Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
 
Kontor:
B114 ( Jon Lilletuns vei 3, Grimstad )

MS Electrical Engineering (Microelectronics/VLSI) IIT Delhi

Ph.D. Electrical Engineering, NTNU Trondheim

Biografi:

Jeg mottok doktorgrad ved Institutt for elektronikk og telekommunikasjon, NTNU, Trondheim, Norge. Jeg jobbet for Texas Instruments i blandet signalkretsdesign før jeg begynte på PhD-programmet på NTNU. Etter å ha fullført doktorgradsarbeidet jobbet jeg i strålingsbilder for atmosfæresamfunnsovervåker (ASIM-oppdrag til International Space Station) ved Universitetet i Bergen fra 2010 til 2012. Jeg gjorde en master i fysikk fra IIT Chennai (indisk institutt for teknologi, Chennai) og den andre Master of Science i integrert elektronikk og kretser fra IIT Delhi (indisk institutt for teknologi, Delhi). 

Mine nåværende aktiviteter inkluderer undervisning i elektroniske kretsdesignkurs (Analog, Digital og Mixed signal), embedded systems design kurs, mmWave sensing og trådløs prototyping ved hjelp av SDRs på mastergrad og PhD nivå ved University of Agder og veilede flere bachelor, master og PhD-studenter.

Forskningsaktiviteten min fokuserer på grunnleggende og anvendt forskning for å løse banebrytende problemer innen forskningsområdene Cyber-Physical systems, Autonomous systems, Robotics and Automation involverer avanserte sensorsystemer, Computersyn, Thermal imaging, LiDAR imaging, Radar imaging, trådløse sensornettverk. , smarte elektroniske systemer, avanserte maskinlæringsteknikker, tilkoblede autonome systemer inkludert droner / ubemannede luftfartøyer (UAV), ubemannede bakkekjøretøyer (UGVer), ubemannede undervannsanlegg (UUSer), 5G- (og utover) aktiverte autonome kjøretøyer og Sosio Tekniske systemer som bytransportsystemer, smart landbruk og smarte byer.

Guest Editor for MDPI Electronics Special Issue "Sensors, Sensor Fusion, and Inter-connected Networked Autonomous Systems, Submissions until 31.12.2021"

Reviewer for:

 • IEEE Transactions on Industrial Informatics
 • IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement
 • IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems
 • IEEE Transactions on Medical Imaging
 • IEEE Sensors Journal
 • IEEE Systems Journal
 • IEEE Access Journal
 • IEEE Consumer Electronics Magazine
 • Technical Program Committee member in many IEEE conferences in Electronic Circuit Design and Wireless Communications.

Forskning

Mine nåværende forskningsaktiviteter inkluderer Internet of Things (IoT), Cyber-fysiske systemer, embedded systemer, autonome Embedded Electronikk, trådløse sensornettverk, Signal Processing, Sensor - Human Interface, Testbed design for trådløse kommunikasjonssystemer, Protokoll Implementation for trådløse sensornettverk, Big analoge data , FPGA / ASIC-design for trådløse kommunikasjonssystemer, energiinnhøsting for trådløse innebygde systemer og IoT-enheter og analog, digital og blandet signalkretsdesign.

Undervisning

Nåværende kurs ved Universitetet i Agder:

Tidligere kurs:

2000-2001: Electronics Laboratory IIT, Delhi

2001-2002: Analog Electronics Laboratory IIT, Delhi

2002-2003: Digital Electronics Laboratory IIT, Delhi

2004-2005: Analog Integrated Circuits (TFE 4200) NTNU, Trondheim

2005-2006: Analog CMOS-1 (TFE 4186) NTNU, Trondheim

2012-2013 Electronics 1 (ELE200), Electronics 2 (ELE205), Electronics Projects (ELE212), Research Project (ELE301) and Master’s thesis (IKT590) UiA, Grimstad.

2013-2014 Electronics 1 (ELE200), Electronics 2 (ELE205), Electronics Projects (ELE212), Research Project (ELE301) and Master’s thesis (IKT590) UiA, Grimstad.

2014-2015 Electronics 1 (ELE200), Electronics 2 (ELE205), Electronics Projects (ELE212), Research Project (ELE301), ICT Seminar1/Embedded Systems (IKT440) and Master’s thesis (IKT590) UiA, Grimstad.

Arbeidserfaring

2012- Associate Professor, Department of Information and Communication Technology, UiA, Grimstad (NORWAY)

2010-2012 Senior R & D Engineer, Department of Physics and Technology, UiB, Bergen (NORWAY)

2004-2009 Research Fellow, Department of Electronics and Telecommunication, NTNU, Trondheim (NORWAY)

2003-2004 Design Engineer, Texas Instruments Research and Development Center (Asia), Bangalore (INDIA)

Faglige interesser

Mine nåværende forskningsaktiviteter inkluderer Internet of Things (IoT), Cyber-fysiske systemer, embedded systemer, autonome Embedded Electronikk, trådløse sensornettverk, Signal Processing, Sensor - Human Interface, Testbed design for trådløse kommunikasjonssystemer, Protokoll Implementation for trådløse sensornettverk, Big analoge data , FPGA / ASIC-design for trådløse kommunikasjonssystemer, energiinnhøsting for trådløse innebygde systemer og IoT-enheter og analog, digital og blandet signalkretsdesign.

Profesjonelle aktiviteter:

Member, IEEE, IEEE Circuits and Systems Society and IEEE Communications Society.

Guest Editor for: MDPI Electronics Special Issue "Sensors, Sensor Fusion, and Inter-connected Networked Autonomous Systems, Submissions until 31.12.2021"

Reviewer for:

 • IEEE Transactions on Industrial Informatics
 • IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement
 • IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems
 • IEEE Transactions on Medical Imaging
 • IEEE Sensors Journal
 • IEEE Systems Journal
 • IEEE Access Journal
 • IEEE Consumer Electronics Magazine
 • Technical Program Committee member in many IEEE conferences in Electronic Circuit Design and Wireless Communications.

STORE SAMARBEIDELSER

Nasjonalt og internasjonalt samarbeid :

Prof. Phaneendra K. Yalavarthy, Indian Institute of Science, Bangalore, India

Prof. Chandra Ramabhadra Murthy, Indian Institute of Science, Bangalore, India

Prof. M. S. Mohan Kumar, Indian Institute of Science, Bangalore, India

Prof. Chandramani Singh, Indian Institute of Science, Bangalore, India

Prof. Abhay Sharma, Indian Institute of Science, Bangalore, India

Prof. Lakshmi Natarajan, Indian Institute of Science, Bangalore, India

Prof. Abhinav Kumar, Indian Institute of Technology, Hyderabad, India

Prof. Soumya Joshi, Birla Institute of Technology and Science, Hyderabad, India

Prof. M.B.Srinivas, Birla Institute of Technology and Science, Hyderabad, India

Prof. Kimmo Kansanen, Dept. of IET, NTNU, Trondheim, Norway

Prof. Trond Ytterdal, Dept. of IET, NTNU, Trondheim, Norway

Prof. Kjetil Ullaland, Dept. of Physics and Technology, UiB, Bergen, Norway

Lars Tore Rødne, Bachelor projects collaboration, CERN, Swizerland

Prof. Saroj Prasad Dash, Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden

Prof. Lalitha Vadlamani, International Institute of Information technology, Hyderabad, India.

Prof. Prasad Krishnan, International Institute of Information technology, Hyderabad, India.

Centers:

Department of Computational and Data Sciences, IISc Bangalore, India.

Centre for Nanoscience and Engineering (CeNSE), IISc Bangalore, India

Acoustics Group, Sabanci University, Turkey

Industrielt samarbeid :

Feedback Aquaculture, Risør, Norway

Ymir Electronics AS, Grimstad, Norway

NIVA, Norsk Institutt for vannforskning, Norway

GE Healthcare Vingmed Ultrasound AS, Norway

Sonitor RTLS Technologies, Norway

Teknova, Norway

Prosjekter

1. Wireless Social Devices enabled by Self-Organized Spectrum Cartography (WISECART), FRIPRO TOPPFORSK Grant Award, Research Council of Norway, 4/2016 – 4/2021, Researcher. 

2. Off-shore--On-shore Collective Analytics & Intelligence for condition-based monitoring in drilling & operations using heterogeneous networks (SMART-RIG), Researcher Project, Research Council of Norway, 4/2015 – 4/2020, Researcher.

3. Offshore Mechatronics (Center of Research-Driven Innovation SFI), Research Council of Norway, 5/2015 – 5/2023, WP: IT Integration, Data Analytics and Big Data, Researcher. 

4. Data-driven cyber-physical networked systems for autonomous cognitive control and adaptive learning in industrial & urban water environments (INDURB), IKTPLUSS Program, Research Council of Norway, 04/2017, Researcher.

5. Low-altitude UAV communication and tracking (LUCAT); Funding sources: The Research Council of Norway (NFR) and the Department of Science and Technology (DST), India, under the joint INDNOR program; Project manager/PI: Associate Professor Linga Reddy Cenkeramaddi; Project duration: 2018-2022.

6. Indo-Norwegian collaboration in Autonomous Cyber-Physical Systems (INCAPS): The Research Council of Norway (NFR) under the INTPART program; Project manager/PI: Associate Professor Linga Reddy Cenkeramaddi; Project duration: 2019-2022.

Partners and/or collaborators:

Indian Institute of Science, Bangalore (IISc)

Indian Institute of Technology, Hyderabad (IITH)

International Institute of Information Technology, Hyderabad (IIITH)

Birla Institute of Technology and Science, Hyderabad (BITS)

Norwegian University of Science and Technology (NTNU)

Norwegian Institute for Water Research (NIVA)

Tidligere prosjekter:

 1. 2004-2009 Smart Microsystems for Diagnostic Imaging in Medicine-SMiDA(Roles: PhD student, project website in-charge, project website management, dept. of IET,NTNU,Trondheim)
 2. 2009-2012 Atmosphere-Space Interaction Monitor - ASIM (Roles: Leading working group member of Design, development and testing of system, dept. of Physics and Technology, UiB, Bergen)
 3. 2012-2013 1D ultrasound imaging system (Role: Project manager, dept. of ICT, UiA, Grimstad)
 4. 2012-2013 Ultrasound test system (Role: Project manager, dept. of ICT, UiA, Grimstad)
 5. 2013-2015 Fall detection system for old age homes (Role: Project manager, dept. of ICT, UiA, Grimstad)

Vitenskapelige publikasjoner

 • Dayal, Aveen; M., Aishwarya; S., Abhilash; C., Krishna Mohan; Kumar, Abhinav; Cenkeramaddi, Linga Reddy (2023). Adversarial Unsupervised Domain Adaptation for Hand Gesture Recognition using Thermal Images. IEEE Sensors Journal. ISSN: 1530-437X. doi:10.1109/JSEN.2023.3235379.
 • Sharma, Jaya; Peketi, Divya; C., Vishnu; Cenkeramaddi, Linga Reddy; B.H., Shekar; C., Krishna Mohan (2023). Deformable and Structural Representative Network for Remote Sensing Image Captioning. VISAPP 2023 : 18th International Conference on Computer Vision Theory and Applications. ISBN: 978-989-758-634-7. SciTePress. KAPITTEL. s 56 - 64.
 • Jain, Sushil Kumar; Joshi, Amit Mahesh; Cenkeramaddi, Linga Reddy (2023). Dielectric Modulated Bilayer Electrode Top Contact OTFT for Label Free Biosensing. IEEE Access. ISSN: 2169-3536. doi:10.1109/ACCESS.2023.3253563.
 • Nelson, Wilson Ayyanthole; Kumar, Abhinav; Jha, Ajit; Cenkeramaddi, Linga Reddy (2022). Multi-target Angle of Arrival Estimation using Rotating mmWave FMCW Radar and Yolov3. IEEE Sensors Journal. ISSN: 1530-437X. doi:10.1109/JSEN.2022.3231790.
 • Gunnery, Srinath; Bethi, Pardhasaradhi; Mahipathi, Ashoka Chakravarthi; H, Prashantha Kumar; Pathipati, Srihari; Cenkeramaddi, Linga Reddy (2023). Performance Analysis of Spectrum Sharing Radar in Multipath Environment. IEEE Open Journal of the Communications Society. ISSN: 2644-125X. 4s 922 - 935. doi:10.1109/OJCOMS.2023.3240116.
 • Nelson, Wilson Ayyanthole; Gupta, Khushi Anil; Koduru, Balu Harshavardan; Kumar, Abhinav; Jha, Ajit; Cenkeramaddi, Linga Reddy (2023). Recent Advances in Thermal Imaging and its Applications using Machine Learning: A Review. IEEE Sensors Journal. ISSN: 1530-437X. doi:10.1109/JSEN.2023.3234335.
 • Pardhasaradhi, Bethi; Gunnery, Srinath; Mahipathi, Ashoka Chakravarthi; Pathipati, Srihari; Cenkeramaddi, Linga Reddy (2022). A GNSS Position Spoofing Mitigation Algorithm using Sparse Estimation. 2022 IEEE 19th India Council International Conference (INDICON). ISBN: 978-1-6654-7350-7. IEEE conference proceedings. KAPITTEL. s 1 - 6.
 • Yakkati, Rakesh Reddy; Pardhasaradhi, Bethi; Zhou, Jing; Cenkeramaddi, Linga Reddy (2022). A Machine Learning Based GNSS Signal Classification. 2022 IEEE International Symposium on Smart Electronic Systems. ISBN: 979-8-3503-9922-6. IEEE conference proceedings. KAPITTEL. s 532 - 535.
 • Tripathi, Shraddha; Pandey, Om Jee; Cenkeramaddi, Linga Reddy; Hegde, Rajesh M (2022). A Socially-Aware Radio Map Framework for Improving QoS of UAV-Assisted MEC Networks. IEEE Transactions on Network and Service Management. ISSN: 1932-4537. doi:10.1109/TNSM.2022.3206473.
 • Beeram, Nikethan Reddy; Boppu, Srinivas; Cenkeramaddi, Linga Reddy (2022). Activity Classification of an Unmanned Aerial Vehicle Using Tsetlin Machine. 2022 International Symposium on the Tsetlin Machine (ISTM 2022). ISBN: 978-1-6654-7116-9. IEEE conference proceedings. KAPITTEL. s 81 - 88.
 • Gupta, Khushi Anil; M. B., Srinivas; J, Soumya; Pandey, Om Jee; Cenkeramaddi, Linga Reddy (2022). Automatic Contact-Less Monitoring of Breathing Rate and Heart Rate Utilizing the Fusion of mmWave Radar and Camera Steering System. IEEE Sensors Journal. ISSN: 1530-437X. 22 (22). s 22179 - 22191. doi:10.1109/JSEN.2022.3210256.
 • Yakkati, Rakesh Reddy; Gade, Anurag; Koduru, Balu Harshavardan; Bethi, Pardhasaradhi; Cenkeramaddi, Linga Reddy (2022). Classification of UAVs Using Time-Frequency Analysis of Remote Control Signals and CNN. 2022 IEEE International Symposium on Smart Electronic Systems. ISBN: 979-8-3503-9922-6. IEEE conference proceedings. KAPITTEL. s 1 - 6.
 • Bremnes, Kenneth S.; Moen, Rebecca Atik; Yeduri, Sreenivasa Reddy; Yakkati, Rakesh Reddy; Cenkeramaddi, Linga Reddy (2022). Classification of UAVs Utilizing Fixed Boundary Empirical Wavelet Sub-Bands of RF Fingerprints and Deep Convolutional Neural Network. IEEE Sensors Journal. ISSN: 1530-437X. 22 (21). s 21248 - 21256. doi:10.1109/JSEN.2022.3208518.
 • Jeeru, Sindhusha; Sivapuram, Arun Kumar; León, David González; Gröli, Jade; Yeduri, Sreenivasa Reddy; Cenkeramaddi, Linga Reddy (2022). Depth Camera based Dataset of Hand Gestures. Data in Brief. ISSN: 2352-3409. 45doi:10.1016/j.dib.2022.108659.
 • Vaddadi, Venkata satya chidambara swamy; Parne, Saidi Reddy; V. P., Vijeesh; Gandi, Suman; Panda, Saran Srihari Sripada; Cenkeramaddi, Linga Reddy (2022). Design and Fabrication of Liquid Pressure Sensor Using FBG Sensor Through Seesaw Hinge Mechanism. IEEE Photonics Journal. ISSN: 1943-0655. 14 (5). doi:10.1109/JPHOT.2022.3210146.
 • Bommana, Ashish Reddy; Siddamshetty, Susheel Ujwal; Dhilleswararao, Pudi; T. K. R, Arvind; Boppu, Srinivas; Manikandan, M. Sabarimalai; Cenkeramaddi, Linga Reddy (2022). Design of Synthesis-time Vectorized Arithmetic Hardware for Tapered Floating-point Addition and Subtraction. ACM Transactions on Design Automation of Electronic Systems. ISSN: 1084-4309. doi:10.1145/3567423.
 • Dhilleswararao, Pudi; Boppu, Srinivas; Manikandan, M. Sabarimalai; Cenkeramaddi, Linga Reddy (2022). Efficient Hardware Architectures for Accelerating Deep Neural Networks: Survey. IEEE Access. ISSN: 2169-3536. 10s 131788 - 131828. doi:10.1109/ACCESS.2022.3229767.
 • Yeduri, Sreenivasa Reddy; Chilamkurthy, Naga Srinivasarao; Pandey, Om Jee; Cenkeramaddi, Linga Reddy (2022). Energy and Throughput Management in Delay-Constrained Small-World UAV-IoT Network. IEEE Internet of Things Journal. ISSN: 2327-4662. 10 (9). s 7922 - 7935. doi:10.1109/JIOT.2022.3231644.
 • Chowdary, Akhileswar; Chopra, Garima; Kumar, Abhinav; Cenkeramaddi, Linga Reddy (2022). Enhanced User Grouping and Pairing Scheme for CoMP-NOMA-based Cellular Networks. 2022 14th International Conference on COMmunication Systems & NETworkS (COMSNETS). ISBN: 978-1-6654-2104-1. IEEE conference proceedings. Chapter. s 319 - 323.
 • Jha, Ajit; Cenkeramaddi, Linga Reddy; Royo, Santiago (2022). Frequency Domain Analysis and Filter Design of Continuous Wave Frequency Modulated Optical Feedback Signal for Photonic Sensing. 2022 IEEE International Symposium on Smart Electronic Systems. ISBN: 979-8-3503-9922-6. IEEE conference proceedings. KAPITTEL. s 136 - 141.
 • Pardhasaradhi, Bethi; Cenkeramaddi, Linga Reddy (2022). GPS Spoofing Detection and Mitigation for Drones Using Distributed Radar Tracking and Fusion. IEEE Sensors Journal. ISSN: 1530-437X. 22 (11). s 11122 - 11134. doi:10.1109/JSEN.2022.3168940.
 • Koduru, Hajarathaiah; Enduri, Murali Krishna; Dhuli, Sateeshkrishna; Anamalamudi, Satish; Cenkeramaddi, Linga Reddy (2022). Generalization of Relative Change in a Centrality Measure to Identify Vital Nodes in Complex Networks. IEEE Access. ISSN: 2169-3536. 11s 808 - 824. doi:10.1109/ACCESS.2022.3232288.
 • Chakkapall, Suryateja Manikanta; Boppu, Srinivas; Cenkeramaddi, Linga Reddy; Barathram, Ramkumar (2022). Hand Gesture Recognition System in the Complex Background for Edge Computing Devices. 2022 IEEE International Symposium on Smart Electronic Systems. ISBN: 979-8-3503-9922-6. IEEE conference proceedings. KAPITTEL. s 13 - 18.
 • Gupta, Khushi Anil; Singh, Arshdeep; Yeduri, Sreenivasa Reddy; Srinivas, M.B.; Cenkeramaddi, Linga Reddy (2022). Hand gestures recognition using edge computing system based on vision transformer and lightweight CNN. Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing. ISSN: 1868-5137. doi:10.1007/s12652-022-04506-4.
 • Nelson, Wilson Ayyanthole; Yeduri, Sreenivasa Reddy; Jha, Ajit; Kumar, Abhinav; Cenkeramaddi, Linga Reddy (2022). Hybrid BLE/LTE/Wi-Fi/LoRa Switching Scheme for UAV-Assisted Wireless Networks. 2021 IEEE International Conference on Advanced Networks and Telecommunications Systems (ANTS). ISBN: 978-1-6654-4893-2. IEEE conference proceedings. KAPITTEL. s 78 - 83.
 • Chowdary, Akhileswar; Chopra, Garima; Kumar, Abhinav; Cenkeramaddi, Linga Reddy (2022). Impact of NOMA and CoMP Implementation Order on the Performance of Ultra-Dense Networks. 2022 IEEE Wireless Communications and Networking Conference (WCNC). ISBN: 978-1-6654-4266-4. IEEE conference proceedings. KAPITTEL. s 13 - 18.
 • Dayal, Aveen; Yeduri, Sreenivasa Reddy; Koduru, Balu Harshavardan; Jaiswal, Rahul Kumar; J, Soumya; M. B., Srinivas; Pandey, Om Jee; Cenkeramaddi, Linga Reddy (2022). Lightweight deep convolutional neural network for background sound classification in speech signals. Journal of the Acoustical Society of America. ISSN: 0001-4966. 151 (4). s 2773 - 2786. doi:10.1121/10.0010257.
 • Yeduri, Sreenivasa Reddy; Breland, Daniel Skomedal; Skriubakken, Simen Birkeland; Pandey, Om Jee; Cenkeramaddi, Linga Reddy (2022). Low Resolution Thermal Imaging Dataset of Sign Language Digits. Data in Brief. ISSN: 2352-3409. 41doi:10.1016/j.dib.2022.107977.
 • Chilamkurthy, Naga Srinivasarao; Pandey, Om Jee; Ghosh, Anirban; Cenkeramaddi, Linga Reddy; Dai, Hong-Ning (2022). Low-Power Wide-Area Networks: A Broad Overview of Its Different Aspects. IEEE Access. ISSN: 2169-3536. 10s 81926 - 81959. doi:10.1109/ACCESS.2022.3196182.
 • Pardhasaradhi, Bethi; Cenkeramaddi, Linga Reddy; Yakkati, Rakesh Reddy (2022). Machine Learning based Screening and Measurement to Measurement Association for Navigation in GNSS Spoofing Environment. IEEE Sensors Journal. ISSN: 1530-437X. 22 (23). s 23423 - 23435. doi:10.1109/JSEN.2022.3214349.
 • Pudi, Dhilleswararao; Harrison, Samuel Jigme; Stathis, Dimitrios; Boppu, Srinivas; Hemani, Ahmed; Cenkeramaddi, Linga Reddy (2022). Methodology for Structured Data-Path Implementation in VLSI Physical Design: A Case Study. Electronics. ISSN: 2079-9292. 11 (18). doi:10.3390/electronics11182965.
 • D K, Kumuda; G S, Vandana; Bethi, Pardhasaradhi; B S, Raghavendra; Pathipati, Srihari; Cenkeramaddi, Linga Reddy (2022). Multi Target Detection and Tracking by Mitigating Spot Jammer Attack in 77GHz mm-Wave Radars: An Experimental Evaluation. IEEE Sensors Journal. ISSN: 1530-437X. doi:10.1109/JSEN.2022.3227012.
 • Tripathi, Shraddha; Pandey, Om Jee; Cenkeramaddi, Linga Reddy; Hegde, Rajesh M (2022). Optimal Active Elements Selection in RIS-Assisted Edge Networks for Improved QoS. 2022 IEEE 12th Sensor Array and Multichannel Signal Processing Workshop (SAM). ISBN: 978-1-6654-0633-8. IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). KAPITTEL. s 21 - 25.
 • Brådland, Henrik; Choux, Martin Marie Hubert; Cenkeramaddi, Linga Reddy (2022). Point Cloud Instance Segmentation for Automatic Electric Vehicle Battery Disassembly. Intelligent Technologies and Applications: 4th International Conference, INTAP 2021, Grimstad, Norway, October 11–13, 2021, Revised Selected Papers. ISBN: 978-3-031-10524-1. Springer. chapter. s 247 - 258.
 • Yakkati, Rakesh Reddy; Pardhasaradhi, Bethi; Yeduri, Sreenivasa Reddy; Pandey, Om Jee; Cenkeramaddi, Linga Reddy (2022). Power Transmission Line Classification From Images Using Pre-Trained Deep Learning Models. 2022 IEEE International Symposium on Smart Electronic Systems. ISBN: 979-8-3503-9922-6. IEEE conference proceedings. KAPITTEL. s 394 - 397.
 • Jagadheesh, Samala; Bhanu, P. Veda; Soumya, J.; Cenkeramaddi, Linga Reddy (2022). Reinforcement Learning Based Fault-Tolerant Routing Algorithm for Mesh Based NoC and Its FPGA Implementation. IEEE Access. ISSN: 2169-3536. 10s 44724 - 44737. doi:10.1109/ACCESS.2022.3168992.
 • Dayal, Aveen; Cenkeramaddi, Linga Reddy; Jha, Ajit (2022). Reward criteria impact on the performance of reinforcement learning agent for autonomous navigation. Applied Soft Computing. ISSN: 1568-4946. 126doi:10.1016/j.asoc.2022.109241.
 • Pardhasaradhi, Bethi; Lingdevaru, Purushottama; BN, Balarami Reddy; Pathipati, Srihari; Cenkeramaddi, Linga Reddy (2022). Robust Positioning and Grubbs Outlier Test for Navigation in GPS Spoofing Environment. 2022 IEEE 19th India Council International Conference (INDICON). ISBN: 978-1-6654-7350-7. IEEE conference proceedings. KAPITTEL. s 1 - 6.
 • Yeduri, Sreenivasa Reddy; Thummaluri, Uday; Jeeru, Sindhusha; Kumar, Abhinav; Dubey, Ankit; Cenkeramaddi, Linga Reddy (2022). SIC-RSRA for Massive Machine-to-Machine Communications in 5G Cellular IoT. 2022 IEEE Wireless Communications and Networking Conference (WCNC). ISBN: 978-1-6654-4266-4. IEEE conference proceedings. KAPITTEL. s 25 - 30.
 • Jaiswal, Rahul Kumar; Yeduri, Sreenivasa Reddy; Cenkeramaddi, Linga Reddy (2022). Single-channel speech enhancement using implicit Wiener filter for high-quality speech communication. International Journal of Speech Technology. ISSN: 1381-2416. 25 (3). s 745 - 758. doi:10.1007/s10772-022-09987-4.
 • Yeduri, Sreenivasa Reddy; Breland, Daniel Skomedal; Pandey, Om Jee; Cenkeramaddi, Linga Reddy (2022). Updating Thermal Imaging Dataset of Hand Gestures with Unique Labels. Data in Brief. ISSN: 2352-3409. 42doi:10.1016/j.dib.2022.108037.
 • León, David González; Gröli, Jade; Yeduri, Sreenivasa Reddy; Rossier, Daniel; Mosqueron, Romuald; Pandey, Om Jee; Cenkeramaddi, Linga Reddy (2022). Video Hand Gestures Recognition Using Depth Camera and Lightweight CNN. IEEE Sensors Journal. ISSN: 1530-437X. 22 (14). s 14610 - 14619. doi:10.1109/JSEN.2022.3181518.
 • Cenkeramaddi, Linga Reddy; Rai, Prabhat Kumar; Dayal, Aveen; Bhatia, Jyoti; Pandya, Aarav; J, Soumya; Kumar, Abhinav; Jha, Ajit (2021). A Novel Angle Estimation for mmWave FMCW radars using Machine Learning. IEEE Sensors Journal. ISSN: 1530-437X. 21 (8). s 9833 - 9843. doi:10.1109/JSEN.2021.3058268.
 • Pandya, Aarav; Jha, Ajit; Cenkeramaddi, Linga Reddy (2021). A velocity estimation technique for a monocular camera using mmwave FMCW radars. Electronics. ISSN: 2079-9292. 10 (19). doi:10.3390/electronics10192397.
 • Paluru, Naveen; Dayal, Aveen; Jenssen, Håvard; Sakinis, Tomas; Cenkeramaddi, Linga Reddy; Jaya, Prakash; Yalavarthy, Phaneendra K. (2021). Anam-Net: Anamorphic Depth Embedding-Based Lightweight CNN for Segmentation of Anomalies in COVID-19 Chest CT Images. IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems. ISSN: 2162-237X. 32 (3). s 932 - 946. doi:10.1109/TNNLS.2021.3054746.
 • Rai, Prabhat Kumar; Kumar, Abhinav; Khan, Mohammed Zafar Ali; J, Soumya; Cenkeramaddi, Linga Reddy (2021). Angle and Height Estimation Technique for Aerial Vehicles using mmWave FMCW Radar. 2021 International Conference on COMmunication Systems & NETworkS (COMSNETS). ISBN: 978-1-7281-9127-0. IEEE conference proceedings. KAPITTEL. s 104 - 108.
 • M K, Aparna Nair; P, Veda Bhanu; J, Soumya; Cenkeramaddi, Linga Reddy (2021). Architectural Implementation of a Reconfigurable NoC Design for Multi-Applications. 2021 24th Euromicro Conference on Digital System Design (DSD). ISBN: 978-1-6654-2703-6. IEEE conference proceedings. Chapter. s 139 - 142.
 • Jindal, Mehak; Jha, Ajit; Cenkeramaddi, Linga Reddy (2021). Bollard Segmentation and Position Estimation From Lidar Point Cloud for Autonomous Mooring. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing. ISSN: 0196-2892. doi:10.1109/TGRS.2021.3097134.
 • Bhatia, Jyoti; Dayal, Aveen; Jha, Ajit; Vishvakarma, Santosh Kumar; J, Soumya; M. B., Srinivas; Yalavarthy, Phaneendra K.; Kumar, Abhinav; V., Lalitha; Koorapati, Sagar; Cenkeramaddi, Linga Reddy (2021). Classification of Targets Using Statistical Features from Range FFT of mmWave FMCW Radars. Electronics. ISSN: 2079-9292. 10 (16). doi:10.3390/electronics10161965.
 • Jha, Ajit; Shah, Manoj K.; Jha, Sachin; Cenkeramaddi, Linga Reddy; Royo, Santiago (2021). Current Modulation Induced Stability in Laser Diode Under High Optical Feedback Strength. IEEE Access. ISSN: 2169-3536. 9s 49537 - 49546. doi:10.1109/ACCESS.2021.3069387.
 • Breland, Daniel Skomedal; Skriubakken, Håvard Birkeland; Dayal, Aveen; Jha, Ajit; Yalavarthy, Phaneendra K.; Cenkeramaddi, Linga Reddy (2021). Deep Learning-Based Sign Language Digits Recognition From Thermal Images With Edge Computing System. IEEE Sensors Journal. ISSN: 1530-437X. 21 (9). s 10445 - 10453. doi:10.1109/JSEN.2021.3061608.
 • Dayal, Aveen; Paluru, Naveen; Cenkeramaddi, Linga Reddy; Soumya, J.; Yalavarthy, Phaneendra K. (2021). Design and Implementation of Deep Learning Based Contactless Authentication System Using Hand Gestures. Electronics. ISSN: 2079-9292. 10 (2). s 1 - 15. doi:10.3390/electronics10020182.
 • Vaddadi, Venkata satya chidambara swamy; Parne, Saidi Reddy; V. P., Vijeesh; Gandi, Suman; Cenkeramaddi, Linga Reddy (2021). Design and Implementation of Density Sensor for Liquids using Fiber Bragg Grating Sensor. IEEE Photonics Journal. ISSN: 1943-0655. doi:10.1109/JPHOT.2021.3129587.
 • Challa, Muralidhar Reddy; Kumar, Abhinav; Cenkeramaddi, Linga Reddy (2021). Face Recognition using mmWave RADAR imaging. 2021 IEEE International Symposium on Smart Electronic Systems. ISBN: 978-1-7281-8753-2. IEEE conference proceedings. Chapter. s 319 - 322.
 • Bhanu, P. Veda; Rahul, Govindan; Kumar, Rajat; Singh, Vishal; J, Soumya; Cenkeramaddi, Linga Reddy (2021). Fault-Tolerant Application-Specific Topology based NoC and its Prototype on an FPGA. IEEE Access. ISSN: 2169-3536. 9s 76759 - 76779. doi:10.1109/ACCESS.2021.3082852.
 • Bhanu, P. Veda; Rahul, Govindan; Kattamuri, Plava; J, Soumya; Cenkeramaddi, Linga Reddy (2021). Flexible Spare Core Placement in Torus Topology based NoCs and its validation on an FPGA. IEEE Access. ISSN: 2169-3536. 9s 45935 - 45954. doi:10.1109/ACCESS.2021.3066537.
 • Yakkati, Rakesh Reddy; Yeduri, Sreenivasa Reddy; Cenkeramaddi, Linga Reddy (2021). Hand Gesture Classification Using Grayscale Thermal Images and Convolutional Neural Network. 2021 IEEE International Symposium on Smart Electronic Systems. ISBN: 978-1-7281-8753-2. IEEE conference proceedings. Chapter. s 111 - 116.
 • Bose, Tushar; Aala, Suresh; Pandey, Om Jee; Cenkeramaddi, Linga Reddy; M. Hegde, Rajesh (2021). Improving Quality-of-Service in Cluster-Based UAV-Assisted Edge Networks. IEEE Transactions on Network and Service Management. ISSN: 1932-4537. 19 (2). s 1903 - 1919. doi:10.1109/TNSM.2021.3139892.
 • Chowdary, Akhileswar; Ramamoorthi, Yoghitha; Kumar, Abhinav; Cenkeramaddi, Linga Reddy (2021). Joint Resource Allocation and UAV Scheduling with Ground Radio Station Sleeping. IEEE Access. ISSN: 2169-3536. 9s 124505 - 124518. doi:10.1109/ACCESS.2021.3111087.
 • Rai, Prabhat Kumar; Kumar, Abhinav; Khan, Mohammed Zafar Ali; Cenkeramaddi, Linga Reddy (2021). LTE-based passive radars and applications: a review. International Journal of Remote Sensing. ISSN: 0143-1161. 42 (19). s 7489 - 7518. doi:10.1080/01431161.2021.1959669.
 • Rai, Prabhat Kumar; Idsøe, Henning; Yakkati, Rajesh Reddy; Kumar, Abhinav; Khan, Mohammed Zafar Ali; Yalavarthy, Phaneendra K.; Cenkeramaddi, Linga Reddy (2021). Localization and Activity Classification of Unmanned Aerial Vehicle using mmWave FMCW Radars. IEEE Sensors Journal. ISSN: 1530-437X. 21 (14). s 16043 - 16053. doi:10.1109/JSEN.2021.3075909.
 • Gupta, Khushi Anil; Joshi, Soumya; Srinivas, M.B.; Boppu, Srinivas; Manikandan, M. Sabarimalai; Cenkeramaddi, Linga Reddy (2021). Localization of multi-class on-road and aerial targets using mmwave FMCW radar. Electronics. ISSN: 2079-9292. 10 (23). doi:10.3390/electronics10232905.
 • Awasthi, Navchetan; Dayal, Aveen; Cenkeramaddi, Linga Reddy; Yalavarthy, Phaneendra K. (2021). Mini-COVIDNet: Efficient Lightweight Deep Neural Network for Ultrasound Based Point-of-Care Detection of COVID-19. IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics and Frequency Control. ISSN: 0885-3010. 68 (6). s 2023 - 2037. doi:10.1109/TUFFC.2021.3068190.
 • Bhatia, Jyoti; Dayal, Aveen; Jha, Ajit; Vishvakarma, Santosh Kumar; J, Soumya; M. B., Srinivas; Yalavarthy, Phaneendra K.; Kumar, Abhinav; V., Lalitha; Koorapati, Sagar; Cenkeramaddi, Linga Reddy (2021). Object Classification Technique for mmWave FMCW Radars using Range-FFT Features. 2021 International Conference on COMmunication Systems & NETworkS (COMSNETS). ISBN: 978-1-7281-9127-0. IEEE conference proceedings. KAPITTEL. s 111 - 115.
 • Choudhary, Jitesh; J, Soumya; Cenkeramaddi, Linga Reddy (2021). RAMAN: Reinforcement Learning Inspired Algorithm for Mapping Applications onto Mesh Network-on-Chip. 2021 ACM/IEEE International Workshop on System Level Interconnect Prediction (SLIP). ISBN: 978-1-6654-0083-1. IEEE conference proceedings. chapter 19. s 52 - 58.
 • Yakkati, Rajesh Reddy; Yakkati, Rakesh Reddy; Tripathy, Rajesh; Cenkeramaddi, Linga Reddy (2021). Radio Frequency Spectrum Sensing by Automatic Modulation Classification in Cognitive Radio System using Multiscale Deep CNN. IEEE Sensors Journal. ISSN: 1530-437X. doi:10.1109/JSEN.2021.3128395.
 • Yeduri, Sreenivasa Reddy; Chopra, Garima; Dubey, Ankit; Kumar, Abhinav; Panigrahi, Trilochan; Cenkeramaddi, Linga Reddy (2021). Rate-Splitting Random Access Mechanism for Massive Machine Type Communications in 5G Cellular Internet-of-Things. 2021 IEEE 32nd Annual International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications (PIMRC). ISBN: 978-1-7281-7586-7. IEEE conference proceedings. chapter.
 • Panda, Saran Srihari Sripada; Panigrahi, Trilochan; Parne, Saidi Reddy; Sabat, Samrat L.; Cenkeramaddi, Linga Reddy (2021). Recent Advances and Future Directions of Microwave Photonic Radars: A Review. IEEE Sensors Journal. ISSN: 1530-437X. 21 (19). s 21144 - 21158. doi:10.1109/JSEN.2021.3099533.
 • Breland, Daniel Skomedal; Dayal, Aveen; Jha, Ajit; Yalavarthy, Phaneendra K.; Pandey, Om Jee; Cenkeramaddi, Linga Reddy (2021). Robust Hand Gestures Recognition using a Deep CNN and Thermal Images. IEEE Sensors Journal. ISSN: 1530-437X. doi:10.1109/JSEN.2021.3119977.
 • Gupta, Siddharth; Rai, Prabhat Kumar; Kumar, Abhinav; Yalavarthy, Phaneendra K.; Cenkeramaddi, Linga Reddy (2021). Target Classification by mmWave FMCW Radars using Machine Learning on Range-Angle Images. IEEE Sensors Journal. ISSN: 1530-437X. 21 (18). s 19993 - 20001. doi:10.1109/JSEN.2021.3092583.
 • Bhusal, Hari; Khatiwada, Pankaj; Jha, Ajit; J, Soumya; Koorapati, Sagar; Cenkeramaddi, Linga Reddy (2020). A Self-Powered Long-Range Wireless IoT Device Based on LoRaWAN. 2020 6th IEEE International Symposium on Smart Electronic Systems. ISBN: 978-0-7381-4264-7. IEEE. Session 14: Energy-Efficient, Reliable VLSI Systems 2 (ERS-2). s 258 - 261.
 • Cenkeramaddi, Linga Reddy; Bhatia, Jyoti; Jha, Ajit; Vishvakarma, Santosh Kumar; J, Soumya (2020). A Survey on Sensors for Autonomous Systems. 15th IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications. ISBN: 978-1-7281-5168-7. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). KAPITTEL. s 1182 - 1187.
 • Jha, Ajit; Subedi, Dipendra; Løvsland, Per-Ove; Tyapin, Ilya; Cenkeramaddi, Linga Reddy; Beferull-Lozano, Baltasar; Hovland, Geir (2020). Autonomous mooring towards autonomous maritime navigation and offshore operations. 15th IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications. ISBN: 978-1-7281-5168-7. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). KAPITTEL. s 1171 - 1175.
 • Bhanu, P. Veda; Mandapati, Nikita; J, Soumya; Cenkeramaddi, Linga Reddy (2020). Fault-Tolerant Application Mapping on to ZMesh topology based Network-on-Chip Design. 15th IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications. ISBN: 978-1-7281-5168-7. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). KAPITTEL. s 142 - 147.
 • Bhanu, P. Veda; Vibhor, Govil; S, Jagadeesh; J, Soumya; Cenkeramaddi, Linga Reddy (2020). Novel Fault-Tolerant Routing Technique for ZMesh Topology based Network-on-Chip Design. 15th IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications. ISBN: 978-1-7281-5168-7. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). KAPITTEL. s 1070 - 1074.
 • Frøytlog, Anders; Haglund, Magne Arild; Cenkeramaddi, Linga Reddy; Beferull-Lozano, Baltasar (2019). Design and implementation of a long-range low-power wake-up radio and customized DC-MAC protocol for LoRaWAN. International Symposium on Advanced Networks and Telecommunication Systems (ANTS). ISSN: 2153-1676. 2019-doi:10.1109/ANTS47819.2019.9118165.
 • Frøytlog, Anders; Haglund, Magne Arild; Cenkeramaddi, Linga Reddy; Beferull-Lozano, Baltasar (2019). Design and implementation of a long-range low-power wake-up radio and customized DC-MAC protocol for LoRaWAN. 13th IEEE International Conference on Advanced Networks and Telecommunications Systems, 2019 (IEEE ANTS 2019). ISBN: 978-1-7281-3715-5. IEEE conference proceedings. KAPITTEL. s 1 - 5.
 • Frøytlog, Anders; Haglund, Magne Arild; Cenkeramaddi, Linga Reddy; Jordbru, Thomas; Kjellby, Rolf Arne; Beferull-Lozano, Baltasar (2019). Design and implementation of a long-range low-power wake-up radio for IoT devices. 2019 IEEE 5th World Forum on Internet of Things (WF-IoT). ISBN: 978-1-5386-4980-0. IEEE conference proceedings. chapter.
 • Kjellby, Rolf Arne; Cenkeramaddi, Linga Reddy; Frøytlog, Anders; Beferull-Lozano, Baltasar; Soumya, J.; Bhange, Meghana (2019). Long-range & Self-powered IoT Devices for Agriculture & Aquaponics Based on Multi-hop Topology. 2019 IEEE 5th World Forum on Internet of Things (WF-IoT). ISBN: 978-1-5386-4980-0. IEEE conference proceedings. chapter.
 • Upadhyay, Mohit; Shah, Monil; Bhanu, P. Veda; Soumya, J.; Cenkeramaddi, Linga Reddy (2019). Multi-application Based Network-on-Chip Design for Mesh-of-Tree Topology Using Global Mapping and Reconfigurable Architecture. 2019 32nd International Conference on VLSI Design and 2019 18th International Conference on Embedded Systems (VLSID). ISBN: 978-1-7281-0409-6. IEEE conference proceedings. chapter.
 • Idsøe, Henning; Cenkeramaddi, Linga Reddy; J, Soumya; Beferull-Lozano, Baltasar (2019). Phase-noise Impact on the Performance of mmWave-RADARs. 13th IEEE International Conference on Advanced Networks and Telecommunications Systems, 2019 (IEEE ANTS 2019). ISBN: 978-1-7281-3715-5. IEEE conference proceedings. KAPITTEL. s 1 - 6.
 • Idsoe, Henning; Cenkeramaddi, Linga Reddy; Beferull-Lozano, Baltasar; Soumya, J. (2019). Phase-noise Impact on the Performance of mmWave-radars. International Symposium on Advanced Networks and Telecommunication Systems (ANTS). ISSN: 2153-1676. 2019-doi:10.1109/ANTS47819.2019.9117975.
 • Shah, Monil; Upadhyay, Mohit; P, Veda Bhanu; J, Soumya; Cenkeramaddi, Linga Reddy (2018). A Novel Fault-Tolerant Routing Algorithm for Mesh-of-Tree based Network-on-Chips. 22nd International Symposium, VDAT 2018, Madurai, India, June 28-30, 2018, Revised Selected Papers. ISBN: 978-981-13-5949-1. Springer. KAPITTEL. s 446 - 459.
 • Upadhyay, Mohit; Shah, Monil; Veda Bhanu, P.; Soumya, J.; Cenkeramaddi, Linga Reddy; Idsøe, Henning (2018). A Novel Fault-Tolerant Routing Technique for Mesh-of-Tree based Network-on-Chip Design. TENCON 2018 - 2018 IEEE Region 10 Conference. ISBN: 978-1-5386-5457-6. IEEE conference proceedings. chapter.
 • Frøytlog, Anders; Cenkeramaddi, Linga Reddy (2018). Design and Implementation of an Ultra-Low Power Wake-up Radio for Wireless IoT Devices. 2018 IEEE International Conference on Advanced Networks and Telecommunications Systems (ANTS). ISBN: 978-1-5386-8134-3. IEEE conference proceedings. chapter.
 • Kjellby, Rolf Arne; Cenkeramaddi, Linga Reddy; Johnsrud, Thor Eirik; Løtveit, Svein Erik; Jevne, Geir; Beferull-Lozano, Baltasar; J, Soumya (2018). Design and Prototype Implementation of Long-range Self-powered Wireless IoT Device. 2018 IEEE International Symposium on Smart Electronic Systems (iSES) (Formerly iNiS). ISBN: 978-1-5386-9172-4. IEEE conference proceedings. KAPITTEL. s 215 - 218.
 • Cenkeramaddi, Linga Reddy; Goyal, Ashish; Bhuria, Asheesh; Srinivas, M. B.; Soumya, J. (2018). Design of Software and Data Analytics for Self-powered Wireless IoT Devices. 2018 IEEE International Symposium on Smart Electronic Systems (iSES) (Formerly iNiS). ISBN: 978-1-5386-9172-4. IEEE conference proceedings. chapter. s 118 - 123.
 • Kjellby, Rolf Arne; Cenkeramaddi, Linga Reddy; Johnsrud, Thor Eirik; Løtveit, Svein Erik; Jevne, Geir; Beferull-Lozano, Baltasar; J, Soumya; Frøytlog, Anders; Jordbru, Thomas; Bhange, Meghana (2018). Design, Development and Deployment of Low-cost Short-range Self-powered Wireless IoT Devices. 2018 IEEE International Symposium on Smart Electronic Systems (iSES) (Formerly iNiS). ISBN: 978-1-5386-9172-4. IEEE conference proceedings. KAPITTEL. s 104 - 107.
 • Upadhyay, Mohit; Shah, Monil; P, Veda Bhanu; J, Soumya; Cenkeramaddi, Linga Reddy (2018). Fault Tolerant Routing Methodology for Mesh-of-Tree based Network-on-Chips using Local Reconfiguration. 2018 International Conference on High Performance Computing & Simulation (HPCS). ISBN: 978-1-5386-7879-4. IEEE conference proceedings. 2018 International Conference on High Performance Computing & Simulation (HPCS). s 570 - 576.
 • Veda Bhanu, P.; Kulkarni, Pranav; Jain, Sarthak; Cenkeramaddi, Linga Reddy; Idsøe, Henning (2018). Fault-Tolerant Network-on-Chip Design for Mesh-of-Tree Topology Using Particle Swarm Optimization. TENCON 2018 - 2018 IEEE Region 10 Conference. ISBN: 978-1-5386-5457-6. IEEE conference proceedings. chapter.
 • Kjellby, Rolf Arne; Johnsrud, Thor Eirik; Løtveit, Svein Erik; Cenkeramaddi, Linga Reddy; Mohamed, Hamid; Beferull-Lozano, Baltasar (2018). Self-Powered IoT Device for Indoor and Outdoor Applications. 2018 31st International Conference on VLSI Design and 2018 17th International Conference on Embedded Systems (VLSID). ISBN: 978-1-5386-3692-3. IEEE conference proceedings. KAPITTEL. s 455 - 456.
 • Kjellby, Rolf Arne; Cenkeramaddi, Linga Reddy; Johnsrud, Thor Eirik; Løtveit, Svein Erik; Jevne, Geir; Beferull-Lozano, Baltasar; J, Soumya (2018). Self-powered IoT Device based on Energy Harvesting for Remote Applications. 2018 IEEE International Conference on Advanced Networks and Telecommunications Systems (ANTS). ISBN: 978-1-5386-8134-3. IEEE conference proceedings. chapter.
 • Idsøe, Henning; Cenkeramaddi, Linga Reddy; J, Soumya (2018). Sensor Data Compression based on Re-Quantization of Sensor Data. 2018 IEEE International Symposium on Smart Electronic Systems (iSES) (Formerly iNiS). ISBN: 978-1-5386-9172-4. IEEE conference proceedings. KAPITTEL. s 98 - 103.
 • Kjellby, Rolf Arne; Gorančić, Erol; Liland, Anders; Cenkeramaddi, Linga Reddy; Jevne, Geir (2018). Smart Brewery Controller. 2018 IEEE International Symposium on Smart Electronic Systems (iSES) (Formerly iNiS). ISBN: 978-1-5386-9172-4. IEEE conference proceedings. KAPITTEL. s 203 - 208.
 • Veda Bhanu, P.; Kulkarni, Pranav; Soumya, J.; Cenkeramaddi, Linga Reddy; Idsøe, Henning (2018). Torus Topology based Fault-Tolerant Network-on-Chip Design with Flexible Spare Core Placement. 14th Conference on PhD Research in Microelectronics and Electronics (PRIME). ISBN: 978-1-5386-5386-9. IEEE conference proceedings. chapter. s 97 - 100.
 • Jordbru, Thomas; Lei, Jiao; Cenkeramaddi, Linga Reddy (2018). UDP flows in Cognitive Radios with Channel Aggregation and Fragmentation: A Test-bed Based Evaluation. 2018 IEEE International Conference on Advanced Networks and Telecommunications Systems (ANTS). ISBN: 978-1-5386-8134-3. IEEE conference proceedings. KAPITTEL. s 1 - 4.
 • Idsøe, Henning; Hamid, Mohamed; Cenkeramaddi, Linga Reddy; Jordbru, Thomas; Beferull-Lozano, Baltasar (2017). Experimental validation for spectrum cartography using adaptive multi-kernels. 2017, 11th International Conference on Signal Processing and Communication Systems (ICSPCS). ISBN: 978-1-5386-2887-4. IEEE conference proceedings. Chapter.
 • Jordbru, Thomas; Hamid, Mohamed; Cenkeramaddi, Linga Reddy; Idsøe, Henning; Beferull-Lozano, Baltasar (2017). Implementation of a two stage fully-blind self-adapted spectrum sensing algorithm. 2017, 11th International Conference on Signal Processing and Communication Systems (ICSPCS). ISBN: 978-1-5386-2887-4. IEEE conference proceedings. Chapter.
 • Jordbru, Thomas; Idsøe, Henning; Cenkeramaddi, Linga Reddy; Beferull-Lozano, Baltasar; Hamid, Mohamed (2017). Radio measurements on a customized software defined radio module: A case study of energy detection spectrum sensing. 2017 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference. ISBN: 9781509035977. IEEE conference proceedings. IEEE Conference Proceedings.
 • Idsøe, Henning; Hamid, Mohamed; Jordbru, Thomas; Cenkeramaddi, Linga Reddy; Beferull-Lozano, Baltasar (2017). Spectrum cartography using adaptive radial basis functions: Experimental validation. 18th IEEE International Workshop on Signal Processing Advances in Wireless Communications (SPAWC 2017). ISBN: 978-1-5090-3008-8. IEEE conference proceedings. chapter.
 • Cenkeramaddi, Linga Reddy (2019). 13th IEEE International Conference on Advanced Networks and Telecommunications Systems, 2019 (IEEE ANTS 2019). ISBN: 978-1-7281-3715-5. IEEE conference proceedings.
 • Chebrolu, Sravanth; Boppu, Srinivas; Cenkeramaddi, Linga Reddy (2023). Hardware Acceleration of a CNN-based Automatic Modulation Classifier.
 • Sharma, Jaya; Peketi, Divya; C., Vishnu; Cenkeramaddi, Linga Reddy; B.H., Shekar; C., Krishna Mohan (2023). Deformable and Structural Representative Network for Remote Sensing Image Captioning.

Sist endret: 24.01.2023 10:01