0
Hopp til hovedinnhold
 
Kontor:
E2013A ( Universitetsveien 25, Kristiansand )
Kontortid:
Tirsdag-fredag

Faglige interesser

Religionssosiologi, religiøse og sekulære livsløpsritualer, religiøs sosialisering, kjønn og religion, relasjonen mellom medlemmene og Den norske kirke, kirke- og religionsstatistik, offentlig sorg, endringer i norsk gravferdskultur

Prosjekter

Forskningsgrupper:

http://www.uia.no/forskning/humaniora-og-pedagogikk/religioese-minoriteter-og-religioest-mangfold

Prosjekter:

Negotiating Jewish Identity - Jewish Life in 21st Century Norway (ForskerprosjektSAMKUL, NFR)

https://www.forskningsradet.no/prognett-samkul/Nyheter/18_millioner_til_tre_prosjekter_om_nasjonale_minoriteter_i_Norge/1254026798764

Reassembling Democracy: Ritual as Cultural Resource (NFR)

http://www.tf.uio.no/english/research/projects/redo/

2012 - 2016: The Second International Study on Confirmation Work

http://www.ev-theologie.uni-tuebingen.de/lehrstuehle-und-institute/praktische-theologie/praktische-theologie-ii/projekte/konfirmandenarbeit-in-europa/the-international-study-confirmation-research-in-europe.html

Vitenskapelige publikasjoner

 • Høeg, Ida Marie (2019). Religious Practices in the Framework of Ash Scattering and Contact with the Dead. Political Religion, Everyday Religion : Sociological Trends. ISBN: 978-90-04-39796-5. Brill. 6. s 67 - 83.
 • Høeg, Ida Marie; Christensen, Henrik Reintoft; Kühle, Lene; Nordin, Magdalena (2018). Rooms of Silence at Three Universities in Scandinavia. Sociology of religion. ISSN: 1069-4404. 10 (29). s 1 - 24. doi:10.1093/socrel/sry040.
 • Høeg, Ida Marie (2017). Engasjert ungdom? Konfirmanter i Den norske kirkes bidrag til sivilsamfunnet. Religion og ungdom. ISBN: 9788215029375. Universitetsforlaget. Kapittel 8. s 157 - 178.
 • Høeg, Ida Marie (2017). Innledning. Religion og ungdom. ISBN: 9788215029375. Universitetsforlaget. Innledning. s 9 - 32.
 • Høeg, Ida Marie (2016). Kristen ungdom?. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge. ISSN: 0802-8214. 28 (3). s 5 - 15.
 • Krupka, Bernd; Høeg, Ida Marie (2015). Confirmation Work in Norway. Youth, religion and confirmation work in Europe : the second study. ISBN: 978-3-579-08225-7. Gütersloher Verlagshaus. IV-6.. s 234 - 244.
 • Høeg, Ida Marie (2015). Silent actions – emotion and mass mourning rituals after the terrorist attacks in Norway on 22 July 2011. Mortality. ISSN: 1357-6275. 20 (3). s 197 - 214. doi:10.1080/13576275.2015.1012488.
 • Høeg, Ida Marie; Stifoss-Hanssen, Hans (2014). «Nå er du hos Gud: Jeg vet ikke hvilken Gud du er hos, men du har det sikkert veldig bra.» Religion og ritualer ved død i skolen. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN: 0029-2052. 98 (4). s 271 - 285.
 • Høeg, Ida Marie (2017). Religion og ungdom. ISBN: 9788215029375. Universitetsforlaget. s 270.
 • Høeg, Ida Marie; Krupka, Bernd (2017). After Confirmation: Results for Norway I Friedrich Schweitzer (Hrsg.), Thomas Schlag (Hrsg.), Henrik Simojoki (Hrsg.), Kati Tervo-Niemelä (Hrsg.), Wolfgang Ilg (Hrsg.) Confirmation, faith and volunteerism. A longitudinal study on Protestant adolescents in the transition towards adulthood. European Perspectives. ISBN: 978-3-579-08244-8. Gütersloher Verlagshaus. s 10.
 • Høeg, Ida Marie; Krupka, Bernd (2015). Confirmation Work in Norway. In: Youth, Religion and Confirmation Work in Europe. The Second Study, Friedrich Schweitzer, Katie Niemelä, Thomas Slag, Henrik Simojoki (eds.), 234 – 243. ISBN: 978-3-579-08225-7. Gütersloher Verlagshaus. s 11.
 • Høeg, Ida Marie; Krupka, Bernd (2015). Youth and Church Services. In: Youth, Religion and Confirmation Work in Europe. The Second Study, Friedrich Schweitzer, Katie Niemelä, Thomas Slag, Henrik Simojoki (eds.), 170 – 179. ISBN: 978-3-579-08225-7. Gütersloher Verlagshaus. s 10.
 • Høeg, Ida Marie; Reintoft Christensen, Henrik; Lagger, Dagmar; Schweitzer, Friedrich (2015). What the Adolescents Believe. In: Youth, Religion and Confirmation Work in Europe. The Second Study, Friedrich Schweitzer, Katie Niemelä, Thomas Slag, Henrik Simojoki (eds.), 170 – 179.. ISBN: 978-3-579-08225-7. Gütersloher Verlagshaus. s 13.
 • Aagedal, Olaf; Botvar, Pål Ketil; Høeg, Ida Marie (2013). Den offentlige sorgen : markeringer, ritualer og religion etter 22. juli. ISBN: 978-82-15-02081-5. Universitetsforlaget. s 227.
 • Breistein, Ingunn; Høeg, Ida Marie (2012). Religionsstatistikk og medlemsforståelse. ISBN: 978-82-519-2940-0. Akademisk Forlag. s 294.
 • Hegstad, Harald; Winsnes, Ole Gunnar; Høeg, Ida Marie (2000). Folkekirke 2000 : en spørreundersøkelse blant medlemmer av Den norske kirke. ISBN: 8299557607. KIFO. s 74.
 • Høeg, Ida Marie (2019). Dåpspraksis i en plural og sekulær tid.
 • Høeg, Ida Marie (2019). Ungdom og religion i dag..
 • Høeg, Ida Marie (2019). Når det rokkes ved tradisjon og tilhørighet.
 • Høeg, Ida Marie (2019). Presentasjon av spørreundersøkelse om gravferdsriter i Vestfold.
 • Høeg, Ida Marie (2019). Der fromhet møter lovløshet.
 • Høeg, Ida Marie (2018). Overfylte kirkegårder.
 • Høeg, Ida Marie (2018). På sikt vil det bli ett valg - kremasjon.
 • Høeg, Ida Marie (2018). Forkynner lydighet og renhet for 3.000 unge.

Sist endret: 16.08.2019 21:08