Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Kirsten Johansen Horrigmo

Førstelektor

Vitenskapelige publikasjoner

 • Horrigmo, Kirsten Johansen (2022). Exploring the Local Context from Multiple Perspectives. A Systemic Approach to School Development - Technical Report on the Project School-In. ISBN: 978-3-8309-4502-4. Waxmann Verlag. Chapter 7. s 91 - 105.
 • Midtsundstad, Jorunn H.; Dalehefte, Inger Marie; Hillen, Prof. Andrea Stefanie; Horrigmo, Kirsten Johansen; Sæbø, Grethe Ingebrigtsvold (2022). The Project School-In - an Overview. A Systemic Approach to School Development - Technical Report on the Project School-In. ISBN: 978-3-8309-4502-4. Waxmann Verlag. Chapter 2. s 13 - 32.
 • Horrigmo, Kirsten Johansen (2021). Nærmiljø og samfunn - stedsforståelse og tilhørighet. Fagdidaktikk for SRLE : Barnehagens fagområder kunnskapsgrunnlag og arbeidsmåter. ISBN: 9788202651510. Cappelen Damm Akademisk.
 • Horrigmo, Kirsten Johansen; Bakken, Yvonne; Børhaug, Kjetil (2021). Utdanning for sosial bærekraft - Nærmiljø og samfunn. Fagdidaktikk for SRLE : Barnehagens fagområder kunnskapsgrunnlag og arbeidsmåter. ISBN: 9788202651510. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 8. s 129 - 145.
 • Horrigmo, Kirsten Johansen; Midtsundstad, Jorunn Haugesten (2020). Schools' prerequisites for inclusion - the interplay between location, commuting, and social ties. International Journal of Inclusive Education. ISSN: 1360-3116. doi:10.1080/13603116.2020.1853257.
 • Horrigmo, Kirsten Johansen (2015). Hvordan kan stedet ha betydning for skoleresultater. Skolens kvalitet skapes lokalt: Presentasjon av funn fra forskningsprosjektet "Lærende regioner". ISBN: 978-82-450-1861-5. Fagbokforlaget. Kapittel 6. s 144 - 160.
 • Horrigmo, Kirsten Johansen; Rosland, Kristine Toft (2021). Fagdidaktikk for SRLE : Barnehagens fagområder kunnskapsgrunnlag og arbeidsmåter. ISBN: 9788202651510. Cappelen Damm Akademisk. s 264.
 • Horrigmo, Kirsten Johansen (2014). Barnehagebarn i nærmiljø og lokalsamfunn. ISBN: 978-82-450-0618-6. Fagbokforlaget. s 180.
 • Horrigmo, Kirsten Johansen; Nylehn, Børre (2004). Samfunnsfaglige perspektiver på barnehagen. Institusjonell utvikling, ledelse og organisasjon. ISBN: 8276749410. Fagbokforlaget. s 244.
 • Horrigmo, Kirsten Johansen (2022). Trygghet og tilhørighet.
 • Horrigmo, Kirsten Johansen (2022). Lokalmiljø og skole.
 • Horrigmo, Kirsten Johansen; Lindhardt, Eva Mila (2022). Faglig møte mellom studenter og Rekomp knyttet til tema bærekraft.
 • Midtsundstad, Jorunn H.; Dalehefte, Inger Marie; Hillen, Prof. Andrea Stefanie; Horrigmo, Kirsten Johansen; Ingebrigtsvold Sæbø, Grethe; Sæbø, Grethe Ingebrigtsvold (2020). Nettsiden: School-In. Arbeidsmetode for utvikling av inkluderende fellesskap. https://www.uia.no/om-uia/prosjekter/school-in.-arbeidsmetode-for-utvikling-av-inkluderende-fellesskap.
 • Horrigmo, Kirsten Johansen (2020). Lokalmiljø og skole - betydning for inkludering.

Sist endret: 24.11.2020 16:11