Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Linda Iren Mihaila Hansen

Førstelektor

Førstelektor

 
Kontor:
C4030 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )

Jeg er utdannet sykepleier med faglig fordypning innen  ledelse, helseteknolog, sykepleie og spesialsykepleie.

Sykepleierutdanningen la et grunnlag for den helhetige tilnærmingen for videre faglig utvikling innen flere ulike områder bl.a pasientsikkerhet og kvalitetssikring. 

Som sykepleier i sengepost ble jeg oppmerksom på hvordan de strukturelle fysiske forhold kunne utfordre ivaretakelse taushetsplikten i somatiske sykehus. Dette gav inspirasjon til å forske på betingelsene for å ivareta taushetplikten i kirurgiske og medisinske sengeposter.  Siden har jeg supplert min formelle utdanning med ulike fordypninger innen flere områder: Videreutdanning innen ledelse, Cand.Polit innen Helsefag  fra UIB,  Master of Information technology ved AAlborg Universitet, samt Digital ledelse fra NTNU og fordypning innen operasjonssykepleie fra UIA.

Starten på min faglige utvikling har ført meg inn i ulike roller: Tillitsvalgt  i Norsk Sykepleierforbund ved UIA, Verneombud, Leder av sykepleierutdanningen gjennom en periode på 9 år. Emneansvarlig innen alle emner i spesialiseringen for operasjonssykepleiere tilknyttet master i spesialsykepleie, ABIO. Nå arbeider jeg som førstelektor og er fortsatt engasjert innen områder innen operasjonssykepleie. I bachelorutdanningen i sykepleie er jeg  emneansvar for bacheloroppgaven i sykepleie i Campus Grimstad. 

Drivkraften i mye av mitt virke innen høyskole og universitet  har  vært å utdanne profesjonelle og trygge sykepleiere for å ivareta sitt samfunnsoppdrag. Jeg er opptatt av både struktur, organisasjon og ledelse som premisser for yrkesutøvelse både i akademia og helsevesnet.  Pedagogisk  sett er jeg engasjert i premisser for læring og  er  opptatt av dynamikken i veiledning både i kliniske studier og i forhold til ulike skriftlige arbeider. Jeg er med i flere forskningsgrupper, nasjonalt og internasjonalt og arbeider med å utvikle kunnskap relevant for den kliniske hverdagen som sykepleier og operasjonssykepleier.

Forskning

Siden 2023 -medlem i forskningsgruppen Q-safe: Pasientsikkerhet og kvalitet i sykehus

Prosjektleder for norsk del av studie i samarbeid med forskere fra Australia og Sverige innen perioperativ sykepleie. registrert i Christin

Følgeforskningsprosjekt 2015 -2016:Digitalt tilsyn i Kommuner i østre Agder.

https://www.ostreagder.no/digitalt-tilsyn/

Undervisning

Spesialsykepleie: Vitenskaplig metode -Kommunikasjon og pasientsikkerhet:

Arbeidsmiljø og teamsamrbeide. kirurgiske teamsamarbeid og organisering.

 

 

Arbeidserfaring

Kirurgisk pasientbehandling og sykepleie i sengepost og operasjonsavdeling 

Psykisk helsearbeid 

Universitet og høgskolesektoren 9 år som leder av sykepleierutdanningen

Emneansvar for spesialiseringen i operasjonssykepleie i masterprogrammet Spesialsykepleie siden 2012.

Undervisning - og veilednings erfaring fra universitet og høyskole i  mer enn 25 år.

Faglige interesser

 

Praktisk og teoretisk arbeid for å sette pasientbehandlingen i sentrum for den faglige aktiviteten.

Fagutvikling og kvalitetssikring av sykepleiefaget for å styrke pasientsikkerheten.

Profesjonsforskning - arbeidetets art og betingelser for den sykepleiefaglige yrkesutøvelsen.

Pedagogisk utviklingsarbeid i UH sektoren og særlig innen profesjonsutdanning.

Klinisk og pasientnær forskning

Prosjekter

se Cristin-person-ID: 329203

Prosjekter i samarbeid med studenter på masterutdanningen:

Operasjonssykepleiers rolle og deltagelse i traumeteam.

Kommunikasjon og rolle i i gjennomføringen av trygg kirurgi.

teamsamarbeid i kirurgiske team, traumeteam og andre utvidede teamsamarbeid som samarbeid med jordmor ved akutt keisersnitt

Andre prosjekter:

Følgeforskningsprosjekt 2015 -2016:Digitalt tilsyn i Kommuner i østre Agder.

https://www.ostreagder.no/digitalt-tilsyn/

 

Allmenn formidling

https://www.ostreagder.no/digitalt-tilsyn/

Vitenskapelige publikasjoner

 • Hansen, Linda Iren Mihaila; Fossum, Mariann; Moe, Carl Erik (2017). Sensor Technology for Night Surveillance: The Experiences of Next of Kin. Proceedings from The 15th Scandinavian Conference on Health Informatics 2017 Kristiansand, Norway, August 29–30, 2017. ISBN: 978-91-7685-364-1. Linköping University Electronic Press. 016. s 93 - 99.
 • Hansen, Linda Iren Mihaila; Fruhling, Ann; Fossum, Mariann (2016). The Use of Smartphones in Norwegian Social Care Services. Studies in Health Technology and Informatics. ISSN: 0926-9630. 228s 220 - 224. doi:10.3233/978-1-61499-678-1-220.
 • Fossum, Mariann; Ehnfors, Margareta; Svensson, Elisabeth; Hansen, Linda Iren Mihaila; Ehrenberg, Anna (2013). Effects of a computerized decision support system on care planning for pressure ulcers and malnutrition in nursing homes: An intervention study. International Journal of Medical Informatics. ISSN: 1386-5056. 82 (10). s 911 - 921. doi:10.1016/j.ijmedinf.2013.05.009.
 • Hansen, Linda Iren Mihaila; Fossum, Mariann; Söderhamn, Olle; Fruhling, Ann (2012). Experiences of Nursing Personnel Using PDAs in Home Health Care Services in Norwegian Municipalities. International Congress on Nursing Informatics. ISSN: 2164-6619.
 • Eide, Petrin Hege; Hansen, Linda Iren Mihaila; Lockertsen, Jan-Thore; Sæle, Monica; Hovland, Trine (2023). Ansvar- og fuksjonsbeskrivelse for operasjonssykepleiere.
 • Dalgård, Lene; Hansen, Linda Iren Mihaila (2022). Footwork - workshop.
 • Hansen, Linda Iren Mihaila; Eilertsen, Anja; Mathisen, Sylvia Holand; Slettebø, Åshild (2022). Operating Theatre nurses consider risk of urinary bladder distention acording to time and other medical and surgical treatment using Non Technical Skills.
 • Hansen, Linda Iren Mihaila; Kristoffersen, Karen; Omland, Lisa; Munday, Judy; Rohde, Gudrun Elin (2022). Documentation of the temperature of patients undergoing laprascopic surgery.
 • Fossnes, Anne May; Illeris, Helene; Anundsen, Tormod Wallem; Hansen, Linda Iren Mihaila; Svingen-Austestad, Anna; Dalgård, Lene; Näumann, Ragnhild (2019). BEBO fase 2.
 • Hansen, Linda Iren Mihaila; Fossum, Mariann; Moe, Carl Erik (2018). Pårørende får bedre søvnkvalitet når de vet at teknologien hjelper til med å våke over pasienten. Et følgeforskningsprosjekt i fire kommuner: 2014-2015.
 • Illeris, Helene; Anundsen, Tormod Wallem; Valberg, Tony; Svingen-Austestad, Anna; Skregelid, Lisbet; Amundsen, Even Lynne; Kvist, Per; Øgård-Repål, Anita; Hansen, Linda Iren Mihaila; Dalgård, Lene; Fossnes, Anne-May; Näumann, Ragnhild (2018). BEBO.

Sist endret: 17.01.2024 09:01