0
Hopp til hovedinnhold
 
Kontor:
H2032 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Mikaela Vasstrøm, Ph.D., (26.07.77) er førsteamanuensis ved Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging ved Universitet i Agder og seniorforsker Agderforskning. Hennes forskningsinteresser handler om natur og samfunnsrelasjoner i forhold til forståelser av utvikling og bærekraft, og hvordan det kan skapes demokratiske og lærende planprosesser. Doktorgraden fra Københavns Universitet utforsket skjæringspunktet mellom naturvern og bygdeutvikling, med fokus på forståelser av bærekraft,deltakende demokrati i planleggingen, og kunnskapens rolle i slike prosesser. 

Faglige interesser

Forskningsinteresse

 • Planlegging
 • Deltakelse og demokrati
 • Natur og samfunnsforståelser
 • Bærekraft
 • Kunnskapsdannelse
 • Aksjonsforskning

Undervisning:

 • Miljøutfordringer
 • Planlegging
 • Geografi og Naturgeografi på Lærerutdanningen

Prosjekter

Forskningsgruppe for By- og Regionalplanlegging

http://www.uia.no/forskning/samfunnsvitenskap/by-og-regionalplanlegging 

Center for Aktionsforskning og demokratisk samfundsudvikling, Roskilde Universitet

https://typo3.ruc.dk/forskning/forskningscentre/center-for-aktionsforskning-og-demokratisk-samfundsudvikling/

Vitenskapelige publikasjoner

 • Vasstrøm, Mikaela (2016). Openings and CLosures of the Environmental Planning horizon: Participatory Experiences from Norway. ISBN: 978-1-138-12477-6. Routledge. s 23.
 • Vasstrøm, Mikaela Lise Modalen; Lysgård, Hans Kjetil (2021). Controversies of justification in Norwegian wind power policies– legitimizing “the right” concerns for climate, nature and society.
 • Vasstrøm, Mikaela Lise Modalen (2021). Finnes det alternative utviklingsperspektiver for Norsk Vindkraft?.
 • Amundsen, Bård; Linnerud, Kristin; Gulbrandsen, Lars Harald; Vasstrøm, Mikaela (2019). Myter og misforståelser om vindkraft.

Sist endret: 21.06.2018 14:06