Mikaela Vasstrøm - Universitetet i Agder
0
Hopp til hovedinnhold

Mikaela Vasstrøm

Førsteamanuensis

E-post:
mikaela.vasstrom@uia.no
Telefon:
38 14 23 85
Mobil:
915 75 770
Kontor:
H2032 ( Gimlemoen 25, Kristiansand )
Avdeling:
Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging

Prosjekter

Forskningsgruppe for By- og Regionalplanlegging

http://www.uia.no/forskning/samfunnsvitenskap/by-og-regionalplanlegging 

Center for Aktionsforskning og demokratisk samfundsudvikling, Roskilde Universitet

https://typo3.ruc.dk/forskning/forskningscentre/center-for-aktionsforskning-og-demokratisk-samfundsudvikling/

Bakgrunn

Mikaela Vasstrøm, Ph.D., (26.07.77) er førsteamanuensis ved Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging ved Universitet i Agder og seniorforsker Agderforskning. Hennes forskningsinteresser handler om natur og samfunnsrelasjoner i forhold til forståelser av utvikling og bærekraft, og hvordan det kan skapes demokratiske og lærende planprosesser. Doktorgraden fra Københavns Universitet utforsket skjæringspunktet mellom naturvern og bygdeutvikling, med fokus på forståelser av bærekraft,deltakende demokrati i planleggingen, og kunnskapens rolle i slike prosesser. 

Faglige interesser

Forskningsinteresse

 • Planlegging
 • Deltakelse og demokrati
 • Natur og samfunnsforståelser
 • Bærekraft
 • Kunnskapsdannelse
 • Aksjonsforskning

Undervisning:

 • Miljøutfordringer
 • Planlegging
 • Geografi og Naturgeografi på Lærerutdanningen

Last changed: 2016-11-30 13:27:17

Publikasjoner

 • Normann Roger Henning, Johnsen Hans Christian Garmann, Knudsen Jon Paschen, Vasstrøm Mikaela, Johnsen Ingrid Garmann, Emergence of regional leadership - a Field approach (2017). Regional studies . ISSN 0034-3404. 51 (2), s 273 - 284 doi: 10.1080/00343404.2016.1182146
 • Aas Tor Helge, Jentoft Nina, Vasstrøm Mikaela, Managing innovation of care services: An exploration of Norwegian municipalities (2016). Cogent Business & Management . ISSN 2331-1975. 3 (1), s - doi: 10.1080/23311975.2016.1215762
 • Vasstrøm Mikaela Opening or reproducing understandings (2016).
 • Vasstrøm Mikaela, Lysgård Hans Kjetil, Planning for Sustainability: Between Risks and Lifeworlds (2015).
 • Vasstrøm Mikaela Rediscovering nature as commons in environmental planning: new understandings through dialogue (2014). International Journal of the Commons . ISSN 1875-0281. 8 (2), s 493 - 512
 • Vasstrøm Mikaela, Normann Roger Henning, Role transformations in collaborative r&d-projects as reciprocation between research, Practice and policy (2014). International Journal of Action Research . ISSN 1861-1303. 10 (2), s 184 - 212 doi: 10.1688/IJAR-2014-02-Vasstrom
 • Normann Roger Henning, Vasstrøm Mikaela Lise Modalen, Municipalities as Governance Network Actors in Rural Communities (2012). European Planning Studies . ISSN 0965-4313. 20 (6), s 941 - 960 doi: 10.1080/09654313.2012.673565
 • Vasstrøm, Mikaela (2016). Openings and CLosures of the Environmental Planning horizon: Participatory Experiences from Norway. Routledge. ISBN 978-1-138-12477-6. 23 s.
 • Normann Roger Henning, Johnsen Hans Christian Garmann, Knudsen Jon Paschen, Vasstrøm Mikaela, Johnsen Ingrid Garmann, Emergence of regional leadership - a Field approach (2017). Regional studies . ISSN 0034-3404. 51 (2), s 273 - 284 doi: 10.1080/00343404.2016.1182146
 • Vasstrøm Mikaela Openings and CLosures of the Environmental Planning horizon: Participatory Experiences from Norway (2016).
 • Vasstrøm Mikaela Opening or reproducing understandings (2016).
 • Aas Tor Helge, Jentoft Nina, Vasstrøm Mikaela, Managing innovation of care services: An exploration of Norwegian municipalities (2016). Cogent Business & Management . ISSN 2331-1975. 3 (1), s - doi: 10.1080/23311975.2016.1215762
 • Vasstrøm Mikaela, Lysgård Hans Kjetil, Planning for Sustainability: Between Risks and Lifeworlds (2015).
 • Vasstrøm Mikaela Rediscovering nature as commons in environmental planning: new understandings through dialogue (2014). International Journal of the Commons . ISSN 1875-0281. 8 (2), s 493 - 512
 • Jentoft Nina, Vasstrøm Mikaela, Aas Tor Helge, Hva kjennetegner god kommunal innovasjonspraksis? En studie av innovasjonsprosesser i helse- og omsorgstjenestene i tre norske kommuner (2014).
 • Vasstrøm Mikaela, Normann Roger Henning, Role transformations in collaborative r&d-projects as reciprocation between research, Practice and policy (2014). International Journal of Action Research . ISSN 1861-1303. 10 (2), s 184 - 212 doi: 10.1688/IJAR-2014-02-Vasstrom
 • Normann Roger Henning, Vasstrøm Mikaela, Forskere møter praktikere – ett eksempel fra Interreg (2014).
 • Aas Tor Helge, Jentoft Nina, Vasstrøm Mikaela, Idea management practices in the public health sector: An empirical exploration in Norwegian municipalities (2014).

Send studiet på mail