0
Hopp til hovedinnhold

Kristian Mjåland

Førsteamanuensis

 
Kontor:
53B104 ( Universitetsveien 53, Kristiansand )

Kristian Mjåland er sosiolog med mastergrad i sosiologi fra Universitetet i Bergen 2008, og han har doktorgrad i sosiologi fra Universitetet i Bergen i 2015. Mjåland har vært ansatt ved Rokkansenteret siden 2008, først som forskningsassistent, deretter som stipendiat og siden som forsker. Avhandlingen hans var en etnografisk analyse av rusbruk og rusrehabilitering i et norsk fengsel. Mjålands forskningsinteresser er særlig knyttet til rus, tvang, og fengsler. Han er primært en kvalitativt orientert forsker, men har omfattende erfaring med gjennomføring og analyse av spørreundersøkelser. Teoretiske perspektiv på makt, motstand, straff, legitimitet og prosedural rettferdighet står sentralt i forskningen hans. Mjåland er for tiden ansatt som forsker ved University of Cambridge på et større komparativt forskningsprosjekt om fengselspolitikk og soningserfaringer, og som førsteamanuensis i sosiologi ved UiA i en 20 % stilling.

Vitenskapelige publikasjoner

 • Lundeberg, Ingrid Rindal Mjåland, Kristian (2019). Rus, roller og skjønn. Kunnskapsbasert straffegjennomføring i kriminalomsorgen i Norge. ISBN: 978-82-450-2410-4. Fagbokforlaget. Kapittel 14. s 278 - 309.
 • Lundeberg, Ingrid Rindal Mjåland, Kristian Rye, Johan Fredrik (2018). Eksepsjonelle fanger i det eksepsjonelle fengslet. Fengslende sosiologi, Makt, straff og identitet i Trondheims fengsler. ISBN: 978820258490-0. Cappelen Damm Akademisk. Kap 10. s 213 - 237.
 • Mjåland, Kristian (2016). Exploring prison drug use in the context of prison-based drug rehabilitation. Drugs: education prevention and policy. ISSN: 0968-7637. 23 (2). s 154 - 162. doi:10.3109/09687637.2015.1136265.
 • Lundeberg, Ingrid Rindal Mjåland, Kristian (2017). Rehabilitering og prosedural rettferdighet i kriminalomsorgen. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. ISSN: 0105-1121. 39 (2 = 153). s 32 - 44.
 • Mjåland, Kristian (2015). The paradox of control: An ethnographic analysis of opiate maintenance treatment in a Norwegian prison. International journal of drug policy. ISSN: 0955-3959. 26 (8). s 781 - 789. doi:10.1016/j.drugpo.2015.04.020.
 • Mjåland, Kristian (2014). 'A culture of sharing': Drug exchange in a Norwegian prison. Punishment & Society. ISSN: 1462-4745. 16 (3). s 336 - 352. doi:10.1177/1462474514527149.
 • Mjåland, Kristian Lundeberg, Ingrid Rindal (2014). Penal hybridization: staff-prisoner relationships in a Norwegian drug rehabilitation unit. Juridification and social citizenship in the welfare state. ISBN: 978-1-78347-022-8. Edward Elgar Publishing. Chapter 10. s 183 - 202.
 • Lundeberg, Ingrid Rindal Mjåland, Kristian (2012). I fangens makt. Frihet, motstand og endring i norsk fengselsetnografi. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. ISSN: 0105-1121. 35 (2/137). s 4 - 23.
 • Lundeberg, Ingrid Rindal Mjåland, Kristian Søvig, Karl Harald (2010). Avslutning. Tvang overfor rusmiddelavhengige. Evaluering av Lov om sosiale tjenester §§ 6-2, 6-2a og 6-3. ISBN: 978-82-8095-068-0. Uni Rokkansenteret. Avslutning. s 248 - 279.
 • Lundeberg, Ingrid Rindal Mjåland, Kristian (2010). Erfaringer med tvang. Tvang overfor rusmiddelavhengige. Evaluering av Lov om sosiale tjenester §§ 6-2, 6-2a og 6-3. ISBN: 978-82-8095-068-0. Uni Rokkansenteret. Erfaringer med tvang. s 165 - 247.
 • Lundeberg, Ingrid Rindal Mjåland, Kristian Søvig, Karl Harald (2014). Tvang i rusfeltet: Regelverk, praksis og erfaringer med tvang. ISBN: 978-82-05-45073-8. Gyldendal Juridisk. s 283.
 • Jansen, Kristin Mjåland, Kristian (2018). -Jeg har selv sett 20-åringer bli avhengige her inne.
 • Kubens, Valerie Mjåland, Kristian (2018). Hvordan har norske fanger det, egentlig?.
 • Mjåland, Kristian (2018). Hva former fangers soningserfaringer og hva kan de forvente når de kommer til Mandal?.
 • Laursen, Julie Mjåland, Kristian Schliehe, Anna (2018). Risk and relational normalisation.
 • Laursen, Julie Mjåland, Kristian Schliehe, Anna (2018). Carceral rituals: From entry to post-release in England & Wales and Norway.
 • Mjåland, Kristian (2018). Risk logics and their consequences in England & Wales and Norway.

Ekspertområder

Sist endret: 21.06.2018 14:06

Send studiet på mail