Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
 
Kontor:
H2032 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Mikaela Vasstrøm, Ph.D., (26.07.77) er førsteamanuensis ved Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging ved Universitet i Agder og seniorforsker Agderforskning. Hennes forskningsinteresser handler om natur og samfunnsrelasjoner i forhold til forståelser av utvikling og bærekraft, og hvordan det kan skapes demokratiske og lærende planprosesser. Doktorgraden fra Københavns Universitet utforsket skjæringspunktet mellom naturvern og bygdeutvikling, med fokus på forståelser av bærekraft,deltakende demokrati i planleggingen, og kunnskapens rolle i slike prosesser. 

Faglige interesser

Forskningsinteresse

 • Planlegging
 • Deltakelse og demokrati
 • Natur og samfunnsforståelser
 • Bærekraft
 • Kunnskapsdannelse
 • Aksjonsforskning

Undervisning:

 • Miljøutfordringer
 • Planlegging
 • Geografi og Naturgeografi på Lærerutdanningen

Prosjekter

Forskningsgruppe for By- og Regionalplanlegging

http://www.uia.no/forskning/samfunnsvitenskap/by-og-regionalplanlegging 

Center for Aktionsforskning og demokratisk samfundsudvikling, Roskilde Universitet

https://typo3.ruc.dk/forskning/forskningscentre/center-for-aktionsforskning-og-demokratisk-samfundsudvikling/

Vitenskapelige publikasjoner

 • Normann, Roger; Vasstrøm, Mikaela; Johnsen, Hans Christian Garman (2022). Field analysis of industrial development in a peripheral region of Norway. Norsk Geografisk Tidsskrift. ISSN: 0029-1951. 76 (2). s 69 - 81. doi:10.1080/00291951.2022.2065356.
 • Vasstrøm, Mikaela Lise Modalen; Paaby, Kirsten (2021). Hvordan skapes rom for «omvendt deltakelse» i bærekraftig lokal samfunnsutvikling – aksjonsforskningens roller og bevegelser. Forskning og Forandring. ISSN: 2535-5279. 4 (2). s 106 - 127. doi:10.23865/fof.v4.3311.
 • Vasstrøm, Mikaela; Lysgård, Hans Kjetil (2021). What shapes Norwegian wind power policy? Analysing the constructing forces of policymaking and emerging questions of energy justice. Energy Research & Social Science. ISSN: 2214-6296. 77doi:10.1016/j.erss.2021.102089.
 • Vasstrøm, Mikaela; Normann, Roger (2019). The role of local government in rural communities: culture-based development strategies. Local Government Studies. ISSN: 0300-3930. 45 (6). s 848 - 868. doi:10.1080/03003930.2019.1590200.
 • Normann, Roger Henning; Johnsen, Hans Christian Garmann; Knudsen, Jon Paschen; Vasstrøm, Mikaela; Johnsen, Ingrid Garmann (2016). Emergence of regional leadership - a Field approach. Regional studies. ISSN: 0034-3404. 51 (2). s 273 - 284. doi:10.1080/00343404.2016.1182146.
 • Aas, Tor Helge; Jentoft, Nina; Vasstrøm, Mikaela (2016). Managing innovation of care services: An exploration of Norwegian municipalities. Cogent Business & Management. ISSN: 2331-1975. 3 (1). doi:10.1080/23311975.2016.1215762.
 • Vasstrøm, Mikaela (2016). Opening or reproducing understandings. Applied social science research in a regional knowledge system. ISBN: 978-1-4724-8782-7. Routledge. 5. s 93 - 111.
 • Vasstrøm, Mikaela (2016). Openings and Closures of the Environmental Planning Horizon: Participatory Experiences from Norway. Commons, Sustainability, Democratization Action Research and the Basic Renewal of Society. ISBN: 9781138124776. Routledge. 6.
 • Vasstrøm, Mikaela; Lysgård, Hans Kjetil (2015). Planning for Sustainability: Between Risks and Lifeworlds. Higher Education in a Sustainable Society. ISBN: 978-3-319-15918-8. Springer. 10. s 127 - 143.
 • Vasstrøm, Mikaela (2014). Rediscovering nature as commons in environmental planning: new understandings through dialogue. International Journal of the Commons. ISSN: 1875-0281. 8 (2). s 493 - 512.
 • Vasstrøm, Mikaela; Normann, Roger Henning (2014). Role transformations in collaborative r&d-projects as reciprocation between research, Practice and policy. International Journal of Action Research. ISSN: 1861-1303. 10 (2). s 184 - 212. doi:10.1688/IJAR-2014-02-Vasstrom.
 • Normann, Roger Henning; Vasstrøm, Mikaela Lise Modalen (2012). Municipalities as Governance Network Actors in Rural Communities. European Planning Studies. ISSN: 0965-4313. 20 (6). s 941 - 960. doi:10.1080/09654313.2012.673565.
 • Skjølsvold, Tomas Moe; Heidenreich, Sara Lena Brigitte; Linnerud, Kristin; Vasstrøm, Mikaela; Richter, Isabel; Skjærseth, Jon Birger; Moe, Espen; Dankel, Dorothy Jane; Suboticki, Ivana (2023). Identifying and addressing societal aspects of offshore wind power in the North Sea.
 • Vasstrøm, Mikaela (2022). Myrens verdi, samfunnsutfordringer og kunnskapsbehov.
 • Vasstrøm, Mikaela (2022). Målkonflikter i Norsk Vindkraft.
 • Vasstrøm, Mikaela (2022). Demokratisk energi og samfunnsutvikling.
 • Vasstrøm, Mikaela (2022). Energy transitions and controversies: Constructing wind power policies in Norway between energy efficiency and questions of energy justice.
 • Vasstrøm, Mikaela (2022). Potensials and conflicts of renewable energy transitions - what can we learn from Norwegian wind power development?.
 • Vasstrøm, Mikaela (2022). Energiomstillingens konflikter og potensialer - hva kan vi lære av landbasert vindkraftutvikling.
 • Vasstrøm, Mikaela (2022). Samfunnsvitenskapelige perspektiver på fornybar energiomstilling: Spørsmål om samfunnsaksept, energirettferdighet og forståelser av det felles beste.

Ekspertområder

Sist endret: 22.11.2022 11:11