0
Hopp til hovedinnhold

Leif Skiftenes Flak

Instituttleder

Professor

 
Kontor:
H1032 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

 Forskningsinteresser:

-Digitalisering - Gevinstrealisering - eHelse 

Prosjekter

MASTIS (2015 - 2018)

Establishing Modern Master-level Studies in Information Systems (MASTIS) er støttet av EU-kommisjonen for å bidra til utvikling av state-of-the-art masterutdanning i informasjonssystemer.

Semicolon II (2010-2014)

Brukerstyrt innovasjonsprosjekt med støtte fra Norges forskningsråd. Prosjektet gjør forskning og utvikling knyttet til interoperabilitet i eForvaltningsprosjekter.
 

Addme (2009-2011)

PSP CIP som har til hensikt å inkludere vanskeligstilte grupper i eSamfunnet.
 

Ressursnettverk for eForvaltning (2007-2010)

Ressursnettverk med støtte fra Norges forskningsråd.
 

Videreføring av eDemokrati og eForvaltning (2007-2010)

Prosjektet skal bidra til å utvikle fagmiljøet ved UiA innen eDemokrati og eForvaltning. Prosjektet støttes av Sørlandets kompetansefond.?

Vitenskaplige publikasjoner

 • Askedal Kirsti, Flak Leif Skiftenes, Solli-Sæther Hans, Straub Detmar W., Organizational learning to leverage benefits realization management; evidence from a municipal eHealth effort (2017). Lecture Notes in Computer Science . ISSN 0302-9743. 10428 LNCS s 142 - 153 doi: 10.1007/978-3-319-64677-0_12
 • Askedal Kirsti, Flak Leif Skiftenes, Abildsnes Eirik, Reviewing Effects of ICT in Primary Healthcare Services: A Public Value Perspective (2017).
 • Askedal Kirsti, Flak Leif Skiftenes, Stakeholder Contradictions in Early Stages of eHealth Efforts (2017). Proceedings of the Annual Hawaii International Conference on System Sciences . ISSN 1530-1605. s 3431 - 3440 doi: 10.24251/HICSS.2017.415
 • Johannessen Marius Rohde, Sæbø Øystein, Flak Leif Skiftenes, Social Media as Public Sphere: A Stakeholder Perspective (2016). Transforming Government: People, Process and Policy . ISSN 1750-6166. 10 (2), s 212 - 238 doi: 10.1108/TG-01-2015-0003
 • Anaya Luay, Olsen Dag Håkon, Flak Leif Skiftenes, START-UP COMPANY? GET YOUR ERP SYSTEM ASAP!” (2015).
 • Flak Leif Skiftenes, Solli-Sæther Hans, Straub Detmar, Towards a theoretical model for co-realization of IT value in government (2015). Proceedings of the Annual Hawaii International Conference on System Sciences . ISSN 1530-1605. 2015-March s 2486 - 2494 doi: 10.1109/HICSS.2015.297
 • Solli-Sæther Hans, Flak Leif Skiftenes, Proposing an Entrepreneurial Process for the Co-creation of IT Value (2014).
 • Røberg Pernille Monstad, Flak Leif Skiftenes, Myrseth Per, Unveiling Barriers and Enablers of Risk Management in Interoperability Efforts (2014).
 • Flak Leif Skiftenes, Solli-Sæther Hans, Benefits Realization in eGovernment: Institutional Entrepreneurship or Just Hype? (2013).
 • Hellang Øyvind, Flak Leif Skiftenes, Päivärinta Tero, Diverging Approaches to Benefits Realisation from Public ICT Investments: A Study of Benefits Realisation Methods in Norway (2013). Transforming Government: People, Process and Policy . ISSN 1750-6166. 7 (1),
 • Janssen Marjin, Flak Leif Skiftenes, Sæbø Øystein, Government Architecture: Concepts, Use and Impact (2013).
 • Flak Leif Skiftenes, Pedersen Edvard, Altinn gevinstrealisering: Samarbeid for samfunnsnytte (2012).
 • Hellang Øyvind, Flak Leif Skiftenes, Assessing Effects of eGovernment Initiatives Based on a Public Value Framework (2012).
 • Johannessen Marius Rohde, Flak Leif Skiftenes, Sæbø Øystein, Choosing the right medium for municipal eParticipation based on stakeholder expectations (2012). Lecture Notes in Computer Science . ISSN 0302-9743. 7444 s 25 - 36 doi: 10.1007/978-3-642-33250-0_3
 • Flak Leif Skiftenes, Lanestedt Gjermund, Gevinstrapportering i Høykom-programmet (2012).
 • Flak Leif Skiftenes, Nielsen Peter Axel, Henriksen John Helmut Rygg, Gevinstrealisering i e-forvaltningsprosjekter. God teknologiledelse i praksis (2012).
 • Flak Leif Skiftenes, Velsvik Berge Ragnhild, Gullheim Jan Erik, Gevinstrealisering i pleie og omsorg. Erfaringer fra Herøy kommune (2012).
 • Solli-Sæther Hans, Flak Leif Skiftenes, Interoperability, Maturity and Benefits in E-government Projects (2012).
 • Hellang Øyvind, Flak Leif Skiftenes, Päivärinta Tero, Methods for Realizing Benefits From ICT in the Norwegian Public Sector: A Comparison (2012).
 • Hellang Øyvind, Flak Leif Skiftenes, Päivärinta Tero, Metoder og teknikker for gevinstrealisering (2012).
 • Solli-Sæther Hans, Flak Leif Skiftenes, Samhandling og nytte fra e-forvaltningsprosjekter (2012).
 • Flak Leif Skiftenes, Solli-Sæther Hans, The Shape of Interoperability: Reviewing and Characterizing a Central Area within eGovernment Research (2012).
 • Sæbø Øystein, Flak Leif Skiftenes, Sein Maung Kyaw, Understanding the dynamics in e-Participation initiatives: Looking through the genre and stakeholder lenses (2011). Government Information Quarterly . ISSN 0740-624X. 28 s 416 - 425 doi: 10.1016/j.giq.2010.10.005
 • Sæbø Øystein, Flak Leif Skiftenes, Sein Maung, MAPPING THE DEVELOPMENT OF EGOVERNMENT AS AN ACADEMIC DISCIPLINE: The nature of theory in research (2009).
 • Flak Leif Skiftenes, Dertz Willy, Jansen Arild, krogstie john, Spjelkavik Ingrid, Ølnes Svein, What is the value of eGovernment - and how can we actually realize it? (2009). Transforming Government: People, Process and Policy . ISSN 1750-6166. 3 (3), s 220 - 226
 • Flak Leif Skiftenes, Eikebrokk Tom Roar, Dertz Willy, An Exploratory Approach for Benefits Management in e-Government: Insights from 48 Norwegian Government Funded Projects (2008).
 • Flak Leif Skiftenes, Nordheim Stig, Munkvold Bjørn Erik, Analyzing stakeholder diversity in G2G efforts: Combining descriptive stakeholder theory and dialectic process theory (2008). e-Service Journal . ISSN 1528-8226. 6 (2), s 3 - 23
 • Flak Leif Skiftenes, Grönlund Åke, Managing Benefits in the Public Sector. Surveying Expectations and Outcomes in Norwegian Government Agencies (2008).
 • Flak Leif Skiftenes, Dertz Willy, Jansen Arild, Teknologi som drivkraft for utvikling i norske kommuner: Fra hullkort til eforvaltning (2008).
 • Sæbø Øystein, Rose Jeremy, Flak Leif Skiftenes, The shape of eParticipation: Characterizing an emerging research area (2008). Government Information Quarterly . ISSN 0740-624X. 25 (3), s 400 - 428
 • Päivärinta Tero, Dertz Willy, Flak Leif Skiftenes, Sprague Ralph H., Issues of Adopting Benefits Management Practices of IT Investments in Municipalities: A Delphi Study in Norway (2007).
 • Flak Leif Skiftenes, Dertz Willy, Stakeholder Theory and Balanced Scorecard to Improve IS Strategy Development in Public Sector (2007).
 • Berntzen Lasse, Berntzen Lasse, Snaprud Mikael Odd H., Snaprud Mikael Odd H., Sawicka Agata, Flak Leif Skiftenes, Flak Leif Skiftenes, Towards Automatic Assessment of e-Government Services (2007).
 • Flak Leif Skiftenes, Sein Maung, Sæbø Øystein, Towards a Cumulative Tradition in e-Government Research: Going Beyond the Gs and Cs (2007).
 • Dertz Willy, Päivärinta Tero, Flak Leif Skiftenes, eBenefit: Developing a practical approach to benefits management in eGovernment (2007).
 • Flak Leif Skiftenes, Olsen Dag H., Wolcott Peter, Local e-Government in Norway: Current status and emerging issues (2006). Scandinavian Journal of Information Systems . ISSN 0905-0167.
 • Flak Leif Skiftenes, Nordheim Stig, Stakeholders, Contradictions and Salience: An Empirical Study of a Norwegian G2G effort (2006).
 • Flak Leif Skiftenes, Rose Jeremy, Stakeholder Governance: Adapting Stakeholder Theory to E-Government (2005). Communications of the Association for Information Systems . ISSN 1529-3181. 16 s 462 - 487
 • Flak Leif Skiftenes Understanding e-Government Complexity; A Stakeholder Based Approach (2005).
 • Flak Leif Skiftenes, Moe Carl Erik, Sæbø Øystein, On the Evolution of E-Government: The User Imperative (2003).
 • Scholl, Hans J. Flak, Leif Skiftenes Wimmer, Maria A. Sæbø, Øystein (2012). Electronic Government and Electronic Participation, Joint Proceedings of Ongoing Research and Projects of IFIP EGOV and IFIP ePart 2012. TRAUNER Verlag. ISBN 978-3-99033-032-6. -1 s.
 • Scholl, Jochen Janssen, Marijn Wimmer, Maria Moe, Carl Erik Flak, Leif Skiftenes (2012). Electronic Government. Springer. ISBN 978-3-642-33488-7. 279 s.
 • Flak, Leif Skiftenes (2012). Gevinstrealisering og offentlige IKT-investeringer. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01740-2. 251 s.
 • Askedal Kirsti, Flak Leif Skiftenes, Stakeholder Contradictions in Early Stages of eHealth Efforts (2017). Proceedings of the Annual Hawaii International Conference on System Sciences . ISSN 1530-1605. s 3431 - 3440 doi: 10.24251/HICSS.2017.415
 • Askedal Kirsti, Flak Leif Skiftenes, Abildsnes Eirik, Reviewing Effects of ICT in Primary Healthcare Services: A Public Value Perspective (2017).
 • Askedal Kirsti, Flak Leif Skiftenes, Solli-Sæther Hans, Straub Detmar W., Organizational learning to leverage benefits realization management; evidence from a municipal eHealth effort (2017). Lecture Notes in Computer Science . ISSN 0302-9743. 10428 LNCS s 142 - 153 doi: 10.1007/978-3-319-64677-0_12
 • Flak Leif Skiftenes Vil koble studentene tettere på næringslivet: - Praksisen jeg får, bidrar til at studiet går lettere (2017).
 • Flak Leif Skiftenes Bli med på en digital revolusjon. (2017).
 • Flak Leif Skiftenes Betydningen av ledelse for digitalisering og innovasjon i helsesektoren (2017).
 • Flak Leif Skiftenes Jenter og IT (2017).
 • Flak Leif Skiftenes Ønsker flere kvinner til IT-utdanningen (2017).
 • Lips A. Miriam B., Flak Leif Skiftenes, Gil-Garcia J. Ramon, Introduction to the transformational government: Governance, organization, and management Minitrack (2016). Proceedings of the Annual Hawaii International Conference on System Sciences . ISSN 1530-1605. 2016-March s 3010 - 3010 doi: 10.1109/HICSS.2016.377
 • Flak Leif Skiftenes Digitalisering og gevinstrealisering (2016).

Sist endret: 21.06.2018 14:06

Send studiet på mail