Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Inge Håvard Bergdal

Universitetslektor

Universitetslektor

Inge Bergdal er universitetslektor vedInstitutt for arbeidsliv og innovasjon på Handelshøyskolen ved UiA. Han er Cand. Psychol. fra Universitetet i Oslo, med spesialistutdannelse fra Institutt for aktiv psykoterapi.

Bergdal har vært fast ansatt ved UiA siden 2004, og har en 20 prosent stilling. Han har i tillegg en 100 prosent stilling som spesialpsykolog i RVTS Sør (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging).

Bergdal har bakgrunn fra Luftforsvaret og Luftkrigsskolen, hvor han både har studert og senere vært studieleder og hovedlærer. I Forsvaret var han også tilsatt som psykolog i forbindelse med lederutvelgelse til Krigsskolene.

Tidligere arbeidsoppgaver inkluderer leder av PPT Grimstad, psykolog ved BUP Arendal og psykolog ved PPT for videregående. Bergdal har også jobbet med seleksjon og lederutvelgelse i sitt eget selskap, og han har hatt styreverv i psykologforeningen og Folkeuniversitetet i Arendal.

Faglige interesser

Akademiske interesser:

Bergdal har arbeidet med veiledning og prosessledelse i bedrifter og organisasjoner de siste 20 årene. Han har vært spesielt opptatt av forholdet mellom teori og praksis, og hvordan mennesker utvikler og lærer i organisasjoner. Sentrale spørsmål er: Hva motiverer og inspirerer mennesker? Hvordan virker verdier og egen personlighet og erfaringer inn på beslutningsatferd og problemløsning? Og hva er betydningen av emosjonell bevissthet i lederutøvelse og samhandling i team?

Bergdal underviser i teamledelse, coaching, ledelse og personalfag:

ORG 121 Motivasjonell ledelse

ORG 122 Lederskap i praksis

ORG 217 Coaching

ORG 218 Bemanning i praksis

Han underviser også i disse EVU-prosjektene:

ORG 916 Barnehagelederutdanning

ORG 957 Bærekraftig industri (Eyde)

Sist endret: 13.02.2019 14:02