Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Ingeborg Eidsvåg Fredwall

Førstelektor

 
Kontor:
E2065 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Jeg er førstelektor i litteraturdidaktikk og har bakgrunn som forlagsredaktør og studieleder. Jeg er særlig opptatt av litteraturformidling i skolen og har arbeidet med skolebiblioteket som litteraturformidlingsarena. Jeg er også opptatt av skolens tekster og hvilke tekster elevene har tilgang på i skolen. Mine forskningsområder er litteraturdidaktikk, skolebibliotek og barnelitteratur. Universitetet i Agder er et nasjonalt ressurssenter for skolebibliotek, og vi driver nettstedet skolebibliotek.no som jeg er redaktør for. Jeg er også studieprogramleder for bachelor skolebibliotekkunnskap.

Undervisning

Barnehagelærerutdanning

Skolebibliotekkunnskap

Faglige interesser

Litteraturdidaktikk

Skolebibliotek

Barnelitteratur

Læremidler

Læreplan

Utdanningshistorie

 

Vitenskapelige publikasjoner

 • Fredwall, Ingeborg Eidsvåg (2024). "Ekte mormor og hjemmelagete vafler" - om leken i fortellingene om mormor og de åtte ungene. Anne-Cath. Vestly. Nye lesninger av forfatterskapet. ISBN: 9788202784348. Cappelen Damm Akademisk.
 • Fredwall, Ingeborg Eidsvåg (2024). "Ekte mormor og hjemmelagete vafler" - om leken i fortellingene om mormor og de åtte ungene. Anne-Cath. Vestly. Nye lesninger av forfatterskapet. ISBN: 9788202784348. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 7. s 124 - 139.
 • Fredwall, Ingeborg Eidsvåg (2023). Skolebibliotekets betydning i fagfornyelsen. Rom for lesing og utforsking:Skolebibliotekets muligheter. ISBN: 9788293298236. ABM-media AS.
 • Fredwall, Ingeborg Eidsvåg; Slettan, Svein; Moseid, Elin Arnesen (2022). Litteraturen, læreplanen og undervisningen: Om estetisk lesing i skolen. Elevene og litteraturen : Estetisk lesing på barnetrinnet. ISBN: 9788202718848. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 1. s 13 - 30.
 • Fredwall, Ingeborg Eidsvåg (2022). Læreres erfaringer med litteratur i begynneropplæringen og tekstutforskingens plass. Elevene og litteraturen : Estetisk lesing på barnetrinnet. ISBN: 9788202718848. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 7. s 133 - 153.
 • Fredwall, Ingeborg Eidsvåg (2018). Når Bolla Pinnsvin møter skolen - om fantastikk og litterære utdrag i abc-bøkene Salto og Kaleido. Fantastisk litteratur for barn og unge. ISBN: 978-82-450-2296-4. Fagbokforlaget. Kapittel 14. s 217 - 230.
 • Fredwall, Ingeborg Eidsvåg (2023). Skolebiblioteket som læringsarena. Leseglede, utforsking, opplevelse. ISBN: 9788202733094. Cappelen Damm Akademisk.
 • Fredwall, Ingeborg Eidsvåg; Arnesen Moseid, Elin; Slettan, Svein (2022). Elevene og litteraturen : Estetisk lesing på barnetrinnet. ISBN: 9788202718848. Cappelen Damm Akademisk. s 262.
 • Fredwall, Ingeborg Eidsvåg (2023). Skolebiblioteket som læringsarena – hva kan skolebibliotekaren bidra med.
 • Fredwall, Ingeborg Eidsvåg (2023). Skolebiblioteket som læringsarena - kurs.
 • Fredwall, Ingeborg Eidsvåg (2023). Tilstanden i norske skulebibliotek.

Forskningsgrupper

Sist endret: 2.10.2023 13:10