0
Hopp til hovedinnhold
 
Kontor:
C4094 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )

Jorunn Aas Handeland er utdannet sykepleier ved Diakonhjemmet Høgskole i Oslo (1997), med mange års klinisk erfaring innen hematologi, onkologi, generell indremedisin og psykiatri.

Hun har mellomfag i sosiologi ved Universitetet i Linkøping, Sverige (2002), master i Helsefagvitenskap ved Universitetet i Oslo (2012) og universitets- og høgskolepedagogikk fra Høgskolen i Oslo og Akershus (nå OsloMet, 2013).

Hun er fra 2018 engasjert som doktorgradsstipendiat innenfor profesjonslæring, teknologi og helse, der hun utforsker menneskeliknende simulatorers betyding for sykepleierstudenters læring. 

Utvalgte publikasjoner

Handeland, Jorunn; Prinz, Andreas; Ekra, Else Mari R; Fossum; Mariann (2021). The role of manikins in nursing students' learning: A systematic review and thematic metasynthesis. Nurse Education Today 98. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2020.104661.

Vitenskapelige publikasjoner

  • Handeland, Jorunn Aas; Tveit, Bodil (2015). "Du må bare skrive ut, ønske lykke til, og stole på at det går bra!" : en kvalitativ undersøkelse av sykepleieres muligheter og begrensninger for skjønnsutøvelse når pasienter skal utskrives fra sykehus til kommunale helse- og omsorgstjenester. Nordisk tidsskrift for helseforskning. ISSN: 1504-3614. 11 (1). s 35 - 48. doi:10.7557/14.3478.

Sist endret: 24.08.2021 14:08