Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Maren Songe Eriksen

Universitetslektor

 
Kontor:
A246 ( Jon Lilletuns vei 3, Grimstad )

Maren Songe Eriksen jobber som PhD stipendiat ved Institutt for arbeidsliv og innovasjon på Handelshøyskolen ved UiA. Hun har bakgrunn i mastergraden Innovasjon og kunnskapsutvikling fra samme institusjon hvor hun skrev masteroppgave om velferdsteknologi i offentlig sektor. Hennes faglige interesse er innen økonomisk geografi og regional næringsutvikling, og hun skriver sin doktoravhandling i forbindelse med prosjektet "Innovasjonspolitikk for store samfunnsutfordringer". Dette passer henne som hånd i hanske da hun har en generell interesse for strukturer i samfunnet og hvordan man kan møte store samfunnsutfordringer som fattigdom og sosial ulikhet, og klima- og miljøutfordringer på en bærekraftig og etisk forsvarlig måte. 

 

Faglige interesser

Eriksen forsker innen temaet regional næringsutvikling og innovasjon. Hun interesserer seg særlig for hvordan næringer utvikles i ulike geografiske kontekster og hva som fremmer eller hemmer innovasjonsevnen i næringer og geografiske områder. Forskningen baserer seg hovedsakelig på teoretisk funderte casestudier med mål om å utvikle begreper og teorier som bidrar til bedre forståelse av ulike sider ved regional utvikling og innovasjon. Det nyeste arbeidet hennes adresserer agency og asset modification processes som nøkkelfaktorer for regional omstilling. 

Prosjekter

Eriksen skriver sin avhanding innen prosjektet "Innovasjonspolitikk for store samfunnsutfordringer". Prosjektet innebærer forskning på og formidling av resultater om hva innovasjonspolitikk for å møte klimautfordringer, aldrende befolkning og vedvarende sosiale og geografiske utfordringer kan omfatte og hvordan slik politikk kan gjennomføres.

Hun er også en del av prosjektet "Regional Resilience and Sustainable Industrial Restructuring", som er et prosjekt med det formål å kartlegge og forklare ujevn økonomisk motstandskraft til COVID-19 krisen i næringer og regioner. Prosjektet omfattet forskere fra flere norske universiteter, samt forskere fra Utrecht University, University of Vienna, Lund University og University of Manchester.

 

Sist endret: 7.10.2022 11:10