Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content
 
Kontor:
H2032 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Mikaela Vasstrøm, Ph.D., (1977) er førsteamanuensis ved Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging ved Universitet i Agder. Hennes forskningsinteresser handler om natur og samfunnsrelasjoner i forhold til forståelser av utvikling og bærekraft, og hvordan det kan skapes demokratiske og lærende planprosesser. Hun har en doktorgrad (2012) fra Københavns Universitet. Hun forsker på konflikter og muligheter i grønn omstilling og hvordan samarbeid, planlegging og styring kan håndtere slike utfordringer bedre. Siden 2018 har hun vært prosjektleder for WINDPLAN finansiert av Norges Forskningsråd. WINDPLAN (https://windplan.uia.no/) utforsket landbasert vindkraft i Norge, Skottland og Danmark, og analyserte (manglende) sosial aksept, energirettferdighet og lokale myndigheters evne til å håndtere energiplanlegging og utvikling. Hun er UiA-partner i Norges forskningsrådsfinansierte forskningsskole: Empowered Futures (https://www.nmbu.no/en/research/projects/empoweredfutures) rettet mot å utdanne doktorgradsstipendiater med forskningsbasert kompetanse om energikontroverser, energi politikk og evne til å håndtere mer rettferdige energi omstillinger. Hun er leder av to arbeidspakker i WINDREG-prosjektet knyttet til Prosessuell rettferdighet i planlegging og styring av regional havvind omstilling og Samproduksjon av kunnskap for energirettferdighet i regional havvind omstilling. Hun er også involvert i en EVU master om samfunnsplanlegging og rolleforståelser i samarbeid med forskere fra NTNU og UIB. 

Faglige interesser

Forskningsinteresse

 • Planlegging
 • Deltakelse og demokrati
 • Natur og samfunnsforståelser
 • Bærekraft
 • Kunnskapsdannelse
 • Aksjonsforskning

Undervisning:

 • Miljøutfordringer
 • Planlegging
 • Geografi og Naturgeografi på Lærerutdanningen

Prosjekter

Forskningsgruppe for By- og Regionalplanlegging

http://www.uia.no/forskning/samfunnsvitenskap/by-og-regionalplanlegging 

Center for Aktionsforskning og demokratisk samfundsudvikling, Roskilde Universitet

https://typo3.ruc.dk/forskning/forskningscentre/center-for-aktionsforskning-og-demokratisk-samfundsudvikling/

Vitenskapelige publikasjoner

 • Kühn, Nadja Sophia Bekkelund; Vasstrøm, Mikaela Lise Modalen (2024). A public administration perspective on wind power development: decision-making logic of local government officials. Journal of Environmental Policy and Planning. ISSN: 1523-908X. 26 (2). s 205 - 217. doi:10.1080/1523908X.2024.2321186.
 • Vasstrøm, Mikaela Lise Modalen; Lysgård, Hans Kjetil (2024). Energy justifications – Legitimizing Norwegian wind power development in critical moments. Energy Research & Social Science. ISSN: 2214-6296. 110doi:10.1016/j.erss.2024.103442.
 • Skjølsvold, Tomas Moe; Heidenreich, Sara Lena Brigitte; Henriksen, Ida Marie; Vasconcellos Oliveira, Rita; Dankel, Dorothy Jane; Lahuerta, Julian Richard; Linnerud, Kristin; Moe, Espen; Nygaard, Birgitte; Richter, Isabell Gabriele Maria; Skjærseth, Jon Birger; Suboticki, Ivana; Vasstrøm, Mikaela Lise Modalen (2023). Conditions for just offshore wind energy: Addressing the societal challenges of the North Sea wind industry. Energy Research & Social Science. ISSN: 2214-6296. 107doi:10.1016/j.erss.2023.103334.
 • Vasstrøm, Mikaela Lise Modalen; Lysgård, Hans Kjetil (2023). Energi, politikk og geografi i endring. Innføring i samfunnsgeografi. ISBN: 9788245021615. Fagbokforlaget. s 279 - 297.
 • Normann, Roger; Vasstrøm, Mikaela; Johnsen, Hans Christian Garman (2022). Field analysis of industrial development in a peripheral region of Norway. Norsk Geografisk Tidsskrift. ISSN: 0029-1951. 76 (2). s 69 - 81. doi:10.1080/00291951.2022.2065356.
 • Vasstrøm, Mikaela Lise Modalen; Paaby, Kirsten (2021). Hvordan skapes rom for «omvendt deltakelse» i bærekraftig lokal samfunnsutvikling – aksjonsforskningens roller og bevegelser. Forskning og forandring. ISSN: 2535-5279. 4 (2). s 106 - 127. doi:10.23865/fof.v4.3311.
 • Vasstrøm, Mikaela; Lysgård, Hans Kjetil (2021). What shapes Norwegian wind power policy? Analysing the constructing forces of policymaking and emerging questions of energy justice. Energy Research & Social Science. ISSN: 2214-6296. 77doi:10.1016/j.erss.2021.102089.
 • Vasstrøm, Mikaela; Normann, Roger (2019). The role of local government in rural communities: culture-based development strategies. Local Government Studies. ISSN: 0300-3930. 45 (6). s 848 - 868. doi:10.1080/03003930.2019.1590200.
 • Normann, Roger Henning; Johnsen, Hans Christian Garmann; Knudsen, Jon Paschen; Vasstrøm, Mikaela; Johnsen, Ingrid Garmann (2016). Emergence of regional leadership - a Field approach. Regional studies. ISSN: 0034-3404. 51 (2). s 273 - 284. doi:10.1080/00343404.2016.1182146.
 • Aas, Tor Helge; Jentoft, Nina; Vasstrøm, Mikaela (2016). Managing innovation of care services: An exploration of Norwegian municipalities. Cogent Business & Management. ISSN: 2331-1975. 3 (1). doi:10.1080/23311975.2016.1215762.
 • Vasstrøm, Mikaela (2016). Opening or reproducing understandings. Applied social science research in a regional knowledge system. ISBN: 978-1-4724-8782-7. Routledge. 5. s 93 - 111.
 • Vasstrøm, Mikaela (2016). Openings and Closures of the Environmental Planning Horizon: Participatory Experiences from Norway. Commons, Sustainability, Democratization Action Research and the Basic Renewal of Society. ISBN: 9781138124776. Routledge. 6.
 • Vasstrøm, Mikaela; Lysgård, Hans Kjetil (2015). Planning for Sustainability: Between Risks and Lifeworlds. Higher Education in a Sustainable Society. ISBN: 978-3-319-15918-8. Springer. 10. s 127 - 143.
 • Vasstrøm, Mikaela (2014). Rediscovering nature as commons in environmental planning: new understandings through dialogue. International Journal of the Commons. ISSN: 1875-0281. 8 (2). s 493 - 512.
 • Vasstrøm, Mikaela; Normann, Roger Henning (2014). Role transformations in collaborative r&d-projects as reciprocation between research, Practice and policy. International Journal of Action Research. ISSN: 1861-1303. 10 (2). s 184 - 212. doi:10.1688/IJAR-2014-02-Vasstrom.
 • Normann, Roger Henning; Vasstrøm, Mikaela Lise Modalen (2012). Municipalities as Governance Network Actors in Rural Communities. European Planning Studies. ISSN: 0965-4313. 20 (6). s 941 - 960. doi:10.1080/09654313.2012.673565.
 • Vasstrøm, Mikaela Lise Modalen (2024). Fremtidens energiproduksjon og kommunal planlegging: fra sakskonflikter til helhetlig energi og samfunnsplanlegging.
 • Vasstrøm, Mikaela Lise Modalen (2023). Hva er utfordringene og mulighetene for utvikling av havvind? Hva kan vi lære av vindkraft på land.
 • Vasstrøm, Mikaela Lise Modalen (2023). En demokratisk energiomstilling? Utfordringer og muligheter for lokale deltakelsesprosesser i vindkraftutvikling.
 • Vasstrøm, Mikaela Lise Modalen (2023). Kampen om arealene mellom energi og natur: Hvilken kunnskap teller?.
 • Vasstrøm, Mikaela Lise Modalen (2023). En demokratisk energiomstilling?Utfordringer og muligheter for lokale deltakelsesprosesser i vindkraftutvikling.

Ekspertområder

Sist endret: 16.11.2023 15:11