Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

John Skaar

Universitetslektor

 
Kontor:
D3106 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )

Sivilingeniør, bygg og miljøteknikk NTNU 1994 -98/99

Kursprogram Høyere Avdeling NHH- Strategi og ledelse. 2000-2002 

Erfaring som konsulent:  Norman/Scandiaconsult/Rambøll, Venator og Solid Plan.

Erfaring som byggherre: Statoil v/Kollsnes, Advansia v/Nye Ahus.

Erfaring som entreprenør: Skanska (10 år). 

Universitetslektor 100%, etterutdanning som deltids PhD student, fullført Phd kurs: ME612, ME613, IN618, TFL601, EX602, BYG601 

Fullført UniPed (Universitetspedagogikk)

Forskning

Startet 15.januar 2018 på med en Phd innen lean construction (Fulltidsansatt UiA, ikke stipendiat). Phd Arbeidstittel: "Rammeverk for prinsippbasert ledelse"

_________________________________________________

DIKU midler Fleksible utdanningstilbud

Prosjekt Teknologiledelse – fra visjon til handling

2021- 2024

Rolle: Emne og programansvarlig fag/ Forsker

___________________________________________________

Midler fra AUST - AGDER UTVIKLING OG KOMPETANSEFOND 

NYMO prosjekt. Effektivitet i verdiskapning med fokus på kostnadseffektiv prosjektgjennomføring. «Se det enkle i 
det komplekse.» 

2018-Påske 2019

Rolle: Forsker

______________________________________________________

MEERC More Efficient and Environmental friendly Road Construction

https://meerc.uia.no/

Rolle: Forsker

 

Undervisning

BYG 225 Prosjektledelse med Lean Construction

IND 419 Engineeringsledelse og prosjekteringsledelse

IND 422  Risiko- og mulighetsledelse

ORG996 Prosessorientert verdiskapning i praksis

TFL940 Prosessorientert og prinsippbasert lederskap

TFL941 Forbedringsprosesser og verdiskapning

TFL 942 Fra visjon til bærekraftig kulturendring

IND 590 Veiledning master oppgaver

Veiledning masteroppgaver bygg/ lean

Veiledning bacheloroppgaver bygg/ lean

PED 989 Moderne prinsipper for bygg- og anleggsbransjen

Arbeidserfaring

19 år i byggebransjen

Erfaring både som rådgiver, byggherre og entreprenør (Scandiaconsult (Nå: Rambøll), Nye Ahus/ Advansia (Nå ÅF Advansia) og Statoil Kollsnes, Venator og Skanska). 

Arbeidet med lean (Trimmet Bygging) i Skanska. Prosjektleder for implementering av trimmet bygging i hele Skanska Norge konsernet. Medlem av Global ekspertgruppe for operasjonell effektivitet, medlem av Task Force Gruppe for utforming av underlag til konsernets strategi for operasjonell effektivitet.Arbeidet som HMS og kvalitetsleder i region Agder, samt erfaring som planlegger og prosjekteringsleder på prosjektnivå. 

Startet i 2017 Solid Plan AS, et eget rådgivningsselskap for lean construction. 

November 2017, 100% ansatt på UiA som Universitetslektor. 

 

Faglige interesser

Hovedinteresse: Operasjonalisering av strategier, kontinuerlig forbedring og ledelse med lean tankesett. 

Spesialitet: Lean Construction, Last Planner System, Ledende prinsipper

Prosjekter

DiKu Fleksible utdanningstilbud "Fra visjon til handling", (EVU) Etter- og videreutdanningsemner TFL940 Prosessorientert og prinsippbasert lederskap, 941 Prosessorientert verdiskapning i praksis og 942 Fra visjon til bærekraftig kulturendring.

+ Prosessorientert verdiskapning i praksis, EVU program for Forsvarsmateriell. 

Utvalgte publikasjoner

 

Skaar, John; Kalsaas, Bo Terje (2021) The Importance of Alignment. Annual Conference of the International Group of Lean Construction doi: https://doi.org/10.24928/2021/0211

Skaar, John; Bølviken, Trond; Koskela, Lauri; Kalsaas, Bo Terje (2020). Principles as a Bridge Between Theory and Practice. Annual Conference of the International Group for Lean Construction. ISSN: 2309-0979. doi:10.24928/2020/0065.

Skaar, John (2019).The Power of Lean Principles. Annual Conference of the International Group for Lean Construction. ISSN: 2309-0979. s 393 - 404. doi:10.24928/2019/0201.

Kalsaas, Bo Terje; Thorstensen, Rein Terje; Skaar, John
System og resultater fra utprøving av planleggingsmetoden ”Last Planner” (Lean Construction) på Havlimyra oppvekstsenter i Kristiansand kommune. : Kommunal og regionaldepartementet v/ Byggkostnadsprogrammet 2010 36 s. 
UIA 

 

 

Vitenskapelige publikasjoner

 • Skaar, John; Bølviken, Trond; Kalsaas, Bo Terje; Koskela, Lauri (2023). What Does a Commitment to a Plan Mean?. Annual Conference of the International Group for Lean Construction. ISSN: 2309-0979. 31s 1407 - 1417. doi:10.24928/2023/0251.
 • Skaar, John (2022). Sensemaking of Guiding Principles in Construction Projects. Annual Conference of the International Group for Lean Construction. ISSN: 2309-0979. s 772 - 783. doi:10.24928/2022/0189.
 • Kalsaas, Bo Terje; Bølviken, Trond; Skaar, John (2022). The Dual Nature of Complexity in Construction Management–Call for a Renewed Debate. Annual Conference of the International Group for Lean Construction. ISSN: 2309-0979. s 552 - 563. doi:10.24928/2022/0160.
 • Skaar, John; Kalsaas, Bo Terje (2021). The Importance of Alignment. Proceedings of the 29th Annual Conference of the International Group for Lean Construction (IGLC29. ISBN: 978-612-48025-4-6. Fondo Editorial (FE) de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Chapter. s 534 - 541.
 • Lohne, Jardar; Torp, Olav; Andersen, Bjørn Sørskot; Aslesen, Sigmund; Bygballe, Lena Elisabeth; Bølviken, Trond; Drevland, Frode; Engebø, Atle; Fosse, Roar; Holm, Hans Thomas; Hunn, Lars Kristian; Kalsaas, Bo Terje; Klakegg, Ole Jonny; Knotten, Vegard; Kristensen, Kai Haakon; Olsson, Nils; Rolstadås, Asbjørn; Skaar, John; Svalestuen, Fredrik; Vaagen, Hajnalka; Wondimu, Paulos; Lædre, Ola (2021). The emergence of lean construction in the Norwegian AEC industry. Construction Management and Economics. ISSN: 0144-6193. doi:10.1080/01446193.2021.1975041.
 • Skaar, John; Bølviken, Trond; Koskela, Lauri; Kalsaas, Bo Terje (2020). Principles as a Bridge Between Theory and Practice. Annual Conference of the International Group for Lean Construction. ISSN: 2309-0979. doi:10.24928/2020/0065.
 • Skaar, John (2019). The Power of Lean Principles. Annual Conference of the International Group for Lean Construction. ISSN: 2309-0979. s 393 - 404. doi:10.24928/2019/0201.
 • Kalsaas, Bo Terje; Hannås, Gøril; Frislie, Grethe; Skaar, John (2018). Transformation From Design-Bid-Build to Design-Build Contracts in Road Construction. Proceedings of The 26th Annual Conference of the International Group for Lean Construction. ISBN: 978-93-80689-29-6. Indian Institute of Technology Madras. chapter. s 34 - 45.
 • Kalsaas, Bo Terje; Thorstensen, Rein Terje; Skaar, John (2015). Pull vs. Push in Construction Work Informed by Last Planner. Global Problems - Global Solutions. Proceedings IGLC 2015 Perth Australia. ISBN: 978-0-9874557-9-6. IGLC. Production Planning and Control. s 103 - 112.
 • Thorstensen, Rein Terje; Kalsaas, Bo Terje; Skaar, John; Jensen, Sigmund (2013). Last planner system innovation efforts on requirements for digital management system. Annual Conference of the International Group for Lean Construction. ISSN: 2309-0979. s 669 - 678.
 • Kalsaas, Bo Terje; Thorstensen, Rein Terje; Grepperud, Andreas; Hinlo, Halvard; Jensen, Sigmund; Skaar, John (2011). INTEGRATED INWARD LOGISTICS AND CONSTRUCTION WORK AND ITS IMPACT ON EFFICIENCY IN PRODUCTION. Proceedings of the 19th Conference of the International Group for Lean Construction. ISBN: 9781907842184. University of Salford. Kapittel. s 546 - 556.
 • Kalsaas, Bo Terje; Skaar, John; Thorstensen, Rein Terje (2009). Implementation of Last Planner in a medium-sized construction site. Proceedings of the 17th Annual conference of the International group of lean construction (IGLC). ISBN: 978-957-41-6530-8. IGLC. paper. s 15 - 29.
 • Skaar, John (2023). SPRINT TOWARDS A SUSTAINABLE FUTURE.
 • Skaar, John; Trond, Bølviken; Bo Terje, Kalsaas; Lauri, Koskela (2023). What Does a Commitment to a Plan Mean?.
 • Skaar, John; Amundsen, Oscar (2023). Om involverende endringsledelse.

Sist endret: 4.10.2023 11:10