Johan Kristian Andreasen - Universitetet i Agder
0
Hopp til hovedinnhold

Johan Kristian Andreasen

Universitetslektor

E-post:
johan.k.andreasen@uia.no
Telefon:
38 14 21 05
Mobil:
975 24 586
Kontor:
E1218 ( Gimlemoen 25, Kristiansand )
Avdeling:
Institutt for pedagogikk

Prosjekter

Forskningsgruppe: Profesjoner og profesjonelle

Prosjekter:

- Prosjektleder ProDiG - Profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDk) i nye GLU master

- Læringsklima og interaksjonsmønstre i praksisveiledning (GLU) - en kvantitativ undersøkelse

- Konflikter i praksis - en kvantitativ undersøkelse

- Emosjoner i veiledning – en fenomenologisk studie

- MOSO (Mentoring and Observation SOftware) i grunnskolelærerutdanningens praksisveiledning

- Utvikling av lærerutdanneridentitet gjennom skolebasert kompetanseutvikling 

Bakgrunn

- Almennlærerutdanning (UiA)

- Pedagogisk rådgivning (Master, NTNU)

- PhD - Veiledningskvalitet i praksisopplæringen (2017-2021)

Faglige interesser

Pedagogisk veiledning

Praksisveiledning

Skolen som organisasjon og arbeidsfelleskap

Profesjonsfaglig digital kompetanse

PED314 - Pedagogisk ledelse i lærende organisasjoner

PED316 - Veiledningsteori - metode II

PED232 - 1 Utvikling av lærerens profesjonelle rolle og identitet (trinn 5-10)

Last changed: 2017-01-05 13:36:57

Publikasjoner

  • Andreasen Johan Kristian, Høigaard Rune, Veiledningskvalitet i praksisopplæringen (2017).
  • Andreasen Johan Kristian Veiledningskvalitet i praksisopplæringen (2017).
  • Andreasen Johan Kristian Introduksjon til veiledningspedagogikk (2017).
  • Andreasen Johan Kristian, Høigaard Rune, Learning climate and interaction patterns in cooperating and student teacher relationship – a student teacher perspective (2016).
  • Andreasen Johan Kristian MOSO - Mentoring & Observation Software i praksisopplæringen (2016).
  • Andreasen Johan Kristian ProDiG - Profesjonsfaglig digital kompetanse for studenter og lærerutdannere i GLU (2016).

Send studiet på mail