0
Hopp til hovedinnhold
 
Kontor:
I1061 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Utdannet sykepleier ved Høgskolen i Oslo i 2002. Videreutdanning i nevrosykepleie ved Høgskolen i Bergen, 2006. Master i Helsefag ved Universitetet i Agder 2012. 

Hovedsakelig klinisk erfaring fra Nevrologisk avdeling ved Rikshospitalet, Oslo Universitetssykehus (2002-2010) og Nevrologisk avdeling, Sørlandet Sykehus Kristiansand (2012-2017).

Prosjekter

Fullskalasimulering i bachelorutdanning i sykepleie (doktorgradsprosjekt 2016-2019):

-Delstudie 1: En systematisk kunnskapssammenstilling og metaanalyse. Hensikten var å oppsummere kunnskap om intervensjonsstudier der fullskalasimulering i bachelorutdanning i sykepleie er brukt for å bedre sykepleierstudenters evne til å identifisere kliniske tegn til akutt forverring i helsetilstanden til pasienter, og iverksette tiltak

-Delstudie 2: Utvikling og pilottesting av spørreskjema for å måle læringseffekt av fullskalasimulering. Teste gjennomførbarhet av intervensjon med fullskalasimulering 

-Delstudie 3: Cluster randomisert kontrollert studie for å vurdere læringseffekt av fullskalasimulering

 

Masterprosjekt (2012): Sykepleierstudenters opplevelse av veiledningssituasjoner med sykepleiere i sykehuspraksis. En fenomenologisk studie. 

Vitenskapelige publikasjoner

  • Haddeland, Kristine Söderhamn, Ulrika (2013). Sykepleierstudenters opplevelse av veiledningssituasjoner med sykepleiere i sykehuspraksis - En fenomenologisk studie. Nordisk sygeplejeforskning. ISSN: 1892-2678. 3 (1). s 18 - 32.
  • Haddeland, Kristine (2018). Bruk av fullskalasimulering i bachelorutdanning i sykepleie.
  • Haddeland, Kristine (2017). Fullskalasimulering i bachelorutdanning i sykepleie.

Sist endret: 29.10.2018 15:10

Send studiet på mail