0
Hopp til hovedinnhold
 
Kontor:
H2032 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Mikaela Vasstrøm, Ph.D., (26.07.77) er førsteamanuensis ved Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging ved Universitet i Agder og seniorforsker Agderforskning. Hennes forskningsinteresser handler om natur og samfunnsrelasjoner i forhold til forståelser av utvikling og bærekraft, og hvordan det kan skapes demokratiske og lærende planprosesser. Doktorgraden fra Københavns Universitet utforsket skjæringspunktet mellom naturvern og bygdeutvikling, med fokus på forståelser av bærekraft,deltakende demokrati i planleggingen, og kunnskapens rolle i slike prosesser. 

Faglige interesser

Forskningsinteresse

 • Planlegging
 • Deltakelse og demokrati
 • Natur og samfunnsforståelser
 • Bærekraft
 • Kunnskapsdannelse
 • Aksjonsforskning

Undervisning:

 • Miljøutfordringer
 • Planlegging
 • Geografi og Naturgeografi på Lærerutdanningen

Prosjekter

Forskningsgruppe for By- og Regionalplanlegging

http://www.uia.no/forskning/samfunnsvitenskap/by-og-regionalplanlegging 

Center for Aktionsforskning og demokratisk samfundsudvikling, Roskilde Universitet

https://typo3.ruc.dk/forskning/forskningscentre/center-for-aktionsforskning-og-demokratisk-samfundsudvikling/

Vitenskapelige publikasjoner

 • Normann Roger Henning, Johnsen Hans Christian Garmann, Knudsen Jon Paschen, Vasstrøm Mikaela, Johnsen Ingrid Garmann, Emergence of regional leadership - a Field approach (2017). Regional studies . ISSN 0034-3404. 51 (2), s 273 - 284 doi: 10.1080/00343404.2016.1182146
 • Aas Tor Helge, Jentoft Nina, Vasstrøm Mikaela, Managing innovation of care services: An exploration of Norwegian municipalities (2016). Cogent Business & Management . ISSN 2331-1975. 3 (1), s - doi: 10.1080/23311975.2016.1215762
 • Vasstrøm Mikaela Opening or reproducing understandings (2016).
 • Vasstrøm Mikaela, Lysgård Hans Kjetil, Planning for Sustainability: Between Risks and Lifeworlds (2015).
 • Vasstrøm Mikaela Rediscovering nature as commons in environmental planning: new understandings through dialogue (2014). International Journal of the Commons . ISSN 1875-0281. 8 (2), s 493 - 512
 • Vasstrøm Mikaela, Normann Roger Henning, Role transformations in collaborative r&d-projects as reciprocation between research, Practice and policy (2014). International Journal of Action Research . ISSN 1861-1303. 10 (2), s 184 - 212 doi: 10.1688/IJAR-2014-02-Vasstrom
 • Normann Roger Henning, Vasstrøm Mikaela Lise Modalen, Municipalities as Governance Network Actors in Rural Communities (2012). European Planning Studies . ISSN 0965-4313. 20 (6), s 941 - 960 doi: 10.1080/09654313.2012.673565
 • Vasstrøm, Mikaela (2016). Openings and CLosures of the Environmental Planning horizon: Participatory Experiences from Norway. Routledge. ISBN 978-1-138-12477-6. 23 s.
 • Vasstrøm Mikaela, Lysgård Hans Kjetil, Haaland Hanne, Konflikter i vinden: Konfliktlinjene spisses og lokale protestbevegelser mobiliseres (2018). Dagsavisen - Nye Meninger . ISSN .
 • Vasstrøm Mikaela, Lysgård Hans Kjetil, Haaland Hanne, Cruickshank Jørn, Legitimitet for bærekraftig regionalutvikling: Erfaringer fra Listerregionen (2017).
 • Lysgård Hans Kjetil, Vasstrøm Mikaela, Haaland Hanne, Cruickshank Jørn, Sustainable development beyond state - intermunicipal collaboration in-between empowered and public space. (2017).
 • Normann Roger Henning, Johnsen Hans Christian Garmann, Knudsen Jon Paschen, Vasstrøm Mikaela, Johnsen Ingrid Garmann, Emergence of regional leadership - a Field approach (2017). Regional studies . ISSN 0034-3404. 51 (2), s 273 - 284 doi: 10.1080/00343404.2016.1182146
 • Vasstrøm Mikaela Opening or reproducing understandings (2016).
 • Vasstrøm Mikaela Openings and CLosures of the Environmental Planning horizon: Participatory Experiences from Norway (2016).
 • Aas Tor Helge, Jentoft Nina, Vasstrøm Mikaela, Managing innovation of care services: An exploration of Norwegian municipalities (2016). Cogent Business & Management . ISSN 2331-1975. 3 (1), s - doi: 10.1080/23311975.2016.1215762
 • Vasstrøm Mikaela, Lysgård Hans Kjetil, Planning for Sustainability: Between Risks and Lifeworlds (2015).
 • Cruickshank Jørn, Vasstrøm Mikaela, Sand Roald, Haugum Margrete Hembre, Sivertsen Håkon, Samfunnsutviklingskapasitet i småkommuner. En studie av 41 småkommuner. (2014).
 • Jentoft Nina, Vasstrøm Mikaela, Aas Tor Helge, Hva kjennetegner god kommunal innovasjonspraksis? En studie av innovasjonsprosesser i helse- og omsorgstjenestene i tre norske kommuner (2014).

Sist endret: 21.06.2018 14:06

Send studiet på mail