0
Hopp til hovedinnhold

Martin Carlsen

Professor

Professor i matematikkdidaktikk

 
Kontor:
JU039 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )
Kontortid:
0800-|1600

Cand. mag. i matematikk, religion og PPU (2000, Høgskolen i Agder)

Cand. scient. i matematikkdidaktikk (2002, Høgskolen i Agder)

PhD i matematikkdidaktikk (2008, Universitetet i Agder)

Arbeidserfaring

2002-2003 Høgskolelektor i matematikkdidaktikk

2003-2007 Stipendiat i matematikkdidaktikk

2007-2008 Universitetslektor i matematikkdidaktikk

2008-        Førsteamanuensis i matematikkdidaktikk

Faglige interesser

Interessert i og forsker på barns læring og utvikling innen matematikk i barnehagen.

Interessert i barnetrinnselevers resonnering i matematikk, spesielt rettet mot multiplikative strukturer.

Interessert i og forsker på videregående elevers læring av matematikk gjennom problemløsning i smågrupper

Undervisning

STM100 Språk tekst og matematikk (Barnehagelærerutdanning)

STM101 Språk, tekst og matematikk (Barnehagelærerutdanning, deltid)

MA-424 Arbeidsmåter i matematikk (GLU1-7, GLU5-10, Lektor 8-13, 2-åring masterutdanning i matematikkdidaktikk)

MA-502 Masteroppgave i matematikkdidaktikk

MA-607 Forskningmetodologi i matematikkdidaktikk (sammen med andre, PhD i matematikkdidaktikk)

Veiledning av PhD-studenter (4 studenter i matematikkdidaktikk)

Prosjekter

Agderprosjektet http://www.uis.no/forskning/skole-og-barnehage/agderprosjektet/

Forskningsgrupper:

MERGA - Mathematics Educatation Research Group Agder https://www.uia.no/forskning/teknologi-og-realfag/matematikkdidaktikk

MERK - Mathematics Education Research in Kindergarten

Vitenskapelige publikasjoner

 • Breive Svanhild, Carlsen Martin, Erfjord Ingvald, Hundeland Per Sigurd, Designing playful inquiry-based mathematical learning activities for kindergarten (2018).
 • Carlsen Martin Upper secondary students’ mathematical reasoning on a sinusoidal function (2018). Educational Studies in Mathematics . ISSN 0013-1954. 99 (3), s 277 - 291 doi: 10.1007/s10649-018-9844-1
 • Hundeland Per Sigurd, Erfjord Ingvald, Carlsen Martin, A kindergarten teacher’s revealed knowledge in orchestration of mathematical activities. (2017).
 • Carlsen Martin, Erfjord Ingvald, Hundeland Per Sigurd, Monaghan John David, Kindergarten teachers’ orchestration of mathematical activities afforded by technology: agency and mediation (2016). Educational Studies in Mathematics . ISSN 0013-1954. 93 (1), s 1 - 17 doi: 10.1007/s10649-016-9692-9
 • Carlsen Martin Matematiske samtaler i barnehagen: Utfordringer og muligheter (2016).
 • Erfjord Ingvald, Carlsen Martin, Hundeland Per Sigurd, Distributed authority and opportunities for children’s agency in mathematical activities in kindergarten (2015).
 • Carlsen Martin Upper secondary students appropriating the tool of harmonic oscillation: The issue of resistance. (2015).
 • Hundeland Per Sigurd, Carlsen Martin, Erfjord Ingvald, Children’s engagement with mathematics in kindergarten mediated by the use of digital tools (2014).
 • Isabwe Ghislain Maurice Norbert, Reichert Frank, Carlsen Martin, Lian Thomas Andreé, Using Assessment for Learning Mathematics with Mobile Tablet Based Solutions (2014). International Journal: Emerging Technologies in Learning . ISSN 1863-0383. 9 (2), doi: 10.3991/ijet.v9i2.3219
 • Carlsen Martin Barns bruk av digitale verktøy i barnehagen: Muligheter for å gjøre seg matematiske erfaringer (2013). Nordisk matematikkdidaktikk . ISSN 1104-2176. 18 (3), s 5 - 26
 • Carlsen Martin Engaging with mathematics in the kindergarten. Orchestrating a fairy tale through questioning and use of tools (2013). European Early Childhood Education Research Journal . ISSN 1350-293X. 21 (4), s 502 - 513 doi: 10.1080/1350293X.2013.845439
 • Carlsen Martin Kindergarten teachers orchestrating children’s appropriation of mathematical tools (2013).
 • Carlsen Martin Mathematical learning opportunities in kindergarten through the use of digital tools: Affordances and constraints (2013). Nordic Journal of Digital Literacy . ISSN 1891-943X. 8 (3), s 171 - 185
 • Isabwe Ghislain Maurice Norbert, Reichert Frank, Carlsen Martin, Rethinking practices of assessment for learning: Tablet technology supported assessment for learning mathematics (2013).
 • Hundeland Per Sigurd, Erfjord Ingvald, Carlsen Martin, Use of digital tools in mathematical learning activities in the kindergarten: Teachers’ approaches (2013).
 • Erfjord Ingvald, Hundeland Per Sigurd, Carlsen Martin, Kindergarten teachers’ accounts of their developing mathematical practice (2012). ZDM - the International Journal on Mathematics Education . ISSN 1863-9690. 44 (5), s 653 - 664 doi: 10.1007/s11858-012-0422-1
 • Carlsen Martin Orchestrating mathematical activities in the kindergarten: Inquiring into a fairytale (2012).
 • Hundeland Per Sigurd, Carlsen Martin, Erfjord Ingvald, Changing mathematical practice of kindergarten teachers. Co-learning in a developmental research project (2011).
 • Isabwe Ghislain Maurice Norbert, Carlsen Martin, Øysæd Halvard, Reichert Frank, On the Mobile Technology Enabled Peer-Evaluation: A User Centric Approach (2011).
 • Carlsen Martin Appropriating geometric series as a cultural tool: a study of student collaborative learning (2010). Educational Studies in Mathematics . ISSN 0013-1954. 74 (2), s 95 - 116 doi: 10.1007/s10649-010-9230-0
 • Carlsen Martin, Fuglestad Anne Berit, Læringsfellesskap og inquiry for matematikkundervisning (2010). Tidsskriftet FoU i praksis . ISSN 1504-6893. 4 (3), s 39 - 60
 • Carlsen Martin Orchestrating mathematical activities in the kindergarten: The role of inquiry (2010). Nordisk matematikkdidaktikk . ISSN 1104-2176. 15 (3), s 51 - 72
 • Carlsen Martin, Hundeland Per Sigurd, Erfjord Ingvald, Orchestration of mathematical activities in the kindergarten: The role of questions (2010).
 • Carlsen Martin Upper secondary students' appropriation of mathematical tools through collaborative problem solving in small groups (2010).
 • Carlsen Martin Reasoning with paper and pencil: The role of inscriptions in student learning of geometric series (2009). Mathematics Education Research Journal . ISSN 1033-2170. 21 (1), s 54 - 84
 • Reinhardtsen Jorunn, Carlsen Martin, Säljö Roger, Capturing learning in classroom interaction in mathematics: Methodological considerations. (2007).
 • Carlsen Martin Geometric series and mathematical mastery and appropriation (2007).
 • Carlsen Martin Geometric series and mathematical mastery and appropriation (2007).
 • Carlsen Martin Conceptual understanding of the dot product (2005). Nordisk matematikkdidaktikk . ISSN 1104-2176. 10 (03.apr), s 3 - 28
 • Størksen, Ingunn ten Braak, Dieuwer Breive, Svanhild Lenes, Ragnhild Lunde, Svanaug Carlsen, Martin Erfjord, Ingvald Hundeland, Per Sigurd Rege, Mari (2018). Lekbasert læring - et forskningsbasert førskoleopplegg fra Agderprosjektet. ISBN 978-82-492-1963-6. 231 s.
 • Carlsen, Martin Wathne, Unni Blomgren, Gro (2017). Matematikk for barnehagelærere (3. utgave). Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978820248267-1. 325 s.
 • Størksen, Ingunn Ten Braak, Dieuwer Breive, Svanhild Lenes, Ragnhild Lunde, Svanaug Carlsen, Martin Erfjord, Ingvald Hundeland, Per Sigurd Rege, Mari (2016). Lekbasert læring i barnehagen - Et forskningsbasert førskoleopplegg fra Agderprosjektet. ISBN 9788249218523. 227 s.
 • Carlsen, Martin Wathne, Unni Blomgren, Gro (2012). Matematikk for barnehagelærere, 2. utgave. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-7634-978-8. 288 s.
 • Carlsen, Martin Wathne, Unni Blomgren, Gro (2011). Matematikk for førskolelærere. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 9788276348613. 288 s.
 • Carlsen Martin Problemløsning som arbeidsmåte i matematikk (2018).
 • Carlsen Martin Upper secondary students’ mathematical reasoning on a sinusoidal function (2018). Educational Studies in Mathematics . ISSN 0013-1954. 99 (3), s 277 - 291 doi: 10.1007/s10649-018-9844-1
 • Rege Mari, Størksen Ingunn, Solli Ingeborg Foldøy, Kalil Ariel, McClelland Megan, Lenes Ragnhild, ten Braak Dieuwer, Breive Svanhild, Carlsen Martin, Erfjord Ingvald, Hundeland Per Sigurd, Effects of Childcare Quality on Child Development in a Generous Welfare State (2018).
 • Solli Ingeborg Foldøy, Rege Mari, Størksen Ingunn, ten Braak Dieuwer, Lenes Ragnhild, Lunde Svanaug, Hundeland Per Sigurd, Erfjord Ingvald, Carlsen Martin, Kalil Ariel, McClelland Megan, Effects of Childcare Quality on School Readiness Skills in a Generous Welfare State (2018).
 • Rege Mari, Størksen Ingunn, Solli Ingeborg Foldøy, Lenes Ragnhild, ten Braak Dieuwer, Breive Svanhild, Kalil Ariel, McClelland Megan, Lunde Svanaug, Carlsen Martin, Hundeland Per Sigurd, Erfjord Ingvald, Effects of Childcare Quality on Child Development in a Generous Welfare State (2018).
 • Solli Ingeborg Foldøy, Rege Mari, Størksen Ingunn, Kalil Ariel, McClelland Megan, Lenes Ragnhild, ten Braak Dieuwer, Lunde Svanaug, Breive Svanhild, Carlsen Martin, Erfjord Ingvald, Hundeland Per Sigurd, Effects of Childcare Quality on Child Development in a Generous Welfare State (2018).
 • Rege Mari, Størksen Ingunn, Solli Ingeborg Foldøy, Kalil Ariel, McClelland Megan, Lenes Ragnhild, ten Braak Dieuwer, Lunde Svanaug, Breive Svanhild, Carlsen Martin, Erfjord Ingvald, Hundeland Per Sigurd, Effects of Childcare Quality on Child Development in a Generous Welfare State (2018).
 • Bruns Julia, Carlsen Martin, Eichen Lars, Erfjord Ingvald, Hundeland Per Sigurd, Situational perception in mathematics (SPiM) – Results of a cross-country study in Austria and Norway (2018).
 • Breive Svanhild, Carlsen Martin, Erfjord Ingvald, Hundeland Per Sigurd, Designing playful inquiry-based mathematical learning activities for kindergarten (2018).
 • Størksen Ingunn, ten Braak Dieuwer, Breive Svanhild, Lenes Ragnhild, Lunde Svanaug, Carlsen Martin, Erfjord Ingvald, Hundeland Per Sigurd, Rege Mari, Lekbasert læring - et forskningsbasert førskoleopplegg fra Agderprosjektet (2018).

Ekspertområder

Forskningsgrupper

Sist endret: 10.01.2019 11:01

Send studiet på mail