Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Kristian Mjåland

Førsteamanuensis

 

Kristian Mjåland er førsteamanuensis i sosiologi ved institutt for sosiologi og sosialt arbeid. Han har doktorgrad i sosiologi fra Universitetet i Bergen i 2015. Mjåland har tidligere jobbet ved Uni Research Rokkansenteret i Bergen og University of Cambridge. Mjålands forskningsinteresser er særlig knyttet til straff, fengsler, rus og tvang. Han er primært en kvalitativt orientert forsker, med omfattende erfaring fra etnografisk feltarbeid og ulike former for kvalitative intervju. De siste årene har han særlig jobbet med komparativ fengselsforskning. Teoretiske perspektiv på makt, motstand, straff, legitimitet og prosedural rettferdighet står sentralt i forskningen hans. Mjåland er for tiden studieprogramleder for masterprogrammet i sosiologi og sosialt arbeid. Han underviser masteremnet ME-416 (Vitenskapsteori og kvalitativ metode) og bacheloremnet SV-218 (Avvik, kriminalitet og straff). Mjåland veileder på både bachelor-, master-, og PhD-nivå. Mjåland er gjesteforsker ved Prisons Research Centre, University of Cambridge. 

Vitenskapelige publikasjoner

 • Jobling, Nina; Mjåland, Kristian; Birkeland, Bente (2023). Fengselssykepleieres erfaringer med samarbeidet med spesialisthelsetjenesten og fastleger om legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Sykepleien Forskning. ISSN: 1890-2936. 18doi:10.4220/Sykepleienf.2023.91849.
 • Crewe, Ben; Laursen, Julie; Mjåland, Kristian (2022). Comparing deep-end confinement in England & Wales and Norway. Criminology (Beverly Hills). ISSN: 0011-1384. doi:10.1111/1745-9125.12326.
 • Mjåland, Kristian (2022). Lovbruddets fravær under soning av fengselsstraff. Straffens etikk. ISBN: 9788230403150. Scandinavian Academic Press. Bokkapittel. s 265 - 292.
 • Crewe, Ben; Ievins, Alice; Larmour, Simon; Laursen, Julie; Mjåland, Kristian; Schliehe, Anna (2022). Nordic penal exceptionalism: A comparative, empirical analysis. British Journal of Criminology. ISSN: 0007-0955. doi:10.1093/bjc/azac013.
 • Ievins, Alice; Mjåland, Kristian (2021). Authoritarian exclusion and laissez-faire inclusion: Comparing the punishment of men convicted of sex offenses in England & Wales and Norway. Criminology (Beverly Hills). ISSN: 0011-1384. 59 (3). s 454 - 479. doi:10.1111/1745-9125.12276.
 • Mjåland, Kristian; Laursen, Julie; Schliehe, Anna; Larmour, Simon (2021). Contrasts in freedom: Comparing the experiences of imprisonment in open and closed prisons in England and Wales and Norway. European Journal of Criminology. ISSN: 1477-3708. doi:10.1177/14773708211065905.
 • Mjåland, Kristian; Laursen, Julie (2021). Pragmatic and Permeable Egalitarianism: Exploring Social Life in Norwegian Prisons. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. ISSN: 0029-1528. 108 (1). s 174 - 195. doi:10.7146/ntfk.v108i1.125570.
 • Friestad, Christine; Mjåland, Kristian; Pape, Hilde Elisabeth (2021). Prison officer students’ perceptions of persons convicted of sexual crimes. European Journal of Criminology. ISSN: 1477-3708. s 1 - 16. doi:10.1177/14773708211038538.
 • Mjåland, Kristian; Ugelvik, Thomas (2021). Straff, risiko og omdømme - En sammenliknende analyse av kriminalomsorgens strategidokumenter. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN: 0800-336X. 38s 219 - 232. doi:10.18261/issn.1504-3053-2021-03-05.
 • Lundeberg, Ingrid Rindal; Mjåland, Kristian (2019). Rus, roller og skjønn. Kunnskapsbasert straffegjennomføring i kriminalomsorgen i Norge. ISBN: 978-82-450-2410-4. Fagbokforlaget. Kapittel 14. s 278 - 309.
 • Laursen, Julie; Mjåland, Kristian; Crewe, Ben (2019). ‘It’s Like a Sentence Before the Sentence’—Exploring the Pains and Possibilities of Waiting for Imprisonment. British Journal of Criminology. ISSN: 0007-0955. 60 (2). s 363 - 381. doi:10.1093/bjc/azz042.
 • Lundeberg, Ingrid Rindal; Mjåland, Kristian; Rye, Johan Fredrik (2018). Eksepsjonelle fanger i det eksepsjonelle fengslet. Fengslende sosiologi, Makt, straff og identitet i Trondheims fengsler. ISBN: 978820258490-0. Cappelen Damm Akademisk. Kap 10. s 213 - 237.
 • Mjåland, Kristian (2016). Exploring prison drug use in the context of prison-based drug rehabilitation. Drugs: education prevention and policy. ISSN: 0968-7637. 23 (2). s 154 - 162. doi:10.3109/09687637.2015.1136265.
 • Lundeberg, Ingrid Rindal; Mjåland, Kristian (2017). Rehabilitering og prosedural rettferdighet i kriminalomsorgen. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. ISSN: 0105-1121. 39 (2 = 153). s 32 - 44.
 • Mjåland, Kristian (2015). The paradox of control: An ethnographic analysis of opiate maintenance treatment in a Norwegian prison. International journal of drug policy. ISSN: 0955-3959. 26 (8). s 781 - 789. doi:10.1016/j.drugpo.2015.04.020.
 • Mjåland, Kristian (2014). 'A culture of sharing': Drug exchange in a Norwegian prison. Punishment & Society. ISSN: 1462-4745. 16 (3). s 336 - 352. doi:10.1177/1462474514527149.
 • Mjåland, Kristian; Lundeberg, Ingrid Rindal (2014). Penal hybridization: staff-prisoner relationships in a Norwegian drug rehabilitation unit. Juridification and social citizenship in the welfare state. ISBN: 978-1-78347-022-8. Edward Elgar Publishing. Chapter 10. s 183 - 202.
 • Lundeberg, Ingrid Rindal; Mjåland, Kristian (2012). I fangens makt. Frihet, motstand og endring i norsk fengselsetnografi. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. ISSN: 0105-1121. 35 (2/137). s 4 - 23.
 • Lundeberg, Ingrid Rindal; Mjåland, Kristian; Søvig, Karl Harald (2010). Avslutning. Tvang overfor rusmiddelavhengige. Evaluering av Lov om sosiale tjenester §§ 6-2, 6-2a og 6-3. ISBN: 978-82-8095-068-0. Uni Rokkansenteret. Avslutning. s 248 - 279.
 • Lundeberg, Ingrid Rindal; Mjåland, Kristian (2010). Erfaringer med tvang. Tvang overfor rusmiddelavhengige. Evaluering av Lov om sosiale tjenester §§ 6-2, 6-2a og 6-3. ISBN: 978-82-8095-068-0. Uni Rokkansenteret. Erfaringer med tvang. s 165 - 247.
 • Lundeberg, Ingrid Rindal; Mjåland, Kristian; Søvig, Karl Harald (2014). Tvang i rusfeltet: Regelverk, praksis og erfaringer med tvang. ISBN: 978-82-05-45073-8. Gyldendal Juridisk. s 283.
 • Mjåland, Kristian (2022). Hva kjennetegner soningsopplevelsene til personer dømt for seksuallovbrudd? Resultater fra en komparativ studie i norske og engelske fengsler.
 • Mjåland, Kristian; Laursen, Julie (2022). The Absence-Presence of the Offence in Prisons in Norway and England & Wales.
 • Mjåland, Kristian; Andersen, Erik Wiig (2022). Får fordommer mot overgripere under fengselsstudiet.

Ekspertområder

Sist endret: 8.03.2023 13:03