Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Monica Strømland

Universitetslektor

Universitetslektor

 
Kontor:
C5022 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )
Kontortid:
8-16

Universitetslektor Institutt for Psykososial Helse (2020-)

Prosjektansvarlig, Dannelse for Barnevern, Institutt for Sosiologi og sosialt arbeid (2020)

Stipendiat Ph.D ved Institutt for psykososial helse Universitetet i Agder (2017-2020)

Forsker Sørlandet Sykehus avd. ABUP (2016-2019)

Master i Offentlig politikk og ledelse (2015)

Bachelor i statsvitenskap (2011)

 

Forskning

Filosofi om sosial rettferdighet - John Rawls og Martha C. Nussbaum

Barns rettigheter 

Menneskerettigheter

Barnevern

Recovery som metode innen psykisk helsehjelp

 

Undervisning

Emneansvar for masteroppgave i psykososial helse ME-504

Emneansvar for Organisering og samhandling i tjenestene PSY-419/915

Barns rettigheter 

Menneskerettigheter

Samfunnsvitenskap 

Faglige interesser

Livsvilkår og verdighet

Rettigheter og rettighetstenkning

Politisk filosofi

Etikk

Prosjekter

Barnekonvensjonen for verdige liv. Hvordan kan barn og unges rett til frihet og menneskelige behov ivaretas i avgjørelser som gjelder deres livsvilkår?

Ph.D prosjekt i samarbeid mellom Sørlandet Sykehus avd. ABUP og Universitetet i Agder.

Allmenn formidling

Lørdagsuniversitetet (2018): "Erfaringer med mobbing. Hvordan kan vi bruke smertefulle erfaringer med mobbing til å gjøre en bedre jobb og sikre alle barn og unge retten til læring i et trygt og godt skolemiljø?" (2018)

Intervju (2019): Barns rettigheter, gjør vi nok? 

Leserinnlegg Agderposten (2019): Gammel ide i ny innpakning? Jan Georg Friesinger, Monica Strømland og Inger Beate Larsen 

 

Vitenskapelige publikasjoner

  • Strømland, Monica; Bahus, Marianne; Andersen, Anders Johan Wickstrøm (2023). “What’s the Purpose of Having a Say If I Cannot Participate?” A Qualitative Study of Young People’s Experiences of Being Heard and to Participate in Decision-Making Processes in Norwegian Child Welfare Services. The International Journal of Children's Rights. ISSN: 0927-5568. 31 (3). s 729 - 755. doi:10.1163/15718182-31030007.
  • Strømland, Monica; Bahus, Marianne; Andersen, Anders Johan W. (2022). Too Vulnerable to Participate? A Systematic Literature Review of the Gap between a Right to Participate and Participation, in Welfare Services. Journal of Human Rights Practice. ISSN: 1757-9619. 14 (1). s 331 - 351. doi:10.1093/jhuman/huab061.
  • Larsen, Inger Beate; Friesinger, Jan Georg; Strømland, Monica; Topor, Alain Pierre (2021). You realise you are better when you want to live, want to go out, want to see people: Recovery as assemblage. International Journal of Social Psychiatry. ISSN: 0020-7640. s 1 - 8. doi:10.1177/00207640211019452.
  • Strømland, Monica; Andersen, Anders Johan W.; Johansen, Venke Frederike; Bahus, Marianne (2019). In Your Best Interest. A Discussion of How Capability Approach Could be Used as a Guideline to Strengthen and Supplement the Principle of the Child’s Best Interests.. The International Journal of Children's Rights. ISSN: 0927-5568. 27 (3). s 517 - 544. doi:10.1163/15718182-02703009.
  • Strømland, Monica (2019). Barnets beste i lys av etisk teori.
  • Strømland, Monica (2019). Barns rettigheter - gjør vi nok?.
  • Strømland, Monica (2019). Har alle barn i Norge samme muligheter? Om barnekonvensjonen og barns rettigheter..

Sist endret: 13.04.2022 13:04