0
Hopp til hovedinnhold

Monica Klungland

Førsteamanuensis

 
Kontor:
G2033 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

 

Jeg er utdannet førskolelærer og har arbeidet 11 år i grunnskolen som kontaktlærer og faglærer hovedsakelig i kunst og håndverk og i norsk.

Parallelt med jobben som lærer gjennomførte jeg studiet Master i Kunstfag ved UiA og leverte våren 2016 oppgaven Fra nøster til baller – en studie av elevers møte med håndverk og materialer i et felles, utendørs veveprosjekt.

Høsten 2016 begynte jeg å arbeide som universitetslektor i kunst og håndverk ved Fakultet for kunstfag ved UiA og underviste ved barnehagelærerutdanningen i KKK 100 Kunst, kultur og kreativitet og i KH 206 Forming.

Høsten 2017 ble jeg tilsatt i en stipendiatstilling og tatt opp ved doktorgradsprogrammet Kunst i kontekst. sommeren 2021 disputerte jeg for doktorgrad med avhandlingen Materiell-kollektiv praksis. En tilnærming til fagdidaktikk for kunst og håndverk utviklet i veveprosjektet Veve i åpne dører. Jeg er spesielt opptatt av leken som ressurs i barns skapende prosesser og mulige sammenhenger mellom lek og samtidskunst.

Faglige interesser

Jeg underviser i kunst og håndverk/ forming og i Kunst, kultur og kreativitet. Jeg interesserer meg spesielt for materialet tekstil og utforskning av tekstile håndverksteknikker.

 

Jeg er også interessert i fagdidaktiske problemstillinger og forsker på og ønsker å bidra til en utvidet forståelse av fagets didaktiske potensiale.

Prosjekter

Jeg er med i forskningsgruppen Kunst og barn & unge:

https://www.uia.no/forskning/kunstfag/kunst-og-barn-unge

Vitenskapelige publikasjoner

  • Klungland, Monica (2020). Forskerposisjoner i tilblivelse - intra-aksjon mellom en forsker og elever med kamera i et sammenvevd kunstdidaktisk møte. Validity and Value of Teacher Education Research. ISBN: 978-82-450-3381-6. Fagbokforlaget. Kapittel 13. s 255 - 270.
  • Eriksen, Helen; Klungland, Monica; Jamouchi, Samira (2021). Stitch Sisters Collective - Forskning i Praksisfeltet.
  • Klungland, Monica (2020). Fellesrom eller rom for seg selv? – Vevefellesskap i tilblivelse og tilblivelser i vevefelleskap.
  • Jamouchi, Samira; Klungland, Monica (2020). Performativ tilnærming til materialer og teknikker i kunst & håndverk.
  • Klungland, Monica (2019). “An Educational Context with a Whirl of Yarn” – A Performative Approach to Arts and Craft Education..
  • Klungland, Monica (2019). “An Educational Context with a Whirl of Yarn” – A Performative Approach to Arts and Craft Education.
  • Klungland, Monica (2019). Et virvar av snorer - Det performative som pedagogisk tilgang i kunst- og håndverksfaget.
  • Klungland, Monica (2019). En annerledes undervisning med et virvar av snorer – Hvordan kan det performative være en mulig pedagogisk tilgang i kunst- og håndverksundervisningen?.
  • Illeris, Helene; Kallio-Tavin, Mira; Klungland, Monica; Jamouchi, Samira; Godin, Marie-Andrée; Pinto, Tiago; Svingen-Austestad, Anna (2019). Artistic inquiry in the making – experiences from a Nordic doctoral course performing research in a local setting.

Ekspertområder

Forskningsgrupper

Sist endret: 12.08.2021 14:08