Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
 
Kontor:
E2032 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Vitenskapelige publikasjoner

 • Eidhamar, Levi Geir (2021). Dimensions of the Relationship between the Individual and Her Unique Worldview Construction. Religions. ISSN: 2077-1444. 12 (3). s 1 - 24. doi:10.3390/rel12030215.
 • Eidhamar, Levi Geir (2019). Innenfra eller utenfra, faglig eller personlig? Perspektiver i religions- og livssynsundervisningen belyst ut fra internasjonal debatt. Prismet. ISSN: 0032-8847. (1). s 27 - 46. doi:10.5617/pri.6855.
 • Eidhamar, Levi Geir (2018). Islamiseringsprosessen i Malaysia. Hva innebærer den og hvilke årssammenhenger kan ligge bak?. Religionsvidenskapeligt Tidsskrift. ISSN: 0108-1993. (67). s 138 - 160. doi:10.7146/RT.V0I0.104309.
 • Eidhamar, Levi Geir (2018). Malaysias kristne i spenningsfeltet mellom religionsfrihet og offentlige restriksjoner :. Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap. ISSN: 1504-6605. 72 (4). s 5 - 16.
 • Eidhamar, Levi Geir (2017). Er straffen i helvetet rettferdig? Unge muslimers tanker om livet etter døden.. Religion og ungdom. ISBN: 9788215029375. Universitetsforlaget. Kapittel 11. s 214 - 234.
 • Eidhamar, Levi Geir (2017). Spenningsfylte endringer : holdninger til kjønnsroller og homofili hos kristne og muslimer i Norge. Kirke og kultur. ISSN: 0023-186X. 122 (1). s 6 - 22. doi:10.18261/issn.1504-3002-2017-01-02.
 • Eidhamar, Levi Geir (2017). ‘My Husband is My Key to Paradise.’ Attitudes of Muslims in Indonesia and Norway to Spousal Roles and Wife-Beating. Islam and Christian-Muslim Relations. ISSN: 0959-6410. 29 (2). s 241 - 264. doi:10.1080/09596410.2017.1405636.
 • Eidhamar, Levi Geir (2016). Unge norske muslimers refleksjoner rundt fenomenet ære. Religionsvidenskapeligt Tidsskrift. ISSN: 0108-1993. (65). s 123 - 146. doi:10.7146/rt.v0i65.25035.
 • Eidhamar, Levi Geir (2015). Divine Revelation and Human Reasoning: Young Norwegian Muslims’ Reflections on Homosexuality. Sociology of Islam. ISSN: 2213-140X. 3doi:10.1163/22131418-00303002.
 • Eidhamar, Levi Geir (2014). Is gayness a test from Allah? Typologies in muslim stances on homosexuality. Islam and Christian-Muslim Relations. ISSN: 0959-6410. 25 (2). s 245 - 266. doi:10.1080/09596410.2013.869882.
 • Eidhamar, Levi Geir (2014). Rett kontra godt? : Holdninger og resonnementer blant unge norske muslimer i spørsmål om kjønnsroller og seksualitet. DIN - Tidsskrift for religion og kultur. ISSN: 1501-9934. (2). s 27 - 66. doi:10.18261/issn.1504-3002-2017-01-02.
 • Eidhamar, Levi Geir (2011). Mannlig samkjønnet seksualitet i muslimske samfunn Kulturelle praksiser kontra normative idealer. Til rette ektefolk. Holdninger til homofili og ekteskap. ISBN: 978-82-92712-39-9. Portal forlag. Kapittel. s 123 - 141.
 • Sødal, Helje Kringlebotn; Eidhamar, Levi Geir (2005). "Religion in Norway: A Bird's-Eye View". Norway: Society and Culture. Portal. faglig_bok_forlag. s 41 - 58.
 • Eidhamar, Levi Geir (2004). Innledning, Jødedommen, Islam, Sikhismen, Bahai, Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, Gudstro og åpenbaringssyn i verdensreligionene. Religioner og livssyn. Array. laerebok.
 • Sødal, Helje Kringlebotn; Eidhamar, Levi Geir (2004). Livssynshumanisme. Religioner og livssyn. Høyskoleforlaget. laerebok. s 22 - 57.
 • Eidhamar, Levi Geir (2002). Islam med bløde konsonanter. Innvandringens religiøse spor på Agder. Bjorvand, Agnes-Margrethe / Repstad, Pål (red.): Bløde konsonanter - hard religion?. Kommunion forlag.
 • Jørgensen, Jørg Arne; Horsfjord, Vebjørn; Eidhamar, Levi Geir; Endresen, Cecilie; Jakobsen, Camilla; Emberland, Terje; Hide, Øystein Edvardsen; Abdel-Fadil, Mona (2022). Religion og etikk: Lærebok i religion og etikk for Vg3. ISBN: 9788203319570. Aschehoug & Co. s 352.
 • Eidhamar, Levi Geir; Leer-Salvesen, Paul; Hølen, Vigdis (2007). Den Andre. Etikk og filosofi i skolen. ISBN: 978-82-7634-716-6. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 338.
 • Eidhamar, Levi Geir; Leer-Salvesen, Paul (2014). NESTEN SOM DEG SELV BARN OG ETIKK. ISBN: 9788202444778. Cappelen Damm AS. s 174.
 • Eidhamar, Levi Geir (2014). SMÅ MENNESKER - STORT MANGFOLD RELIGIONER OG LIVSSYN I BARNEHAGEN. ISBN: 9788202455859. Cappelen Damm AS. s 270.
 • Eidhamar, Levi Geir; Rian, Dagfinn (1999). Jødedommen og islam. ISBN: 82-7634-164-0. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 284.
 • Eidhamar, Levi Geir; Leer-Salvesen, Paul; Hølen, Vigdis (2007). Den Andre - Etikk og filosofi i skolen 2. utgave. ISBN: 9788276347166. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 338.
 • Eidhamar, Levi Geir (2004). Religioner og livssyn. ISBN: 8276345174. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 427.
 • Eidhamar, Levi Geir (2002). Små mennesker - stort mangfold. Religioner og livssyn i barnehagen. ISBN: 8276344240. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 244.
 • Leer-Salvesen, Paul; Eidhamar, Levi Geir (2001). Den Andre - Etikk og filosofi i skolen. ISBN: 8276343015. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 352.
 • Eidhamar, Levi Geir (2001). Religions- og livssynsdidaktikk. En innføring. ISBN: 8276343538. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 279.
 • Leer-Salvesen, Paul; Eidhamar, Levi Geir (1998). Nesten som deg selv. Cappelen. s 203.
 • Leer-Salvesen, Paul; Eidhamar, Levi Geir (1998). Nesten som deg selv. Cappelen. s 203.
 • Eidhamar, Levi Geir; Rian, Dagfinn (1995). Jødedommen og islam, 1. utgave. Cappelen.
 • Eidhamar, Levi Geir (1997). Under samme himmel 5, lærerveiledning. Cappelen.
 • Eidhamar, Levi Geir (1997). Under samme himmel 5, elevbok. Cappelen.
 • Leer-Salvesen, Paul; Eidhamar, Levi Geir (1998). Nesten som deg selv - Barn og etikk. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 200.
 • Sødal, Helje Kringlebotn; Sødal, Helje Kringlebotn; Danielsen, Ruth; Eidhamar, Levi Geir; Hodne, Hans; Skeie, Geir; Skeie, Geir; Winje, Geir; Winje, Geir (2006). Religions- og livssynsdidaktikk : en innføring. ISBN: 8276346960. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 203.
 • Sødal, Helje Kringlebotn; Sandnes, Karl Olav; Eidhamar, Levi Geir (2009). Kristendommen I : Bibelen. ISBN: 9788276347838. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 286.
 • Sødal, Helje Kringlebotn; Sandnes, Karl Olav; Eidhamar, Levi Geir (2004). Kristendommen I. Bibelen. ISBN: 8276345433. Array. s 276.
 • Sødal, Helje Kringlebotn; Sandnes, Karl Olav; Eidhamar, Levi Geir (2004). Kristendommen I : Bibelen. ISBN: 8276345433. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 276.
 • Lomsdalen, Christian; Bråten, Oddrun Marie Hovde; Eidhamar, Levi Geir; Jørgensen, Camilla Stabel; Anker, Trine; Kvamme, Ole Andreas (2023). Hvordan formes livssyn? Utforsking i en livssynsåpen skole: Et planlagt bokprosjekt.
 • Eidhamar, Levi Geir; Mustad, Jan Erik; Ruhaven, Ingvild (2022). Colletts kafé: Islam på norsk! Om mangfoldet av etiske verdier hos muslimer i Norge og internasjonalt.
 • Eidhamar, Levi Geir (2018). Hvordan bli en bedre formidler.
 • Eidhamar, Levi Geir (2017). Norwegian Muslims on Non-Muslims and Life after Death.

Sist endret: 22.12.2020 07:12