0
Hopp til hovedinnhold

John Skaar

Universitetslektor

 
Kontor:
D3105 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )

Sivilingeniør, bygg og miljøteknikk NTNU 1994 -98/99

Kursprogram Høyere Avdeling NHH- Strategi og ledelse. 2000-2002 

Erfaring som konsulent:  Norman/Scandiaconsult/Rambøll, Venator og Solid Plan.

Erfaring som byggherre: Statoil v/Kollsnes, Advansia v/Nye Ahus.

Erfaring som entreprenør: Skanska (10 år). 

PhD student (50%)

Forskning

Midler fra AUST - AGDER UTVIKLING OG KOMPETANSEFOND 

NYMO prosjekt. Effektivitet i verdiskapning med fokus på kostnadseffektiv prosjektgjennomføring. «Se det enkle i 
det komplekse.» 

2018-Påske 2019

Rolle: Forsker

______________________________________________________

MEERC More Efficient and Environmental friendly Road Construction

https://meerc.uia.no/

Rolle: Forsker

 

Undervisning

BYG 217 Prosjektledelse med Lean Construction

IND 419 Engineeringsledelse og prosjekteringsledelse

IND 422  Risiko- og mulighetsledelse

IND 590 Veiledning master oppgaver

Veiledning masteroppgaver bygg/ lean

Veiledning bacheloroppgaver bygg/ lean

Arbeidserfaring

19 år i byggebransjen

Erfaring både som rådgiver, byggherre og entreprenør (Scandiaconsult (Nå: Rambøll), Nye Ahus/ Advansia (Nå ÅF Advansia) og Statoil Kollsnes, Venator og Skanska). 

Arbeidet med lean (Trimmet Bygging) i Skanska. Prosjektleder for implementering av trimmet bygging i hele Skanska Norge konsernet. Medlem av Global ekspertgruppe for operasjonell effektivitet, medlem av Task Force Gruppe for utforming av underlag til konsernets strategi for operasjonell effektivitet.Arbeidet som HMS og kvalitetsleder i region Agder, samt erfaring som planlegger og prosjekteringsleder på prosjektnivå. 

Startet i 2017 Solid Plan AS, et eget rådgivningsselskap for lean construction. 

November 2017, ansatt på UiA som Universitetslektor. 

Startet 15.januar 2018 på med en Phd innen lean construction med prosjektvarighet til 14.januar 2023. (deltid 50%)  

Faglige interesser

Hovedinteresse: Operasjonalisering av strategier, kontinuerlig forbedring og ledelse med lean tankesett. 

Spesialitet: Lean Construction, Last Planner System

Utvalgte publikasjoner

Skaar, John; Bølviken, Trond; Koskela, Lauri; Kalsaas, Bo Terje (2020). Principles as a Bridge Between Theory and Practice. Annual Conference of the International Group for Lean Construction. ISSN: 2309-0979. doi:10.24928/2020/0065.

Skaar, John (2019).

The Power of Lean Principles. Annual Conference of the International Group for Lean Construction. ISSN: 2309-0979. s 393 - 404. doi:10.24928/2019/0201.

Kalsaas, Bo Terje; Thorstensen, Rein Terje; Skaar, John
System og resultater fra utprøving av planleggingsmetoden ”Last Planner” (Lean Construction) på Havlimyra oppvekstsenter i Kristiansand kommune. : Kommunal og regionaldepartementet v/ Byggkostnadsprogrammet 2010 36 s. 
UIA 

 

 

Vitenskapelige publikasjoner

  • Skaar, John; Bølviken, Trond; Koskela, Lauri; Kalsaas, Bo Terje (2020). Principles as a Bridge Between Theory and Practice. Annual Conference of the International Group for Lean Construction. ISSN: 2309-0979. doi:10.24928/2020/0065.
  • Skaar, John (2019). The Power of Lean Principles. Annual Conference of the International Group for Lean Construction. ISSN: 2309-0979. s 393 - 404. doi:10.24928/2019/0201.
  • Kalsaas, Bo Terje; Hannås, Gøril; Frislie, Grethe; Skaar, John (2018). Transformation From Design-Bid-Build to Design-Build Contracts in Road Construction. Proceedings of The 26th Annual Conference of the International Group for Lean Construction. ISBN: 978-93-80689-29-6. Indian Institute of Technology Madras. chapter. s 34 - 45.
  • Kalsaas, Bo Terje; Thorstensen, Rein Terje; Skaar, John (2015). Pull vs. Push in Construction Work Informed by Last Planner. Global Problems - Global Solutions. Proceedings IGLC 2015 Perth Australia. ISBN: 978-0-9874557-9-6. IGLC. Production Planning and Control. s 103 - 112.
  • Thorstensen, Rein Terje; Kalsaas, Bo Terje; Skaar, John; Jensen, Sigmund (2013). Last planner system innovation efforts on requirements for digital management system. Annual Conference of the International Group for Lean Construction. ISSN: 2309-0979. s 669 - 678.
  • Kalsaas, Bo Terje; Thorstensen, Rein Terje; Grepperud, Andreas; Hinlo, Halvard; Jensen, Sigmund; Skaar, John (2011). INTEGRATED INWARD LOGISTICS AND CONSTRUCTION WORK AND ITS IMPACT ON EFFICIENCY IN PRODUCTION. Proceedings of the 19th Conference of the International Group for Lean Construction. ISBN: 9781907842184. University of Salford. Kapittel. s 546 - 556.
  • Kalsaas, Bo Terje; Skaar, John; Thorstensen, Rein Terje (2009). Implementation of Last Planner in a medium-sized construction site. Proceedings of the 17th Annual conference of the International group of lean construction (IGLC). ISBN: 978-957-41-6530-8. IGLC. paper. s 15 - 29.
  • Skaar, John (2019). The Power of Lean Principles.
  • Kalsaas, Bo Terje; Thorstensen, Rein Terje; Grepperud, Andreas; Hinlo, Halvard; Jensen, Sigmund; Skaar, John (2011). Measuring effects of logistics.

Sist endret: 25.01.2021 08:01