Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Ingvald Erfjord

Instituttleder

Førsteamanuensis

 
Kontor:
J3058 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Utdanning:

Cand. mag. i matematikk, kjemi og IKT (1994, Høgskolen i Agder)

Praktisk pedagogisk utdanning (1995, Høgskolen i Agder)

Cand. scient. i matematikkdidaktikk (1997, Høgskolen i Agder)

PhD i matematikkdidaktikk (2008, Universitetet i Agder)

Arbeidserfaring

1997-2004: Høgskolelektor i matematikk

2004-2008: Ph.D.-stipendiat i matematikkdidaktikk

2008-nå: Førsteamanuensis i matematikkdidaktikk

2011-2018: Studieprogramleder for studier i matematikk ved instituttet (deltid)

2018-nå: Instituttleder, Institutt for matematiske fag, Fakultet for teknologi og realfag

En lang rekke oppdrag som, ekstern sensor i ulike matematikkurs inkludert ekstern sensor på cirka 100 masteroppgaver i matematikkdidaktikk. Har utført oppdrag som opponent på PhD-avhandlinger, og underveiskrav (50 %, 70% og 90 % seminarer). Flere eksterne oppdrag, blant annet i sakkyndige utvalg til vitenskapelige stillinger, og som sakkyndig for NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga) i 2017 ifm med høgskolers akkreditering av femårig lærerutdanning. 

Faglige interesser

Undervisning og veiledning: For tiden veiledning av bachelor-og masterstudenter i matematikkdidaktikk, og er hovedveileder for tre Ph.D.-stpendiater i matematikkdidaktikk, Underviser noe på doktorgradsprogrammet i matematikkdidaktikk, og har tidligere undervist matematikkemner i barnehageutdanning og  grunnskolelærerutdanning. Har fullført veiledning av en Ph.D. stipendiat i matematikkdidaktikk (Inger Norunn Nergaard i 2016: "Local knowledge in mathematics teaching: A product of professional action").

Forskningsinteresse:
Barns læring av matematikk i barnehage og tidlig skolealder.
Bruk av digitale verktøy for læring og undervisning av matematikk.

Prosjekter

Interne forskergrupper: 
Medlem av MERK - Mathematics Education Research in Kindergarten, og DIM - Digital interaktiv matematikkundervisning, som er to forskergrupper innenfor Matematikkdidaktikk https://www.uia.no/forskning/teknologi-og-realfag/matematikkdidaktikk/

 

Eksterne forskergrupper:
Leder det europeiske forskernettverket "Early Years Mathematics" https://cerme11.org/thematic-working-group-teams/ 

Forskningsprosjekt med ekstern finansiering:
Agderprosjektet:
Forskning på femåringers læringsutbytte av et alternativt systematisk læringsopplegg i barnehagene med vekt på lekbasert og utforskende tilnærming til matematikk. Jeg deltar som forsker og hovedveileder for PhD-student (Svanhild Breive: https://www.uia.no/kk/profil/svanhilb). Prosjektet utføres i samarbeid med UiS og ekstern støtte fra Norges Forskningsråd, Sørlandet kompetansefond, Aust-Agder og Vest-Agder Fylkeskommune (2014-2018): http://www.uis.no/forskning/barnehage/agderprosjektet/om-agderprosjektet/  

Digital interaktiv matematikkundervisning
Prosjektet er et samarbeid mellom skoler i Kristiansand og UiA, der jeg deltar som forsker og veileder PhD-student (Anders Støle Fidje: https://www.uia.no/kk/profil/anderssf) og masterstudenter. Målet i prosjektet er å skape innovativ undervisning i matematikk for elever på ungdomsskolen i et digitalt preget læringsmiljø: http://www.dim2015-18.no/. DIM-prosjektet er støttet av det Regionale Forskningsfond, Agder (RFF-Agder), under kategorien offentlig prosjekt (2015-2018).

MatRIC
Styremedlem i MatRIC. MatRIC er et nasjonalt senter for fremragende opplæring i matematikk, http://www.matric.no/ som UiA ble tildelt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga (NOKUT) i 2012. Jeg er hovedveileder for en Ph.D.-stipendiat innenfor MatRIC (Henrik Aadland Kjelsrud: https://www.uia.no/kk/profil/henrikk). 

Vitenskapelige publikasjoner

 • Rege, Mari; Størksen, Ingunn; Solli, Ingeborg Caroline Foldøy; Kalil, Ariel; McClelland, Megan; ten Braak, Dieuwer; Lenes, Ragnhild; Lunde, Svanaug; Breive, Svanhild; Carlsen, Martin; Erfjord, Ingvald; Hundeland, Per Sigurd (2021). The Effects of a Structured Curriculum on Preschool effectiveness - A Field Experiment. The Journal of human resources. ISSN: 0022-166X. 59 (2). s 576 - 603.
 • Carlsen, Martin; Erfjord, Ingvald; Hundeland, Per Sigurd (2024). The Knowledge Quartet as a theoretical lens to study a kindergarten teacher’s teaching of mathematics. Teaching Mathematics as to be meaningful – Foregrounding play and children’s perspectives: Results from the POEM5 Conference, 2022. ISBN: 9783031376634. Springer Nature.
 • Erfjord, Ingvald; Hundeland, Per Sigurd; Carlsen, Martin (2022). An analysis of a kindergarten teacher’s choices and justifications regarding teaching of a mathematical activity. Proceedings of the Twelfth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME12). ISBN: 979-1-22-102537-8. European Society for Research in Mathematics Education. s 2168 - 2175.
 • Rege, Mari; Størksen, Ingunn; Solli, Ingeborg Caroline Foldøy; Kalil, Ariel; Megan M., McClelland; Ten Braak, Dieuwer; Lenes, Ragnhild; Lunde, Svanaug; Breive, Svanhild; Carlsen, Martin; Erfjord, Ingvald; Hundeland, Per Sigurd (2021). The Effects of a Structured Curriculum on Preschool Effectiveness: A Field Experiment. The Journal of human resources. ISSN: 0022-166X. doi:10.3368/jhr.0220-10749R3.
 • Hundeland, Per Sigurd; Carlsen, Martin; Erfjord, Ingvald (2020). Qualities in mathematical discourses in kindergartens. ZDM: Mathematics Education. ISSN: 1863-9690. 52 (4). s 691 - 702. doi:10.1007/s11858-020-01146-w.
 • Bruns, Julia; Carlsen, Martin; Eichen, Lars; Erfjord, Ingvald; Hundeland, Per Sigurd (2020). Situational perception in mathematics (SPiM) – Results of a cross-country study in Austria and Norway. Mathematics education in the early years : Results from the POEM4 conference, 2018. ISBN: 9783030347758. Springer Nature. Chapter 19. s 317 - 332.
 • Erfjord, Ingvald; Carlsen, Martin; Hundeland, Per Sigurd (2019). Characterising the mathematical discourse in a kindergarten. Proceedings of the Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. ISBN: 978-90-73346-75-8. European Society for Research in Mathematics Education. TWG13: Early Years Mathematics. s 2257 - 2264.
 • Fidje, Anders Støle; Erfjord, Ingvald (2019). Investigating similar triangles using student-produced videos. Proceedings of the Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. ISBN: 978-90-73346-75-8. European Society for Research in Mathematics Education. chapter. s 2701 - 2708.
 • Breive, Svanhild; Carlsen, Martin; Erfjord, Ingvald; Hundeland, Per Sigurd (2018). Designing playful inquiry-based mathematical learning activities for kindergarten. Mathematics education in the early years. Results from the POEM3 conference 2016. ISBN: 978-3-319-78220-1. Springer Publishing Company. Chapter 10. s 181 - 205.
 • Erfjord, Ingvald; Haara, Frode Olav (2018). Digitale ressurser i matematikkundervisning. Matematikkundervisning i en digital verden. ISBN: 978-82-02-55521-4. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 1. s 11 - 26.
 • Levenson, Esther S; Bartolini Bussi, Maria G.; Erfjord, Ingvald (2018). Early years mathematics. Developing Research in Mathematics Education: Twenty Years of Communication, Cooperation and Collaboration in Europe (European Research in Mathematics Education). ISBN: 978-1138080294. Routledge. Chapter 8. s 106 - 114.
 • Hundeland, Per Sigurd; Erfjord, Ingvald; Carlsen, Martin (2017). A kindergarten teacher’s revealed knowledge in orchestration of mathematical activities.. Proceedings of the Tenth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME 10). ISBN: 978-1-873769-73-7. European Society for Research in Mathematics Education. TWG13: Early years mathematics. s 1853 - 1860.
 • Carlsen, Martin; Erfjord, Ingvald; Hundeland, Per Sigurd; Monaghan, John David (2016). Kindergarten teachers’ orchestration of mathematical activities afforded by technology: agency and mediation. Educational Studies in Mathematics. ISSN: 0013-1954. 93 (1). s 1 - 17. doi:10.1007/s10649-016-9692-9.
 • Erfjord, Ingvald (2016). Mathematics teachers’ initial implementation of a digital tool package. Nordisk matematikkdidaktikk. ISSN: 1104-2176. 21 (1). s 27 - 45.
 • Erfjord, Ingvald; Carlsen, Martin; Hundeland, Per Sigurd (2015). Distributed authority and opportunities for children’s agency in mathematical activities in kindergarten. Proceedings of the Ninth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. ISBN: 978-80-7290-844-8. European Society for Research in Mathematics Education. Conference paper. s 1918 - 1924.
 • Hundeland, Per Sigurd; Carlsen, Martin; Erfjord, Ingvald (2014). Children’s engagement with mathematics in kindergarten mediated by the use of digital tools. Early mathematics learning. Selected papers of the POEM 2012 conference. ISBN: 978-1-4614-4677-4. Springer Science+Business Media B.V.. 13. s 207 - 221.
 • Erfjord, Ingvald (2013). Characterisation of teachers' orchestration of dynamic geometry software use in mathematics. Nordic research in didactics of mathematics: Past, present and future. ISBN: 978-82-02-39348-9. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 8. s 148 - 162.
 • Hundeland, Per Sigurd; Erfjord, Ingvald; Carlsen, Martin (2013). Use of digital tools in mathematical learning activities in the kindergarten: Teachers’ approaches. Proceedings of the Eighth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. ISBN: 978-975-429-315-9. European Society for Research in Mathematics Education. Working group 13 Early Years Mathematics. s 2108 - 2117.
 • Erfjord, Ingvald; Hundeland, Per Sigurd; Carlsen, Martin (2012). Kindergarten teachers’ accounts of their developing mathematical practice. ZDM: Mathematics Education. ISSN: 1863-9690. 44 (5). s 653 - 664. doi:10.1007/s11858-012-0422-1.
 • Erfjord, Ingvald (2012). Teachers' design and use of ICT worksheets for mathematics teaching. Proceedings of NORMA 11 The Sixth Nordic Conference on Mathematics Education. ISBN: 978-9979-54-965-9. University of Iceland Press. Section 2. s 237 - 246.
 • Hundeland, Per Sigurd; Carlsen, Martin; Erfjord, Ingvald (2011). Changing mathematical practice of kindergarten teachers. Co-learning in a developmental research project. CERME 7: Proceedings of the Seventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. ISBN: 978-83-7338-683-9. European Society for Research in Mathematics Education. WORKING GROUP 13. s 1872 - 1881.
 • Erfjord, Ingvald (2011). Teachers’ Initial Orchestration of Students’ Dynamic Geometry Software Use: Consequences for Students’ Opportunities to Learn Mathematics. Technology, Knowledge and Learning. ISSN: 2211-1662. 16 (1). s 35 - 54. doi:10.1007/s10758-011-9176-z.
 • Carlsen, Martin; Hundeland, Per Sigurd; Erfjord, Ingvald (2010). Orchestration of mathematical activities in the kindergarten: The role of questions. Proceedings of CERME 6. Proceedings of the Sixth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. January 28th - February 1st 2009, Lyon (France). ISBN: 978-2-7342-1190-7. Institut National de Recherche Pedagogique. kapittel. s 2567 - 2576.
 • Erfjord, Ingvald (2007). Hva er lærernes rolle ved bruk av dataprogram i matematikkundervisningen. Læringsfellesskap i matematikk Learning Communities in Mathematics. Caspar Forlag. s 139 - 149.
 • Hundeland, Per Sigurd; Erfjord, Ingvald; Grevholm, Barbro; Breiteig, Trygve (2007). Teachers and researchers inquiring into mathematics teaching and learning: A case of linear functions. Relating Practice and Research in Mathematics education. Proceedings of NORMA05, Fourthe Nordic Conference on Mathematics Education. Tapir Akademisk Forlag. s 299 - 310.
 • Erfjord, Ingvald; Hundeland, Per Sigurd (2007). Teachers' reflections on the use of ICT tools in mathematics: Insights from a plilot study. Relating Practice and Research in Mathematics education. Proceedings of NORMA05, Fourthe Nordic Conference on Mathematics Education. Tapir Akademisk Forlag. s 217 - 230.
 • Erfjord, Ingvald (2005). Matematisk modellering. Tangenten. Caspar Forlag. faglig_bok_institusjon. s 115 - 121.
 • Erfjord, Ingvald (1998). Matematisk modellering og bruk av matematikk i videregående skole. Tangenten. Caspar Forlag. faglig_bok_institusjon. s 27 - 35.
 • Størksen, Ingunn; ten Braak, Dieuwer; Breive, Svanhild; Lenes, Ragnhild; Lunde, Svanaug; Carlsen, Martin; Erfjord, Ingvald; Hundeland, Per Sigurd; Rege, Mari (2024). Lekbasert læring - ressursbok for barnehage, skole og SFO. ISBN: 978-82-02-83376-3. Cappelen Damm Akademisk. s 223.
 • Størksen, Ingunn; ten Braak, Dieuwer; Breive, Svanhild; Lenes, Ragnhild; Lunde, Svanaug; Carlsen, Martin; Erfjord, Ingvald; Hundeland, Per Sigurd; Rege, Mari (2020). Legebaseret læring: et forskningsbaseret førskoleoplæg. ISBN: 9788723541338. Akademisk Forlag, Danmark. s 232.
 • Carlsen, Martin; Erfjord, Ingvald; Hundeland, Per Sigurd (2020). Mathematics education in the early years : Results from the POEM4 conference, 2018. ISBN: 9783030347758. Springer Nature. s 448.
 • Størksen, Ingunn; ten Braak, Dieuwer; Breive, Svanhild; Lenes, Ragnhild; Lunde, Svanaug; Carlsen, Martin; Erfjord, Ingvald; Hundeland, Per Sigurd; Rege, Mari (2019). Lekbaserat Lärande. ISBN: 9789178230594. Bonnierförlagen Lära. s 208.
 • Størksen, Ingunn; ten Braak, Dieuwer; Breive, Svanhild; Lenes, Ragnhild; Lunde, Svanaug; Carlsen, Martin; Erfjord, Ingvald; Hundeland, Per Sigurd; Rege, Mari (2018). Lekbasert læring - et forskningsbasert førskoleopplegg fra Agderprosjektet. ISBN: 978-82-492-1963-6. GAN Aschehoug. s 231.
 • Størksen, Ingunn; Ten Braak, Dieuwer; Breive, Svanhild; Lenes, Ragnhild; Lunde, Svanaug; Carlsen, Martin; Erfjord, Ingvald; Hundeland, Per Sigurd; Rege, Mari (2016). Lekbasert læring i barnehagen - Et forskningsbasert førskoleopplegg fra Agderprosjektet. ISBN: 9788249218523. GAN Aschehoug. s 227.
 • Erfjord, Ingvald; Hundeland, Per Sigurd; Kaufmann, Odd Tore; Onsrud, Gina (2013). Matte overalt - Lærerveiledning 5A. ISBN: 9788211016768. Fagbokforlaget. s 249.
 • Erfjord, Ingvald; Hundeland, Per Sigurd; Kaufmann, Odd Tore; Onsrud, Gina (2013). Matte overalt - Oppgavebok 5A. ISBN: 978-82-11-01791-8. Fagbokforlaget. s 80.
 • Erfjord, Ingvald; Hundeland, Per Sigurd; Kaufmann, Odd Tore; Onsrud, Gina (2013). Matte overalt - Grunnbok 5A. ISBN: 978-82-11-01671-3. Fagbokforlaget. s 144.
 • Erfjord, Ingvald; Hundeland, Per Sigurd; Kaufmann, Odd Tore; Onsrud, Gina (2013). Matte overalt - Grunnbok 5A. ISBN: 9788211016720. Fagbokforlaget. s 144.
 • Erfjord, Ingvald (2009). Teachers' implementation and orchestration of Cabri-use Initial use of a dynamic geometry software package in mathematics teaching. ISBN: 9783639073492. VDM Verlag Dr. Müller Aktiengesellschaft & Co. KG. s 352.
 • Carlsen, Martin; Erfjord, Ingvald; Hundeland, Per Sigurd (2022). The Knowledge Quartet as a theoretical lens to explore kindergarten teachers’ teaching of mathematics.
 • Erfjord, Ingvald; Hundeland, Per Sigurd; Carlsen, Martin (2022). An analysis of a kindergarten teacher’s choices and justifications regarding teaching of a mathematical activity.
 • Larson, Niclas; Fidje, Anders Støle; Hundeland, Per Sigurd; Hansen, Michael Rygaard; Ovedal-Hakestad, Siri; Erfjord, Ingvald; Munthe, Morten; Fyhn, Anne Birgitte; Wang, Oskar Jensen; Siri, May-Torill; Herset, Maria Klaussen (2022). Spøkelser etter avdøde størrelser hjemsøker KLæM 22.

Sist endret: 15.01.2024 09:01