Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Linda Iren Mihaila Hansen

Førstelektor

Førstelektor

 
Kontor:
C4024 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )

Jeg er utdannet sykepleier med faglig fordypning innen spesialsykepleie.

Sykepleierutdanningen la et grunnlag for den helhetige tilnærmingen for videre faglig utvikling innen flere ulike områder som pasientsikkerhet og kvalitetssikring. 

Som sykepleier i sengepost ble jeg oppmerksom på de strukturelle hindringene for å kunne ivareta taushetsplikten i somatiske sykehus. Dette gav inspirasjon til å forske på betingelsene for å ivareta taushetplikten i kirurgiske og medisinske sengeposter og ta videreutdanning innen ledelse. Siden har jeg supplert min formelle utdanning med ulike pedagogiske tilnærminger. Ved universitetet i Bergen, Cand.Polit innen Helsefag og videre Master of Information technology ved AAlborg Universitet.

Starten på min faglige utvikling har ført meg inn i ulike roller som Tillitsvalgt  i Norsk Sykepleierforbund ved UIA, Verneombud og dessuten Ledelse av sykepleierutdanningen gjennom en periode på 9 år. Nå arbeider jeg som førstelektor hovedsakelig innen området spesialsykepleie innen operasjonssykepleie hvor jeg har emneansvar for disse emnene i studieplanen i masterprogrammet og veileder og underviser studentene på denne spesialiteten.

Forskning

Følgeforskningsprosjekt 2015 -2016:Digitalt tilsyn i Kommuner i østre Agder.

https://www.ostreagder.no/digitalt-tilsyn/

Undervisning

Spesialsykepleie:Kommunikasjon og pasientsikkerhet:- ikke tekniske ferdigheter.

Arbeidsmiljø og teamsamrbeide. kirurgiske teamsamarbeid og organisering.

 

 

Arbeidserfaring

Kirurgisk pasientbehandling og sykepleie i sengepost og operasjonsavdeling (4år)

Psykisk helsearbeid (5år)

Universitet og høgskolesektoren 9 år som leder av sykepleierutdanningen

Emneansvar for spesialiseringen i operasjonssykepleie i masterprogrammet Spesialsykepleie siden 2012.

Undervisning - og veilednings erfaring fra universitet og høyskole i 25 år.

Faglige interesser

 

Praktisk og teoretisk arbeid for å sette pasientbehandlingen i sentrum for den faglige aktiviteten.

Fagutvikling og kvalitetssikring av sykepleiefaget for å styrke pasientsikkerheten.

Profesjonsforskning - arbeidetets art og betingelser for den sykepleiefaglige yrkesutøvelsen.

Pedagogisk utviklingsarbeid i UH sektoren og særlig innen profesjonsutdanning.

Prosjekter

Følgeforskningsprosjekt 2015 -2016:Digitalt tilsyn i Kommuner i østre Agder.

https://www.ostreagder.no/digitalt-tilsyn/

 

Prosjekter i samarbeid med studenter på masterutdanningen:

Operasjonssykepleiers rolle og deltagelse i traumeteam.

Kommunikasjon og rolle i i gjennomføringen av trygg kirurgi.

 

Allmenn formidling

https://www.ostreagder.no/digitalt-tilsyn/

Vitenskapelige publikasjoner

  • Hansen, Linda Iren Mihaila; Fossum, Mariann; Moe, Carl Erik (2017). Sensor Technology for Night Surveillance: The Experiences of Next of Kin. Proceedings from The 15th Scandinavian Conference on Health Informatics 2017 Kristiansand, Norway, August 29–30, 2017. ISBN: 978-91-7685-364-1. Linköping University Electronic Press. 016. s 93 - 99.
  • Hansen, Linda Iren Mihaila; Fruhling, Ann; Fossum, Mariann (2016). The Use of Smartphones in Norwegian Social Care Services. Studies in Health Technology and Informatics. ISSN: 0926-9630. 228s 220 - 224. doi:10.3233/978-1-61499-678-1-220.
  • Fossum, Mariann; Ehnfors, Margareta; Svensson, Elisabeth; Hansen, Linda Iren Mihaila; Ehrenberg, Anna (2013). Effects of a computerized decision support system on care planning for pressure ulcers and malnutrition in nursing homes: An intervention study. International Journal of Medical Informatics. ISSN: 1386-5056. 82 (10). s 911 - 921. doi:10.1016/j.ijmedinf.2013.05.009.
  • Hansen, Linda Iren Mihaila; Fossum, Mariann; Söderhamn, Olle; Fruhling, Ann (2012). Experiences of Nursing Personnel Using PDAs in Home Health Care Services in Norwegian Municipalities. International Congress on Nursing Informatics. ISSN: 2164-6619.
  • Dalgård, Lene; Hansen, Linda Iren Mihaila (2022). Footwork - workshop.
  • Hansen, Linda Iren Mihaila; Eilertsen, Anja; Mathisen, Sylvia Holand; Slettebø, Åshild (2022). Operating Theatre nurses consider risk of urinary bladder distention acording to time and other medical and surgical treatment using Non Technical Skills.
  • Hansen, Linda Iren Mihaila; Kristoffersen, Karen; Omland, Lisa; Munday, Judy; Rohde, Gudrun Elin (2022). Documentation of the temperature of patients undergoing laprascopic surgery.
  • Fossnes, Anne May; Illeris, Helene; Anundsen, Tormod Wallem; Hansen, Linda Iren Mihaila; Svingen-Austestad, Anna; Dalgård, Lene; Näumann, Ragnhild (2019). BEBO fase 2.
  • Hansen, Linda Iren Mihaila; Fossum, Mariann; Moe, Carl Erik (2018). Pårørende får bedre søvnkvalitet når de vet at teknologien hjelper til med å våke over pasienten. Et følgeforskningsprosjekt i fire kommuner: 2014-2015.
  • Illeris, Helene; Anundsen, Tormod Wallem; Valberg, Tony; Svingen-Austestad, Anna; Skregelid, Lisbet; Amundsen, Even Lynne; Kvist, Per; Øgård-Repål, Anita; Hansen, Linda Iren Mihaila; Dalgård, Lene; Fossnes, Anne-May; Näumann, Ragnhild (2018). BEBO.

Sist endret: 25.01.2022 13:01