Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Maren Songe Eriksen

Stipendiat

 
Kontor:
A246 ( Jon Lilletuns vei 3, Grimstad )

Maren Songe Eriksen jobber som Ph.d. stipendiat ved Institutt for arbeidsliv og innovasjon på Handelshøyskolen ved UiA. Hun skriver sin doktoravhandling i forbindelse med prosjektet "Innovasjonspolitikk for store samfunnsutfordringer". Veilederen hennes er professor Arne Isaksen.

Eriksen har en mastergrad i Innovasjon og kunnskapsutvikling fra Universitetet i Agder, og har tidligere arbeidserfaring som vitenskapelig assistent fra både Universitetet i Agder og NORCE Norwegian Research Centre.

Eriksen forsker på regional innovasjon, og forskningen hennes setter søkelys på temaene økonomisk geografi, innovasjon og regional næringsutvikling. Hun er spesielt interessert i hvordan næringer vokser frem og utvikler seg i ulike geografiske kontekster og hva som støtter eller hemmer innovasjonsaktivitet og omstillingsevne i næringer og regioner.

Eriksen er medlem av forskningssenteret RIST (Research Centre for Studies of Innovation for Sustainable Transition) ved UiA. Hun har også deltatt i prosjektet "Regional Resilience and Sustainable Industrial Restructuring" som kartla og forklarte ujevn økonomisk motstandsdyktighet til COVID-19 krisen i næringer og regioner. Eriksen har også jobbet med NCE Eyde klyngen om utvikling av industriell symbiose i europeiske regioner. 

Eriksen brenner for forskningsformidling og deltok i Forsker Grand Prix i Agder i 2022, hvor hun presenterte forskningen sin om grønne omstillingsprosesser i Grenland for et publikum og en jury. Som deltaker gikk Eriksen gjennom et opplæringsprogram om allmenn formidling over flere måneder.

 

Arbeidserfaring

Eriksen har tidligere jobbet som forskningsassistent i både NORCE og ved Universitetet i Agder.

Faglige interesser

Eriksen forsker innen temaet regional næringsutvikling og innovasjon. Hun interesserer seg særlig for hvordan næringer utvikles i ulike geografiske kontekster og hva som fremmer eller hemmer innovasjonsevnen i næringer og geografiske områder. Forskningen baserer seg hovedsakelig på teoretisk funderte casestudier med mål om å utvikle begreper og teorier som bidrar til bedre forståelse av ulike sider ved regional utvikling og innovasjon. Det nyeste arbeidet hennes adresserer agency og asset modification processes som nøkkelfaktorer for regional omstilling. 

Prosjekter

Eriksen skriver sin avhanding innen prosjektet "Innovasjonspolitikk for store samfunnsutfordringer". Prosjektet innebærer forskning på og formidling av resultater om hva innovasjonspolitikk for å møte klimautfordringer, aldrende befolkning og vedvarende sosiale og geografiske utfordringer kan omfatte og hvordan slik politikk kan gjennomføres.

Hun er også en del av prosjektet "Regional Resilience and Sustainable Industrial Restructuring", som er et prosjekt med det formål å kartlegge og forklare ujevn økonomisk motstandskraft til COVID-19 krisen i næringer og regioner. Prosjektet omfattet forskere fra flere norske universiteter, samt forskere fra Utrecht University, University of Vienna, Lund University og University of Manchester.

 

Allmenn formidling

Eriksen deltok på Forsker Grand Prix i Agder i 2022 hvor hun presenterte forskningen sin om grønne omstillingsprosesser i Grenland for et publikum og en jury. Som deltaker gikk Eriksen gjennom et opplæringsprogram om allmenn formidling over flere måneder.

Vitenskapelige publikasjoner

Sist endret: 22.09.2023 13:09