Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
 
Kontor:
I1043 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )
Kontortid:
8-16

Jeg er sykepleier og professor i helsevitenskap. Hovedområdet for forskningen min er helserelatert livskvalitet, smerter og helsekompetanse hos barn og unge. Jeg er studieprogramleder for masterstudiet i helsesykepleie, og underviser og veileder studenter på bachelor-, master- og PhD-nivå i temaer relatert til barn og unges helse og livskvalitet. Jeg er leder for forskningsgruppen HEIFA .

Jeg er styremedlem i Helinor ( Norsk nettverk for helsekompetanseforskning)

Forskning

Jeg forsker på barn og unges helse og livskvalitet, og er særlig opptatt av forebygging og helsefremming. 

Jeg har spesielt vært opptatt av å utvikle og validere spørreskjema for barn og å gjøre kartleggingsstudier av livskvalitet hos barn og ungdom. Videre har jeg vært opptatt av hvordan ulike  faktorer slik som smerter, kroppsbilde, fysisk aktivitet, søvn, vedvarende lavinntekt, helsekompetanse og sosial ulikhet har sammenheng med  helse og livskvalitet hos barn og ungdom. Den siste tiden har jeg hatt fokus på  intervensjoner som kan bidra til å fremme mestring og livskvalitet hos ungdom.

Jeg er leder av forsknigsgruppen HEIFA Helse og livskvalitet i et familieperspektiv https://www.uia.no/en../research/helse-og-idrettsvitenskap/heifa-health-promotion-in-a-family-perspective

Jeg er leder for forsknings-og innovasjonsprosjektet Godt Begy:t https://www.uia.no/en/research/research-projects/starting-right-children-and-young-people-in-agder Home - Godt begynt

Undervisning

Jeg er studieprogramleder for masterstudiet i helsesykepleie, og underviser og veileder studenter på bachelor-, master- og PhD-nivå i temaer relatert til barn og unges helse og livskvalitet.

Faglige interesser

Helsefremming

Livskvalitetsforskning

Sosial ulikhet

Barnefattigdom

Smerter hos barn og unge

Barn og unges bruk av smertestillene 

Smertemestring

Helsekompetanse hos barn og foreldre

Helsekompetanse hos foreldre med minoritetsbakgrunn

kroppsbilde

 

 

Prosjekter

 • God begynt, Barn og Unge i Agder.  
 • Nye Mønstre,Trygg oppvekst
 • ICanCope with Pain
 • Start Ung, 
 • Kvinnehelse og arbeidsliv
 • OPAL, optimizing parental Health literacy
 • UngData
 • sosial inkludering og digital teknologi

Utvalgte publikasjoner

 

 

 

Vitenskapelige publikasjoner

 • Kleppang, Annette Løvheim; Abildsnes, Eirik; Haraldstad, Kristin; Stea, Tonje Holte (2024). Changes in health‑related quality of life and sleep habits after a 6‑month non‑randomised cluster‑controlled trial among children with overweight or obesity. European Child and Adolescent Psychiatry. ISSN: 1018-8827. s 1 - 9. doi:10.1007/s00787-024-02375-0.
 • Befus, Eva-Grethe; Mølland, Eirin; Helseth, Sølvi; Småstuen, Milada Cvancarova; Stea, Tonje Holte; Nolte, Sandra; Haraldstad, Kristin (2024). The use of youth healthcare services and its association with health-related quality of life, physical and mental health and over-the-counter analgesics use in 13–19-year-old adolescents: a cross-sectional study. BMC Public Health. ISSN: 1471-2458. 24 (1). doi:10.1186/s12889-023-17544-0.
 • Rohde, Gudrun E.; Johannessen, Berit; Maaseide, Markus; Flateland, Sylvi Monika; Skisland, Anne Valen -Sendstad; Moi, Ellen Benestad; Haraldstad, Kristin (2023). Being a nursing student during the coronavirus pandemic: a mixed methods study. BMC Nursing. ISSN: 1472-6955. 22 (1). doi:10.1186/s12912-023-01218-8.
 • Mølland, Eirin; Lundberg, Kjetil; Haraldstad, Kristin; Vigsnes, Kristine Løkås; Bøe, Tormod; Danielsen, Hilde; Ask, Torunn Alise; Wilson, Philip; Abildsnes, Eirik (2023). Economic composition and income volatility of Norwegian low-income families – a mixed method study of its implications. Nordic Journal of Social Research. ISSN: 1892-2783. 14 (1). s 1 - 22. doi:10.18261/njsr.14.1.2.
 • Haraldstad, Kristin; Abildsnes, Eirik; Bøe, Tormod; Vigsnes, Kristine Løkås; Wilson, Philip; Mølland, Eirin (2023). Health-related quality of life of children from low-income families: the new patterns study. BMC Public Health. ISSN: 1471-2458. 23 (1). doi:10.1186/s12889-023-17335-7.
 • Andresen, Gunvor S.; Johannessen, Berit A. T.; Rohde, Gudrun E.; Haraldstad, Kristin; Skisland, Anne Valen -Sendstad (2023). Læreres erfaringer med veiledning av sykepleierstudenter i kliniske studier gjennom covid-19 pandemien. Sykepleien Forskning. ISSN: 1890-2936. 18doi:10.4220/Sykepleienf.2023.92297.
 • Grasaas, Erik; Mikkelsen, Hilde Elisabeth Timenes; Haraldstad, Kristin; Helseth, Sølvi; Hagen, Milada; Skarstein, Siv; Rohde, Gudrun E. (2023). Pain in Adolescence: Maternal and Paternal Factors Affecting Adolescents’ Pain in Norway—A Cross-Sectional Study. Children. ISSN: 2227-9067. 10 (12). doi:10.3390/children10121915.
 • Bøe, Tormod; Ostojic, Helene Angelica; Haraldstad, Kristin; Abildsnes, Eirik; Wilson, Philip; Vigsnes, Kristine Løkås; Mølland, Eirin (2023). Self-reported and parent-reported mental health in children from low-income families in Agder, Norway: results from baseline measurements of New Patterns project participants. BMJ Open. ISSN: 2044-6055. 13 (11). doi:10.1136/bmjopen-2023-076400.
 • Grasaas, Erik; Rohde, Gudrun E.; Haraldstad, Kristin; Helseth, Sølvi; Småstuen, Milada Cvancarova; Skarstein, Siv; Mikkelsen, Hilde Elisabeth Timenes (2023). Sleep duration in schooldays is associated with health-related quality of life in norwegian adolescents: a cross-sectional study. BMC Pediatrics. ISSN: 1471-2431. 23 (1). doi:10.1186/s12887-023-04306-5.
 • Andreasen, Eva Mari; Berg, Helen; Steinsbekk, Aslak Irgens; Høigaard, Rune; Haraldstad, Kristin (2023). The effect of using desktop VR to practice preoperative handovers with the ISBAR approach: a randomized controlled trial. BMC Medical Education. ISSN: 1472-6920. 23doi:10.1186/s12909-023-04966-y.
 • Andreasen, Eva Mari; Høigaard, Rune; Berg, Helen; Steinsbekk, Aslak Irgens; Haraldstad, Kristin (2023). The perceived usability of desktop VR for practicing preoperative handovers using ISBAR among nursing students. Science Talks. ISSN: 2772-5693. 5doi:10.1016/j.sctalk.2023.100140.
 • Mølland, Eirin; Haraldstad, Kristin; Abildsnes, Eirik; Håland, Åshild Tellefsen; Köpp, Unni Mette Stamnes; Fegran, Liv; Westergren, Per Christer Thomas (2023). Use of the Strengths and Difficulties Questionnaire in child and school health services among children aged 4 and 6 years in Southern Norway: clinical considerations. BMC Pediatrics. ISSN: 1471-2431. 23doi:10.1186/s12887-023-03837-1.
 • Gjellestad, Marianne; Haraldstad, Kristin; Enehaug, Heidi; Helmersen, Migle (2023). Women’s Health and Working Life: A Scoping Review. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH). ISSN: 1661-7827. 20 (2). doi:10.3390/ijerph20021080.
 • Grasaas, Erik; Helseth, Sølvi; Fegran, Liv; Stinson, Jennifer; Småstuen, Milada Cvancarova; Lalloo, Chitra; Haraldstad, Kristin (2022). App-based intervention among adolescents with persistent pain: a pilot feasibility randomized controlled trial. BMC Pilot and Feasibility Studies. ISSN: 2055-5784. 8doi:10.1186/s40814-022-01113-0.
 • Rohde, Gudrun E.; Johannessen, Berit; Maaseide, Markus; Flateland, Sylvi Monika; Skisland, Anne Valen -Sendstad; Moi, Ellen Benestad; Haraldstad, Kristin (2022). Baccalaureate nursing students’ experiences of how the COVID-19 pandemic influenced learning – a mixed method study. BMC Nursing. ISSN: 1472-6955. 21 (1). doi:10.1186/s12912-022-00955-6.
 • Mikkelsen, Hilde Elisabeth Timenes; Småstuen, Milada Cvancarova; Haraldstad, Kristin; Helseth, Sølvi; Skarstein, Siv; Rohde, Gudrun E. (2022). Changes in health-related quality of life in adolescents and the impact of gender and selected variables: a two-year longitudinal study. Health and Quality of Life Outcomes. ISSN: 1477-7525. 20doi:10.1186/s12955-022-02035-4.
 • Robstad, Anja Nastasja; Westergren, Per Christer Thomas; Mølland, Eirin; Abildsnes, Eirik; Haraldstad, Kristin; Køpp, Unni Mette Stamnes; Håland, Åshild Tellefsen; Fegran, Liv (2022). Experiences of Norwegian child and school health nurses with the “Starting Right™” child health assessment innovation: a qualitative interview study. BMC Health Services Research. ISSN: 1472-6963. 22 (1). doi:10.1186/s12913-022-08088-x.
 • Rohde, Gudrun E.; Helseth, Sølvi; Skarstein, Siv; Småstuen, Milada Cvancarova; Mikkelsen, Hilde Elisabeth Timenes; Haraldstad, Kristin (2022). Health-related quality of life in parents of adolescents one year into the COVID-19 pandemic: a two-year longitudinal study. Health and Quality of Life Outcomes. ISSN: 1477-7525. 20doi:10.1186/s12955-022-02069-8.
 • Mikkelsen, Hilde Elisabeth Timenes; Skarstein, Siv; Helseth, Sølvi; Småstuen, Milada Cvancarova; Haraldstad, Kristin; Rohde, Gudrun E. (2022). Health-related quality of life, health literacy and COVID-19-related worries of 16- to 17-year-old adolescents and parents one year into the pandemic: a cross-sectional study. BMC Public Health. ISSN: 1471-2458. 22doi:10.1186/s12889-022-13737-1.
 • Rohde, Gudrun E.; Helseth, Sølvi; Mikkelsen, Hilde Elisabeth Timenes; Skarstein, Siv; Småstuen, Milada Cvancarova; Haraldstad, Kristin (2022). Stress, pain, and work affiliation are strongly associated with health-related quality of life in parents of 14-15-year-old adolescents. Health and Quality of Life Outcomes. ISSN: 1477-7525. 20 (1). s 1 - 10. doi:10.1186/s12955-021-01913-7.
 • Ebitu, Anne Katrine Sandnes; Fegran, Liv; Haraldstad, Kristin; Johannessen, Berit; Chiduo, Mercy Grace; Hovland, Olav Johannes (2022). The banana project: A qualitative study of caregivers' and teachers' experiences of preschool children participating in a free banana school fruit scheme in rural Tanzania. BMJ Nutrition, Prevention and Health. ISSN: 2516-5542. doi:10.1136/bmjnph-2021-000403.
 • Flølo, Tone Nygaard; Gjeilo, Kari Hanne; Andersen, John Roger; Haraldstad, Kristin; Hjelmeland, Inger Helen Hardeland; Iversen, Marjolein M.; Løyland, Borghild; Norekvål, Tone Merete; Riiser, Kirsti; Rohde, Gudrun E.; Urstad, Kristin Hjorthaug; Utne, Inger; Beisland, Elisabeth Grov (2022). The impact of educational concerns and satisfaction on baccalaureate nursing students’ distress and quality of life during the Covid-19 pandemic; a cross-sectional study. BMC Nursing. ISSN: 1472-6955. 21 (1). doi:10.1186/s12912-022-00962-7.
 • Grasaas, Erik; Skarstein, Siv; Mikkelsen, Hilde Elisabeth Timenes; Småstuen, Milada Cvancarova; Rohde, Gudrun E.; Helseth, Sølvi; Haraldstad, Kristin (2022). The relationship between stress and health-related quality of life and the mediating role of self-efficacy in Norwegian adolescents: a cross-sectional study. Health and Quality of Life Outcomes. ISSN: 1477-7525. 20s 1 - 9. doi:10.1186/s12955-022-02075-w.
 • Andreasen, Eva Mari; Høigaard, Rune; Berg, Helen; Steinsbekk, Aslak; Haraldstad, Kristin (2022). Usability Evaluation of the Preoperative ISBAR (Identification, Situation, Background, Assessment, and Recommendation) Desktop Virtual Reality Application: Qualitative Observational Study. JMIR Human Factors. ISSN: 2292-9495. 9 (4). doi:10.2196/40400.
 • Moi, Ellen Benestad; Skisland, Anne Valen -Sendstad; Johannessen, Berit; Haraldstad, Kristin; Rohde, Gudrun E.; Flateland, Sylvi Monika (2022). Working as a nurse in community health services during Covid-19: a qualitative study. BMC Nursing. ISSN: 1472-6955. 21 (1). doi:10.1186/s12912-022-01141-4.
 • Riiser, Kirsti; Richardsen, Kåre Rønn; Haraldstad, Kristin; Helseth, Sølvi; Torbjørnsen, Astrid (2022). “It’s hard to keep a distance when you’re with someone you really care about”—A qualitative study of adolescents’ pandemic-related health literacy and how Covid-19 affects their lives. PLOS ONE. ISSN: 1932-6203. 17 (4). s 1 - 14. doi:10.1371/journal.pone.0266510.
 • Haraldstad, Kristin; Stea, Tonje Holte (2021). Associations between pain, self-efficacy, sleep duration and symptoms of depression in adolescents: a cross-sectional survey. BMC Public Health. ISSN: 1471-2458. 21 (1617). doi:10.1186/s12889-021-11680-1.
 • Fegran, Liv; Johannessen, Berit; Ludvigsen, Mette Spliid; Westergren, Thomas; Høie, Magnhild; Slettebø, Åshild; Rohde, Gudrun Elin; Helseth, Sølvi; Haraldstad, Kristin (2021). Experiences of a non-clinical set of adolescents and young adults living with persistent pain: a qualitative metasynthesis. BMJ Open. ISSN: 2044-6055. 11 (4). s 1 - 11. doi:10.1136/bmjopen-2020-043776.
 • Westergren, Thomas; Mølland, Eirin; Haraldstad, Kristin; Håland, Åshild Tellefsen; Køpp, Unni Mette; Fegran, Liv; Abildsnes, Eirik (2021). Implementation of the norwegian ‘Starting right’ child health service innovation: implementation adjustments, adoption, and acceptability. BMC Health Services Research. ISSN: 1472-6963. 21doi:10.1186/s12913-021-06096-x.
 • Sylte, Mari; Grasaas, Erik; Haraldstad, Kristin (2021). Living with pain in adolescence- a qualitative study. Sykepleien Forskning. ISSN: 1890-2936. 16doi:10.4220/Sykepleienf.2021.86940en.
 • Mikkelsen, Hilde Timenes; Haraldstad, Kristin; Helseth, Sølvi; Skarstein, Siv; Småstuen, Milada Cvancarova; Rohde, Gudrun Elin (2021). Pain and health-related quality of life in adolescents and the mediating role of self-esteem and self-efficacy: a cross-sectional study including adolescents and parents. BMC Psychology. ISSN: 2050-7283. 9 (1). s 1 - 16. doi:10.1186/s40359-021-00629-z.
 • Beisland, Elisabeth Grov; Gjeilo, Kari Hanne; Andersen, John Roger; Bratås, Ola; Bø, Bodil; Haraldstad, Kristin; Hjelmeland, Inger Helen Hardeland; Iversen, Marjolein M.; Løyland, Borghild; Norekvål, Tone Merete; Riiser, Kirsti; Rohde, Gudrun E.; Urstad, Kristin Hjorthaug; Utne, Inger; Flølo, Tone Nygaard (2021). Quality of life and fear of COVID-19 in 2600 baccalaureate nursing students at five universities: a cross-sectional study. Health and Quality of Life Outcomes. ISSN: 1477-7525. 19doi:10.1186/s12955-021-01837-2.
 • Sylte, Mari; Grasaas, Erik; Haraldstad, Kristin (2021). Å leve med smerter i ungdomstiden- en kvalitativ studie av ungdommers erfaringer. Sykepleien Forskning. ISSN: 1890-2936. 16doi:10.4220/Sykepleienf.2021.86940.
 • Dalsmo, Ingrid Espegren; Haraldstad, Kristin; Johannessen, Berit; Hovland, Olav Johannes; Chiduo, Mercy Grace; Fegran, Liv (2021). “Now I Feel That I Can Achieve Something”: Young Tanzanian Women’s Experiences of Empowerment by Participating in Health Promotion Campaigns. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH). ISSN: 1661-7827. 18 (16). doi:10.3390/ijerph18168747.
 • Riiser, Kirsti; Helseth, Sølvi; Haraldstad, Kristin; Torbjørnsen, Astrid; Richardsen, Kåre Rønn (2020). Adolescents’ health literacy, health protective measures, and health-related quality of life during the Covid-19 pandemic. PLOS ONE. ISSN: 1932-6203. 15 (8). doi:10.1371/journal.pone.0238161.
 • Riiser, Kirsti; Helseth, Sølvi; Christophersen, Knut-Andreas; Haraldstad, Kristin (2020). Confirmatory factor analysis of the proxy version of Kidscreen-27 and relationships between health-related quality of life dimensions and body mass index and physical activity in young schoolchildren. Preventive Medicine Reports. ISSN: 2211-3355. 20doi:10.1016/j.pmedr.2020.101210.
 • Grasaas, Erik; Helseth, Sølvi; Fegran, Liv; Stinson, Jennifer; Småstuen, Milada Cvancarova; Haraldstad, Kristin (2020). Health-related quality of life in adolescents with persistent pain and the mediating role of self-efficacy: a cross-sectional study. Health and Quality of Life Outcomes. ISSN: 1477-7525. 18 (19). doi:10.1186/s12955-020-1273-z.
 • Mikkelsen, Hilde Elisabeth Timenes; Haraldstad, Kristin; Helseth, Sølvi; Skarstein, Siv; Småstuen, Milada Cvancarova; Rohde, Gudrun E. (2020). Health‑related quality of life is strongly associated with self‑efficacy, self‑esteem, loneliness, and stress in 14–15‑year‑old adolescents: a cross‑sectional study. Health and Quality of Life Outcomes. ISSN: 1477-7525. 18doi:10.1186/s12955-020-01585-9.
 • Johannessen, Berit; Høie, Magnhild; Haraldstad, Kristin; Helseth, Sølvi; Fegran, Liv; Westergren, Thomas; Slettebø, Åshild; Rohde, Gudrun E. (2020). School nurses’ and teachers’ perceptions of pain in young immigrants living in Norway. International Journal of Migration, Health and Social Care. ISSN: 1747-9894. 16 (1). doi:10.1108/IJMHSC-01-2019-0005.
 • Andreasen, Eva Mari; Høigaard, Rune; Haraldstad, Kristin (2020). Sykepleiestudentenes kliniske praksis – om klinisk læringsmiljø og studenttilfredshet. Nordisk tidsskrift for helseforskning. ISSN: 1504-3614. 16 (2). doi:10.7557/14.5414.
 • Mølland, Eirin; Vigsnes, Kristine L.; Bøe, Tormod; Danielsen, Hilde; Lundberg, Kjetil; Haraldstad, Kristin; Ask, Torunn Alise; Wilson, Philip; Abildsnes, Eirik (2020). The New Patterns study: coordinated measures to combat child poverty. Scandinavian Journal of Public Health. ISSN: 1403-4948. s 1 - 9. doi:10.1177/1403494820956452.
 • Haraldstad, Kristin; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Christophersen, Knut-Andreas; Helseth, Sølvi (2019). Associations between self-efficacy, bullying and health-related quality of life in a school sample of adolescents: A cross-sectional study. BMC Public Health. ISSN: 1471-2458. 19 (1). doi:10.1186/s12889-019-7115-4.
 • Karlsen, Cecilie; Moe, Carl Erik; Haraldstad, Kristin; Thygesen, Elin (2019). Caring by Telecare? A Hermeneutic Study of Experiences among Older Adults and Their Family Caregivers. Journal of Clinical Nursing (JCN). ISSN: 0962-1067. doi:10.1111/jocn.14744.
 • Karlsen, Cecilie; Haraldstad, Kristin; Moe, Carl Erik; Thygesen, Elin (2019). Challenges of mainstreaming telecare. Exploring actualization of telecare affordances in home care services. Scandinavian Journal of Information Systems (SJIS). ISSN: 0905-0167. 31 (1). s 31 - 66.
 • Grasaas, Erik; Fegran, Liv; Helseth, Sølvi; Stinson, Jennifer; Martinez, Santiago; Lalloo, Chitra; Haraldstad, Kristin (2019). iCanCope With Pain: Cultural Adaptation and Usability Testing of a Self-Management App for Adolescents With Persistent Pain in Norway. JMIR Research Protocols. ISSN: 1929-0748. 8 (6). s 1 - 14. doi:10.2196/12940.
 • Smith, Stine Thorvaldsen; Haraldstad, Kristin (2018). Implementering av PICC-line, en kvalitativ studie av anestesisykepleieres erfaringer. Nordisk tidsskrift for helseforskning. ISSN: 1504-3614. (2). doi:10.7557/14.4470.
 • Haraldstad, Kristin; Rohde, Gudrun E.; Stea, Tonje Holte; Lohne-Seiler, Hilde; Hetlelid, Ken Joar; Paulsen, Gøran; Berntsen, Sveinung (2017). Changes in health-related quality of life in elderly men after 12 weeks of strength training. European Review of Aging and Physical Activity. ISSN: 1813-7253. 14 (1). doi:10.1186/s11556-017-0177-3.
 • Haraldstad, Kristin; Christophersen, Knut-Andreas; Helseth, Sølvi (2017). Health-related quality of life and pain in children and adolescents: A school survey. BMC Pediatrics. ISSN: 1471-2431. 17 (1). doi:10.1186/s12887-017-0927-4.
 • Høie, Magnhild; Haraldstad, Kristin; Rohde, Gudrun E.; Fegran, Liv; Westergren, Thomas; Helseth, Sølvi; Slettebø, Åshild; Johannessen, Berit (2017). How school nurses experience and understand everyday pain among adolescents. BMC Nursing. ISSN: 1472-6955. 16 (1). doi:10.1186/s12912-017-0247-x.
 • Pettersen, Siv; Bøe, Magne Geir; Haraldstad, Kristin (2017). «Frisk, men likevel ikke som før…» Slagrammedes erfaringer etter hjerneslag og trombolytisk behandling. Nordisk sygeplejeforskning. ISSN: 1892-2678. 7 (2). s 90 - 103. doi:10.18261/issn.1892-2686-2017-02-02.
 • Helseth, Sølvi; Haraldstad, Kristin; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Reinertsen, Hanne; Skarstein, Siv Olga; Winger, Anette (2016). Smerte hos barn og unge. Livskvalitet og smerte - et mangfoldig forskningsfelt. ISBN: 9788205481626. Gyldendal Akademisk. 2. s 25 - 40.
 • Helseth, Sølvi; Haraldstad, Kristin (2014). Child Well-being. Encyclopedia of Quality of Life and Well-Being Research. ISBN: 978-94-007-0752-8. Springer. child well-being.
 • Befus, Eva-Grethe; Mølland, Eirin; Helseth, Sølvi; Småstuen, Milada Cvancarova; Stea, Tonje Holte; Nolte, Sandra; Haraldstad, Kristin (2024). Livskvalitet og psykisk helse hos ungdom.
 • Befus, Eva-Grethe; Mølland, Eirin; Helseth, Sølvi; Hagen, Milada; Stea, Tonje Holte; Nolte, Sandra; Haraldstad, Kristin (2024). Lørdagsuniversitetet i Kristiansand: Hva kan vi gjøre for ungdoms psykiske helse?.
 • Andreasen, Eva Mari; Berg, Helen; Steinsbekk, Aslak Irgens; Høigaard, Rune; Haraldstad, Kristin (2024). Læringseffekt av desktop VR for å øve på overføring av pasientinformasjon før operasjon med ISBAR-metoden: en randomisert kontrollert studie.
 • Macintyre, Anna Kloster-Jensen; Riiser, Kirsti; Helseth, Sølvi; Haraldstad, Kristin (2024). Helsekompetanse hos foreldre med innvandrerbakgrunn og erfaring fra samarbeid med Bydel Bjerke.
 • Macintyre, Anna Kloster-Jensen; Riiser, Kirsti; Helseth, Sølvi; Haraldstad, Kristin (2023). Parental health literacy research with a diverse migrant community:Early reflections on user involvement and multi-lingual data collection..
 • Macintyre, Anna Kloster-Jensen; Riiser, Kirsti; Helseth, Sølvi; Haraldstad, Kristin (2023). Community engagement and co-designing solutions for implementation research on parental health literacy using needs-based research methodologies.
 • Kleppang, Annette Løvheim; Abildsnes, Eirik; Haraldstad, Kristin; Stea, Tonje Holte (2023). Changes in Health-Related Quality of Life and Sleep Habits after a 6-Month Non-Randomised Cluster-Controlled Trial among Children with Overweight or Obesity.

Sist endret: 10.01.2024 16:01