0
Hopp til hovedinnhold

Ingvald Erfjord

Instituttleder

Førstemanuensis

 
Kontor:
J1021 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Utdanning:

Cand. mag. i matematikk, kjemi og IKT (1994, Høgskolen i Agder)

Praktisk pedagogisk utdanning (1995, Høgskolen i Agder)

Cand. scient. i matematikkdidaktikk (1997, Høgskolen i Agder)

PhD i matematikkdidaktikk (2008, Universitetet i Agder)

Arbeidserfaring

1997-2004: Høgskolelektor i matematikk

2004-2008: Ph.D.-stipendiat i matematikkdidaktikk

2008-nå: Førsteamanuensis i matematikkdidaktikk

2011-nå: Studekoordinator for studier i matematikk ved instituttet (deltid)

2004-2017: Er for tiden styremedlem i MatRIC (Nasjonalt senter for freragende opplæring i matematikk, http://www.matric.no/),og i styret for doktorgradsprogrammet i matematikkdidaktikk, Tidligere vært styremdelm i styret for Fakultet for Teknologi og realfag, og i styret for lærerutdanningene ved UiA.

En lang rekke oppdrag som, ekstern sensor i ulike matematikkurs, og har vært ekstern sensor på cirka 30 masteroppgaver i matematikkdidaktikk. Flere eksterne oppdrag, blant annet i sakkyndige utvalg til vitenskapelige stillinger, og som sakkyndig for NOKUT (Nasjonalt organ for kvallitet i utdanninga) i 2017 ifm med høgskolers akkreditering av femårig lærerutdanning. 

Faglige interesser

Undervisning og veiledning: For tiden veiledning av bachelor-og masterstudenter i matematikkdidaktikk, og er hovedveileder for tre Ph.D.-stpendiater i matematikkdidaktikk, Underviser noe på doktorgradsprogrammet i matematikkdidaktikk, og har tidligere undervist matematikkemner i barnehageutdanning og  grunnskolelærerutdanning. Har fullført veiledning av en Ph.D.stipendiat i matematikkdidaktikk (Inger Norunn Nergaard i 2016:"Local knowledge in mathematics teaching: A product of professional action").

Forskningsinteresse:
Barns læring av matematikk i barnehage og tidlig skolealder.
Bruk av digitale verktøy for læring og undervisning av matematikk.

Prosjekter

Interne forskergrupper: 
Medlem av MERK - Mathematics Education Research in Kindergarten, og DIM - Digital interaktiv matematikkundervisning, som er to forskergrupper innenfor Matematikkdidaktikk https://www.uia.no/forskning/teknologi-og-realfag/matematikkdidaktikk/

Eksterne forskergrupper:
Leder det europeiske forskernettverket "Early Years Mathematics" http://cerme10.org/scientific-activities/twg-teams/ 

Forskningsprosjekt med ekstern finansiering:
Agderprosjektet:
Forskning på femåringers læringsutbytte av et alternativt systematisk læringsopplegg i barnehagene med vekt på lekbasert og utforskende tilnærming til matematikk. Jeg deltar som forsker og hovedveileder for PhD-student (Svanhild Breive: https://www.uia.no/kk/profil/svanhilb). Prosjektet utføres i samarbeid med UiS og ekstern støtte fra Norges Forskningsråd, Sørlandet kompetansefond, Aust-Agder og Vest-Agder Fylkeskommune (2014-2018): http://www.uis.no/forskning/barnehage/agderprosjektet/om-agderprosjektet/  

Digital interaktiv matematikkundervisning
Prosjektet er et samarbeid mellom skoler i Kristiansand og UiA, der jeg deltar som forsker og veileder PhD-student (Anders Støle Fidje: https://www.uia.no/kk/profil/anderssf) og masterstudenter. Målet i prosjektet er å skape innovativ undervisning i matematikk for elever på ungdomsskolen i et digitalt preget læringsmiljø: http://www.dim2015-18.no/. DIM-prosjektet er støttet av det Regionale Forskningsfond, Agder (RFF-Agder), under kategorien offentlig prosjekt (2015-2018).

MatRIC
Styremedlem i MatRIC. MatRIC er et nasjonalt senter for fremragende opplæring i matematikk, http://www.matric.no/ som UiA ble tildelt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga (NOKUT) i 2012. Jeg er hovedveileder for en Ph.D.-stipendiat innenfor MatRIC (Henrik Aadland Kjelsrud: https://www.uia.no/kk/profil/henrikk). 

Vitenskaplige publikasjoner

 • Breive Svanhild, Carlsen Martin, Erfjord Ingvald, Hundeland Per Sigurd, Designing playful inquiry-based mathematical learning activities for kindergarten (2018).
 • Levenson Esther S, Bartolini Bussi Maria G., Erfjord Ingvald, Early years mathematics (2018).
 • Hundeland Per Sigurd, Erfjord Ingvald, Carlsen Martin, A kindergarten teacher’s revealed knowledge in orchestration of mathematical activities. (2017).
 • Carlsen Martin, Erfjord Ingvald, Hundeland Per Sigurd, Monaghan John David, Kindergarten teachers’ orchestration of mathematical activities afforded by technology: agency and mediation (2016). Educational Studies in Mathematics . ISSN 0013-1954. 93 (1), s 1 - 17 doi: 10.1007/s10649-016-9692-9
 • Erfjord Ingvald Mathematics teachers’ initial implementation of a digital tool package (2016). Nordisk matematikkdidaktikk . ISSN 1104-2176. 21 (1), s 27 - 45
 • Erfjord Ingvald, Carlsen Martin, Hundeland Per Sigurd, Distributed authority and opportunities for children’s agency in mathematical activities in kindergarten (2015).
 • Hundeland Per Sigurd, Carlsen Martin, Erfjord Ingvald, Children’s engagement with mathematics in kindergarten mediated by the use of digital tools (2014).
 • Erfjord Ingvald Characterisation of teachers' orchestration of dynamic geometry software use in mathematics (2013).
 • Hundeland Per Sigurd, Erfjord Ingvald, Carlsen Martin, Use of digital tools in mathematical learning activities in the kindergarten: Teachers’ approaches (2013).
 • Erfjord Ingvald, Hundeland Per Sigurd, Carlsen Martin, Kindergarten teachers’ accounts of their developing mathematical practice (2012). ZDM - the International Journal on Mathematics Education . ISSN 1863-9690. 44 (5), s 653 - 664 doi: 10.1007/s11858-012-0422-1
 • Erfjord Ingvald Teachers' design and use of ICT worksheets for mathematics teaching (2012).
 • Hundeland Per Sigurd, Carlsen Martin, Erfjord Ingvald, Changing mathematical practice of kindergarten teachers. Co-learning in a developmental research project (2011).
 • Erfjord Ingvald Teachers’ Initial Orchestration of Students’ Dynamic Geometry Software Use: Consequences for Students’ Opportunities to Learn Mathematics (2011). Technology, Knowledge and Learning . ISSN 2211-1662. 16 (1), s 35 - 54 doi: 10.1007/s10758-011-9176-z
 • Carlsen Martin, Hundeland Per Sigurd, Erfjord Ingvald, Orchestration of mathematical activities in the kindergarten: The role of questions (2010).
 • Erfjord Ingvald Hva er lærernes rolle ved bruk av dataprogram i matematikkundervisningen (2007).
 • Hundeland Per Sigurd, Erfjord Ingvald, Grevholm Barbro, Breiteig Trygve, Teachers and researchers inquiring into mathematics teaching and learning: A case of linear functions (2007).
 • Erfjord Ingvald, Hundeland Per Sigurd, Teachers' reflections on the use of ICT tools in mathematics: Insights from a plilot study (2007).
 • Erfjord Ingvald Matematisk modellering (2005).
 • Erfjord Ingvald Matematisk modellering og bruk av matematikk i videregående skole (1998).
 • Størksen, Ingunn ten Braak, Dieuwer Breive, Svanhild Lenes, Ragnhild Lunde, Svanaug Carlsen, Martin Erfjord, Ingvald Hundeland, Per Sigurd Rege, Mari (2018). Lekbasert læring - et forskningsbasert førskoleopplegg fra Agderprosjektet. ISBN 978-82-492-1963-6. 231 s.
 • Størksen, Ingunn Ten Braak, Dieuwer Breive, Svanhild Lenes, Ragnhild Lunde, Svanaug Carlsen, Martin Erfjord, Ingvald Hundeland, Per Sigurd Rege, Mari (2016). Lekbasert læring i barnehagen - Et forskningsbasert førskoleopplegg fra Agderprosjektet. ISBN 9788249218523. 227 s.
 • Erfjord, Ingvald Hundeland, Per Sigurd Kaufmann, Odd Tore Onsrud, Gina (2013). Matte overalt - Lærerveiledning 5A. Fagbokforlaget. ISBN 9788211016768. 249 s.
 • Erfjord, Ingvald Hundeland, Per Sigurd Kaufmann, Odd Tore Onsrud, Gina (2013). Matte overalt - Oppgavebok 5A. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-11-01791-8. 80 s.
 • Erfjord, Ingvald Hundeland, Per Sigurd Kaufmann, Odd Tore Onsrud, Gina (2013). Matte overalt - Grunnbok 5A. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-11-01671-3. 144 s.
 • Erfjord, Ingvald Hundeland, Per Sigurd Kaufmann, Odd Tore Onsrud, Gina (2013). Matte overalt - Grunnbok 5A. Fagbokforlaget. ISBN 9788211016720. 144 s.
 • Erfjord, Ingvald (2009). Teachers' implementation and orchestration of Cabri-use Initial use of a dynamic geometry software package in mathematics teaching. VDM Verlag Dr. Müller Aktiengesellschaft & Co. KG. ISBN 9783639073492. 352 s.
 • Erfjord Ingvald, Haara Frode Olav, Digitale ressurser i matematikkundervisning (2018).
 • Levenson Esther S, Bartolini Bussi Maria G., Erfjord Ingvald, Early years mathematics (2018).
 • Breive Svanhild, Carlsen Martin, Erfjord Ingvald, Hundeland Per Sigurd, Designing playful inquiry-based mathematical learning activities for kindergarten (2018).
 • Størksen Ingunn, ten Braak Dieuwer, Breive Svanhild, Lenes Ragnhild, Lunde Svanaug, Carlsen Martin, Erfjord Ingvald, Hundeland Per Sigurd, Rege Mari, Lekbasert læring - et forskningsbasert førskoleopplegg fra Agderprosjektet (2018).
 • Erfjord Ingvald, Benz Christiane, Levenson Esther, Bozena Maj-Tatsis, Introduction to the papers of TWG13: Early years mathematics (2017).
 • Hundeland Per Sigurd, Erfjord Ingvald, Carlsen Martin, A kindergarten teacher’s revealed knowledge in orchestration of mathematical activities. (2017).
 • Carlsen Martin, Erfjord Ingvald, Hundeland Per Sigurd, Agderprosjektet - Lekbasert læring av matematikk i barnehagen (2017).
 • Hundeland Per Sigurd, Erfjord Ingvald, Carlsen Martin, A kindergarten teacher’s revealed knowledge in orchestration of mathematical activities (2017).
 • Carlsen Martin, Erfjord Ingvald, Hundeland Per Sigurd, Agderprosjektet - Lekbasert læring av matematikk i barnehagen (2017).
 • Breive Svanhild, Carlsen Martin, Erfjord Ingvald, Hundeland Per Sigurd, Designing playful inquiry based mathematical activities for kindergarten (2016).

Forskningsgrupper

Sist endret: 21.06.2018 14:06

Send studiet på mail