAI: An explainable deep learning approach for multi-class sleep stage identification. Applied intelligence (Boston). ISSN: 0924-669X. doi:10.1007/s10489-022-04357-8.
 • Abouzeid, Ahmed Abdulrahem Othman; Granmo, Ole-Christoffer; Webersik, Christian; Goodwin, Morten (2022). Socially Fair Mitigation of Misinformation on Social Networks via Constraint Stochastic Optimization. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence. ISSN: 2159-5399. s 11801 - 11809. doi:10.1609/aaai.v36i11.21436.
 • Goodwin, Morten; Halvorsen, Kim Aleksander Tallaksen; Jiao, Lei; Knausgård, Kristian Muri; Martin, Angela Helen; Moyano, Marta; Oomen, Rebekah Alice; Rasmussen, Jeppe Have; Sørdalen, Tonje Knutsen; Thorbjørnsen, Susanna Huneide (2022). Unlocking the potential of deep learning for marine ecology: overview, applications, and outlook. ICES Journal of Marine Science. ISSN: 1054-3139. 79 (2). s 319 - 336. doi:10.1093/icesjms/fsab255.
 • Abeyrathna, Kuruge Darshana; Granmo, Ole-Christoffer; Shafik, Rishad; Lei, Jiao; Wheeldon, Adrian; Yakovlev, Alex; Lei, Jie; Goodwin, Morten (2021). A multi-step finite-state automaton for arbitrarily deterministic Tsetlin Machine learning. Expert Systems. ISSN: 0266-4720. doi:10.1111/exsy.12836.
 • Saha, Rupsa; Granmo, Ole-Christoffer; Zadorozhny, Vladimir; Goodwin, Morten (2021). A relational Tsetlin Machine with applications to natural language understanding. Journal of Intelligent Information Systems. ISSN: 0925-9902. doi:10.1007/s10844-021-00682-5.
 • Abeyrathna, Kuruge Darshana; Granmo, Ole-Christoffer; Goodwin, Morten (2021). Adaptive sparse representation of continuous input for tsetlin machines based on stochastic searching on the line. Electronics. ISSN: 2079-9292. 10 (17). doi:10.3390/electronics10172107.
 • Dutt, Micheal; Goodwin, Morten; Omlin, Christian Walter Peter (2021). Automatic Sleep Stage Identification with Time Distributed Convolutional Neural Network. Proceedings of the International Joint Conference on Neural Networks. ISSN: 2161-4393. doi:10.1109/IJCNN52387.2021.9533542.
 • Johannesen, Nils Jakob; Kolhe, Mohan Lal; Goodwin, Morten (2021). Comparing recurrent neural networks using principal component analysis for electrical load predictions. 2021 6th International Conference on Smart and Sustainable Technologies - SpliTech. ISBN: 978-953-290-112-2. IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). chapter.
 • Abeyrathna, Kuruge Darshana; Granmo, Ole-Christoffer; Goodwin, Morten (2021). Convolutional Regression Tsetlin Machine: An Interpretable Approach to Convolutional Regression. 2021 6th International Conference on Machine Learning Technologies. ISBN: 978-1-4503-8940-2. Association for Computing Machinery (ACM). chapter. s 65 - 70.
 • Nunavath, Vimala; Johansen, Sahand; Johannessen, Tommy Sandtorv; Jiao, Lei; Hansen, Bjørge Hermann; Berntsen, Sveinung; Goodwin, Morten (2021). Deep Learning for Classifying Physical Activities from Accelerometer Data. Sensors. ISSN: 1424-8220. 21 (16). doi:10.3390/s21165564.
 • Sharma, Jivitesh; Andersen, Per-Arne; Granmo, Ole-Christoffer; Goodwin, Morten (2021). Deep Q-Learning with Q-Matrix Transfer Learning for Novel Fire Evacuation Environment. IEEE Transactions on Systems, Man & Cybernetics. Systems. ISSN: 2168-2216. 51 (12). s 7363 - 7381. doi:10.1109/TSMC.2020.2967936.
 • Sharma, Jivitesh; Granmo, Ole-Christoffer; Goodwin, Morten (2021). Emergency Analysis: Multitask Learning with Deep Convolutional Neural Networks for Fire Emergency Scene Parsing. Lecture Notes in Computer Science (LNCS). ISSN: 0302-9743.
 • Yadav, Rohan Kumar; Lei, Jiao; Granmo, Ole-Christoffer; Goodwin, Morten (2021). Enhancing Interpretable Clauses Semantically using Pretrained Word Representation. Proceedings of the Fourth BlackboxNLP Workshop on Analyzing and Interpreting Neural Networks for NLP. ISBN: 978-1-955917-06-3. Association for Computational Linguistics. chapter. s 265 - 274.
 • Abeyrathna, Kuruge Darshana; Granmo, Ole-Christoffer; Goodwin, Morten (2021). Extending the Tsetlin Machine With Integer-Weighted Clauses for Increased Interpretability. IEEE Access. ISSN: 2169-3536. 9s 8233 - 8248. doi:10.1109/ACCESS.2021.3049569.
 • engen, martin; Sandø, Erik; Sjølander, Benjamin Lucas Oscar; Arenberg, Simon; Gupta, Rashmi; Goodwin, Morten (2021). Farm-Scale Crop Yield Prediction from Multi-Temporal Data Using Deep Hybrid Neural Networks. Agronomy. ISSN: 2073-4395. 11 (12). doi:10.3390/agronomy11122576.
 • Yadav, Rohan Kumar; Lei, Jiao; Granmo, Ole-Christoffer; Goodwin, Morten (2021). Human-Level Interpretable Learning for Aspect-Based Sentiment Analysis. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence. ISSN: 2159-5399. s 14203 - 14212.
 • Fernandez Quilez, Alvaro; Larsen, Steinar Valle; Goodwin, Morten; Gulsrud, Thor Ole; Kjosavik, Svein Reidar; Oppedal, Ketil (2021). Improving prostate whole gland segmentation in T2-weighted MRI with synthetically generated data. 2021 IEEE 18th International Symposium on Biomedical Imaging (ISBI). ISBN: 9781665412469. IEEE conference proceedings. Artikkel. s 1915 - 1919.
 • Yadav, Rohan Kumar; Lei, Jiao; Granmo, Ole-Christoffer; Goodwin, Morten (2021). Interpretability in Word Sense Disambiguation using Tsetlin Machine. Proceedings of the 13th International Conference on Agents and Artificial Intelligence (ICAART 2021). ISBN: 978-989-758-484-8. SciTePress. chapter. s 402 - 409.
 • Abouzeid, Ahmed Abdulrahem Othman; Granmo, Ole-Christoffer; Webersik, Christian; Goodwin, Morten (2021). Learning Automata-based Misinformation Mitigation via Hawkes Processes. Information Systems Frontiers. ISSN: 1387-3326. 23s 1169 - 1188. doi:10.1007/s10796-020-10102-8.
 • Abeyrathna, Kuruge Darshana; Bhattarai, Bimal; Goodwin, Morten; Gorji, Saeed Rahimi; Granmo, Ole-Christoffer; Lei, Jiao; Saha, Rupsa; Yadav, Rohan Kumar (2021). Massively Parallel and Asynchronous Tsetlin Machine Architecture Supporting Almost Constant-Time Scaling. Proceedings of Machine Learning Research (PMLR). ISSN: 2640-3498.
 • Abouzeid, Ahmed Abdulrahem Othman; Granmo, Ole-Christoffer; Goodwin, Morten (2021). Modelling Emotion Dynamics in Chatbots with Neural Hawkes Processes. Lecture Notes in Computer Science (LNCS). ISSN: 0302-9743. doi:10.1007/978-3-030-91100-3_12.
 • Andersen, Per-Arne; Goodwin, Morten; Granmo, Ole-Christoffer (2021). ORACLE: End-to-End Model Based Reinforcement Learning. Artificial Intelligence XXXVIII, 41st SGAI International Conference on Artificial Intelligence. ISBN: 978-3-030-91099-0. Springer. chapter.
 • Zhang, Xuan; Lei, Jiao; Granmo, Ole-Christoffer; Goodwin, Morten (2021). On the convergence of Tsetlin machines for the IDENTITY- and NOT operators. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence. ISSN: 0162-8828. 44 (10). s 6345 - 6359. doi:10.1109/TPAMI.2021.3085591.
 • Yadav, Rohan Kumar; Lei, Jiao; Goodwin, Morten; Granmo, Ole-Christoffer (2021). Positionless aspect based sentiment analysis using attention mechanism.. Knowledge-Based Systems. ISSN: 0950-7051. 226doi:10.1016/j.knosys.2021.107136.
 • Knausgård, Kristian Muri; Wiklund, Arne; Sørdalen, Tonje Knutsen; Halvorsen, Kim Tallaksen; Kleiven, Alf Ring; Lei, Jiao; Goodwin, Morten (2021). Temperate fish detection and classification: a deep learning based approach. Applied intelligence (Boston). ISSN: 0924-669X. doi:10.1007/s10489-020-02154-9.
 • Saha, Rupsa; Granmo, Ole-Christoffer; Goodwin, Morten (2021). Using Tsetlin Machine to discover interpretable rules in natural language processing applications. Expert Systems. ISSN: 0266-4720. doi:10.1111/exsy.12873.
 • Opalic, Sven Myrdahl; Goodwin, Morten; Lei, Jiao; Nielsen, Henrik Kofoed; Kolhe, Mohan Lal (2020). A Deep Reinforcement Learning scheme for Battery Energy Management. 2020 5th International Conference on Smart and Sustainable Technologies (SpliTech). ISBN: 978-953290105-4. IEEE Press. 9243797. s 1 - 6.
 • Abeyrathna, Darshana; Granmo, Ole-Christoffer; Shafik, Rishad; Yakovlev, Alex; Wheeldon, Adrian; Lei, Jie; Goodwin, Morten (2020). A Novel Multi-step Finite-State Automaton for Arbitrarily Deterministic Tsetlin Machine Learning. SGAI 2020: Artificial Intelligence XXXVII. ISBN: 9783030637989. Springer. Konferanseartikkel. s 108 - 122.
 • Opalic, Sven Myrdahl; Goodwin, Morten; Lei, Jiao; Nielsen, Henrik Kofoed; Pardiñas, Ángel Á.; Hafner, Armin; Kolhe, Mohan Lal (2020). ANN modelling of CO2 refrigerant cooling system COP in a smart warehouse. Journal of Cleaner Production. ISSN: 0959-6526. 260s 1 - 10. doi:10.1016/j.jclepro.2020.120887.
 • Abeyrathna, Kuruge Darshana; Granmo, Ole-Christoffer; Zhang, Xuan; Goodwin, Morten (2020). Adaptive Continuous Feature Binarization for Tsetlin Machines Applied to Forecasting Dengue Incidences in the Philippines. 2020 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (SSCI). ISBN: 978-1-7281-2547-3. IEEE. chapter. s 2084 - 2092.
 • Yazidi, Anis; Abolpour Mofrad, Asieh; Goodwin, Morten; Hammer, Hugo Lewi; Arntzen, Erik (2020). Balanced difficulty task finder: an adaptive recommendation method for learning tasks based on the concept of state of flow. Cognitive Neurodynamics. ISSN: 1871-4080. 14s 675 - 687. doi:10.1007/s11571-020-09624-3.
 • Lazreg, Mehdi Ben; Goodwin, Morten; Granmo, Ole-Christoffer (2019). Combining a context aware neural network with a denoising autoencoder for measuring string similarities. Computer Speech and Language. ISSN: 0885-2308. 60doi:10.1016/j.csl.2019.101028.
 • Giri, Charul; Goodwin, Morten; Oppedal, Ketil (2020). Deep 3D Convolution Neural Network for Alzheimer’s Detection. Machine Learning, Optimization, and Data Science. ISBN: 978-3-030-64582-3. Springer. chapter. s 347 - 358.
 • Goodwin, Morten; Yazidi, Anis; Jonassen, Tore Møller (2019). Distributed Learning Automata-based S-learning scheme for classification. Pattern Analysis and Applications. ISSN: 1433-7541. doi:10.1007/s10044-019-00848-6.
 • Goodwin, Morten; Yazidi, Anis (2020). Distributed learning automata-based scheme for classification using novel pursuit scheme. Applied intelligence (Boston). ISSN: 0924-669X. 50 (7). s 2222 - 2238. doi:10.1007/s10489-019-01627-w.
 • Sharma, Jivitesh; Granmo, Ole-Christoffer; Goodwin, Morten (2020). Emergency Detection with Environment Sound Using Deep Convolutional Neural Networks. Proceedings of Fifth International Congress on Information and Communication Technology. ISBN: 978-981-15-5858-0. Springer Nature. 14. s 144 - 154.
 • Sharma, Jivitesh; Granmo, Ole-Christoffer; Goodwin, Morten (2020). Environment Sound Classification using Multiple Feature Channels and Attention based Deep Convolutional Neural Network. Interspeech (USB). ISSN: 2308-457X. s 1186 - 1190. doi:10.21437/Interspeech.2020-1303.
 • Andersen, Per-Arne; Goodwin, Morten; Granmo, Ole-Christoffer (2020). Increasing sample efficiency in deep reinforcement learning using generative environment modelling. Expert Systems. ISSN: 0266-4720. doi:10.1111/exsy.12537.
 • Andersen, Per-Arne; Goodwin, Morten; Granmo, Ole-Christoffer (2020). Increasing sample efficiency in deep reinforcement learningusing generative environment modelling. Expert Systems. ISSN: 0266-4720. doi:10.1111/exsy.12537.
 • Gorji, Saeed Rahimi; Granmo, Ole-Christoffer; Glimsdal, Sondre; Edwards, Jonathan; Goodwin, Morten (2020). Increasing the Inference and Learning Speed of Tsetlin Machines with Clause Indexing. Trends in Artificial Intelligence Theory and Applications. Artificial Intelligence Practices.. ISBN: 978-3-030-55789-8. Springer Nature. paper. s 695 - 708.
 • Yadav, Rohan Kumar; Bhattarai, Bimal; Lei, Jiao; Goodwin, Morten; Granmo, Ole-Christoffer (2020). Indoor Space Classification Using Cascaded LSTM. IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications. ISSN: 2158-2297. s 1110 - 1114. doi:10.1109/ICIEA48937.2020.9248347.
 • Abeyrathna, Kuruge Darshana; Granmo, Ole-Christoffer; Goodwin, Morten (2020). Integer Weighted Regression Tsetlin Machines. Trends in Artificial Intelligence Theory and Applications. Artificial Intelligence Practices.. ISBN: 978-3-030-55789-8. Springer Nature. chapter. s 686 - 694.
 • Saha, Rupsa; Granmo, Ole-Christoffer; Goodwin, Morten (2020). Mining Interpretable Rules for Sentiment and Semantic Relation Analysis Using Tsetlin Machines. SGAI 2020: Artificial Intelligence XXXVII. ISBN: 9783030637989. Springer.
 • Abeyrathna, Kuruge Darshana; Granmo, Ole-Christoffer; Goodwin, Morten (2020). On Obtaining Classification Confidence, Ranked Predictions and AUC with Tsetlin Machines. 2020 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (SSCI). ISBN: 978-1-7281-2547-3. IEEE. chapter. s 662 - 669.
 • Holen, Martin; Saha, Rupsa; Goodwin, Morten; Omlin, Christian Walter Peter; Sandsmark, Knut Eivind (2020). Road Detection for Reinforcement Learning Based Autonomous Car. ICISS 2020: Proceedings of the 2020 The 3rd International Conference on Information Science and System. ISBN: 978-1-4503-7725-6. ACM Publications. Chapter. s 67 - 71.
 • Andersen, Per-Arne; Goodwin, Morten; Granmo, Ole-Christoffer (2020). Safer Reinforcement Learning for Agents in Industrial Grid-Warehousing. Machine Learning, Optimization, and Data Science: 6th International Conference, LOD 2020. ISBN: 978-3-030-64579-3. Springer Nature. chapter. s 169 - 180.
 • Lazreg, Mehdi Ben; Anjum, Usman; Zadorozhny, Vladimir; Goodwin, Morten (2020). Semantic Decay Filter for Event Detection. ISCRAM 2020 Conference Proceedings – 17th International Conference on Information Systems for Crisis Response and Management. ISBN: 978-1-949373-27-1. Virginia Tech. chapter. s 14 - 26.
 • Johannesen, Nils Jakob; Kolhe, Mohan Lal; Goodwin, Morten (2020). Smart load prediction analysis for distributed power network of Holiday Cabins in Norwegian rural area. Journal of Cleaner Production. ISSN: 0959-6526. 266doi:10.1016/j.jclepro.2020.121423.
 • Andersen, Per-Arne; Goodwin, Morten; Granmo, Ole-Christoffer (2020). Towards safe reinforcement-learning in industrial grid-warehousing. Information Sciences. ISSN: 0020-0255. 537s 467 - 484. doi:10.1016/j.ins.2020.06.010.
 • Abeyrathna, Kuruge Darshana; Granmo, Ole-Christoffer; Zhang, Xuan; Goodwin, Morten (2019). A Scheme for Continuous Input to the Tsetlin Machine with Applications to Forecasting Disease Outbreaks. Advances and Trends in Artificial Intelligence. From Theory to Practice.. ISBN: 978-3-030-22999-3. Springer Nature. paper. s 564 - 578.
 • Lazreg, Mehdi Ben; Goodwin, Morten; Granmo, Ole-Christoffer (2019). An Iterative Information Retrieval Approach from Social Media in Crisis Situations. 2019 International Conference on Information and Communication Technologies for Disaster Management (ICT-DM). ISBN: 978-1-7281-4920-2. IEEE conference proceedings. chapter.
 • Abouzeid, Ahmed Abdulrahem Othman; Granmo, Ole-Christoffer; Webersik, Christian; Goodwin, Morten (2019). Causality-based Social Media Analysis for Normal Users Credibility Assessment in a Political Crisis. Proceedings of the [xx]th Conference of Open Innovations Association FRUCT. ISSN: 2305-7254. doi:10.23919/FRUCT48121.2019.8981500.
 • Johannesen, Nils Jakob; Kolhe, Mohan Lal; Goodwin, Morten (2019). Deregulated Electric Energy Price Forecasting in NordPool Market using Regression Techniques. 2019 IEEE Sustainable Power and Energy Conference (iSPEC). ISBN: 978-1-7281-4931-8. IEEE conference proceedings. Full length article. s 1932 - 1938.
 • Jafari, Raheleh; Razvarz, Sina; Yu, Wen; Gegov, Alexander; Goodwin, Morten; Adda, Mo (2019). Genetic Algorithm Modeling for Photocatalytic Elimination of Impurity in Wastewater. Intelligent Systems and Applications. IntelliSys 2019. ISBN: 978-3-030-29515-8. Springer. chapter. s 228 - 236.
 • Johannesen, Nils Jakob; Kolhe, Mohan Lal; Goodwin, Morten (2019). Load Demand Analysis of Nordic Rural Area with Holiday Resorts for Network Capacity Planning. 2019 4thInternational Conference on Smart and Sustainable Technologies(SpliTech). ISBN: 978-953-290-091-0. IEEE. chapter.
 • Opalic, Sven Myrdahl; Goodwin, Morten; Lei, Jiao; Nielsen, Henrik Kofoed; Kolhe, Mohan Lal (2019). Modelling of Compressors in an Industrial CO 2-Based Operational Cooling System Using ANN for Energy Management Purposes. Engineering Applications of Neural Networks. EANN 2019.. ISBN: 978-3-030-20256-9. Springer. chapter.
 • Lazreg, Mehdi Ben; Noori, Nadia Saad; Comes, Tina; Goodwin, Morten (2019). Not a Target. A Deep Learning Approach for a Warning and Decision Support System to Improve Safety and Security of Humanitarian Aid Workers. 2019 IEEE/WIC/ACM International Conference on Web Intelligence (WI 2019). ISBN: 978-1-4503-6934-3. Association for Computing Machinery (ACM). chapter. s 378 - 382.
 • Abeyrathna, Kuruge Darshana; Granmo, Ole-Christoffer; Lei, Jiao; Goodwin, Morten (2019). The Regression Tsetlin Machine: A Tsetlin Machine for Continuous Output Problems. Progress in Artificial Intelligence. EPIA 2019. ISBN: 978-3-030-30244-3. Springer. chapter. s 268 - 280.
 • Nunavath, Vimala; Goodwin, Morten (2019). The Use of Artificial Intelligence in Disaster Management - A Systematic Literature Review. 2019 International Conference on Information and Communication Technologies for Disaster Management (ICT-DM). ISBN: 978-1-7281-4920-2. IEEE conference proceedings. chapter.
 • Andersen, Per-Arne; Goodwin, Morten; Granmo, Ole-Christoffer (2019). Towards Model-Based Reinforcement Learning for Industry-Near Environments. Lecture Notes in Computer Science (LNCS). ISSN: 0302-9743. 11927 LNAIs 36 - 49. doi:10.1007/978-3-030-34885-4_3.
 • Dutt, Micheal; Nunavath, Vimala; Goodwin, Morten (2018). A Multi-Layer Feed Forward Neural Network Approach for Diagnosing Diabetes. 11th International Conference on Developments in eSystems Engineering (DeSE). ISBN: 978-1-5386-6712-5. IEEE conference proceedings. KAPITTEL. s 300 - 305.
 • Nunavath, Vimala; Goodwin, Morten (2018). The Role of Artificial Intelligence in Social Media Big data Analytics for Disaster Management - Initial Results of a Systematic Literature Review. 2018 5th International Conference on Information and Communication Technologies for Disaster Management (ICT-DM). ISBN: 978-1-5386-6638-8. IEEE conference proceedings. chapter.
 • Følstad, Asbjørn; Araujo, Theo; Papadopoulos, Symeon; Law, Effie L.-C.; Luger, Ewa; Goodwin, Morten; Brandtzæg, Petter Bae (2023). Chatbot Research and Design: 6th International Workshop, CONVERSATIONS 2022, Amsterdam, The Netherlands, November 22–23, 2022, Revised Selected Papers. ISBN: 978-3-031-25581-6. Springer. s 211.
 • Følstad, Asbjørn; Araujo, Theo; Papadopoulos, Symeon; Law, Effie L.-C.; Luger, Ewa; Goodwin, Morten; Brandtzæg, Petter Bae (2022). Chatbot Research and Design: 5th International Workshop, CONVERSATIONS 2021, Virtual Event, November 23–24, 2021, Revised Selected Papers. ISBN: 978-3-030-94889-4. Springer Nature. s 209.
 • Følstad, Asbjørn; Araujo, Theo; Papadopoulos, Symeon; Law, Effie Lai-Chong; Luger, Ewa; Goodwin, Morten; Brandtzæg, Petter Bae (2021). Chatbot Research and Design: 4th International Workshop, CONVERSATIONS 2020, Virtual Event, November 23–24, 2020, Revised Selected Papers.. ISBN: 978-3-030-68287-3. Springer. s 219.
 • Goodwin, Morten; Gravem Johansen, Ina (2024). Ikke tro det når du ser det.
 • Goodwin, Morten (2024). Kunstig intelligens: En ny ære for reiselivet.
 • Goodwin, Morten; Pettersen, Jan (2024). Forskere spår om kunstig intelligens: «Jeg tror ikke eksamen vil finnes om fem år».
 • Nodeland, Richard; Goodwin, Morten (2024). Vi er i starten på en helt ny verden.
 • Kvalvaag Torgersen, Oskar; Goodwin, Morten (2024). Rykte om at kunstig intelligens erstatter alle jobber er veldig overdrevet.
 • Hunding Strømme, Simen; Goodwin, Morten (2024). Hørt om «sovende agenter»? Slik kan de lure deg.
 • Rosbach, Marius; Goodwin, Morten (2024). Stor etterspurnad etter folk som kan kunstig intelligens.
 • Halvorsen Bjørgan, Espen; Goodwin, Morten (2024). NTNU med restriktive KI-retningslinjer: — Kan ikke kose på serveren.
 • Goodwin, Morten; de Vries, Robin; Moelans, Robrecht; Pauly, Klaas; Hill, Donal (2024). Leveraging AI for Plastic Pollution Detection and Monitoring.

Sist endret: 10.09.2023 18:09