Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Kristina Maria Walker-Nordlöf

Seniorrådgiver

Teamkoordinator for UiA innovasjon og senior innovasjonsrådgiver

 
Kontor:
13108 ( Universitetsveien 13, Kristiansand )

Min nåværende rolle ved UiA:

Jeg er teamkoordinator for UiA innovasjon og har gleden av å videreutvikle innovasjonstjenestene ved UiA. UiA innovasjon jobber med å utarbeide konkrete tiltak for utvikling av tjenester som skal styrke innovasjonskulturen, innovasjonskompetansen og kommersialiseringsarbeidet ved UiA.

Jeg har inngående erfaring med både oppbygging og drift av enheter, særlig innen kommersialisering og innovasjon. I 2016 ble jeg tilsatt som leder av nysatsningen UiA Nyskaping, som den gang primært skulle bli et innovasjonshus for studenter. Etterhvert som enheten vokste tilsatte vi en ‘inkubatorleder’ som skulle drive studentsatsningen videre og jeg ble leder av den enheten som hadde ansvar for kommersialisering og ‘impact’ av forskning, UiA Nyskaping Ansatt. Vårt mandat og visjon var å akselerere innovasjon blant ansatte ved UiA og å overføre kunnskap og teknologi fra UiA til samfunnet.

Tjenestene til UiA Nyskaping ANSATT og STUDENT ble i 2021/ 2022 integrert i Forsknings- og innovasjonsavdelingen (FoI).

Teknologioverføring og anvendelse av kompleks forskning/teknologi har vært mitt kjerneområde gjennom de siste 6 år. Jeg elsker kunnskap og brenner særlig for å realisere ‘gode ideer’/ løse konsepter og å omgjøre disse til håndfaste løsninger. Bærekraft og samfunnsinnvirkning har vært ledende i mitt arbeid og jeg har aktivt koblet forskning til de store samfunnsutfordringer.  

Jeg brenner for å fremme ett fokus på samfunnsinnvirkning og holdbare forretningsmodeller.

Bakgrunn: 

Jeg drives av kunnskap og har en allsidig utdanningsprofil. I løpet av mine utdanninger/ studiepoeng på bachelor (Copenhagen Business School / University of Strathclyde, Glasgow), master (Copenhagen Business School) og phd (UiA) nivå, har jeg spesialisert meg innen flere ulike fagområder. 

Jeg har hatt muligheten til å fordype meg særlig innen forretningsutvikling, teknologianvendelse, kommersialisering, digitalisering, immaterielle rettigheter, organisasjonsoppbygging og tjenesteutvikling. I tillegg har jeg erfaring innen søknadsskriving, ekstern finansiering, og budsjettering. Mitt nære samarbeid med aktører i UH sektoren, virkemiddelapparatet, og næringslivet har gitt meg en forståelse for behovsdrevet innovasjon og jeg brenner for å koble virkelige problemstillinger med teoretiske perspektiver. 

Effektmålinger av prosjektinnvesteringer er noe jeg har jobbet med over mange år, også i mitt forskningsarbeid. I 5 år satt jeg i styret i en dansk bank, Andelskassen Oikos, hvor jeg jobbet med våre sosiale investeringer. Under dette arbeidet bevitnet jeg viktigheten av å kunne forstå og måle effekten av våre investeringer. Over flere år som rådgiver i Strømmestiftelsen bisto jeg blant annet med strategiske innspill til effektmålinger av deres bistandsarbeid.

Som stipendiat har jeg spesialisert meg innen effektmålinger. Her kan nevnes ett impact studie i Uganda som jeg initierte, organiserte, innhentet finansiering til, samt att jeg ledet prosjektet. Det var ett omfattende (5000 personer) randomisert kontroll studie i Uganda. Jeg etablerte enn prosjektgruppe med blant annet strømmestiftelsen samt førende forskere innen utviklingsøkonomi fra University of Oregon og University of Maryland. Vi utviklet ett ambisiøst program hvor vi tilbød finansielle tjenester til spare- og lånegrupper i Uganda, i tett samarbeid med lokale partnere.

Jeg har flere års erfaring med å undervise entreprenørskap og innovasjon på ulike utdanningsnivåer, både som kursansvarlig, gjesteforeleser, sensor og veileder. Jeg brenner for formidling og retorikk og legger vekt på engasjerende formidlingsformer. Jeg er flerspråklig og snakker/skriver flytende dansk (morsmål), engelsk (morsmål) og svensk. Jeg snakker norsk med en skandinavisk vri, men skriver flytende. 

Dertil har jeg også en rekke sertifikater innen visuell informasjonsdesign, immaterielle rettigheter og kreativ prosess ledelse, herunder Design Thinking. Jeg bruker disse aktivt i mine presentasjonsteknikker, for eksempel i rollen som workshop fasilitator. 

Som medmenneske:

Som person vil andre sannsynligvis kalle meg over gjennomsnittet samfunnsengasjert med stor interesse for mine merkesaker. Jeg har dansk estetikk i blodet og elsker alt kreativt, gjerne å lage ting selv. 

Sist endret: 11.04.2023 08:04