0
Hopp til hovedinnhold

Ingvald Erfjord

Instituttleder

Førstemanuensis

 
Kontor:
J2027B ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Utdanning:

Cand. mag. i matematikk, kjemi og IKT (1994, Høgskolen i Agder)

Praktisk pedagogisk utdanning (1995, Høgskolen i Agder)

Cand. scient. i matematikkdidaktikk (1997, Høgskolen i Agder)

PhD i matematikkdidaktikk (2008, Universitetet i Agder)

Arbeidserfaring

1997-2004: Høgskolelektor i matematikk

2004-2008: Ph.D.-stipendiat i matematikkdidaktikk

2008-nå: Førsteamanuensis i matematikkdidaktikk

2011-2018: Studieprogramleder for studier i matematikk ved instituttet (deltid)

2018-nå: Instituttleder, Institutt for matematiske fag, Fakultet for teknologi og realfag

En lang rekke oppdrag som, ekstern sensor i ulike matematikkurs, og har vært ekstern sensor på cirka 30 masteroppgaver i matematikkdidaktikk. Flere eksterne oppdrag, blant annet i sakkyndige utvalg til vitenskapelige stillinger, og som sakkyndig for NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga) i 2017 ifm med høgskolers akkreditering av femårig lærerutdanning. 

Faglige interesser

Undervisning og veiledning: For tiden veiledning av bachelor-og masterstudenter i matematikkdidaktikk, og er hovedveileder for tre Ph.D.-stpendiater i matematikkdidaktikk, Underviser noe på doktorgradsprogrammet i matematikkdidaktikk, og har tidligere undervist matematikkemner i barnehageutdanning og  grunnskolelærerutdanning. Har fullført veiledning av en Ph.D. stipendiat i matematikkdidaktikk (Inger Norunn Nergaard i 2016: "Local knowledge in mathematics teaching: A product of professional action").

Forskningsinteresse:
Barns læring av matematikk i barnehage og tidlig skolealder.
Bruk av digitale verktøy for læring og undervisning av matematikk.

Prosjekter

Interne forskergrupper: 
Medlem av MERK - Mathematics Education Research in Kindergarten, og DIM - Digital interaktiv matematikkundervisning, som er to forskergrupper innenfor Matematikkdidaktikk https://www.uia.no/forskning/teknologi-og-realfag/matematikkdidaktikk/

 

Eksterne forskergrupper:
Leder det europeiske forskernettverket "Early Years Mathematics" https://cerme11.org/thematic-working-group-teams/ 

Forskningsprosjekt med ekstern finansiering:
Agderprosjektet:
Forskning på femåringers læringsutbytte av et alternativt systematisk læringsopplegg i barnehagene med vekt på lekbasert og utforskende tilnærming til matematikk. Jeg deltar som forsker og hovedveileder for PhD-student (Svanhild Breive: https://www.uia.no/kk/profil/svanhilb). Prosjektet utføres i samarbeid med UiS og ekstern støtte fra Norges Forskningsråd, Sørlandet kompetansefond, Aust-Agder og Vest-Agder Fylkeskommune (2014-2018): http://www.uis.no/forskning/barnehage/agderprosjektet/om-agderprosjektet/  

Digital interaktiv matematikkundervisning
Prosjektet er et samarbeid mellom skoler i Kristiansand og UiA, der jeg deltar som forsker og veileder PhD-student (Anders Støle Fidje: https://www.uia.no/kk/profil/anderssf) og masterstudenter. Målet i prosjektet er å skape innovativ undervisning i matematikk for elever på ungdomsskolen i et digitalt preget læringsmiljø: http://www.dim2015-18.no/. DIM-prosjektet er støttet av det Regionale Forskningsfond, Agder (RFF-Agder), under kategorien offentlig prosjekt (2015-2018).

MatRIC
Styremedlem i MatRIC. MatRIC er et nasjonalt senter for fremragende opplæring i matematikk, http://www.matric.no/ som UiA ble tildelt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga (NOKUT) i 2012. Jeg er hovedveileder for en Ph.D.-stipendiat innenfor MatRIC (Henrik Aadland Kjelsrud: https://www.uia.no/kk/profil/henrikk). 

Vitenskapelige publikasjoner

 • Breive, Svanhild Carlsen, Martin Erfjord, Ingvald Hundeland, Per Sigurd (2018). Designing playful inquiry-based mathematical learning activities for kindergarten. Mathematics education in the early years. Results from the POEM3 conference 2016. ISBN: 978-3-319-78220-1. Springer Publishing Company. Chapter 10. s 181 - 205.
 • Erfjord, Ingvald Haara, Frode Olav (2018). Digitale ressurser i matematikkundervisning. Matematikkundervisning i en digital verden. ISBN: 978-82-02-55521-4. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 1. s 11 - 26.
 • Levenson, Esther S Bartolini Bussi, Maria G. Erfjord, Ingvald (2018). Early years mathematics. Developing Research in Mathematics Education: Twenty Years of Communication, Cooperation and Collaboration in Europe (European Research in Mathematics Education). ISBN: 978-1138080294. Routledge. Chapter 8. s 106 - 114.
 • Hundeland, Per Sigurd Erfjord, Ingvald Carlsen, Martin (2017). A kindergarten teacher’s revealed knowledge in orchestration of mathematical activities.. Proceedings of the Tenth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME10). ISBN: 978-1-873769-73-7. European Society for Research in Mathematics Education. TWG13: Early years mathematics. s 1853 - 1860.
 • Carlsen, Martin Erfjord, Ingvald Hundeland, Per Sigurd Monaghan, John David (2016). Kindergarten teachers’ orchestration of mathematical activities afforded by technology: agency and mediation. Educational Studies in Mathematics. ISSN: 0013-1954. 93 (1). s 1 - 17. doi:10.1007/s10649-016-9692-9.
 • Erfjord, Ingvald (2016). Mathematics teachers’ initial implementation of a digital tool package. Nordisk matematikkdidaktikk. ISSN: 1104-2176. 21 (1). s 27 - 45.
 • Erfjord, Ingvald Carlsen, Martin Hundeland, Per Sigurd (2015). Distributed authority and opportunities for children’s agency in mathematical activities in kindergarten. Proceedings of the Ninth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. ISBN: 978-80-7290-844-8. European Society for Research in Mathematics Education. Conference paper. s 1918 - 1924.
 • Hundeland, Per Sigurd Carlsen, Martin Erfjord, Ingvald (2014). Children’s engagement with mathematics in kindergarten mediated by the use of digital tools. Early mathematics learning. Selected papers of the POEM 2012 conference. ISBN: 978-1-4614-4677-4. Springer Science+Business Media B.V.. 13. s 207 - 221.
 • Erfjord, Ingvald (2013). Characterisation of teachers' orchestration of dynamic geometry software use in mathematics. Nordic research in didactics of mathematics: Past, present and future. ISBN: 978-82-02-39348-9. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 8. s 148 - 162.
 • Hundeland, Per Sigurd Erfjord, Ingvald Carlsen, Martin (2013). Use of digital tools in mathematical learning activities in the kindergarten: Teachers’ approaches. Proceedings of the Eighth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. ISBN: 978-975-429-315-9. European Society for Research in Mathematics Education. Working group 13 Early Years Mathematics. s 2108 - 2117.
 • Erfjord, Ingvald Hundeland, Per Sigurd Carlsen, Martin (2012). Kindergarten teachers’ accounts of their developing mathematical practice. ZDM - the International Journal on Mathematics Education. ISSN: 1863-9690. 44 (5). s 653 - 664. doi:10.1007/s11858-012-0422-1.
 • Erfjord, Ingvald (2012). Teachers' design and use of ICT worksheets for mathematics teaching. Proceedings of NORMA 11 The Sixth Nordic Conference on Mathematics Education. ISBN: 978-9979-54-965-9. University of Iceland Press. Section 2. s 237 - 246.
 • Hundeland, Per Sigurd Carlsen, Martin Erfjord, Ingvald (2011). Changing mathematical practice of kindergarten teachers. Co-learning in a developmental research project. CERME 7: Proceedings of the Seventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. ISBN: 978-83-7338-683-9. European Society for Research in Mathematics Education. WORKING GROUP 13. s 1872 - 1881.
 • Erfjord, Ingvald (2011). Teachers’ Initial Orchestration of Students’ Dynamic Geometry Software Use: Consequences for Students’ Opportunities to Learn Mathematics. Technology, Knowledge and Learning. ISSN: 2211-1662. 16 (1). s 35 - 54. doi:10.1007/s10758-011-9176-z.
 • Carlsen, Martin Hundeland, Per Sigurd Erfjord, Ingvald (2010). Orchestration of mathematical activities in the kindergarten: The role of questions. Proceedings of CERME 6. Proceedings of the Sixth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. January 28th - February 1st 2009, Lyon (France). ISBN: 978-2-7342-1190-7. Institut National de Recherche Pedagogique. kapittel. s 2567 - 2576.
 • Erfjord, Ingvald (2007). Hva er lærernes rolle ved bruk av dataprogram i matematikkundervisningen. Læringsfellesskap i matematikk Learning Communities in Mathematics. Caspar Forlag. s 139 - 149.
 • Hundeland, Per Sigurd Erfjord, Ingvald Grevholm, Barbro Breiteig, Trygve (2007). Teachers and researchers inquiring into mathematics teaching and learning: A case of linear functions. Relating Practice and Research in Mathematics education. Proceedings of NORMA05, Fourthe Nordic Conference on Mathematics Education. Tapir Akademisk Forlag. s 299 - 310.
 • Erfjord, Ingvald Hundeland, Per Sigurd (2007). Teachers' reflections on the use of ICT tools in mathematics: Insights from a plilot study. Relating Practice and Research in Mathematics education. Proceedings of NORMA05, Fourthe Nordic Conference on Mathematics Education. Tapir Akademisk Forlag. s 217 - 230.
 • Erfjord, Ingvald (2005). Matematisk modellering. Tangenten. Caspar Forlag. faglig_bok_institusjon. s 115 - 121.
 • Erfjord, Ingvald (1998). Matematisk modellering og bruk av matematikk i videregående skole. Tangenten. Caspar Forlag. faglig_bok_institusjon. s 27 - 35.
 • Størksen, Ingunn ten Braak, Dieuwer Breive, Svanhild Lenes, Ragnhild Lunde, Svanaug Carlsen, Martin Erfjord, Ingvald Hundeland, Per Sigurd Rege, Mari (2018). Lekbasert læring - et forskningsbasert førskoleopplegg fra Agderprosjektet. ISBN: 978-82-492-1963-6. GAN Aschehoug. s 231.
 • Størksen, Ingunn Ten Braak, Dieuwer Breive, Svanhild Lenes, Ragnhild Lunde, Svanaug Carlsen, Martin Erfjord, Ingvald Hundeland, Per Sigurd Rege, Mari (2016). Lekbasert læring i barnehagen - Et forskningsbasert førskoleopplegg fra Agderprosjektet. ISBN: 9788249218523. GAN Aschehoug. s 227.
 • Erfjord, Ingvald Hundeland, Per Sigurd Kaufmann, Odd Tore Onsrud, Gina (2013). Matte overalt - Lærerveiledning 5A. ISBN: 9788211016768. Fagbokforlaget. s 249.
 • Erfjord, Ingvald Hundeland, Per Sigurd Kaufmann, Odd Tore Onsrud, Gina (2013). Matte overalt - Oppgavebok 5A. ISBN: 978-82-11-01791-8. Fagbokforlaget. s 80.
 • Erfjord, Ingvald Hundeland, Per Sigurd Kaufmann, Odd Tore Onsrud, Gina (2013). Matte overalt - Grunnbok 5A. ISBN: 978-82-11-01671-3. Fagbokforlaget. s 144.
 • Erfjord, Ingvald Hundeland, Per Sigurd Kaufmann, Odd Tore Onsrud, Gina (2013). Matte overalt - Grunnbok 5A. ISBN: 9788211016720. Fagbokforlaget. s 144.
 • Erfjord, Ingvald (2009). Teachers' implementation and orchestration of Cabri-use Initial use of a dynamic geometry software package in mathematics teaching. ISBN: 9783639073492. VDM Verlag Dr. Müller Aktiengesellschaft & Co. KG. s 352.
 • Erfjord, Ingvald Carlsen, Martin Hundeland, Per Sigurd (2019). Characterising the mathematical discourse in a kindergarten.
 • Carlsen, Martin Erfjord, Ingvald Hundeland, Per Sigurd (2018). An analysis of two kindergarten teachers’ orchestration of mathematical activities: Choices and reasons.
 • Rege, Mari Størksen, Ingunn Solli, Ingeborg Foldøy Kalil, Ariel McClelland, Megan Lenes, Ragnhild ten Braak, Dieuwer Breive, Svanhild Carlsen, Martin Erfjord, Ingvald Hundeland, Per Sigurd (2018). Effects of Childcare Quality on Child Development in a Generous Welfare State.
 • Solli, Ingeborg Foldøy Rege, Mari Størksen, Ingunn ten Braak, Dieuwer Lenes, Ragnhild Lunde, Svanaug Hundeland, Per Sigurd Erfjord, Ingvald Carlsen, Martin Kalil, Ariel McClelland, Megan (2018). Effects of Childcare Quality on School Readiness Skills in a Generous Welfare State.
 • Rege, Mari Størksen, Ingunn Solli, Ingeborg Foldøy Lenes, Ragnhild ten Braak, Dieuwer Breive, Svanhild Kalil, Ariel McClelland, Megan Lunde, Svanaug Carlsen, Martin Hundeland, Per Sigurd Erfjord, Ingvald (2018). Effects of Childcare Quality on Child Development in a Generous Welfare State.
 • Solli, Ingeborg Foldøy Rege, Mari Størksen, Ingunn Kalil, Ariel McClelland, Megan Lenes, Ragnhild ten Braak, Dieuwer Lunde, Svanaug Breive, Svanhild Carlsen, Martin Erfjord, Ingvald Hundeland, Per Sigurd (2018). Effects of Childcare Quality on Child Development in a Generous Welfare State.
 • Rege, Mari Størksen, Ingunn Solli, Ingeborg Foldøy Kalil, Ariel McClelland, Megan Lenes, Ragnhild ten Braak, Dieuwer Lunde, Svanaug Breive, Svanhild Carlsen, Martin Erfjord, Ingvald Hundeland, Per Sigurd (2018). Effects of Childcare Quality on Child Development in a Generous Welfare State.
 • Bruns, Julia Carlsen, Martin Eichen, Lars Erfjord, Ingvald Hundeland, Per Sigurd (2018). Situational perception in mathematics (SPiM) – Results of a cross-country study in Austria and Norway.

Forskningsgrupper

Sist endret: 4.01.2019 09:01

Send studiet på mail