0
Hopp til hovedinnhold
 
Kontor:
IU063 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Henriette Hovland er doktorgradsstipendiat på Institutt for helse- og sykepleievitenskap og Senter for e-helse. Henriettes forskning undersøker eldre, sosial inkludering og digital teknologi. Hennes doktorgradsarbeid er en del av UiA’s bidrag i Interreg North Sea Region-prosjektet «From Isolation to Inclusion» (I2I) ved Senter for e-helse. Hensikten med I2I er å fremme innovasjon innen offentlige tjenester for å bidra til sosial inklusjon og redusert ensomhet hos risikogrupper. Universitetet i Agder og Arendal kommune er norske partnere og Henriette vil gjennomføre datainnsamling i Arendal kommune. For mer informasjon om I2I se hjemmesiden: https://northsearegion.eu/i2i/

Henriette har en mastergrad i folkehelsevitenskap (2018) fra Universitetet i Agder, med tematikk "Agendasetting på folkehelsefeltet". I tillegg har hun praktisk-pedagogisk-utdanning (PPU) og bachelor i folkehelsearbeid fra UiA. 

Fra august 2019 til oppstart av PhD-utdanningen september 2020 var Henriette ansatt ved Institutt for ernæring og folkehelse ved UiA. Arbeidsoppgavene gikk ut på undervisning på årsenhet, bachelor og master på folkehelse, ernæring og mat- og helse utdanningene. 

Forskning

  • Eldres erfaringer
  • Ensomhet, sosial isolasjon, sosial inklusjon
  • Digital teknologi

Faglige interesser

  • Folkehelse
  • Eldre
  • Digital teknologi
  • Fremme sosial inkludering 
  • Forebygge sosial isolasjon og ensomhet 

Prosjekter

"From Isolation to Inclusion" (I2I) 

Vitenskapelige publikasjoner

  • Hovland, Henriette (2020). Introduskjon av PhD-prosjekt. Eldre, sosial inkludering og digital teknologi. Faglig foredrag..

Ekspertområder

Forskningsgrupper

Sist endret: 2.03.2021 10:03