Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Liv Bente Hannevik Friestad

Instituttleder

Instituttleder/førsteamanuensis,Institutt for økonomi

 
Kontor:
9I274 ( Universitetsveien 19, Kristiansand )

Liv Bente H. Friestad er førsteamanuensis og instituttleder ved Institutt for økonomi ved Handelshøyskolen UiA, og hun er studieprogramleder for masterprogrammet i økonomi og administrasjon - siviløkonom. Hun har en dr.oecon. grad i økonomisk styring fra Norges Handelshøyskole.

Friestad har forsket på utforming og bruk av styringssystemer i grunnskolen, og på sammenhengen mellom utforming og bruk av styringssystemer og elevers faglige resultater. I det nasjonale forskningsprosjektet Lærende regioner ledet Friestad et delprosjekt som studerte årsaker til forskjeller i elevers prestasjoner.

Forskningen har resultert i artikler i Journal of Management Control og Public Money and Management, og kapitler i lærebøker.

For Agderforskning har Friestad tidligere arbeidet spesielt med utforming og bruk av sammenlignbare styringsdata. Hun har gjennomført flere skolestrukturanalyser og bistått kommuner i Sør-Norge i deres arbeid med skolestrukturendringer.

Gjennom årene har Friestad undervist flere økonomikurs ved UiA, inkludert ulike økonomistyringsemner. Hun har også undervist i UiAs etter- og videreutdanningsprogrammer og i rektorutdanningen ved Norges handelshøyskole. 

Faglige interesser

Faglige interesser:

 • Økonomisk styring, særlig i offentlig sektor
 • Skolestruktur

Emner undervist ved UiA de senere år:

 • BE-104 Kostnads- og inntektsanalyse
 • BE-413 Økonomisk styring
 • SE-201 Budsjettering og offentlig økonomistyring
 • BE-900 Økonomisk styring (etter- og videreutdanning)

Prosjekter

Do design and use of management control systems affect student  performance

Liv Bente H. Friestad deltok fra 2012 til 2014 i forskningsprosjektet Lærende regioner (https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=412555) finansiert  av Norges forskningsråd. Friestad var leder for delprosjektet "Do design and use of management control systems affect student  performance" https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=409980.

I prosjektet ble det samlet inn data fra skoler og kommuner. I tillegg fikk prosjektet tilgang til data fra SSB. Data fra offentlig statistikk inngår også i prosjektet. 

Friestad har fortsatt publikasjoner basert på data fra dette prosjektet i arbeid. I forbindelse med søknad om utsatt slettefrist for data samlet inn i prosjektet og data utlevert fra SSB, har det blitt utarbeid Data Protection Impact Assessment - DPIA for prosjektet.   

 

Publikasjoner fra prosjektet:

Friestad, Liv Bente Hannevik (2016). Management control systems and student performance in Norwegian primary education: an exploratory case study. Journal of Management Control. ISSN: 2191-4761. 27 (4). s 323 - 350. doi:10.1007/s00187-016-0233-6.

Friestad, Liv Bente Hannevik (2016). School output control and student performance in Norwegian primary schools — an exploratory study. Public Money & Management. ISSN: 0954-0962. 36 (2). s 137 - 144. doi:10.1080/09540962.2016.1118938.

Friestad, Liv Bente Hannevik (2015). Målstyring i grunnskolen - gjør det noen forskjell?. Skolens kvalitet skapes lokalt: Presentasjon av funn fra forskningsprosjektet "Lærende regioner". ISBN: 978-82-450-1861-5. Fagbokforlaget. Kapittel 7. s 161 - 176.

Vitenskapelige publikasjoner

 • Friestad, Liv Bente Hannevik (2016). Management control systems and student performance in Norwegian primary education: an exploratory case study. Journal of Management Control. ISSN: 2191-4761. 27 (4). s 323 - 350. doi:10.1007/s00187-016-0233-6.
 • Friestad, Liv Bente Hannevik (2016). School output control and student performance in Norwegian primary schools — an exploratory study. Public Money & Management. ISSN: 0954-0962. 36 (2). s 137 - 144. doi:10.1080/09540962.2016.1118938.
 • Friestad, Liv Bente Hannevik (2015). Målstyring i grunnskolen - gjør det noen forskjell?. Skolens kvalitet skapes lokalt: Presentasjon av funn fra forskningsprosjektet "Lærende regioner". ISBN: 978-82-450-1861-5. Fagbokforlaget. Kapittel 7. s 161 - 176.
 • Friestad, Liv Bente Hannevik (2016). Schools organisation, school building design and student performance.
 • Friestad, Liv Bente Hannevik (2015). Styringssystemer og elevprestasjoner.
 • Friestad, Liv Bente Hannevik (2015). Påvirker ulike styringssystem elevenes skoleprestasjoner?.
 • Friestad, Liv Bente Hannevik (2015). Påvirker ulike styringssystem elevenes skoleprestasjoner?.
 • Friestad, Liv Bente Hannevik (2014). School output control and student performance - an exploratory study.

Sist endret: 20.03.2023 07:03