0
Hopp til hovedinnhold

Johan Kristian Andreasen

Førstelektor

Studieprogramleder veiledningspedagogikk

 
Kontor:
E1218 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

- Almennlærerutdanning (UiA)

- Pedagogisk rådgivning (Master, NTNU)

 

Faglige interesser

Pedagogisk veiledning

Praksisveiledning

Skolen som organisasjon og arbeidsfelleskap

Profesjonsfaglig digital kompetanse

PED314 - Pedagogisk ledelse i lærende organisasjoner

PED316 - Veiledningsteori - metode II

PED232 - 1 Utvikling av lærerens profesjonelle rolle og identitet (trinn 5-10)

Prosjekter

Prosjekter:

- Prosjektleder ViP-Veilederutdanning i partnerskap

- Prosjektleder ProDiG - Profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDk) for studenter og lærerutdannere i GLU

- Praksislæreres utvikling av lærerutdanneridentitet 

- Læringsklima og interaksjonsmønstre i praksisveiledning (GLU)

- Konflikter i praksisopplæringen

- Partnerskap i lærerutdanning - delte stillinger i GLU

Vitenskapelige publikasjoner

  • Kelentric, Marijana; Nagel, Ilka; Andreasen, Johan Kristian; Bergan, Ingvild; Aagaard, Toril; Bueie, Agnete Andersen; Thingnes, Josef; Koch, Susanne Anette Kjekshus; Amdam, Synnøve Hedemann; Røkenes, Fredrik Mørk; Letnes, Mari-Ann; Skaalvik, Cecilie (2021). Erfaringer fra digitaliseringsprosjektene i grunnskolelærerutdanningen. Erfaringsdeling og paneldebatt.
  • Bergan, Ingvild; Andreasen, Johan Kristian (2021). Partnerskap gjennom praksislærere i delte stillinger.
  • Andreasen, Johan Kristian; Bergan, Ingvild (2021). Lærerstudenters profesjonsfaglige digitale kompetanse (PfDK) – En studie av utviklingen gjennom to kohorter i GLU.
  • Andreasen, Johan Kristian; Tømte, Cathrine Edelhard; Bergan, Ingvild (2020). Operasjonalisering av PfDK-rammeverket i partnerskap.
  • Tømte, Cathrine Edelhard; Andreasen, Johan Kristian (2020). Partnerskap i lærerutdanning – lærere i delte stillinger ved Universitetet i Agder.
  • Tømte, Cathrine Edelhard; Andreasen, Johan Kristian (2020). Professional digital competence for teachers in theory and practice.
  • Andreasen, Johan Kristian; Bergan, Ingvild (2020). ProDiG-prosjektet ved UiA.

Sist endret: 20.11.2020 09:11