Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Jorunn Aas Handeland

Universitetslektor

 
Kontor:
C4070 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )

Jorunn Aas Handeland er utdannet sykepleier ved Diakonhjemmet Høgskole i Oslo (1997), med mange års klinisk erfaring innen hematologi, onkologi, generell indremedisin og psykiatri.

Hun har mellomfag i sosiologi ved Universitetet i Linkøping, Sverige (2002), master i Helsefagvitenskap ved Universitetet i Oslo (2012) og universitets- og høgskolepedagogikk fra Høgskolen i Oslo og Akershus (nå OsloMet, 2013).

Hun er fra 2018 engasjert som doktorgradsstipendiat innenfor profesjonslæring, teknologi og helse, der hun utforsker menneskeliknende simulatorers betyding for sykepleierstudenters læring. 

Vitenskapelige publikasjoner

  • Handeland, Jorunn Aas; Prinz, Andreas; Ekra, Else Mari Ruberg; Fossum, Mariann (2023). ‘I realised it when we played with the doll!’: nursing students’ learning from participation in an action research project that included manikins. Educational Action Research. ISSN: 0965-0792. doi:10.1080/09650792.2023.2242425.
  • Handeland, Jorunn Aas; Prinz, Andreas; Ekra, Else Mari Ruberg; Fossum, Mariann (2022). The sense of a patient: An ethnographic multi-site field study exploring the influence of manikins on nursing students' learning. International Journal of Educational Research Open. ISSN: 2666-3740. 3doi:10.1016/j.ijedro.2021.100110.
  • Handeland, Jorunn Aas; Tveit, Bodil (2015). "Du må bare skrive ut, ønske lykke til, og stole på at det går bra!" : en kvalitativ undersøkelse av sykepleieres muligheter og begrensninger for skjønnsutøvelse når pasienter skal utskrives fra sykehus til kommunale helse- og omsorgstjenester. Nordisk tidsskrift for helseforskning. ISSN: 1504-3614. 11 (1). s 35 - 48. doi:10.7557/14.3478.
  • Handeland, Jorunn Aas; Prinz, Andreas; Ekra, Else Mari Ruberg; Fossum, Mariann (2021). The role of manikins in nursing students' learning - A systematic review and thematic metasynthesis..
  • Handeland, Jorunn Aas (2021). Følelsen av en pasient..

Sist endret: 10.01.2022 10:01