0
Hopp til hovedinnhold

Ingvald Erfjord

Instituttleder

Førstemanuensis

 
Kontor:
J2027B ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Utdanning:

Cand. mag. i matematikk, kjemi og IKT (1994, Høgskolen i Agder)

Praktisk pedagogisk utdanning (1995, Høgskolen i Agder)

Cand. scient. i matematikkdidaktikk (1997, Høgskolen i Agder)

PhD i matematikkdidaktikk (2008, Universitetet i Agder)

Arbeidserfaring

1997-2004: Høgskolelektor i matematikk

2004-2008: Ph.D.-stipendiat i matematikkdidaktikk

2008-nå: Førsteamanuensis i matematikkdidaktikk

2011-2018: Studieprogramleder for studier i matematikk ved instituttet (deltid)

2018-nå: Instituttleder, Institutt for matematiske fag, Fakultet for teknologi og realfag

En lang rekke oppdrag som, ekstern sensor i ulike matematikkurs, og har vært ekstern sensor på cirka 30 masteroppgaver i matematikkdidaktikk. Flere eksterne oppdrag, blant annet i sakkyndige utvalg til vitenskapelige stillinger, og som sakkyndig for NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga) i 2017 ifm med høgskolers akkreditering av femårig lærerutdanning. 

Faglige interesser

Undervisning og veiledning: For tiden veiledning av bachelor-og masterstudenter i matematikkdidaktikk, og er hovedveileder for tre Ph.D.-stpendiater i matematikkdidaktikk, Underviser noe på doktorgradsprogrammet i matematikkdidaktikk, og har tidligere undervist matematikkemner i barnehageutdanning og  grunnskolelærerutdanning. Har fullført veiledning av en Ph.D. stipendiat i matematikkdidaktikk (Inger Norunn Nergaard i 2016: "Local knowledge in mathematics teaching: A product of professional action").

Forskningsinteresse:
Barns læring av matematikk i barnehage og tidlig skolealder.
Bruk av digitale verktøy for læring og undervisning av matematikk.

Prosjekter

Interne forskergrupper: 
Medlem av MERK - Mathematics Education Research in Kindergarten, og DIM - Digital interaktiv matematikkundervisning, som er to forskergrupper innenfor Matematikkdidaktikk https://www.uia.no/forskning/teknologi-og-realfag/matematikkdidaktikk/

 

Eksterne forskergrupper:
Leder det europeiske forskernettverket "Early Years Mathematics" https://cerme11.org/thematic-working-group-teams/ 

Forskningsprosjekt med ekstern finansiering:
Agderprosjektet:
Forskning på femåringers læringsutbytte av et alternativt systematisk læringsopplegg i barnehagene med vekt på lekbasert og utforskende tilnærming til matematikk. Jeg deltar som forsker og hovedveileder for PhD-student (Svanhild Breive: https://www.uia.no/kk/profil/svanhilb). Prosjektet utføres i samarbeid med UiS og ekstern støtte fra Norges Forskningsråd, Sørlandet kompetansefond, Aust-Agder og Vest-Agder Fylkeskommune (2014-2018): http://www.uis.no/forskning/barnehage/agderprosjektet/om-agderprosjektet/  

Digital interaktiv matematikkundervisning
Prosjektet er et samarbeid mellom skoler i Kristiansand og UiA, der jeg deltar som forsker og veileder PhD-student (Anders Støle Fidje: https://www.uia.no/kk/profil/anderssf) og masterstudenter. Målet i prosjektet er å skape innovativ undervisning i matematikk for elever på ungdomsskolen i et digitalt preget læringsmiljø: http://www.dim2015-18.no/. DIM-prosjektet er støttet av det Regionale Forskningsfond, Agder (RFF-Agder), under kategorien offentlig prosjekt (2015-2018).

MatRIC
Styremedlem i MatRIC. MatRIC er et nasjonalt senter for fremragende opplæring i matematikk, http://www.matric.no/ som UiA ble tildelt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga (NOKUT) i 2012. Jeg er hovedveileder for en Ph.D.-stipendiat innenfor MatRIC (Henrik Aadland Kjelsrud: https://www.uia.no/kk/profil/henrikk). 

Vitenskapelige publikasjoner

 • Breive Svanhild, Carlsen Martin, Erfjord Ingvald, Hundeland Per Sigurd, Designing playful inquiry-based mathematical learning activities for kindergarten (2018).
 • Levenson Esther S, Bartolini Bussi Maria G., Erfjord Ingvald, Early years mathematics (2018).
 • Hundeland Per Sigurd, Erfjord Ingvald, Carlsen Martin, A kindergarten teacher’s revealed knowledge in orchestration of mathematical activities. (2017).
 • Carlsen Martin, Erfjord Ingvald, Hundeland Per Sigurd, Monaghan John David, Kindergarten teachers’ orchestration of mathematical activities afforded by technology: agency and mediation (2016). Educational Studies in Mathematics . ISSN 0013-1954. 93 (1), s 1 - 17 doi: 10.1007/s10649-016-9692-9
 • Erfjord Ingvald Mathematics teachers’ initial implementation of a digital tool package (2016). Nordisk matematikkdidaktikk . ISSN 1104-2176. 21 (1), s 27 - 45
 • Erfjord Ingvald, Carlsen Martin, Hundeland Per Sigurd, Distributed authority and opportunities for children’s agency in mathematical activities in kindergarten (2015).
 • Hundeland Per Sigurd, Carlsen Martin, Erfjord Ingvald, Children’s engagement with mathematics in kindergarten mediated by the use of digital tools (2014).
 • Erfjord Ingvald Characterisation of teachers' orchestration of dynamic geometry software use in mathematics (2013).
 • Hundeland Per Sigurd, Erfjord Ingvald, Carlsen Martin, Use of digital tools in mathematical learning activities in the kindergarten: Teachers’ approaches (2013).
 • Erfjord Ingvald, Hundeland Per Sigurd, Carlsen Martin, Kindergarten teachers’ accounts of their developing mathematical practice (2012). ZDM - the International Journal on Mathematics Education . ISSN 1863-9690. 44 (5), s 653 - 664 doi: 10.1007/s11858-012-0422-1
 • Erfjord Ingvald Teachers' design and use of ICT worksheets for mathematics teaching (2012).
 • Hundeland Per Sigurd, Carlsen Martin, Erfjord Ingvald, Changing mathematical practice of kindergarten teachers. Co-learning in a developmental research project (2011).
 • Erfjord Ingvald Teachers’ Initial Orchestration of Students’ Dynamic Geometry Software Use: Consequences for Students’ Opportunities to Learn Mathematics (2011). Technology, Knowledge and Learning . ISSN 2211-1662. 16 (1), s 35 - 54 doi: 10.1007/s10758-011-9176-z
 • Carlsen Martin, Hundeland Per Sigurd, Erfjord Ingvald, Orchestration of mathematical activities in the kindergarten: The role of questions (2010).
 • Erfjord Ingvald Hva er lærernes rolle ved bruk av dataprogram i matematikkundervisningen (2007).
 • Hundeland Per Sigurd, Erfjord Ingvald, Grevholm Barbro, Breiteig Trygve, Teachers and researchers inquiring into mathematics teaching and learning: A case of linear functions (2007).
 • Erfjord Ingvald, Hundeland Per Sigurd, Teachers' reflections on the use of ICT tools in mathematics: Insights from a plilot study (2007).
 • Erfjord Ingvald Matematisk modellering (2005).
 • Erfjord Ingvald Matematisk modellering og bruk av matematikk i videregående skole (1998).
 • Størksen, Ingunn ten Braak, Dieuwer Breive, Svanhild Lenes, Ragnhild Lunde, Svanaug Carlsen, Martin Erfjord, Ingvald Hundeland, Per Sigurd Rege, Mari (2018). Lekbasert læring - et forskningsbasert førskoleopplegg fra Agderprosjektet. ISBN 978-82-492-1963-6. 231 s.
 • Størksen, Ingunn Ten Braak, Dieuwer Breive, Svanhild Lenes, Ragnhild Lunde, Svanaug Carlsen, Martin Erfjord, Ingvald Hundeland, Per Sigurd Rege, Mari (2016). Lekbasert læring i barnehagen - Et forskningsbasert førskoleopplegg fra Agderprosjektet. ISBN 9788249218523. 227 s.
 • Erfjord, Ingvald Hundeland, Per Sigurd Kaufmann, Odd Tore Onsrud, Gina (2013). Matte overalt - Lærerveiledning 5A. Fagbokforlaget. ISBN 9788211016768. 249 s.
 • Erfjord, Ingvald Hundeland, Per Sigurd Kaufmann, Odd Tore Onsrud, Gina (2013). Matte overalt - Oppgavebok 5A. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-11-01791-8. 80 s.
 • Erfjord, Ingvald Hundeland, Per Sigurd Kaufmann, Odd Tore Onsrud, Gina (2013). Matte overalt - Grunnbok 5A. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-11-01671-3. 144 s.
 • Erfjord, Ingvald Hundeland, Per Sigurd Kaufmann, Odd Tore Onsrud, Gina (2013). Matte overalt - Grunnbok 5A. Fagbokforlaget. ISBN 9788211016720. 144 s.
 • Erfjord, Ingvald (2009). Teachers' implementation and orchestration of Cabri-use Initial use of a dynamic geometry software package in mathematics teaching. VDM Verlag Dr. Müller Aktiengesellschaft & Co. KG. ISBN 9783639073492. 352 s.
 • Rege Mari, Størksen Ingunn, Solli Ingeborg Foldøy, Kalil Ariel, McClelland Megan, Lenes Ragnhild, ten Braak Dieuwer, Breive Svanhild, Carlsen Martin, Erfjord Ingvald, Hundeland Per Sigurd, Effects of Childcare Quality on Child Development in a Generous Welfare State (2018).
 • Solli Ingeborg Foldøy, Rege Mari, Størksen Ingunn, ten Braak Dieuwer, Lenes Ragnhild, Lunde Svanaug, Hundeland Per Sigurd, Erfjord Ingvald, Carlsen Martin, Kalil Ariel, McClelland Megan, Effects of Childcare Quality on School Readiness Skills in a Generous Welfare State (2018).
 • Rege Mari, Størksen Ingunn, Solli Ingeborg Foldøy, Lenes Ragnhild, ten Braak Dieuwer, Breive Svanhild, Kalil Ariel, McClelland Megan, Lunde Svanaug, Carlsen Martin, Hundeland Per Sigurd, Erfjord Ingvald, Effects of Childcare Quality on Child Development in a Generous Welfare State (2018).
 • Solli Ingeborg Foldøy, Rege Mari, Størksen Ingunn, Kalil Ariel, McClelland Megan, Lenes Ragnhild, ten Braak Dieuwer, Lunde Svanaug, Breive Svanhild, Carlsen Martin, Erfjord Ingvald, Hundeland Per Sigurd, Effects of Childcare Quality on Child Development in a Generous Welfare State (2018).
 • Rege Mari, Størksen Ingunn, Solli Ingeborg Foldøy, Kalil Ariel, McClelland Megan, Lenes Ragnhild, ten Braak Dieuwer, Lunde Svanaug, Breive Svanhild, Carlsen Martin, Erfjord Ingvald, Hundeland Per Sigurd, Effects of Childcare Quality on Child Development in a Generous Welfare State (2018).
 • Erfjord Ingvald, Hundeland Per Sigurd, Lærere lærer sammen (2018). Tangenten - tidsskrift for matematikkundervisning . ISSN 0802-8192. (1),
 • Bruns Julia, Carlsen Martin, Eichen Lars, Erfjord Ingvald, Hundeland Per Sigurd, Situational perception in mathematics (SPiM) – Results of a cross-country study in Austria and Norway (2018).
 • Erfjord Ingvald, Haara Frode Olav, Digitale ressurser i matematikkundervisning (2018).
 • Levenson Esther S, Bartolini Bussi Maria G., Erfjord Ingvald, Early years mathematics (2018).
 • Breive Svanhild, Carlsen Martin, Erfjord Ingvald, Hundeland Per Sigurd, Designing playful inquiry-based mathematical learning activities for kindergarten (2018).

Forskningsgrupper

Sist endret: 4.01.2019 09:01

Send studiet på mail