0
Hopp til hovedinnhold
 
Kontor:
E2013A ( Universitetsveien 25, Kristiansand )
Kontortid:
Tirsdag-fredag

Faglige interesser

Religionssosiologi, religiøse og sekulære livsløpsritualer, religiøs sosialisering, kjønn og religion, relasjonen mellom medlemmene og Den norske kirke, kirke- og religionsstatistik, offentlig sorg, endringer i norsk gravferdskultur

Prosjekter

Forskningsgrupper:

http://www.uia.no/forskning/humaniora-og-pedagogikk/religioese-minoriteter-og-religioest-mangfold

Prosjekter:

Negotiating Jewish Identity - Jewish Life in 21st Century Norway (ForskerprosjektSAMKUL, NFR)

https://www.forskningsradet.no/prognett-samkul/Nyheter/18_millioner_til_tre_prosjekter_om_nasjonale_minoriteter_i_Norge/1254026798764

Reassembling Democracy: Ritual as Cultural Resource (NFR)

http://www.tf.uio.no/english/research/projects/redo/

2012 - 2016: The Second International Study on Confirmation Work

http://www.ev-theologie.uni-tuebingen.de/lehrstuehle-und-institute/praktische-theologie/praktische-theologie-ii/projekte/konfirmandenarbeit-in-europa/the-international-study-confirmation-research-in-europe.html

Vitenskapelige publikasjoner

 • Høeg Ida Marie, Christensen Henrik Reintoft, Kühle Lene, Nordin Magdalena, Rooms of Silence at Three Universities in Scandinavia (2018). Sociology of religion . ISSN 1069-4404. XX (XX), s 1 - 24 doi: 10.1093/socrel/sry040
 • Høeg Ida Marie Engasjert ungdom? Konfirmanter i Den norske kirkes bidrag til sivilsamfunnet (2017).
 • Høeg Ida Marie Innledning (2017).
 • Høeg Ida Marie Kristen ungdom? (2016). Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge . ISSN 0802-8214. 28 (3), s 5 - 15
 • Høeg Ida Marie Silent actions – emotion and mass mourning rituals after the terrorist attacks in Norway on 22 July 2011 (2015). Mortality . ISSN 1357-6275. 20 (3), s 197 - 214 doi: 10.1080/13576275.2015.1012488
 • Høeg Ida Marie, Stifoss-Hanssen Hans, «Nå er du hos Gud: Jeg vet ikke hvilken Gud du er hos, men du har det sikkert veldig bra.» Religion og ritualer ved død i skolen (2014). Norsk pedagogisk tidsskrift . ISSN 0029-2052. 98 (4), s 271 - 285
 • Høeg, Ida Marie (2017). Religion og ungdom. Universitetsforlaget. ISBN 9788215029375. 270 s.
 • Høeg, Ida Marie Krupka, Bernd (2017). After Confirmation: Results for Norway I Friedrich Schweitzer (Hrsg.), Thomas Schlag (Hrsg.), Henrik Simojoki (Hrsg.), Kati Tervo-Niemelä (Hrsg.), Wolfgang Ilg (Hrsg.) Confirmation, faith and volunteerism. A longitudinal study on Protestant adolescents in the transition towards adulthood. European Perspectives. Gütersloher Verlagshaus. ISBN 978-3-579-08244-8. 10 s.
 • Høeg, Ida Marie Krupka, Bernd (2015). Confirmation Work in Norway. In: Youth, Religion and Confirmation Work in Europe. The Second Study, Friedrich Schweitzer, Katie Niemelä, Thomas Slag, Henrik Simojoki (eds.), 234 – 243. Gütersloher Verlagshaus. ISBN 978-3-579-08225-7. 11 s.
 • Høeg, Ida Marie Krupka, Bernd (2015). Youth and Church Services. In: Youth, Religion and Confirmation Work in Europe. The Second Study, Friedrich Schweitzer, Katie Niemelä, Thomas Slag, Henrik Simojoki (eds.), 170 – 179. Gütersloher Verlagshaus. ISBN 978-3-579-08225-7. 10 s.
 • Høeg, Ida Marie Reintoft Christensen, Henrik Lagger, Dagmar Schweitzer, Friedrich (2015). What the Adolescents Believe. In: Youth, Religion and Confirmation Work in Europe. The Second Study, Friedrich Schweitzer, Katie Niemelä, Thomas Slag, Henrik Simojoki (eds.), 170 – 179.. Gütersloher Verlagshaus. ISBN 978-3-579-08225-7. 13 s.
 • Aagedal, Olaf Botvar, Pål Ketil Høeg, Ida Marie (2013). Den offentlige sorgen : markeringer, ritualer og religion etter 22. juli. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02081-5. 227 s.
 • Breistein, Ingunn Høeg, Ida Marie (2012). Religionsstatistikk og medlemsforståelse. Akademisk Forlag. ISBN 978-82-519-2940-0. 294 s.
 • Hegstad, Harald Winsnes, Ole Gunnar Høeg, Ida Marie (2000). Folkekirke 2000 : en spørreundersøkelse blant medlemmer av Den norske kirke. ISBN 8299557607. 74 s.
 • Høeg Ida Marie The Utøya massacre. Negotiating identity in interreligious funerals (2018).
 • Høeg Ida Marie, Christensen Henrik Reintoft, Kühle Lene, Nordin Magdalena, Rooms of Silence at Three Universities in Scandinavia (2018). Sociology of religion . ISSN 1069-4404. XX (XX), s 1 - 24 doi: 10.1093/socrel/sry040
 • Høeg Ida Marie "Ung og nysgjerrig eller ung og likegyldig? Ungdom og religion i dagens Norge (2018).
 • Høeg Ida Marie Religiøs pluralisering i Norge. Større mangfold og mer konflikt? (2018).
 • Høeg Ida Marie Flere får ja til askespredning. Antallet personer som ønsker å spre asken sin når de dør, øker. (2017).
 • Salomonsen Jone, Høeg Ida Marie, Døving Cora Alexa, Are certain ritual forms generative of certain experiences ans modes of (democratic) sensibilities? Facts, analysis and critique of the Post-22 July Charette experiemnts at DogA and Skiringssal (2017).
 • Høeg Ida Marie Stadig færre tror på Gud. Gjør det noe? (2017).
 • Høeg Ida Marie Langt flere får spre asken (2017).
 • Høeg Ida Marie Sorg. Online. - Troms Søk Sorg. Online. (2017).
 • Høeg Ida Marie Gjør troen offentlig i bønn for Oslo (2017).

Sist endret: 21.06.2018 14:06

Send studiet på mail