Johan Kristian Andreasen - Universitetet i Agder
0
Hopp til hovedinnhold

Johan Kristian Andreasen

Universitetslektor

E-post:
johan.k.andreasen@uia.no
Telefon:
38 14 21 05
Mobil:
975 24 586
Kontor:
E1218 ( Gimlemoen 25, Kristiansand )
Avdeling:
Institutt for pedagogikk

Prosjekter

Prosjekter:

- Prosjektleder ProDiG - Profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDk) for studenter og lærerutdannere i GLU

- Praksislæreres utvikling av lærerutdanneridentitet 

- Læringsklima og interaksjonsmønstre i praksisveiledning (GLU)

- Konflikter i praksisopplæringen

- MOSO (Mentoring and Observation SOftware) i grunnskolelærerutdanningens praksisveiledning

Bakgrunn

- Almennlærerutdanning (UiA)

- Pedagogisk rådgivning (Master, NTNU)

- PhD - Veiledningskvalitet i praksisopplæringen (2017-2023)

Faglige interesser

Pedagogisk veiledning

Praksisveiledning

Skolen som organisasjon og arbeidsfelleskap

Profesjonsfaglig digital kompetanse

PED314 - Pedagogisk ledelse i lærende organisasjoner

PED316 - Veiledningsteori - metode II

PED232 - 1 Utvikling av lærerens profesjonelle rolle og identitet (trinn 5-10)

Last changed: 2018-02-08 17:09:12

Publikasjoner

 • Andreasen Johan Kristian, Høigaard Rune, Praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningene – en studie om veiledningskvalitet (2017). UNIPED . ISSN 1893-8981. 40 (3), s 222 - 234
 • Andreasen Johan Kristian Praksislærerrollen (2018).
 • Andreasen Johan Kristian ProDiG - digitalisering av lærerutdanningene (2018).
 • Andreasen Johan Kristian Styrker lærerutdanningen med 16 millioner - ProDiG (2017).
 • Andreasen Johan Kristian, Høigaard Rune, Veiledningskvalitet i praksisopplæringen (2017).
 • Andreasen Johan Kristian FoU i Grunnskolelærerutdanningen - Kvalitet i praksisopplæringen (2017).
 • Andreasen Johan Kristian Kvalitet i praksisopplæringen (2017).
 • Andreasen Johan Kristian ProDiG - Samarbeid mellom UiA og Kristiansand kommune (2017).
 • Andreasen Johan Kristian Digital kompetanse i nye GLU master (2017).
 • Andreasen Johan Kristian Kvalitet i praksisopplæring - GLU (2017).
 • Andreasen Johan Kristian ProDiG - Utvikling av digital kompetanse i lærerutdanningene. (2017).

Send studiet på mail