0
Hopp til hovedinnhold

Kirsten Johansen Horrigmo

Førstelektor

 
Kontor:
53A115 ( Universitetsveien 53, Kristiansand )

Vitenskapelige publikasjoner

 • Horrigmo, Kirsten Johansen (2015). Hvordan kan stedet ha betydning for skoleresultater. Skolens kvalitet skapes lokalt: Presentasjon av funn fra forskningsprosjektet "Lærende regioner". ISBN: 978-82-450-1861-5. Fagbokforlaget. Kapittel 6. s 144 - 160.
 • Horrigmo, Kirsten Johansen (2014). Barnehagebarn i nærmiljø og lokalsamfunn. ISBN: 978-82-450-0618-6. Fagbokforlaget. s 180.
 • Nylehn, Børre; Horrigmo, Kirsten Johansen (2004). Samfunnsfaglige perspektiver på barnehagen. Institusjonell utvikling, ledelse og organisasjon. ISBN: 8276749410. Fagbokforlaget. s 244.
 • Midtsundstad, Jorunn H.; Hillen, Prof. Andrea Stefanie; Ingebrigtsvold Sæbø, Grethe; Dalehefte, Inger Marie; Horrigmo, Kirsten Johansen (2020). Prosjekt School-In. Inkluderende læringsmiljø. Bruk av kartlegging som grunnlag for tiltak i arbeid med inkluderende læringsmiljø.
 • Midtsundstad, Jorunn H.; Horrigmo, Kirsten Johansen (2019). Iveland – oppvekst i byregionens ytterkant? Steders betydning for oppvekst og inkludering..
 • Horrigmo, Kirsten Johansen; Midtsundstad, Jorunn H. (2019). How does the connections between families, school and local society facilitate inclusion?.
 • Horrigmo, Kirsten Johansen; Midtsundstad, Jorunn H. (2019). The Interplay between school and place - possibilities and hinderances for school's inclusion.
 • Midtsundstad, Jorunn H.; Ingebrigtsvold Sæbø, Grethe; Dalehefte, Inger Marie; Hillen, Prof. Andrea Stefanie; Horrigmo, Kirsten Johansen (2019). Nettverkssamling. Arbeidsmåter i School-In.
 • Bakken, Yvonne; Horrigmo, Kirsten Johansen; Børhaug, Kjetil (2018). Sted - hverdagslivets konkrete verden som pensum.
 • Horrigmo, Kirsten Johansen; Midtsundstad, Jorunn H. (2018). Foreldre og skole på samme lag.
 • Horrigmo, Kirsten Johansen; Midtsundstad, Jorunn H. (2018). Stedets betydning for skolens pågående utvikling.
 • Horrigmo, Kirsten Johansen; Midtsundstad, Jorunn H.; Myrann, Maria Kristianne (2018). The influence of local context and their support for schools.
 • Horrigmo, Kirsten Johansen; Midtsundstad, Jorunn H.; Myrann, Maria Kristianne (2018). How does the interplay between school and place influence inclusion?.

Sist endret: 21.06.2018 14:06