Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Marianne Hovet Steig

Universitetslektor

Klinisk vernepleier med mastergrad i psykisk helsearbeid. Jobberfaring som miljøterapeut og leder i tjenester til mennesker med utviklingshemming, tilsynsperson barneverntjenesten, vernepleier og assisterende leder i rusbehandling og seniorrådgiver Statens barnehus.

Faglige interesser

Rus, psykisk helse, rusforebygging, vold og overgrep, konsekvenser av vanskelig barndomserfaringer, utenforskap og tilhørighet.

Utvalgte publikasjoner

Gjedrem, J. & Steig M. H. (2021). Å lære å samarbeide på tvers av profesjoner under utdanningen. I H. Omdal & A.B. Thorød (Red.), Ulike profesjoner, felles mål. (s. 113 -125). Universitetsforlaget.

Vitenskapelige publikasjoner

  • Steig, Marianne Hovet; Nodeland, Siren; Abildsnes, Eirik (2018). "Nå har jeg endelig funnet noe jeg liker å gjøre" En fokusgruppestudie av ungdom som har stått utenfor videregående opplæring. Tidsskrift for ungdomsforskning. ISSN: 1502-7759. (2). s 23 - 44.
  • Steig, Marianne Hovet; Andersen, Ander Johan W. (2013). Erfaringer med bruk av kartleggingsskjema for å styrke barneperspektivet i spesialisthelsetjenesten. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. ISSN: 1503-6707. 10 (3). s 229 - 238.
  • Steig, Marianne Hovet; Nodeland, Siren; Abildsnes, Eirik (2018). Now I have finally found something I like to do.

Sist endret: 22.11.2022 11:11