0
Hopp til hovedinnhold

Leif Atle Beisland

Professor

 
Kontor:
9I268 ( Universitetsveien 19, Kristiansand )

Leif Atle Beisland er professor ved Institutt for økonomi på Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder. Han har en doktorgrad i regnskap fra Norges handelshøyskole (NHH). 

Investorers nytteverdi av regnskapsinformasjon var tema for Beislands doktorgradsavhandling, men forskningen hans tar også for seg regnskapsstandarders innflytelse på firmaers finansielle sikringsstrategier. 

De siste årene har Beisland engasjert seg spesielt i to områder av mikrofinansforskning: resultatmåling for mikrofinansinstitusjoner, og bruk av mikrofinansieringstjenester blant spesielt sårbare grupper av mennesker, som for eksempel funksjonshemmede.

Beislands forskning er publisert i flere internasjonale tidsskrifter, som for eksempel Journal of Accounting, Auditing and Finance, Accounting Forum, Journal of Banking and Finance, Journal of Business Ethics, Journal of Small Business Management og Journal of Development Studies. Beisland har også skrevet og medforfattet en rekke bokkapitler om tilsvarende temaer. 

Professor Beisland underviser både bachelor- og masterkurs i grensesnittet mellom finans og regnskap. Han veileder et stort antall masteroppgaver og flere PhD-studenter på PhD-programmet i International Business. Beisland har et nært samarbeid med Norges handelshøyskole (NHH) og hadde i flere år en professor II-stilling ved denne institusjonen. 

Beisland er tidligere revisor i Ernst & Young og ’risk manager’ og porteføljeforvalter i Agder Energi. Han har solid styreerfaring, både fra privat sektor (f.eks. Agder Energi), frivillige organisasjoner og politiske styrer (kommunestyre og formannskap i Grimstad kommune).

Forskning

Se publikasjoner nederst på denne siden.

Undervisning

BE-316 Valuation: https://www.uia.no/studieplaner/topic/BE-316-1

BE-414 Financial Statement Analysis and Equity Valuation: https://www.uia.no/studieplaner/topic/BE-414-1

Prosjekter

Forskergruppe "Emerging Markets"

Vitenskapelige publikasjoner

  • Djan, Kwame Ohene; Nyarko, Samuel Anokye; Mersland, Roy; Beisland, Leif Atle; Nakato, Linda (2019). The Impact of International Ownership on the Performance of Social Enterprises: A Global Survey of Microfinance Shareholder Firms.
  • Beisland, Leif Atle; Djan, Kwame; Mersland, Roy (2019). What Drives the Social Scores in Microfinance Ratings?.
  • Beisland, Leif Atle; Mersland, Roy; Nyarko, Samuel Anokye; Nakato, Linda; Ohene Djan, Kwame (2018). The Impact of International Ownership on the Performance of Microfinance Institutions: A Global Survey.

Sist endret: 18.01.2021 14:01