Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Min forskningskompetanse ligger i antikkens filosofi, primært Aristoteles. Jeg har også arbeidet med tenkningen til den norske filosofen Peter Wessel Zapffe og filosofihistorie mer generelt.

Jeg avla doktorgraden min i filosofi ved Universitetet i Oslo i 2020 og har tidligere hatt studieopphold ved University of Oxford, Humboldt-Universität zu Berlin og Universität Wien.

For mer informasjon, se min personlige hjemmeside.

Undervisning

Vårsemesteret 2024 underviser jeg ikke. Tidligere har jeg undervist:

 • FIL101-1 – Religions- og eksistensfilosofi
 • FIL103-1 – Filosofihistorie
 • FIL107-1 – Metafysikk og bevissthetsfilosofi
 • FIL202-1 – Bacheloroppgave
 • FIL203-1 – Applied Philosophy: Current Issues
 • FIL601 – The Philosophy of Art

Faglige interesser

 • Antikk filosofi
 • Etikk
 • Filosofi og litteratur
 • Peter Wessel Zapffe

Utvalgte publikasjoner

På engelsk

‘Complete Life in the Eudemian Ethics. Apeiron: A Journal for Ancient Philosophy and Science, 2023.

Aristotle on Muthos’. The Classical Review, 2022.

'The Beauty of Failure: Hamartia in Aristotle's Poetics'. The Classical Quarterly, 2021.

'Review of Plato and the Invention of Life by Michael Naas'. The International Journal of the Platonic Tradition, 2019.

 

På norsk

‘Om menneskets natur’. Norsk Filosofisk Tidsskrift. 4/2021, pp. 191– 196. 

‘Greske tragedier for vår tid’. Anmeldelse av Tragedy, the Greeks, and Us av Simon Critchley. Agora – Journal for metafysisk spekulasjon. 1–2/2020, ss. 489–497.

‘Seier gjennom nederlag’. Norsk Filosofisk Tidsskrift. 4/2017, ss. 146–159.

‘Tilværelsens tragikk: Om Peter Wessel Zapffes Om det tragiske. Arr – idéhistorisk tidsskrift. 4/2016, ss. 79–85.

Allmenn formidling

Vitenskapelige publikasjoner

 • Vinje, Hilde (2022). Én svale gjør ingen sommer. Filosofi om lykke. ISBN: 9788282262491. Res Publica.
 • Vinje, Hilde (2024). Kompass: "Best om menneska døyr ut?".
 • Vinje, Hilde (2023). Zapffes uferdige tanker om livsoppgivelse.
 • Vinje, Hilde (2023). Etikketaten: "Når er det greitt å lyge?".
 • Vinje, Hilde (2023). Etikketaten: "Er det uetisk å ha hund?".
 • Vinje, Hilde; Bjorvand, Agnes-Margrethe; Mustad, Jan Erik (2023). Colletts kafé: Intervju m/Hilde Vinje om "Filosofi om det gode liv" (verter/intervjuere: Agnes-Margrethe Bjorvand og Erik Mustad).
 • Vinje, Hilde (2023). Lou von Salomé: Myten og filosofen.
 • Vinje, Hilde (2023). Verdibørsen: "Dyr kan tenke, føle smerte og glede".
 • Bøhn, Einar Duenger; Vinje, Hilde (2023). Einar Duenger Bøhns filosofipod: "Martha Nussbaum: Rettferdighet for dyrene".
 • Vinje, Hilde (2023). Etikketaten: "Stemme egoistisk eller solidarisk?".
 • Vinje, Hilde (2023). Én svale gjør ingen sommer – filosofi om lykke.

Sist endret: 24.01.2024 21:01