Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Hilde Inntjore

Viserektor

Viserektor for utdanning

 
Kontor:
A6007 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Hilde Inntjore er viserektor for utdanning i perioden 1. august 2023 til 31. juli 2027.

Som viserektor arbeider hun for fortsatt god kvalitet og relevans i utdanningene, med videreutvikling og synliggjøring av UiAs studietilbud, og bidra til at utdanning og forskning ses i nær sammenheng.

Inntjore har arbeidet ved UiA siden 1999. Hun kjenner UH-sektoren godt, og har et stort nettverk både nasjonalt og internasjonalt. Inntjore er samfunnsengasjert, og har stor tro på utdanning som et virkemiddel for å skape gode samfunn. Derfor mener hun det er viktig at utdanningene er tilpasset både dagens og morgendagens samfunn. Hun er visjonær, strategisk og systematisk i sin tilnærming, også til kompliserte sakskompleks.

Mellom 2020 og 2023 var hun dekan for lærerutdanningene ved UiA og ledet da en av de største utdanningene ved universitetet. Som dekan var Inntjore styreleder for lærerutdanningene ved UiA, og hun er nestleder i styret for Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved Universitetet i Stavanger. I tillegg er hun leder av flere styringsgrupper for ulike satsinger og prosjekter, styremedlem i MatRiC, et Senter for fremragende utdanning ved UiA, i tillegg til nasjonale verv.

Inntjore tok initiativet til og ledet utredningsarbeidet for opprettingen av likestillingsstudiet ved UiA, og var sentral i etableringen av UiAs årlige likestillingskonferanse og opprettelsen av Senter for likestilling.

Hennes faglige bakgrunn er sammensatt med både profesjons- og disiplinutdanning. Inntjore er utdannet allmennlærer, med vekt på idrett, og har også en historiefaglig bakgrunn. Hun har hovedfag fra UiO i 1998 og doktorgrad fra UiB i 2018 med en avhandling om Stavanger bispedømme i perioden ca. 1250-1500.

Prosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

  • Inntjore, Hilde (2014). Økonomi og godspolitikk i middelalderen : Virksomheten i Nonneseter kloster i Oslo. En prisverdig historiker: Festskrift til Gunnar I. Pettersen. ISBN: 978-82-548-0126-0. Riksarkivet. Vitenskapelig artikkel i antologi. s 41 - 54.
  • Inntjore, Hilde (2013). Evig liv i denne verden?. Fragment frå fortida. ISBN: 978-82-8265-058-8. Dreyer Forlag A/S. Kapittel 10. s 159 - 173.
  • Inntjore, Hilde (2011). Domkapitlets medvirkning ved bispesetet i Stavanger :. Heimen - Lokal og regional historie. ISSN: 0017-9841. 48 (2). s 129 - 143.
  • Inntjore, Hilde (2002). Kirke og tro i middeladeren. Agderkirken. Rom for endringer i tro og mentalitet fra middelalder til i dag. Høgskolen i Agder. faglig_bok_institusjon. s 9 - 22.
  • Inntjore, Hilde (2014). Historiefagets åpenhet.
  • Inntjore, Hilde (2012). Chapter and bishop in Southern Norway; a story of conflict and cooperation.
  • Inntjore, Hilde (2012). Kirkelige konflikter i Norge i høymiddelalderen.
  • Inntjore, Hilde (2012). Vi trenger en ny Snorre-oversettelse.

Sist endret: 25.10.2023 12:10