Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Kristine Haddeland

Førsteamanuensis

 
Kontor:
I2026 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Kristine Haddeland er førsteamanuensis ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap, og har vært ansatt ved instituttet siden 2013. Hun er utdannet sykepleier fra Høgskolen i Oslo i 2002, og har videreutdanning i nevrosykepleie fra Høgskolen i Bergen i 2006. Hun har mastergrad i helsefag fra Universitetet i Agder 2012, med hovedtema sykepleierstudenters opplevelse av veiledning i sykehuspraksis. Hun har doktorgrad i bruk av simulering som pedagogisk metode i bachelorutdanning i sykepleie fra Universitetet i Agder 2020.

Kristine har hovedsakelig klinisk erfaring fra Nevrologisk avdeling ved Rikshospitalet, Oslo Universitetssykehus (2002-2010) og fra Nevrologisk avdeling, Sørlandet Sykehus Kristiansand (2012-2017).

Prosjekter

Læringsmiljø og veiledning i kommunal praksis (Samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Agder, Lovisenberg diakonale høgskole, Kristiansand kommune, Flekkefjord kommune, Arendal kommune og Åmli kommune 2021-2024):

https://www.uia.no/om-uia/fakultet/fakultet-for-helse-og-idrettsvitenskap/institutter/institutt-for-helse-og-sykepleievitenskap/laeringsmiljoe-og-veiledning-i-kommunal-praksis

Simulering i bachelorutdanning i sykepleie (Doktorgradsprosjekt 2016-2020).

Sykepleierstudenters opplevelse av veiledningssituasjoner med sykepleiere i sykehuspraksis (Masterprosjekt 2012).

 

 

Vitenskapelige publikasjoner

 • Haddeland, Kristine; Marthinsen, Gunhild Nordbø; Söderhamn, Ulrika; Flateland, Sylvi Monika; Moi, Ellen Benestad (2022). Experiences of using the ISBAR tool after an intervention: A focus group study among critical care nurses and anaesthesiologists. Intensive & Critical Care Nursing. ISSN: 0964-3397. 70doi:10.1016/j.iccn.2021.103195.
 • Haddeland, Kristine; Slettebø, Åshild; Fossum, Mariann (2021). Enablers of the successful implementation of simulation exercises: a qualitative study among nurse teachers in undergraduate nursing education. BMC Nursing. ISSN: 1472-6955. 20 (1). doi:10.1186/s12912-021-00756-3.
 • Haddeland, Kristine; Slettebø, Åshild; Svensson, Elisabeth; Tosterud, Randi Beate; Wangensteen, Sigrid; Fossum, Mariann (2021). The Effects of Using High-Fidelity Simulation in Undergraduate Nursing Education: A Multicenter Randomized Controlled Trial with a Process Evaluation. International Journal of Educational Research. ISSN: 0883-0355. 109doi:10.1016/j.ijer.2021.101813.
 • Johnsen, Hege Mari; Haddeland, Kristine (2021). User evaluation of a therapist-guided internet-delivered treatment program for anxiety disorders: A qualitative study. Internet Interventions. ISSN: 2214-7829. 25doi:10.1016/j.invent.2021.100389.
 • Haddeland, Kristine; Slettebø, Åshild; Svensson, Elisabeth; Carstens, Patricia; Fossum, Mariann (2019). Validity of a questionnaire developed to measure the impact of a high-fidelity simulation intervention: A feasibility study. Journal of Advanced Nursing. ISSN: 0309-2402. doi:10.1111/jan.14077.
 • Haddeland, Kristine; Söderhamn, Ulrika (2013). Sykepleierstudenters opplevelse av veiledningssituasjoner med sykepleiere i sykehuspraksis - En fenomenologisk studie. Nordisk sygeplejeforskning. ISSN: 1892-2678. 3 (1). s 18 - 32.
 • Robstad, Anja Nastasja; Haddeland, Kristine; Gallefoss, Lisbeth (2023). Presentasjon på Forskningstorv i forbindelse med Forskningsdagene 2023..
 • Haddeland, Kristine (2023). Erfaringer fra bruk av veilednings- og vurderingsverktøyet TOPP-N.
 • Haddeland, Kristine (2023). Presentasjon av veilederutdanning for sykepleiere ved Universitetet i Agder.
 • Haddeland, Kristine (2022). Veilednings- og vurderingsverktøyet TOPP-N til bruk i praksisstudier i sykepleie.
 • Haddeland, Kristine (2022). Litteraturstudie som forskningsmetode - veiledning på bachelor- og masternivå.
 • Nødland Skogedal, Magnus; Haddeland, Kristine (2022). Digitale grep i praksis for sykepleiestudenter.
 • Haddeland, Kristine (2022). Forskningsresultater fra bruk av TOPP-N ved UiA.

Sist endret: 29.11.2021 21:11