0
Hopp til hovedinnhold

Monica Strømland

Stipendiat

 
Kontor:
C5051 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )
Kontortid:
8-16

Forsker Sørlandet Sykehus avd. ABUP (2016-)

Stipendiat Ph.D ved Institutt for psykososial helse Universitetet i Agder (2017-)

Faglige interesser

Livsvilkår og verdighet

Rettigheter og rettighetstenkning

Politisk filosofi

Etikk

Prosjekter

Barnekonvensjonen for verdige liv. Hvordan kan barn og unges rett til frihet og menneskelige behov ivaretas i avgjørelser som gjelder deres livsvilkår?

Ph.D prosjekt i samarbeid mellom Sørlandet Sykehus avd. ABUP og Universitetet i Agder.

Vitenskapelige publikasjoner

  • Strømland, Monica; Andersen, Anders Johan W.; Johansen, Venke Frederike; Bahus, Marianne (2019). In Your Best Interest. A Discussion of How Capability Approach Could be Used as a Guideline to Strengthen and Supplement the Principle of the Child’s Best Interests.. The International Journal of Children's Rights. ISSN: 0927-5568. 27 (3). s 517 - 544. doi:10.1163/15718182-02703009.
  • Strømland, Monica (2019). Barnets beste i lys av etisk teori.
  • Strømland, Monica (2019). Barns rettigheter - gjør vi nok?.
  • Strømland, Monica (2019). Har alle barn i Norge samme muligheter? Om barnekonvensjonen og barns rettigheter..
  • Strømland, Monica (2018). Digniyt in the name of Justice. Can dignity be protected within the frames of democracy?.
  • Strømland, Monica (2018). "Erfaringer med mobbing. Hvordan kan vi bruke smertefulle erfaringer med mobbing til å gjøre en bedre jobb og sikre alle barn og unge retten til læring i et trygt og godt skolemiljø?".

Sist endret: 25.09.2019 12:09