0
Hopp til hovedinnhold

Martin Carlsen

Professor

Førsteamanuensis

 
Kontor:
JU039 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )
Kontortid:
0800-|1600

Cand. mag. i matematikk, religion og PPU (2000, Høgskolen i Agder)

Cand. scient. i matematikkdidaktikk (2002, Høgskolen i Agder)

PhD i matematikkdidaktikk (2008, Universitetet i Agder)

Arbeidserfaring

2002-2003 Høgskolelektor i matematikkdidaktikk

2003-2007 Stipendiat i matematikkdidaktikk

2007-2008 Universitetslektor i matematikkdidaktikk

2008-        Førsteamanuensis i matematikkdidaktikk

Faglige interesser

Interessert i og forsker på barns læring og utvikling innen matematikk i barnehagen.

Interessert i barnetrinnselevers resonnering i matematikk, spesielt rettet mot multiplikative strukturer.

Interessert i og forsker på videregående elevers læring av matematikk gjennom problemløsning i smågrupper

Undervisning

STM100 Språk tekst og matematikk (Barnehagelærerutdanning)

STM101 Språk, tekst og matematikk (Barnehagelærerutdanning, deltid)

MA-424 Arbeidsmåter i matematikk (GLU1-7, GLU5-10, Lektor 8-13, 2-åring masterutdanning i matematikkdidaktikk)

MA-502 Masteroppgave i matematikkdidaktikk

MA-607 Forskningmetodologi i matematikkdidaktikk (sammen med andre, PhD i matematikkdidaktikk)

Veiledning av PhD-studenter (4 studenter i matematikkdidaktikk)

Prosjekter

Agderprosjektet http://www.uis.no/forskning/skole-og-barnehage/agderprosjektet/

Forskningsgrupper:

MERGA - Mathematics Educatation Research Group Agder https://www.uia.no/forskning/teknologi-og-realfag/matematikkdidaktikk

MERK - Mathematics Education Research in Kindergarten

Vitenskaplige publikasjoner

 • Breive Svanhild, Carlsen Martin, Erfjord Ingvald, Hundeland Per Sigurd, Designing playful inquiry-based mathematical learning activities for kindergarten (2018).
 • Hundeland Per Sigurd, Erfjord Ingvald, Carlsen Martin, A kindergarten teacher’s revealed knowledge in orchestration of mathematical activities. (2017).
 • Carlsen Martin, Erfjord Ingvald, Hundeland Per Sigurd, Monaghan John David, Kindergarten teachers’ orchestration of mathematical activities afforded by technology: agency and mediation (2016). Educational Studies in Mathematics . ISSN 0013-1954. 93 (1), s 1 - 17 doi: 10.1007/s10649-016-9692-9
 • Carlsen Martin Matematiske samtaler i barnehagen: Utfordringer og muligheter (2016).
 • Erfjord Ingvald, Carlsen Martin, Hundeland Per Sigurd, Distributed authority and opportunities for children’s agency in mathematical activities in kindergarten (2015).
 • Carlsen Martin Upper secondary students appropriating the tool of harmonic oscillation: The issue of resistance. (2015).
 • Hundeland Per Sigurd, Carlsen Martin, Erfjord Ingvald, Children’s engagement with mathematics in kindergarten mediated by the use of digital tools (2014).
 • Isabwe Ghislain Maurice Norbert, Reichert Frank, Carlsen Martin, Lian Thomas Andreé, Using Assessment for Learning Mathematics with Mobile Tablet Based Solutions (2014). International Journal: Emerging Technologies in Learning . ISSN 1863-0383. 9 (2), doi: 10.3991/ijet.v9i2.3219
 • Carlsen Martin Barns bruk av digitale verktøy i barnehagen: Muligheter for å gjøre seg matematiske erfaringer (2013). Nordisk matematikkdidaktikk . ISSN 1104-2176. 18 (3), s 5 - 26
 • Carlsen Martin Engaging with mathematics in the kindergarten. Orchestrating a fairy tale through questioning and use of tools (2013). European Early Childhood Education Research Journal . ISSN 1350-293X. 21 (4), s 502 - 513 doi: 10.1080/1350293X.2013.845439
 • Carlsen Martin Kindergarten teachers orchestrating children’s appropriation of mathematical tools (2013).
 • Carlsen Martin Mathematical learning opportunities in kindergarten through the use of digital tools: Affordances and constraints (2013). Nordic Journal of Digital Literacy . ISSN 1891-943X. 8 (3), s 171 - 185
 • Isabwe Ghislain Maurice Norbert, Reichert Frank, Carlsen Martin, Rethinking practices of assessment for learning: Tablet technology supported assessment for learning mathematics (2013).
 • Hundeland Per Sigurd, Erfjord Ingvald, Carlsen Martin, Use of digital tools in mathematical learning activities in the kindergarten: Teachers’ approaches (2013).
 • Erfjord Ingvald, Hundeland Per Sigurd, Carlsen Martin, Kindergarten teachers’ accounts of their developing mathematical practice (2012). ZDM - the International Journal on Mathematics Education . ISSN 1863-9690. 44 (5), s 653 - 664 doi: 10.1007/s11858-012-0422-1
 • Carlsen Martin Orchestrating mathematical activities in the kindergarten: Inquiring into a fairytale (2012).
 • Hundeland Per Sigurd, Carlsen Martin, Erfjord Ingvald, Changing mathematical practice of kindergarten teachers. Co-learning in a developmental research project (2011).
 • Isabwe Ghislain Maurice Norbert, Carlsen Martin, Øysæd Halvard, Reichert Frank, On the Mobile Technology Enabled Peer-Evaluation: A User Centric Approach (2011).
 • Carlsen Martin Appropriating geometric series as a cultural tool: a study of student collaborative learning (2010). Educational Studies in Mathematics . ISSN 0013-1954. 74 (2), s 95 - 116 doi: 10.1007/s10649-010-9230-0
 • Carlsen Martin, Fuglestad Anne Berit, Læringsfellesskap og inquiry for matematikkundervisning (2010). Tidsskriftet FoU i praksis . ISSN 1504-6893. 4 (3), s 39 - 60
 • Carlsen Martin Orchestrating mathematical activities in the kindergarten: The role of inquiry (2010). Nordisk matematikkdidaktikk . ISSN 1104-2176. 15 (3), s 51 - 72
 • Carlsen Martin, Hundeland Per Sigurd, Erfjord Ingvald, Orchestration of mathematical activities in the kindergarten: The role of questions (2010).
 • Carlsen Martin Upper secondary students' appropriation of mathematical tools through collaborative problem solving in small groups (2010).
 • Carlsen Martin Reasoning with paper and pencil: The role of inscriptions in student learning of geometric series (2009). Mathematics Education Research Journal . ISSN 1033-2170. 21 (1), s 54 - 84
 • Reinhardtsen Jorunn, Carlsen Martin, Säljö Roger, Capturing learning in classroom interaction in mathematics: Methodological considerations. (2007).
 • Carlsen Martin Geometric series and mathematical mastery and appropriation (2007).
 • Carlsen Martin Geometric series and mathematical mastery and appropriation (2007).
 • Carlsen Martin Conceptual understanding of the dot product (2005). Nordisk matematikkdidaktikk . ISSN 1104-2176. 10 (03.apr), s 3 - 28
 • Størksen, Ingunn ten Braak, Dieuwer Breive, Svanhild Lenes, Ragnhild Lunde, Svanaug Carlsen, Martin Erfjord, Ingvald Hundeland, Per Sigurd Rege, Mari (2018). Lekbasert læring - et forskningsbasert førskoleopplegg fra Agderprosjektet. ISBN 978-82-492-1963-6. 231 s.
 • Carlsen, Martin Wathne, Unni Blomgren, Gro (2017). Matematikk for barnehagelærere (3. utgave). Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978820248267-1. 325 s.
 • Størksen, Ingunn Ten Braak, Dieuwer Breive, Svanhild Lenes, Ragnhild Lunde, Svanaug Carlsen, Martin Erfjord, Ingvald Hundeland, Per Sigurd Rege, Mari (2016). Lekbasert læring i barnehagen - Et forskningsbasert førskoleopplegg fra Agderprosjektet. ISBN 9788249218523. 227 s.
 • Carlsen, Martin Wathne, Unni Blomgren, Gro (2012). Matematikk for barnehagelærere, 2. utgave. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-7634-978-8. 288 s.
 • Carlsen, Martin Wathne, Unni Blomgren, Gro (2011). Matematikk for førskolelærere. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 9788276348613. 288 s.
 • Breive Svanhild, Carlsen Martin, Erfjord Ingvald, Hundeland Per Sigurd, Designing playful inquiry-based mathematical learning activities for kindergarten (2018).
 • Størksen Ingunn, ten Braak Dieuwer, Breive Svanhild, Lenes Ragnhild, Lunde Svanaug, Carlsen Martin, Erfjord Ingvald, Hundeland Per Sigurd, Rege Mari, Lekbasert læring - et forskningsbasert førskoleopplegg fra Agderprosjektet (2018).
 • Hundeland Per Sigurd, Erfjord Ingvald, Carlsen Martin, A kindergarten teacher’s revealed knowledge in orchestration of mathematical activities. (2017).
 • Carlsen Martin, Wathne Unni, Blomgren Gro, Matematikk for barnehagelærere (3. utgave) (2017).
 • Carlsen Martin Å forske på fagdidaktikk i barnehagen - Eksempler fra egen forskning (2017).
 • Carlsen Martin, Erfjord Ingvald, Hundeland Per Sigurd, Agderprosjektet - Lekbasert læring av matematikk i barnehagen (2017).
 • Carlsen Martin, Wathne Unni, Primary students’ reasoning when collaboratively solving combinatorial problems in small groups (2017).
 • Hundeland Per Sigurd, Erfjord Ingvald, Carlsen Martin, A kindergarten teacher’s revealed knowledge in orchestration of mathematical activities (2017).
 • Carlsen Martin, Erfjord Ingvald, Hundeland Per Sigurd, Agderprosjektet - Lekbasert læring av matematikk i barnehagen (2017).
 • Breive Svanhild, Carlsen Martin, Erfjord Ingvald, Hundeland Per Sigurd, Designing playful inquiry based mathematical activities for kindergarten (2016).

Ekspertområder

Forskningsgrupper

Sist endret: 21.06.2018 14:06

Send studiet på mail