Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Monica Klungland

Førsteamanuensis

 
Kontor:
G2033 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

 

Jeg er utdannet førskolelærer og har arbeidet 11 år i grunnskolen som kontaktlærer og faglærer hovedsakelig i kunst og håndverk og i norsk.

Parallelt med jobben som lærer gjennomførte jeg studiet Master i Kunstfag ved UiA og leverte våren 2016 oppgaven Fra nøster til baller – en studie av elevers møte med håndverk og materialer i et felles, utendørs veveprosjekt.

Høsten 2016 begynte jeg å arbeide som universitetslektor i kunst og håndverk ved Fakultet for kunstfag ved UiA og underviste ved barnehagelærerutdanningen i KKK 100 Kunst, kultur og kreativitet og i KH 206 Forming.

Høsten 2017 ble jeg tilsatt i en stipendiatstilling og tatt opp ved doktorgradsprogrammet Kunst i kontekst. sommeren 2021 disputerte jeg for doktorgrad med avhandlingen Materiell-kollektiv praksis. En tilnærming til fagdidaktikk for kunst og håndverk utviklet i veveprosjektet Veve i åpne dører. Jeg er spesielt opptatt av leken som ressurs i barns skapende prosesser og mulige sammenhenger mellom lek og samtidskunst.

Faglige interesser

Jeg underviser i kunst og håndverk/ forming og i Kunst, kultur og kreativitet. Jeg interesserer meg spesielt for materialet tekstil og utforskning av tekstile håndverksteknikker.

 

Jeg er også interessert i fagdidaktiske problemstillinger og forsker på og ønsker å bidra til en utvidet forståelse av fagets didaktiske potensiale.

Prosjekter

Jeg er med i forskningsgruppen Kunst og barn & unge:

https://www.uia.no/forskning/kunstfag/kunst-og-barn-unge

Vitenskapelige publikasjoner

 • Jamouchi, Samira; Klungland, Monica; Shields, Alison; Cloutier, Geneviève; Kukkonen, Tiina; Fursman, Joanna; Lara-Osuna, Rocío; Castillo Inostroza, Jessica; Arias-Camisón, Alicia; Do-Nguyen, Lap-Xuan; Gajdošíková, Pavla; Gillard, Yoriko; Lee, Nicole; Thomas, Kate; Wicks, Jennifer; Wurtzel, Kate (2023). Inhabiting/Living Practice: An Emergent Collaborative Arts-Based Exhibition. Making Connections in and Through Arts-Based Educational Research. ISBN: 978-981-19-8027-5. Springer Nature. Chapter 12. s 167 - 182.
 • Shields, Alison; Cloutier, Geneviève; Fursman, Joanna; Lara-Osuna, Rocío; Castillo Inostroza, Jessica; Arias-Camisón, Alicia; Do-Nguyen, Lap-Xuan; Gajdošíková, Pavla; Gillard, Yoriko; Jamouchi, Samira; Klungland, Monica; Kukkonen, Tiina; Lee, Nicole; Thomas, Kate; Wicks, Jennifer; Wurtzel, Kate (2023). Inhabiting/Living Practice: An Emergent Collaborative Arts-Based Exhibition. Making Connections in and Through Arts-Based Educational Research. ISBN: 978-981-19-8027-5. Springer Nature. Chapter 12. s 167 - 181.
 • Klungland, Monica (2023). Romtidmaterialisering og subjektivering: Kunst-og håndverksdidaktikk under posthumane betingelser. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk. ISSN: 1890-9515. 16 (2). doi:10.7577/formakademisk.4799.
 • Klungland, Monica; Liene, Anne-Mette (2023). Skape nye rom, ny tid og nye bevegelser - Tverrestetisk undervisning i kunstfag i barnehagelærerutdanningen. Nordic Journal of Art and Research (A & R). ISSN: 2535-7328. 12 (2). s 1 - 22. doi:10.7577/ar.5131.
 • Liene, Anne-Mette; Klungland, Monica (2023). Visuelle bilder i bevegelse - Å skape rom og tid i barnehagebarns lek og bevegelser med nøster. Techne Serien. ISSN: 1238-9501. 30 (2). s 34 - 46. doi:10.7577/TechneA.5177.
 • Klungland, Monica (2022). Materiell-kollektiv praksis som pedagogisk tilnærming for kunst og håndverk. Kunstens betydning? Utvidede perspektiver på kunst og barn & unge. ISBN: 9788202763299. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 4. s 95 - 116.
 • Klungland, Monica (2020). Forskerposisjoner i tilblivelse - intra-aksjon mellom en forsker og elever med kamera i et sammenvevd kunstdidaktisk møte. Validity and Value of Teacher Education Research. ISBN: 978-82-450-3381-6. Fagbokforlaget. Kapittel 13. s 255 - 270.
 • Klungland, Monica; Skregelid, Lisbet; Liene, Anne-Mette (2023). Kunst er viktig - Ikke nyttig.
 • Klungland, Monica; Liene, Anne-Mette (2023). Kunst og psykisk helse - Energiverket Bragdøya.
 • Klungland, Monica; Liene, Anne-Mette (2023). Å skape performative uttrykk med punkt og linje - Performance Lecture.
 • Klungland, Monica (2023). Romtidmaterialisering og subjektivering. Kunst- og håndverksdidaktikk under posthumane betingelser.
 • Klungland, Monica; Liene, Anne-Mette (2023). Vi nøster sammen. (Praksisfortelling/workshop).

Ekspertområder

Forskningsgrupper

Sist endret: 12.08.2021 14:08