0
Hopp til hovedinnhold

Mariann Fossum

Professor

RN, PhD

 
Kontor:
C4023 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )
Kontortid:
08:00 til 16:00

Mariann Fossum er professor ved Universitetet i Agder, Norge. Hun har doktorgrad i medisinsk vitenskap med spesialisering innen helse- og omsorgsfag fra Örebro Universitet, Sverige, 2012, og har en videreutdanning i geriatrisk sykepleie og en mastergrad i sykepleievitenskap med fordypning i pedagogikk fra Universitetet i Oslo. Hun har mer enn 20 års erfaring med undervisning i sykepleie og helseinformatikk, med fokus på dokumentasjon i sykepleie, terminologier, datastyrt beslutningsstøttesystemer og kvalitet i helsetjenesten. I 2009 hadde hun et forskningsopphold på Sinclair School of Nursing, University of Missouri, Columbia, USA, og fra 2014-2016 jobbet hun ved Deakin University, School of Nursing and Midwifery, Melbourne, Australia som postdoktor. Hun er styremedlem i ACENDIO, og nestleder i programkomiteen som utvikler nye nasjonale retningslinjer for norsk sykepleieutdanning, arbeidet startet i 2017 og skal implementeres i 2020.

Professor Fossum er leder for det norske ICNP Forsknings- og utviklingssenter akkreditert i juni 2017 og programkoordinator for masterprogrammet i spesialsykepleie ved Universitetet i Agder.

Faglige interesser

Forskningsområder er dokumentasjon i sykepleie, terminologier, datastyrt beslutningsstøtte, simulering og kvalitet på omsorg

Prosjekter

Nasjonalt Senter for forskning og utvikling av ICNP: http://www.icn.ch/what-we-do/norwegian-icnp-research-development-centre/

ACENDIO: http://www.acendio.net/about/

RETHOS: https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/hoyere-utdanning/utvikling-av-nasjonale-retningslinjer-for-helse--og-sosialfagutdanningene/id2569499/

Vitenskapelige publikasjoner

 • Hustad Jørn, Johannessen Berit, Fossum Mariann, Hovland Olav Johannes, Nursing students' transfer of learning outcomes from simulation-based training to clinical practice: A focus-group study (2019). BMC Nursing . ISSN 1472-6955.
 • Hofhuis Jose, Rose Louise, Blackwood Bronagh, Akerman Eva, McGaughey Jennifer, Egerod Ingrid, Fossum Mariann, Foss Helene, Georgiou Evanthia, Graff Heidi J, Kalafati Maria, Sperlinga Riccardo, Berrardo Alessandra, Schäfer Andreas, Gutysz-Wojnicka Aleksandra, Spronk Peter, Clinical practices to promote sleep in the ICU: A multinational survey (2018). International Journal of Nursing Studies . ISSN 0020-7489. 81 s 107 - 114 doi: 10.1016/j.ijnurstu.2018.03.001
 • Johnsen Hege Mari, Fossum Mariann, Vivekananda-Schmidt Pirashanthie, Fruhling Ann, Slettebø Åshild, Developing a Serious Game for Nurse Education (2018). Journal of Gerontological Nursing . ISSN 0098-9134. 44 (1), s 15 - 19 doi: 10.3928/00989134-20171213-05
 • Johnsen Hege Mari, Fossum Mariann, Vivekananda-Schmidt Pirashanthie, Fruhling Ann, Slettebø Åshild, Nursing student's perceptions of a video-based serious game's educational value: a pilot study (2018). Nurse Education Today . ISSN 0260-6917. 62 s 62 - 68 doi: 10.1016/j.nedt.2017.12.022
 • Fossum Mariann, Hewitt Nicky, Weir-Phyland Janet, Keogh Martin, Stuart Joshua, Fallon Kethly, Bucknall Tracey, Providing timely quality care after-hours: Perceptions of a hospital model of care (2018). Collegian . ISSN 1322-7696. doi: doi.org/10.1016/j.colegn.2018.02.004
 • Øgård-Repål Anita, De Presno Åsne Knutson, Fossum Mariann, Simulation with standardized patients to prepare undergraduate nursing students for mental health clinical practice: An integrative literature review (2018). Nurse Education Today . ISSN 0260-6917. 66 (2018), s 149 - 157 doi: 10.1016/j.nedt.2018.04.018
 • Fossum Mariann, Fruhling Ann, Moe Carl Erik, Thompson Cheryl, Crossing Borders: An Online Interdisciplinary Course in Health Informatics for Students From Two Countries (2017). Computers, Informatics, Nursing . ISSN 1538-2931. 35 (4), s 186 - 193 doi: 10.1097/CIN.0000000000000323
 • Vabo Grete Lund, Slettebø Åshild, Fossum Mariann, Participants' perceptions of an intervention implemented in an Action Research Nursing Documentation Project (2017). Journal of Clinical Nursing . ISSN 0962-1067. 26 (7-8), s 983 - 993 doi: 10.1111/jocn.13389
 • Fossum Mariann, Slettebø Åshild, Publisering av sykepleieforskning. Hvordan vurdere kvalitet på vitenskapelige tidsskrifter? (2017). Nordisk sygeplejeforskning . ISSN 1892-2678. 7 (4), s 328 - 336 doi: 10.18261/ISSN.1892-2686-2017-04-06
 • Hansen Linda Iren Mihaila, Fossum Mariann, Moe Carl Erik, Sensor Technology for Night Surveillance: The Experiences of Next of Kin (2017).
 • Johnsen Hege Mari, Fossum Mariann, Vivekananda-Schmidt Pirashanthie, Fruhling Ann, Slettebø Åshild, A serious game for teaching nursing students clinical reasoning and decision-making skills (2016). Studies in Health Technology and Informatics . ISSN 0926-9630. 225 s 905 - 906 doi: 10.3233/978-1-61499-658-3-905
 • Johnsen Hege Mari, Fruhling Ann, Fossum Mariann, An Analysis of the Work System Framework for Examining Information Exchange in a Healthcare Setting (2016). Communications of the Association for Information Systems . ISSN 1529-3181. 39 (5), s 73 - 95
 • Sætra Pia, Fossum Mariann, Svensson Elisabeth, Cohen Marlene Z, Evaluation of two instruments of perceived symptom intensity in palliative care patients in an outpatient clinic (2016). Journal of Clinical Nursing . ISSN 0962-1067. 25 (5-6), s 799 - 810 doi: 10.1111/jocn.13100
 • Hansen Ruth-Linda, Fossum Mariann, Nursing documentation of pressure ulcers in nursing homes: comparison of record content and patient examinations (2016). Nursing Open . ISSN 2054-1058. s 159 - 167 doi: 10.1002/nop2.47
 • Vabo Grete Lund, Slettebø Åshild, Fossum Mariann, Nursing documentation: An evaluation of an action research project (2016). Studies in Health Technology and Informatics . ISSN 0926-9630. 225 s 842 - 843 doi: 10.3233/978-1-61499-658-3-842
 • Johnsen Hege Mari, Slettebø Åshild, Fossum Mariann, Registered nurses' clinical reasoning in home healthcare clinical practice: A think-aloud study with protocol analysis (2016). Nurse Education Today . ISSN 0260-6917. 40 s 95 - 100 doi: 10.1016/j.nedt.2016.02.023
 • Johnsen Hege Mari, Fossum Mariann, Vivekananda-Schmidt Pirashanthie, Fruhling Ann, Slettebø Åshild, Teaching clinical reasoning and decision-making skills to nursing students: Design, development, and usability evaluation of a serious game (2016). International Journal of Medical Informatics . ISSN 1386-5056. 94 s 39 - 48 doi: 10.1016/j.ijmedinf.2016.06.014
 • Laukvik Lene Baagøe, Mølstad Kathryn, Fossum Mariann, The Construction of a Subset of ICNP® for Patients with Dementia (2016). Studies in Health Technology and Informatics . ISSN 0926-9630. 225 s 1068 - 1069 doi: 10.3233/978-1-61499-658-3-1068
 • Hansen Linda Iren Mihaila, Fruhling Ann, Fossum Mariann, The Use of Smartphones in Norwegian Social Care Services (2016). Studies in Health Technology and Informatics . ISSN 0926-9630. 228 s 220 - 224 doi: 10.3233/978-1-61499-678-1-220
 • Alexander Gregory L, Abbott Patti, Fossum Mariann, Shaw Ryan J, Yu Ping, Alexander Mary M, The future of informatics in aged care: An international perspective (2016). Studies in Health Technology and Informatics . ISSN 0926-9630. 225 s 780 - 782 doi: 10.3233/978-1-61499-658-3-780
 • Krøger Elsebeth, Slettebø Åshild, Fossum Mariann, Agility Activities for Children in a Municipality in Norway (2015). Journal of Community Health Nursing . ISSN 0737-0016. 32 (1), s 53 - 67 doi: 10.1080/07370016.2015.992265
 • Bingham Gordon, Fossum Mariann, Barratt Macey, Bucknall Tracey, Clinical review criteria and medical emergency teams: evaluating a two-tier rapid response system (2015). Critical Care and Resuscitation . ISSN 1441-2772. 17 (3), s 167 - 172
 • Dahl Aud Findal, Foss Helene, Fossum Mariann, Norske intensivavdelingers praksis rundt søvn og sedasjon (2015). Nordic journal of nursing research . ISSN 2057-1585. 35 (2), s 105 - 112 doi: 10.1177/0107408315579321
 • Hovde Birgit, Jensen Kari, Alexander Gregory Lynn, Fossum Mariann, Nurses’ Use of Computerized Clinical Guidelines to Improve Patient Safety in Hospitals (2015). Western Journal of Nursing Research . ISSN 0193-9459. 37 (7), s 877 - 898 doi: 10.1177/0193945915577430
 • Laukvik Lene Baagøe, Mølstad Kathy, Fossum Mariann, The construction of a subset of ICNP® for patients with dementia: a Delphi consensus and a group interview study (2015). BMC Nursing . ISSN 1472-6955. 14:49 s - doi: 10.1186/s12912-015-0100-z
 • Vatnøy Torunn Kitty, Vabo Grete Lund, Fossum Mariann, A Usability Evaluation of a Web-Based ICT System for Quality Management (2014).
 • Vatnøy Torunn Kitty, Vabo Grete Lund, Fossum Mariann, A Usability Evaluation of an Electronic Health Record System for Nursing Documentation Used in the Municipality Healthcare Services in Norway (2014).
 • Johnsen Kjersti Marie Frivoll, Ehrenberg Anna, Fossum Mariann, Dokumentasjon av sykepleie i sykehjem. En vurdering av innhold og kvalitet på sykepleiedokumentasjonen og vurdering av reliabiliteten til instrumentet N-Catch (2014). Vård i Norden . ISSN 0107-4083. 34 (2), s 27 - 32
 • Nytun Jan Pettersen, Fossum Mariann, Information Model for Learning Nursing Terminology (2014). Studies in Health Technology and Informatics . ISSN 0926-9630. 205 s 181 - 185 doi: 10.3233/978-1-61499-432-9-181
 • Fossum Mariann, Ehnfors Margareta, Svensson Elisabeth, Hansen Linda Iren Mihaila, Ehrenberg Anna, Effects of a computerized decision support system on care planning for pressure ulcers and malnutrition in nursing homes: An intervention study (2013). International Journal of Medical Informatics . ISSN 1386-5056. 82 (10), s 911 - 921 doi: 10.1016/j.ijmedinf.2013.05.009
 • Vatnøy Torunn Kitty, Fossum Mariann, Smith Nina, Slettebø Åshild, Triage assessment og registered nurses in the emergency department (2013). International Emergency Nursing . ISSN 1755-599X. 21 (2), s 89 - 96 doi: 10.1016/j.ienj.2012.06.004
 • Berge Mari Synnøve, Fossum Mariann, Fruhling Ann, A Cognitive Walkthrough and Focus Group Study of Nursing Personnel to Improve EHRs Used in Nursing Homes (2012).
 • Hansen Linda Iren Mihaila, Fossum Mariann, Söderhamn Olle, Fruhling Ann, Experiences of Nursing Personnel Using PDAs in Home Health Care Services in Norwegian Municipalities (2012). International Congress on Nursing Informatics . ISSN 2164-6619. s -
 • Fossum Mariann, Söderhamn Olle, Cliffordson Christina, Söderhamn Ulrika, Translation and testing of the Risk Assessment Pressure Ulcer Sore scale used among residents in Norwegian nursing homes (2012). BMJ Open . ISSN 2044-6055. 2 (5), s - doi: 10.1136/bmjopen-2012-001575
 • Fossum Mariann, Ehnfors Margareta, Fruhling Ann, Ehrenberg Anna, An Evaluation of the Usability of a Computerized Decision Support System for Nursing Homes (2011). Applied Clinical Informatics . ISSN 1869-0327. 2 (4), s 420 - 436 doi: 10.4338/ACI-2011-07-RA-0043
 • Fossum Mariann, Alexander Gregory Lynn, Ehnfors Margareta, Ehrenberg Anna, Effects of a computerized decision support system on pressure ulcers and malnutrition in nursing homes for the elderly (2011). International Journal of Medical Informatics . ISSN 1386-5056. 80 (9), s 607 - 617 doi: 10.1016/j.ijmedinf.2011.06.009
 • Fossum Mariann, Alexander Gregory Lynn, Göransson Katharina, Ehnfors Margareta, Ehrenberg Anna, Registered Nurses’ Thinking Strategies on Malnutrition and Pressure Ulcers in Nursing Homes: A Scenario-based Think-Aloud Study (2011). Journal of Clinical Nursing . ISSN 0962-1067. 20 (17-18), s 2425 - 2435 doi: 10.1111/j.1365-2702.2010.03578.x
 • Fossum Mariann, Terjesen Solbjørg Marit, Ehrenberg Anna, Ehnfors Margareta, Söderhamn Olle, Evaluation of the Norwegian version of the Mini Nutritional Assessment (MNA®) among older nursing home patients (2009). Vård i Norden . ISSN 0107-4083. 29 (2 = 92), s 50 - 52
 • Martinez, Santiago Budrionis, Andrius Bygholm, Ann Fossum, Mariann Hartvigsen, Gunnar Hägglund, Maria Moe, Carl Erik Thygesen, Elin Vimarlund, Vivian Yigzaw, Kassaye Yitbarek (2017). Proceedings from The 15th Scandinavian Conference on Health Informatics 2017 Kristiansand, Norway, August 29–30, 2017. Linköping University Electronic Press. ISBN 978-91-7685-364-1. 99 s.
 • Karlsson, Daniel Budrionis, Andrius Bygholm, Ann Fossum, Mariann Granja, Conceicao Hartvigsen, Gunnar Hejlesen, Ole Hägglund, Maria Johansen, Monika Alise Lindsköld, Lars Martinez, Santiago Moe, Carl Erik Ruiz, Luis Marco Vimarlund, Vivian Yigzaw, Kassaye Yitbarek (2016). Proceedings from The 14th Scandinavian Health Informatics Conference 2016. Linköping University Electronic Press. ISBN 978-91-7685-776-2. 81 s.
 • Moe, Carl Erik Fossum, Mariann (2014). Scandinavian Conference on Health Informatics; August 22; 2014; Grimstad; Norway. Linköping University Electronic Press. ISBN 978-91-7519-241-3. 113 s.
 • Bellika, Johan Gustav Bygholm, Ann Dencker, Mette Fossum, Mariann Galster, Gert Hartvigsen, Gunnar Hejlesen, Ole Kristian Karlsson, Daniel Koch, Sabine Moe, Carl Erik (2013). Scandinavian Conference on Health Informatics 2013 - Proceedings. Linköping University Electronic Press. ISBN 978-91-7519-518-6. 95 s.
 • Bellika, Johan Gustav Bygholm, Ann Dencker, Mette Fossum, Mariann Galster, Gert Hartvigsen, Gunnar Heljesen, Ole Karlsson, Daniel Koch, Sabine Moe, Carl Erik (2013). Scandinavian Conference on Health Informatics 2013. Linköping University Electronic Press. ISBN 978‐91‐7519‐518‐6. 95 s.
 • Karlsson, Daniel Bellika, Johan Gustav Elberg, Pia Britt Fossum, Mariann Galster, Gert Hartvigsen, Gunnar Koch, Sabine Nilsson, Gunilla (2012). Scandinavian Conference on Health Informatics 2012. Linköping University Electronic Press. ISBN 978-91-7519-758-6. 69 s.
 • Hustad Jørn, Johannessen Berit, Fossum Mariann, Hovland Olav Johannes, Nursing students' transfer of learning outcomes from simulation-based training to clinical practice: A focus-group study (2019). BMC Nursing . ISSN 1472-6955.
 • Hansen Linda Iren Mihaila, Fossum Mariann, Moe Carl Erik, Pårørende får bedre søvnkvalitet når de vet at teknologien hjelper til med å våke over pasienten. Et følgeforskningsprosjekt i fire kommuner: 2014-2015 (2018).
 • Vabo Grete Lund, Slettebø Åshild, Fossum Mariann, Nursing Student and Professional Identity Developement A Systematic Review (2018).
 • Vabo Grete Lund, Fossum Mariann, Slettebø Åshild, Sykepleierstudenter og utvikling av profesjonell identitet En systematisk oversiktsartikkel (2018).
 • De Presno Åsne Knutson, Øgård-Repål Anita, Fossum Mariann, "Simulering som forberedelse til praksis i psykisk helsearbeid" (2018).
 • De Presno Åsne Knutson, Øgård-Repål Anita, Fossum Mariann, Students` experiences of simulation with standardized patients used to prepare them for mental health nursing clinical practice. (2018).
 • Laukvik Lene Baagøe, Mølstad Kathy, Fossum Mariann, The construction of a subset of ICNP® for patients with dementia: a Delphi consensus and a group interview study (2015) (2018).
 • Haddeland Kristine, Slettebø Åshild, Carstens Patricia, Fossum Mariann, Nursing Students Managing Deteriorating Patients: A Systematic Review and Meta-Analysis (2018). Clinical Simulation in Nursing . ISSN 1876-1399. 21 s 1 - 15 doi: 10.1016/j.ecns.2018.05.001
 • Fossum Mariann, Bucknall Tracey, Botti Mari, Considine Julie, Dunning Trisha, Hutchinson Alison, Medication administration episodes in acute hospital settings: a descriptive and exploratory study (2018).
 • Hofhuis Jose, Rose Louise, Blackwood Bronagh, Akerman Eva, McGaughey Jennifer, Egerod Ingrid, Fossum Mariann, Foss Helene, Georgiou Evanthia, Graff Heidi J, Kalafati Maria, Sperlinga Riccardo, Berrardo Alessandra, Schäfer Andreas, Gutysz-Wojnicka Aleksandra, Spronk Peter, Clinical practices to promote sleep in the ICU: A multinational survey (2018). International Journal of Nursing Studies . ISSN 0020-7489. 81 s 107 - 114 doi: 10.1016/j.ijnurstu.2018.03.001

Sist endret: 27.11.2018 18:11

Send studiet på mail