0
Hopp til hovedinnhold

Ingrid Kristine Hasund

Førsteamanuensis

Førsteamanuensis

 
Kontor:
E1062 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Vitenskapelige publikasjoner

 • Svennevig Jan, Hasund Ingrid Kristine, Uformelt talespråk (2018).
 • Vik Kari, Hasund Ingrid Kristine, Kristiansen Aslaug, Bøe Tore Dag, Dialogisk praksis på helsestasjonen, i barnehagen og på skolen (2015).
 • Drange Eli-Marie D., Hasund Ingrid Kristine, Stenstrøm Anna-Brita, "Your mum!": Teenagers' swearing by mother in English, Spanish and Norwegian (2014). International Journal of Corpus Linguistics . ISSN 1384-6655. 19 (1), s 29 - 59 doi: 10.1075/ijcl.19.1.02dra
 • Drange Eli-Marie D., Hasund Ingrid Kristine, English influence on Norwegian teenage slang (2014).
 • Hasund Ingrid Kristine, Drange Eli-Marie D., Stenström Anna-Brita, The pragmatic functions of swearing by mother in English, Spanish and Norwegian teenage talk. (2014).
 • Larsen Inger Beate, Andersen Ander Johan W., Hasund Ingrid Kristine, "Heaven and Hell on Earth". A critical discourse analysis of religious terms in Norwegian autobiographies describing personal experiences of mental health problems (2012). Mental Health, Religion & Culture . ISSN 1367-4676. s 1 - 16 doi: 10.1080/13674676.2012.721347
 • Hasund Ingrid Kristine, Opsahl Toril, Svennevig Jan, By three means - The pragmatic functions of three Norwegian quotatives (2012).
 • Hasund Ingrid Kristine, Hydle Ida, Fengslede dialoger om konflikter - da konfliktrådet kom til fengslet. En antropologisk og lingvistisk studie av sosial kapital (2010).
 • Repstad Pål, Hasund Ingrid Kristine, Hellemyr! (2008).
 • Repstad Pål, Hasund Ingrid Kristine, Hellemyr! (2008).
 • Hasund Ingrid Kristine, Stenström Anna-Brita, Conflict talk: A comparison of the verbal disputes between adolescent females in two corpora (2005).
 • Hasund Ingrid Kristine, Repstad Pål, Kristelig "banning" (2005).
 • Hasund Ingrid Kristine, Hydle Ida, Strafferettens dom sammenliknet med konfliktrådets avtale - en antropologisk og lingvistisk studie (2005).
 • Hasund Ingrid Kristine, Hydle Ida, Evaluating a Norwegian RJ project: mediation as supplement to punishment in cases of serious violence (2004). ? . ISSN . 5 (2), s 1 - 3
 • Hasund Ingrid Kristine 'Congratulations, like!' - 'Gratulerer, liksom!' Pragmatic particles in English and Norwegian (2002).
 • Hasund Ingrid Kristine Gjør ungdommen hærverk på det norske språket (2002).
 • Hasund Ingrid Kristine "Fisefine fjortisjenter sier lissom hele tiden": Tro og viten om småord i talespråket (2001).
 • Hasund Ingrid Kristine Markers of epistemic stance: A contrastive study of the pragmatic particles LIKE in English and LIKSOM in Norwegian (2001).
 • Hasund Ingrid Kristine, Engebretsen Martin, Svennevig Jan, Kommentar til Jan Svennevig (1999).
 • Kleivset, Birgitte Hasund, Ingrid Kristine (2013). Blaude konsonanter. 1000 sørlandske ord og udtrykk. Portal forlag. ISBN 978-82-92712-81-8. 90 s.
 • Hasund, Ingrid Kristine (2006). Slang. ISBN 9788257317744. 109 s.
 • Hydle, Ida Hasund, Ingrid Kristine (2007). Ansikt til ansikt. Konfliktrådsmegling mellom gjerningsperson og offer i voldssaker. Cappelen Damm Akademisk.
 • Hasund, Ingrid Kristine (2010). - Mot i brystet! Forebyggende nettverk for risikoutsatte barn i barnehagen. Portal forlag. ISBN 9788292712351. 28 s.
 • Hydle, Ida Hasund, Ingrid Kristine (2007). Ansikt til ansikt. Konfliktrådsmegling mellom gjerningsperson og offer i voldssaker. Cappelen Damm Akademisk.
 • Hasund, Ingrid Kristine (2006). Slang. Kunnskapsforlaget. ISBN 9788257317744. 109 s.
 • Hasund, Ingrid Kristine (2005). "Fy farao!" Om nestenbanning og andre kraftuttrykk. ISBN 8202256259. 102 s.
 • Stenström, Anna-Brita Andersen, Gisle Hasund, Ingrid Kristine (2002). Trends in teenage talk. Corpus compilation, analysis and findings. ISBN 9027222789. 228 s.
 • Stenström, Anna-Brita Andersen, Gisle Hasund, Ingrid Kristine (2000). Trends in teenage talk: Corpus compilation, analysis and findings. John Benjamins Publishing Company.
 • Drange Eli-Marie D., Hasund Ingrid Kristine, Mustad Jan Erik, Olsbu Inger, Päplow Thorsten Manfred, Editorial (2018). Nordic Journal of Modern Language Methodology . ISSN 1894-2245. 6 (1), s 1 - 2
 • Svennevig Jan, Hasund Ingrid Kristine, Uformelt talespråk (2018).
 • Hasund Ingrid Kristine Foreldrenettverk i skolen (2018).
 • Hasund Ingrid Kristine Vi jobber etter den gamle Remamodellen. Om foreldrenettverk i barnehage og skole (2017).
 • Hasund Ingrid Kristine Foreldrenettverk i skolen (2017).
 • Hasund Ingrid Kristine Gruppebaserte skjellsord - ekskluderende språkbruk? (2017).
 • Hasund Ingrid Kristine English writing in lower and upper secondary school (2017).
 • Hasund Ingrid Kristine Foreldrenettverk i skolen (2017).
 • Hasund Ingrid Kristine "Jævla homo!" Om gruppebaserte skjellsord (2017).
 • Hasund Ingrid Kristine Foreldrenettverk i skolen (2017).

Sist endret: 21.06.2018 14:06

Send studiet på mail