0
Hopp til hovedinnhold

Kristian Mjåland

Førsteamanuensis

Kristian Mjåland er sosiolog med mastergrad i sosiologi fra Universitetet i Bergen 2008, og han har doktorgrad i sosiologi fra Universitetet i Bergen i 2015. Mjåland har vært ansatt ved Rokkansenteret siden 2008, først som forskningsassistent, deretter som stipendiat og siden som forsker. Avhandlingen hans var en etnografisk analyse av rusbruk og rusrehabilitering i et norsk fengsel. Mjålands forskningsinteresser er særlig knyttet til rus, tvang, og fengsler. Han er primært en kvalitativt orientert forsker, men har omfattende erfaring med gjennomføring og analyse av spørreundersøkelser. Teoretiske perspektiv på makt, motstand, straff, legitimitet og prosedural rettferdighet står sentralt i forskningen hans. Mjåland er for tiden ansatt som forsker ved University of Cambridge på et større komparativt forskningsprosjekt om fengselspolitikk og soningserfaringer, og som førsteamanuensis i sosiologi ved UiA i en 20 % stilling.

Vitenskapelige publikasjoner

 • Ievins, Alice; Mjåland, Kristian (2021). Authoritarian exclusion and laissez-faire inclusion: Comparing the punishment of men convicted of sex offenses in England & Wales and Norway. Criminology (Beverly Hills). ISSN: 0011-1384. 59 (3). s 454 - 479. doi:10.1111/1745-9125.12276.
 • Mjåland, Kristian; Laursen, Julie (2021). Pragmatic and Permeable Egalitarianism: Exploring Social Life in Norwegian Prisons. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. ISSN: 0029-1528. 108 (1). s 174 - 195. doi:10.7146/ntfk.v108i1.125570.
 • Friestad, Christine; Mjåland, Kristian; Pape, Hilde Elisabeth (2021). Prison officer students’ perceptions of persons convicted of sexual crimes. European Journal of Criminology. ISSN: 1477-3708. s 1 - 16. doi:10.1177/14773708211038538.
 • Mjåland, Kristian; Ugelvik, Thomas (2021). Straff, risiko og omdømme - En sammenliknende analyse av kriminalomsorgens strategidokumenter. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN: 0800-336X. 38s 219 - 232. doi:10.18261/issn.1504-3053-2021-03-05.
 • Lundeberg, Ingrid Rindal; Mjåland, Kristian (2019). Rus, roller og skjønn. Kunnskapsbasert straffegjennomføring i kriminalomsorgen i Norge. ISBN: 978-82-450-2410-4. Fagbokforlaget. Kapittel 14. s 278 - 309.
 • Laursen, Julie; Mjåland, Kristian; Crewe, Ben (2019). ‘It’s Like a Sentence Before the Sentence’—Exploring the Pains and Possibilities of Waiting for Imprisonment. British Journal of Criminology. ISSN: 0007-0955. 60 (2). s 363 - 381. doi:10.1093/bjc/azz042.
 • Lundeberg, Ingrid Rindal; Mjåland, Kristian; Rye, Johan Fredrik (2018). Eksepsjonelle fanger i det eksepsjonelle fengslet. Fengslende sosiologi, Makt, straff og identitet i Trondheims fengsler. ISBN: 978820258490-0. Cappelen Damm Akademisk. Kap 10. s 213 - 237.
 • Mjåland, Kristian (2016). Exploring prison drug use in the context of prison-based drug rehabilitation. Drugs: education prevention and policy. ISSN: 0968-7637. 23 (2). s 154 - 162. doi:10.3109/09687637.2015.1136265.
 • Lundeberg, Ingrid Rindal; Mjåland, Kristian (2017). Rehabilitering og prosedural rettferdighet i kriminalomsorgen. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. ISSN: 0105-1121. 39 (2 = 153). s 32 - 44.
 • Mjåland, Kristian (2015). The paradox of control: An ethnographic analysis of opiate maintenance treatment in a Norwegian prison. International journal of drug policy. ISSN: 0955-3959. 26 (8). s 781 - 789. doi:10.1016/j.drugpo.2015.04.020.
 • Mjåland, Kristian (2014). 'A culture of sharing': Drug exchange in a Norwegian prison. Punishment & Society. ISSN: 1462-4745. 16 (3). s 336 - 352. doi:10.1177/1462474514527149.
 • Mjåland, Kristian; Lundeberg, Ingrid Rindal (2014). Penal hybridization: staff-prisoner relationships in a Norwegian drug rehabilitation unit. Juridification and social citizenship in the welfare state. ISBN: 978-1-78347-022-8. Edward Elgar Publishing. Chapter 10. s 183 - 202.
 • Lundeberg, Ingrid Rindal; Mjåland, Kristian (2012). I fangens makt. Frihet, motstand og endring i norsk fengselsetnografi. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. ISSN: 0105-1121. 35 (2/137). s 4 - 23.
 • Lundeberg, Ingrid Rindal; Mjåland, Kristian; Søvig, Karl Harald (2010). Avslutning. Tvang overfor rusmiddelavhengige. Evaluering av Lov om sosiale tjenester §§ 6-2, 6-2a og 6-3. ISBN: 978-82-8095-068-0. Uni Rokkansenteret. Avslutning. s 248 - 279.
 • Lundeberg, Ingrid Rindal; Mjåland, Kristian (2010). Erfaringer med tvang. Tvang overfor rusmiddelavhengige. Evaluering av Lov om sosiale tjenester §§ 6-2, 6-2a og 6-3. ISBN: 978-82-8095-068-0. Uni Rokkansenteret. Erfaringer med tvang. s 165 - 247.
 • Lundeberg, Ingrid Rindal; Mjåland, Kristian; Søvig, Karl Harald (2014). Tvang i rusfeltet: Regelverk, praksis og erfaringer med tvang. ISBN: 978-82-05-45073-8. Gyldendal Juridisk. s 283.
 • Larsen, Simen Iskariot; Mjåland, Kristian (2021). RøverDebatt: Nakenvisitasjon i fengsel.
 • Mjåland, Kristian (2020). What does rehabilitation look like in a prison system considered to be ‘exceptionally’ humane?.
 • Mjåland, Kristian (2019). Gendered stain, moral inauthenticity and mutual respect in prisons research.

Ekspertområder

Sist endret: 4.01.2021 11:01