0
Hopp til hovedinnhold
 
Kontor:
E1031 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )
Kontortid:
mob tlf 91 85 67 80 ved dørbanking eller avtale

Professor i både eldre og yngre historie, med spesiell vekt på statsutvikling, politisk kultur og demokratisering på 1700- og 1800-tallet, agrarhistorie før 1850 i Norge og Europa.

Prosjekter

Demokratisering på 1800-tallet i Norge

Statsutvikling i norsk jernalder og middelalder

Vitenskapelige publikasjoner

 • Dørum Knut, Bjerkås Trond, Bondemotstand og folkelig opposisjon (2017).
 • Dørum Knut Borgerlig offentlighet og regimekritikk 1770-1814 (2017).
 • Dørum Knut De rødes kamp mot fascismen i Norge i 1930-årene (2017). Historisk Tidskrift för Finland . ISSN 0046-7596. 102 (1), s 75 - 113
 • Dørum Knut, Bjerkås Trond, En mangesidig politisk kultur (2017).
 • Dørum Knut Før 1814. Styrte og kritiske offentligheter (2017).
 • Dørum Knut, Sødal Helje Kringlebotn, Hauge, haugianerne og kontrastene (2017).
 • Dørum Knut Haugianerne i norsk politikk på 1800-tallet (2017).
 • Dørum Knut, Bjerkås Trond, Ut av eneveldet (2017).
 • Dørum Knut, Sødal Helje Kringlebotn, En annerledes kristendomshistorie (2016).
 • Dørum Knut Haraldr Hárfagri and the unification of Norway (2016).
 • Dørum Knut Haugiansk kapitalisme i Norge på 1800-tallet (2016).
 • Dørum Knut Kvinnerollen i Norge 1814–1920 – kontinuitet og endring (2016). Heimen . ISSN 0017-9841. 53 (4), s 261 - 276 doi: 10.18261/issn.1894-3195-2016-03-04-03
 • Dørum Knut Peasants and the Political Culture in Norway (c. 1400–1700) (2016).
 • Dørum Knut, Koskinen Ulla, Rian Øystein, Hallenberg Mats, Katajala Kimmo, Holm Johan, Miettinen Tiina, Resisting, Cooperating and Fighting (2016).
 • Dørum Knut, Sødal Helje Kringlebotn, Tradisjon og fornyelse (2016).
 • Dørum Knut Nordmennenes fortjente frihet i 1814 (2015).
 • Dørum Knut Norsk folkelig ideologi før og etter 1814 (2015).
 • Dørum Knut Arbeiderne som politiske borgere i Norge på 1800 tallet (2014). Arbeiderhistorie . ISSN 0801-7778. s 33 - 52
 • Dørum Knut Bydamer og bygdekvinner i offentligheten i Salten på 1800-tallet (2014).
 • Dørum Knut Fra istid til ca. 1100 (2014).
 • Dørum Knut Kallsarbeideren og the-self-made-man. Handelskapitalisme og etikk i Norge på 1800-tallet (2014).
 • Dørum Knut Kvinner inntar offentligheten (2014).
 • Dørum Knut A confrontation of absolutism and the society of orders. The making of a popular public sphere on the Norwegian countryside 1814-1850 (2013). Historisk Tidsskrift . ISSN 0018-263X. 92 (1), s 91 - +
 • Dørum Knut Et oppgjør med eneveldet og standssamfunnet. Dannelsen av en folkelig offentlighet i norske bygder 1814-1850 (2013). Historisk Tidsskrift . ISSN 0018-263X. 92 (1), s 91 - 123
 • Dørum Knut, Sandvik Hilde, Nytt om opptøyer og opprør (2012).
 • Dørum Knut, Løyland Margit, Oppvakning og overvaking 1848-1851 (2012).
 • Sandvik Hilde, Dørum Knut, Skatteopptøyer og bondebevegelser 1765-1818 (2012).
 • Dørum Knut Thrane-bevegelsen i et nytt lys (2012).
 • Dørum Knut Popular resistance in peasant communities in Norway, c. 1700-1850 (2011).
 • Dørum Knut Opprør eller legitim politisk praksis? Kommunalisme og folkelige aksjoner i Norge ca. 1750-1850 (2010).
 • Dørum Knut Peasant Politics and Communalism in Norway 1740-1850 (2010). Revue d'histoire Nordique . ISSN 1778-9605.
 • Dørum Knut "Den gamle kongetroskab sættes stadig mer paa prøve." Fant det sted et skifte i den norske allmuens syn på konge og regjering i 1807-1814? (2009).
 • Dørum Knut Aristokratisering av stat og samfunn i Norge ca. 1250-1350 årsaker og virkninger (2007). Heimen . ISSN 0017-9841. 44 (4), s 277 - 292
 • Dørum Knut Hvordan kullbøndene seiret i striden med Bernt Anker. Bondepolitikk og bondeøkonomi rundt Oslofjorden på 1700-tallet (2006). Historisk Tidsskrift . ISSN 0018-263X. 85 (3), s 403 - 31
 • Dørum Knut Materiell basis og den antropologiske vendingen (2006). Historisk Tidsskrift . ISSN 0018-263X. 85 (1),
 • Dørum, Knut Holberg, Eirin (2018). Arendal før kjøpstaden. Fram til 1723.. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-56664-7. 391 s.
 • Dørum, Knut Bjerkås, Trond (2017). Eneveldet før undergangen. Politisk kultur i Norge 1660-1814. Scandinavian Academic Press. ISBN 978-82-304-0211-5. 576 s.
 • Dørum, Knut Sødal, Helje Kringlebotn (2017). Hans Nielsen Hauge. Fra samfunnsfiende til ikon. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-56167-3. 248 s.
 • Dørum, Knut Holberg, Eirin (2017). Frå høvdingmakt til statsmakt i Noreg ca. 200-1350. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-55300-5. 368 s.
 • Njåstad, Magne Dørum, Knut Knutsen, Ketil Hellerud, Synnøve (2016). Lærerveiledning: I ettertid. Historie for VG2 og VG3. Aschehoug & Co. ISBN 978-82-03-40106-0. 270 s.
 • Dørum, Knut Sødal, Helje Kringlebotn (2016). Mellom gammelt og nytt : kristendom i Norge på 1800- og 1900-tallet. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1900-1. 312 s.
 • Njåstad, Magne Dørum, Knut Hellerud, Synnøve Knutsen, Ketil (2016). I ettertid. lærebok i historie for VG2 og VG3. Aschehoug & Co. ISBN 978-82-03-40104-6. 286 s.
 • Dørum, Knut (2016). Frå undersått til medborgar. Styreform og politisk kultur i Noreg 1660 til 1884. Det Norske Samlaget. ISBN 978-82-521-8462-4. 221 s.
 • Dørum, Knut (2014). Politikk, profesjon og vekkelse. Kvinner i Norge på 1800- og 1900-tallet. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1703-8. 204 s.
 • Dørum, Knut (2013). Byen blir sentrum. Bodøs historie 1816-1890. Akademika forlag. ISBN 978-82-519-2322-4. 502 s.
 • Dørum, Knut (2012). Inn i velstandsnorge. Ås 1940-2010. Unipub forlag. ISBN 9788232101726. 418 s.
 • Dørum, Knut Sandvik, Hilde (2012). Opptøyer i Norge 1750-1850. Spartacus. ISBN 978-82-304-0087-6. 462 s.
 • Dørum, Knut (2007). Bondestyre, kamp og forsoning : Ås bygdebokverk 1850-2010 ; b. 1. ISBN 978-82-990211-4-2. 677 s.
 • Dørum Knut, Toje Asle, Hans Nielsen Hauge (2018).
 • Dørum Knut State building form below (2018).
 • Dørum Knut Conservative fascist sympathies and anti-fascism in 1930s Norway (2018).
 • Dørum Knut, Holberg Eirin, Arendal før kjøpstaden. Fram til 1723. (2018).
 • Dørum Knut Nordisk likestillingspolitikk i et europeiseringsperspektiv (2017).
 • Dørum Knut Almenningen. Historien om norsk offentlighet (2017).
 • Dørum Knut Bør kirken ha en politisk stemme i offentligheten (2017).
 • Dørum Knut Conservative fascist sympathies and anti-fascism in Norway in the 1930s (2017).
 • Dørum Knut State building by integration (2017).
 • Dørum Knut, Bjerkås Trond, Bondemotstand og folkelig opposisjon (2017).

Sist endret: 21.06.2018 14:06

Send studiet på mail