0
Hopp til hovedinnhold

Liv Bente Hannevik Friestad

Instituttleder

Instituttleder/førsteamanuensis,Institutt for økonomi

 
Kontor:
9I274 ( Universitetsveien 19, Kristiansand )

Liv Bente H. Friestad er førsteamanuensis og instituttleder ved Institutt for økonomi ved Handelshøyskolen UiA. Hun har en dr.oecon. grad i økonomisk styring fra Norges Handelshøyskole.

De senere årene har Friestad forsket på utforming og bruk av styringssystemer i grunnskolen, og på sammenhengen mellom utforming og bruk av styringssystemer og elevers faglige resultater. I det nasjonale forskningsprosjektetLærende regionerledet Friestad et delprosjekt som studerte årsaker til forskjeller i elevers prestasjoner.

Forskningen har resultert i artikler iJournal of Management ContrologPublic Money and Management, og i kapitler i lærebøker.

For Agderforskning har Friestad tidligere arbeidet spesielt med utforming og bruk av sammenlignbare styringsdata. Hun har gjennomført en rekke skolestrukturanalyser og bistått kommuner i Sør-Norge i deres arbeid med skolestrukturendringer.

Gjennom årene har Friestad undervist en rekke økonomikurs ved UiA, inkludert ulike økonomistyringsemner. Hun underviser også et emne i rektorutdanningen ved Norges handelshøyskole.Friestad er styremedlem i Trainee Sør.

Faglige interesser

Faglige interesser:

 • Økonomisk styring, særlig i offentlig sektor
 • Skolestruktur

Emner undervist ved UiA de senere år:

 • BE-104 Kostnads- og inntektsanalyse
 • BE-413 Økonomisk styring
 • SE-201 Budsjettering og offentlig økonomistyring
 • BE-900 Økonomisk styring (etter- og videreutdanning)

Prosjekter

Prosjekt 

Do design and use of management control systems affect student performance. Delprosjekt i prosjektet Lærende regioner (https://www.hisf.no/nn/l%C3%A6rande-regionar) støttet av Norges forskningsråd fra 2012 til 2014

Forskningsgrupper:

Real Estate: Economics and Law: http://www.uia.no/forskning/handelshoeyskolen/real-estate-economics-law

Regnskap og finans: http://www.uia.no/forskning/handelshoeyskolen/regnskap-og-finans

Vitenskaplige publikasjoner

 • Friestad Liv Bente Hannevik Management control systems and student performance in Norwegian primary education: an exploratory case study (2016). Journal of Management Control . ISSN 2191-4761. 27 (4), s 323 - 350 doi: 10.1007/s00187-016-0233-6
 • Friestad Liv Bente Hannevik School output control and student performance in Norwegian primary schools — an exploratory study (2016). Public Money & Management . ISSN 0954-0962. 36 (2), s 137 - 144 doi: 10.1080/09540962.2016.1118938
 • Friestad Liv Bente Hannevik Målstyring i grunnskolen - gjør det noen forskjell? (2015).
 • Friestad Liv Bente Hannevik Schools organisation, school building design and student performance (2016).
 • Friestad Liv Bente Hannevik Management control systems and student performance in Norwegian primary education: an exploratory case study (2016). Journal of Management Control . ISSN 2191-4761. 27 (4), s 323 - 350 doi: 10.1007/s00187-016-0233-6
 • Friestad Liv Bente Hannevik School output control and student performance in Norwegian primary schools — an exploratory study (2016). Public Money & Management . ISSN 0954-0962. 36 (2), s 137 - 144 doi: 10.1080/09540962.2016.1118938
 • Friestad Liv Bente Hannevik Styringssystemer og elevprestasjoner (2015).
 • Friestad Liv Bente Hannevik Målstyring i grunnskolen - gjør det noen forskjell? (2015).
 • Friestad Liv Bente Hannevik Påvirker ulike styringssystem elevenes skoleprestasjoner? (2015).
 • Friestad Liv Bente Hannevik Påvirker ulike styringssystem elevenes skoleprestasjoner? (2015).
 • Friestad Liv Bente Hannevik Hvordan brukes økonomistyringssystemer i norske grunnskoler? (2014). Skolelederen . ISSN 0802-2062. 28 (5), s 16 - 16
 • Friestad Liv Bente Hannevik School output control and student performance - an exploratory study (2014).
 • Friestad Liv Bente Hannevik Styrings-og kontrollsystemer. Hvilke styringssystemer har skolene, hvordan brukes de, og er det en sammenheng mellom dette og elevenes resultater? (2014).

Sist endret: 21.06.2018 14:06

Send studiet på mail