Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Jorunn Våle

Rådgiver

Studieveileder

 
Kontor:
A174A ( Jon Lilletuns vei 3, Grimstad )
Kontortid:
08:00-15:30 (F-bygget)

Arbeidsoppgaver

Studieveileder for følgende program:

HR i norsk arbeidsliv (årsstudium) 

Innovasjon og kunnskapsutvikling (masterprogram)

Industriell økonomi og teknologiledelse (sivilingeniør)

  • Veiledning og oppfølging av studenter 
  • Administrativ saksbehandling for søknader om godkjenning av annen utdanning
  • Semesterplanlegging i samarbeid med studieprogramledere
  • Sekretær i instituttmøter/studieråd

Timeplanlegging

  • Administrativ koordinator for timeplanlegging av Handelshøyskolens undervisning i Grimstad i samarbeid med timeplankontoret.

HMS

  • Assisterende hovedverneombud 
  • Leder av AKAN utvalget, samt AKAN kontakt ved Campus Grimstad

 

Faglige interesser

Studieveileder for  master i Innovasjon og kunnskapsutvikling, og master i Industriell økonomi og teknologiledelse

Sist endret: 8.03.2023 09:03