Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Leif Skiftenes Flak

Dekan

Professor

 
Kontor:
H1019 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Leif Skiftenes Flak har 20 års erfaring med forsking og undervisning knyttet til  digitalisering og digital transformasjon. Mye av forskningen har vært rettet mot offentlige virksomheter og hvordan slike kan realisere nytte fra digitaliseringsinitiativ. Den senere tiden har han blitt nysgjerrig på sammenhenger mellom digitalisering og bærekraftig utvikling. Flak har bred erfaring men eksternt finansierte forskningsprosjekt både nasjonalt og internasjonalt. Han blir ofte invitert til å holde foredrag og har vært del av en rekke ekspertutvalg og styringsgrupper. Flak ledet CeDiT - Centre for Digital Transformation ved UiA fra 2018 til 2022 og er medgrunnlegger av, og aktivt styremedlem i GoForIT - Norges kunnskapsarena i skjæringspunktet mellom digitalisering og bærekraft. 

Prosjekter

GOV 3.0 (2017 - 2020)

The project aims to the establish Government 3.0 as a vivid scientific domain, encompassing Electronic Government, ICT-enabled Governance and Digital Government and decision support for public value creation. 

GOV 3.0 is funded by the EU as an Erasmus + Knowledge alliance. The project includes 8 partners from 7 countries.

TELMA (2016 - 2018)

TELMA er et innovasjons- og forskningsprosjekt med 6 partnere: Kristiansand kommune, Farsund kommune og Risør kommune, Sørlandets sykehus, UiA og Siemens Healthcare/Open Tele.

Prosjektet, som finansieres av Forskningsrådet og partnerne, skal bidra til utvikling av en telemedisinsk tjeneste for pasienter med kroniske sykdommer som diabetes, kols og hjertesvikt og for personer med psykiske problemer.

MASTIS (2015 - 2018)

Establishing Modern Master-level Studies in Information Systems (MASTIS) er støttet av EU-kommisjonen for å bidra til utvikling av state-of-the-art masterutdanning i informasjonssystemer.

Semicolon II (2010-2014)

Brukerstyrt innovasjonsprosjekt med støtte fra Norges forskningsråd. Prosjektet gjør forskning og utvikling knyttet til interoperabilitet i eForvaltningsprosjekter.
 

Addme (2009-2011)

PSP CIP som har til hensikt å inkludere vanskeligstilte grupper i eSamfunnet.
 

Ressursnettverk for eForvaltning (2007-2010)

Ressursnettverk med støtte fra Norges forskningsråd.
 

Videreføring av eDemokrati og eForvaltning (2007-2010)

Prosjektet skal bidra til å utvikle fagmiljøet ved UiA innen eDemokrati og eForvaltning. Prosjektet støttes av Sørlandets kompetansefond.?

Utvalgte publikasjoner

Engvall, T. S., Flak, L. S., & Sæbø, Ø. (2023). The role of digital technologies in global climate negotiations. Government Information Quarterly40(4), 101867.

Flak, L. S., Solli-Sæther, H., & Straub, D. W. (2022). A THEORY OF MULTI-REALIZATION OF IT VALUE: TOWARD CONSTRUCT CLARITY IN THE CO-DEVELOPMENT OF LARGE PLATFORMS. MIS Quarterly46(3).

Rose, J., Flak, L. S., & Sæbø, Ø. (2018). Stakeholder theory for the E-government context: Framing a value-oriented normative core. Government Information Quarterly35(3), 362-374.

Vitenskapelige publikasjoner

 • Anaya, Luay; Flak, Leif Skiftenes; Abushakra, Ahmad (2023). Realizing Sustainable Value from ERP Systems Implementation. Sustainability. ISSN: 2071-1050. 15 (7). doi:10.3390/su15075783.
 • Engvall, Tove Sofia; Flak, Leif Skiftenes; Sæbø, Øystein (2023). The role of digital technologies in global climate negotiations. Government Information Quarterly: an international journal of information technology management, policies, and practices. ISSN: 0740-624X. 40 (4). doi:10.1016/j.giq.2023.101867.
 • Engvall, Tove Sofia; Flak, Leif Skiftenes; Sæbø, Øystein (2023). The role of digital technologies in global climate negotiations. Government Information Quarterly: an international journal of information technology management, policies, and practices. ISSN: 0740-624X. 40 (4). doi:10.1016/j.giq.2023.101867.
 • Flak, Leif Skiftenes; Solli-Sæther, Hans; Straub, Detmar W. (2022). A theory of multi-realization of IT value: toward construct clarity in the co-development of large platforms. MIS Quarterly. ISSN: 0276-7783. 46 (3). s 1739 - 1758. doi:10.25300/MISQ/2022/14492.
 • Engvall, Tove Sofia; Flak, Leif Skiftenes (2022). The state of information infrastructure for global climate governance. Transforming Government: People, Process and Policy. ISSN: 1750-6166. doi:10.1108/TG-05-2022-0064.
 • Danielsen, Frank; Flak, Leif Skiftenes; Sæbø, Øystein (2022). Understanding Digital Transformation in Government. Scientific Foundations of Digital Governance and Transformation. ISBN: 978-3-030-92945-9. Springer. Chapter 7. s 151 - 187.
 • Skriubakken, Jon; Flak, Leif Skiftenes; Andersen, Erling S. (2020). Gevinstrealisering i digitaliseringsprosjekter. Magma forskning og viten. ISSN: 1500-0788. 23 (0720). s 70 - 78.
 • Flak, Leif Skiftenes; Hofmann, Sara (2020). The Impact of Smart City Initiatives on Human Rights. CEUR Workshop Proceedings. ISSN: 1613-0073. 2797s 165 - 175.
 • Danielsen, Frank; Flak, Leif Skiftenes; Ronzhyn, Alexander (2019). Cloud Computing in eGovernment: Benefits and Challenges. International Conference on Digital Society and eGovernments (ICDS). ISSN: 2308-3956.
 • Askedal, Kirsti; Flak, Leif Skiftenes; Aanestad, Margunn (2019). Five Challenges for Benefits Management in Complex Digitalisation Efforts – and a Research Agenda to Address Current Shortcomings. Electronic Journal of e-Government. ISSN: 1479-439X. 17 (2). s 64 - 78. doi:10.34190/EJEG.17.2.001.
 • Rose, Jeremy; Flak, Leif Skiftenes; Sæbø, Øystein (2018). Stakeholder theory for the E-government context: Framing a value-oriented normative core. Government Information Quarterly: an international journal of information technology management, policies, and practices. ISSN: 0740-624X. 35 (3). s 362 - 374. doi:10.1016/j.giq.2018.06.005.
 • Askedal, Kirsti; Flak, Leif Skiftenes; Solli-Sæther, Hans; Straub, Detmar W. (2017). Organizational learning to leverage benefits realization management; evidence from a municipal eHealth effort. Lecture Notes in Computer Science (LNCS). ISSN: 0302-9743. 10428 LNCSs 142 - 153. doi:10.1007/978-3-319-64677-0_12.
 • Askedal, Kirsti; Flak, Leif Skiftenes; Abildsnes, Eirik (2017). Reviewing Effects of ICT in Primary Healthcare Services: A Public Value Perspective. The 23rd Americas Conference on Information Systems (AMCIS). ISBN: 978-0-9966831-4-2. Association for Information Systems. Paper.
 • Askedal, Kirsti; Flak, Leif Skiftenes (2017). Stakeholder Contradictions in Early Stages of eHealth Efforts. Proceedings of the Annual Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS). ISSN: 1530-1605. s 3431 - 3440. doi:10.24251/HICSS.2017.415.
 • Johannessen, Marius Rohde; Sæbø, Øystein; Flak, Leif Skiftenes (2016). Social Media as Public Sphere: A Stakeholder Perspective. Transforming Government: People, Process and Policy. ISSN: 1750-6166. 10 (2). s 212 - 238. doi:10.1108/TG-01-2015-0003.
 • Anaya, Luay; Olsen, Dag Håkon; Flak, Leif Skiftenes (2015). START-UP COMPANY? GET YOUR ERP SYSTEM ASAP!”. Proceedings of the 12th European, Mediterranean & Middle Eastern Conference on Information Systems. ISBN: 978-960-6897-08-5. University of Pireus og Brunel University. 23.
 • Flak, Leif Skiftenes; Solli-Sæther, Hans; Straub, Detmar (2015). Towards a theoretical model for co-realization of IT value in government. Proceedings of the Annual Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS). ISSN: 1530-1605. 2015-Marchs 2486 - 2494. doi:10.1109/HICSS.2015.297.
 • Solli-Sæther, Hans; Flak, Leif Skiftenes (2014). Proposing an Entrepreneurial Process for the Co-creation of IT Value. Electronic Government 13th IFIP WG 8.5 International Conference, EGOV 2014 Dublin, Ireland, September 1-3, 2014 Proceedings. ISBN: 978-3-662-44426-9. Springer. chapter. s 313 - 324.
 • Røberg, Pernille Monstad; Flak, Leif Skiftenes; Myrseth, Per (2014). Unveiling Barriers and Enablers of Risk Management in Interoperability Efforts. Proceedings of the 47th Hawaii International Conference on System Sciences. ISBN: 978-1-4799-2504-9. IEEE. KAPITTEL. s 2273 - 2282.
 • Flak, Leif Skiftenes; Solli-Sæther, Hans (2013). Benefits Realization in eGovernment: Institutional Entrepreneurship or Just Hype?. 46th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS). ISBN: 978-1-4577-1925-7. IEEE. Artikkel.
 • Hellang, Øyvind; Flak, Leif Skiftenes; Päivärinta, Tero (2013). Diverging Approaches to Benefits Realisation from Public ICT Investments: A Study of Benefits Realisation Methods in Norway. Transforming Government: People, Process and Policy. ISSN: 1750-6166. 7 (1). doi:10.1108/17506161311308188.
 • Janssen, Marjin; Flak, Leif Skiftenes; Sæbø, Øystein (2013). Government Architecture: Concepts, Use and Impact. Electronic Government, 12th IFIP WG 8.5 International Conference, EGOV 2013, Koblenz, Germany, September 16-19, 2013. Proceedings. ISBN: 978-3-642-40357-6. Springer. kapittel. s 135 - 147.
 • Flak, Leif Skiftenes; Pedersen, Edvard (2012). Altinn gevinstrealisering: Samarbeid for samfunnsnytte. Gevinstrealisering og offentlige IKT-investeringer. ISBN: 978-82-15-01740-2. Universitetsforlaget. Kapittel 4. s 77 - 93.
 • Hellang, Øyvind; Flak, Leif Skiftenes (2012). Assessing Effects of eGovernment Initiatives Based on a Public Value Framework. Electronic Government. ISBN: 978-3-642-33488-7. Springer. Kapittel. s 246 - 259.
 • Johannessen, Marius Rohde; Flak, Leif Skiftenes; Sæbø, Øystein (2012). Choosing the right medium for municipal eParticipation based on stakeholder expectations. Lecture Notes in Computer Science (LNCS). ISSN: 0302-9743. 7444s 25 - 36. doi:10.1007/978-3-642-33250-0_3.
 • Flak, Leif Skiftenes; Lanestedt, Gjermund (2012). Gevinstrapportering i Høykom-programmet. Gevinstrealisering og offentlige IKT-investeringer. ISBN: 978-82-15-01740-2. Universitetsforlaget. Kapittel 5. s 94 - 114.
 • Flak, Leif Skiftenes; Nielsen, Peter Axel; Henriksen, John Helmut Rygg (2012). Gevinstrealisering i e-forvaltningsprosjekter. God teknologiledelse i praksis. Gevinstrealisering og offentlige IKT-investeringer. ISBN: 978-82-15-01740-2. Universitetsforlaget. Kapittel 1. s 18 - 36.
 • Flak, Leif Skiftenes; Velsvik Berge, Ragnhild; Gullheim, Jan Erik (2012). Gevinstrealisering i pleie og omsorg. Erfaringer fra Herøy kommune. Gevinstrealisering og offentlige IKT-investeringer. ISBN: 978-82-15-01740-2. Universitetsforlaget. Kapittel 10. s 204 - 222.
 • Solli-Sæther, Hans; Flak, Leif Skiftenes (2012). Interoperability, Maturity and Benefits in E-government Projects. NOKOBIT 2012 :Universitetet i Nordland 19. - 21. november 2012 : Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi. ISBN: 978-82-321-0185-6. Akademika forlag. Artikkel. s 51 - 62.
 • Hellang, Øyvind; Flak, Leif Skiftenes; Päivärinta, Tero (2012). Methods for Realizing Benefits From ICT in the Norwegian Public Sector: A Comparison. Proceedings of the Transforming Government Workshop (tGov2012). ISBN: 978-1-908549-01-3. Information Systems Evaluation and Integration Group. Artikkel.
 • Hellang, Øyvind; Flak, Leif Skiftenes; Päivärinta, Tero (2012). Metoder og teknikker for gevinstrealisering. Gevinstrealisering og offentlige IKT-investeringer. ISBN: 978-82-15-01740-2. Universitetsforlaget. Kapittel 3. s 50 - 76.
 • Solli-Sæther, Hans; Flak, Leif Skiftenes (2012). Samhandling og nytte fra e-forvaltningsprosjekter. Gevinstrealisering og offentlige IKT-investeringer. ISBN: 978-82-15-01740-2. Universitetsforlaget. Kapittel 2. s 37 - 49.
 • Flak, Leif Skiftenes; Solli-Sæther, Hans (2012). The Shape of Interoperability: Reviewing and Characterizing a Central Area within eGovernment Research. Proceedings of the 45th Hawaii International Conference on System Sciences. ISBN: 978-0-7695-4525-7. IEEE. Paper.
 • Sæbø, Øystein; Flak, Leif Skiftenes; Sein, Maung Kyaw (2011). Understanding the dynamics in e-Participation initiatives: Looking through the genre and stakeholder lenses. Government Information Quarterly: an international journal of information technology management, policies, and practices. ISSN: 0740-624X. 28s 416 - 425. doi:10.1016/j.giq.2010.10.005.
 • Sæbø, Øystein; Flak, Leif Skiftenes; Sein, Maung (2009). MAPPING THE DEVELOPMENT OF EGOVERNMENT AS AN ACADEMIC DISCIPLINE: The nature of theory in research. Proceedings of 2009 Pre-ICIS workshop on eGovernment. Array.
 • Flak, Leif Skiftenes; Dertz, Willy; Jansen, Arild; krogstie, john; Spjelkavik, Ingrid; Ølnes, Svein (2009). What is the value of eGovernment - and how can we actually realize it?. Transforming Government: People, Process and Policy. ISSN: 1750-6166. 3 (3). s 220 - 226.
 • Flak, Leif Skiftenes; Eikebrokk, Tom Roar; Dertz, Willy (2008). An Exploratory Approach for Benefits Management in e-Government: Insights from 48 Norwegian Government Funded Projects. Proceedings of the Forty-First Annual Hawaii International Conference on System Sciences. IEEE.
 • Flak, Leif Skiftenes; Nordheim, Stig; Munkvold, Bjørn Erik (2008). Analyzing stakeholder diversity in G2G efforts: Combining descriptive stakeholder theory and dialectic process theory. e-Service Journal. ISSN: 1528-8226. 6 (2). s 3 - 23.
 • Flak, Leif Skiftenes; Grönlund, Åke (2008). Managing Benefits in the Public Sector. Surveying Expectations and Outcomes in Norwegian Government Agencies. Lecture Notes in Computer Science. Springer. s 98 - 110.
 • Flak, Leif Skiftenes; Dertz, Willy; Jansen, Arild (2008). Teknologi som drivkraft for utvikling i norske kommuner: Fra hullkort til eforvaltning. Elektronisk forvaltning på norsk Statlig og kommunal bruk av IKT. Fagbokforlaget. faglig_bok_forlag. s 417.
 • Sæbø, Øystein; Rose, Jeremy; Flak, Leif Skiftenes (2008). The shape of eParticipation: Characterizing an emerging research area. Government Information Quarterly: an international journal of information technology management, policies, and practices. ISSN: 0740-624X. 25 (3). s 400 - 428.
 • Päivärinta, Tero; Dertz, Willy; Flak, Leif Skiftenes; Sprague, Ralph H. (2007). Issues of Adopting Benefits Management Practices of IT Investments in Municipalities: A Delphi Study in Norway. Proceedings of the Fortieth Annual Hawaii International Conference on System Sciences. IEEE.
 • Flak, Leif Skiftenes; Dertz, Willy (2007). Stakeholder Theory and Balanced Scorecard to Improve IS Strategy Development in Public Sector. Balanced Scorecard Multi Sector Perspectives. Icfai University Press. s 206.
 • Berntzen, Lasse; Berntzen, Lasse; Snaprud, Mikael Odd H.; Snaprud, Mikael Odd H.; Sawicka, Agata; Flak, Leif Skiftenes; Flak, Leif Skiftenes (2007). Towards Automatic Assessment of e-Government Services. Expanding the Knowledge Economy : Issues, Applications, Case Studies. IOS Press. s 223 - 229.
 • Flak, Leif Skiftenes; Sein, Maung; Sæbø, Øystein (2007). Towards a Cumulative Tradition in e-Government Research: Going Beyond the Gs and Cs. Electronic Government. Springer. s 450.
 • Dertz, Willy; Päivärinta, Tero; Flak, Leif Skiftenes (2007). eBenefit: Developing a practical approach to benefits management in eGovernment. Nokobit 2007 (Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi). Tapir Akademisk Forlag. s 215 - 224.
 • Flak, Leif Skiftenes; Olsen, Dag H.; Wolcott, Peter (2006). Local e-Government in Norway: Current status and emerging issues. Scandinavian Journal of Information Systems (SJIS). ISSN: 0905-0167.
 • Flak, Leif Skiftenes; Nordheim, Stig (2006). Stakeholders, Contradictions and Salience: An Empirical Study of a Norwegian G2G effort. Proceedings of the Thirty-Ninth Annual Hawaii International Conference on System Sciences. IEEE.
 • Flak, Leif Skiftenes; Rose, Jeremy (2005). Stakeholder Governance: Adapting Stakeholder Theory to E-Government. Communications of the Association for Information Systems. ISSN: 1529-3181. 16s 462 - 487.
 • Flak, Leif Skiftenes (2005). Understanding e-Government Complexity; A Stakeholder Based Approach. Young Scientists for E-Government. Alcatel SEL Stiftung. faglig_bok_institusjon. s 53.
 • Flak, Leif Skiftenes; Moe, Carl Erik; Sæbø, Øystein (2003). On the Evolution of E-Government: The User Imperative. Electronic Government. Springer. s 139 - 142.
 • Flak, Leif Skiftenes (2022). Scientific Foundations of Digital Governance and Transformation. ISBN: 978-3-030-92945-9. Springer. s 439.
 • Engvall, Tove Sofia; Flak, Leif Skiftenes (2022). Digital Governance as a Scientific Concept. ISBN: 978-3-030-92944-2. Springer. s 435.
 • Charalabidis, Yannis; Flak, Leif Skiftenes; Pereira, Gabriela Viale (2022). Scientific Foundations of Digital Governance and Transformation Concepts, Approaches and Challenges. ISBN: 978-3-030-92944-2. Springer Nature. s 439.
 • Scholl, Hans J.; Flak, Leif Skiftenes; Wimmer, Maria A.; Sæbø, Øystein (2012). Electronic Government and Electronic Participation, Joint Proceedings of Ongoing Research and Projects of IFIP EGOV and IFIP ePart 2012. ISBN: 978-3-99033-032-6. TRAUNER Verlag. s -1.
 • Scholl, Jochen; Janssen, Marijn; Wimmer, Maria; Moe, Carl Erik; Flak, Leif Skiftenes (2012). Electronic Government. ISBN: 978-3-642-33488-7. Springer. s 279.
 • Flak, Leif Skiftenes (2012). Gevinstrealisering og offentlige IKT-investeringer. ISBN: 978-82-15-01740-2. Universitetsforlaget. s 251.
 • Solli-Sæther, Hans; Flak, Leif Skiftenes (2023). Moving beyond initial theoretical frameworks and process modeling toward multi-realization of IT value on complex platforms (MUIT).
 • Krogstie, John; Flak, Leif Skiftenes (2022). Establishing a Common Vocabulary across Research and Industry on Sustainable ICT.
 • Engvall, Tove Sofia; Flak, Leif Skiftenes; Saebo, Oystein (2022). Sharing, Cooperation or Collective Action? A Research Agenda for Online Interaction in Digital Global Governance.

Sist endret: 27.10.2023 18:10