0
Hopp til hovedinnhold

Linda Iren Mihaila Hansen

Universitetslektor

Førstelektor

 
Kontor:
C4024 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )

Vitenskapelige publikasjoner

  • Hansen, Linda Iren Mihaila; Fossum, Mariann; Moe, Carl Erik (2017). Sensor Technology for Night Surveillance: The Experiences of Next of Kin. Proceedings from The 15th Scandinavian Conference on Health Informatics 2017 Kristiansand, Norway, August 29–30, 2017. ISBN: 978-91-7685-364-1. Linköping University Electronic Press. 016. s 93 - 99.
  • Hansen, Linda Iren Mihaila; Fruhling, Ann; Fossum, Mariann (2016). The Use of Smartphones in Norwegian Social Care Services. Studies in Health Technology and Informatics. ISSN: 0926-9630. 228s 220 - 224. doi:10.3233/978-1-61499-678-1-220.
  • Fossum, Mariann; Ehnfors, Margareta; Svensson, Elisabeth; Hansen, Linda Iren Mihaila; Ehrenberg, Anna (2013). Effects of a computerized decision support system on care planning for pressure ulcers and malnutrition in nursing homes: An intervention study. International Journal of Medical Informatics. ISSN: 1386-5056. 82 (10). s 911 - 921. doi:10.1016/j.ijmedinf.2013.05.009.
  • Hansen, Linda Iren Mihaila; Fossum, Mariann; Söderhamn, Olle; Fruhling, Ann (2012). Experiences of Nursing Personnel Using PDAs in Home Health Care Services in Norwegian Municipalities. International Congress on Nursing Informatics. ISSN: 2164-6619.
  • Hansen, Linda Iren Mihaila; Fossum, Mariann; Moe, Carl Erik (2018). Pårørende får bedre søvnkvalitet når de vet at teknologien hjelper til med å våke over pasienten. Et følgeforskningsprosjekt i fire kommuner: 2014-2015.
  • Illeris, Helene; Anundsen, Tormod Wallem; Valberg, Tony; Svingen-Austestad, Anna; Skregelid, Lisbet; Amundsen, Even Lynne; Kvist, Per; Øgård-Repål, Anita; Hansen, Linda Iren Mihaila; Dalgård, Lene; Fossnes, Anne-May; Näumann, Ragnhild (2018). BEBO.
  • Hansen, Linda Iren Mihaila; Thidemann, Inger-Johanne; Fossum, Mariann (2016). A Video of a Head Injury Simulated Scenario Used to Prepare Nursing Students to Clinical Placement.
  • Bjørnestad, John Olav; Hansen, Linda Iren Mihaila (2009). Oppsummeringsrapport forprosjekt distriktsvennlig bachelor i sykepleie ved UIA.

Sist endret: 4.09.2019 13:09