0
Hopp til hovedinnhold

Monica Klungland

Førsteamanuensis

 
Kontor:
G2033 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

 

Jeg er utdannet førskolelærer og har arbeidet 11 år i grunnskolen som kontaktlærer og faglærer hovedsakelig i kunst og håndverk og i norsk.

Parallelt med jobben som lærer gjennomførte jeg studiet Master i Kunstfag ved UiA og leverte våren 2016 oppgaven Fra nøster til baller – en studie av elevers møte med håndverk og materialer i et felles, utendørs veveprosjekt.

Høsten 2016 begynte jeg å arbeide som universitetslektor i kunst og håndverk ved Fakultet for kunstfag ved UiA og underviste ved barnehagelærerutdanningen i KKK 100 Kunst, kultur og kreativitet og i KH 206 Forming.

Høsten 2017 ble jeg tilsatt i en stipendiatstilling og tatt opp ved doktorgradsprogrammet Kunst i kontekst. sommeren 2021 disputerte jeg for doktorgrad med avhandlingen Materiell-kollektiv praksis. En tilnærming til fagdidaktikk for kunst og håndverk utviklet i veveprosjektet Veve i åpne dører. Jeg er spesielt opptatt av leken som ressurs i barns skapende prosesser og mulige sammenhenger mellom lek og samtidskunst.

Faglige interesser

Jeg underviser i kunst og håndverk/ forming og i Kunst, kultur og kreativitet. Jeg interesserer meg spesielt for materialet tekstil og utforskning av tekstile håndverksteknikker.

 

Jeg er også interessert i fagdidaktiske problemstillinger og forsker på og ønsker å bidra til en utvidet forståelse av fagets didaktiske potensiale.

Prosjekter

Jeg er med i forskningsgruppen Kunst og barn & unge:

https://www.uia.no/forskning/kunstfag/kunst-og-barn-unge

Vitenskapelige publikasjoner

 • Klungland, Monica (2020). Forskerposisjoner i tilblivelse - intra-aksjon mellom en forsker og elever med kamera i et sammenvevd kunstdidaktisk møte. Validity and Value of Teacher Education Research. ISBN: 978-82-450-3381-6. Fagbokforlaget. Kapittel 13. s 255 - 270.
 • Jamouchi, Samira; Klungland, Monica; Eriksen, Helen; Haugen, Mali (2022). Stitch Sisters. Time of material through wool..
 • Klungland, Monica (2022). Presentasjon av PhD-avhandling Materiell-kollektiv praksis.
 • Klungland, Monica; Liene, Anne-Mette (2022). Å nøste - En tverrfaglig tilnærming til skapende kunstnerisk praksis.
 • Klungland, Monica (2022). Materiell-kollektiv etnografi som undervisningsmetode i estetiske fag.
 • Klungland, Monica (2021). Materiell-kollektiv praksis som tilnærming for estetiske fag.
 • Klungland, Monica (2021). Presentasjon av avhandling Materiell-kollektiv praksis.
 • Klungland, Monica (2021). Materiell-kollektiv praksis. En tilnærming til fagdidaktikk for kunst og håndverk..
 • Klungland, Monica (2021). Materiell-kollektiv etnografi.
 • Klungland, Monica (2021). Material-collective practice. A pedagogical approach for arts and crafts education.
 • Klungland, Monica (2021). Materiell-kollektiv praksis - En tilnærming til fagdidaktikk for kunst og håndverk.

Ekspertområder

Forskningsgrupper

Sist endret: 12.08.2021 14:08