0
Hopp til hovedinnhold

Johan Kristian Andreasen

Universitetslektor

 
Kontor:
E1218 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

- Almennlærerutdanning (UiA)

- Pedagogisk rådgivning (Master, NTNU)

- PhD - Veiledningskvalitet i praksisopplæringen (2017-2023)

Faglige interesser

Pedagogisk veiledning

Praksisveiledning

Skolen som organisasjon og arbeidsfelleskap

Profesjonsfaglig digital kompetanse

PED314 - Pedagogisk ledelse i lærende organisasjoner

PED316 - Veiledningsteori - metode II

PED232 - 1 Utvikling av lærerens profesjonelle rolle og identitet (trinn 5-10)

Prosjekter

Prosjekter:

- Prosjektleder ProDiG - Profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDk) for studenter og lærerutdannere i GLU

- Praksislæreres utvikling av lærerutdanneridentitet 

- Læringsklima og interaksjonsmønstre i praksisveiledning (GLU)

- Konflikter i praksisopplæringen

- MOSO (Mentoring and Observation SOftware) i grunnskolelærerutdanningens praksisveiledning

Vitenskapelige publikasjoner

  • Andreasen, Johan Kristian Høigaard, Rune (2017). Praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningene – en studie om veiledningskvalitet. UNIPED. ISSN: 1893-8981. 40 (3). s 222 - 234.
  • Andreasen, Johan Kristian Bergan, Ingvild (2019). Lærerutdannere fra grunnskolen som "forstyrrere" i lærerutdanningen.
  • Arstorp, Ann-Thérèse Amdam, Synnøve Hedemann Thingnes, Josef Nagel, Ilka Aagaard, Toril Andreasen, Johan Kristian Bergan, Ingvild Røkenes, Fredrik Mørk Letnes, Mari-Ann (2019). Drøftelser rundt og erfaringsdeling fra to nasjonale tiltak: Den teknologiske skolesekken & Digitalisering i lærerutdanning.
  • Andreasen, Johan Kristian Bergan, Ingvild (2019). ProDiG - PfDK og partnerskap i lærerutdanning.
  • Andreasen, Johan Kristian (2019). ProDiG - PfDK og partnerskap i lærerutdanning.
  • Andreasen, Johan Kristian (2019). For lite vekt på praksis i lærerutdanningen.
  • Andreasen, Johan Kristian (2019). Kvalitet i praksisveiledning.
  • Andreasen, Johan Kristian (2019). Kvalitet i praksisveiledning.
  • Andreasen, Johan Kristian Bergan, Ingvild (2018). En lærerutdanning for fremtiden - samarbeid på tvers av læringsarenaer.

Sist endret: 28.09.2018 20:09

Send studiet på mail