0
Hopp til hovedinnhold

Helge Liltved

Professor

Miljøteknikk

 
Kontor:
D3104 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )
Kontortid:
09:00-16:00

Spesialisering

Helge Liltved er utdannet sivilingeniør innen miljøteknologi fra Montana State University (USA) og har doktorgrad i bioteknologi fra Universitetet i Tromsø. Liltved har arbeidet med vann og vannbehandling i over 30 år. Han har ledet eller deltatt i flere store FoU-prosjekter knyttet til rensing og behandling av drikkevann, avløpsvann og vann i industrien. Hovedfokus har vært på hygiene og desinfeksjon, da med UV- og oksidasjonsteknologier. Innen vannforsyning har han arbeidet med problemstillinger knyttet til effekter av klimaendringer på kjemisk og biologisk vannkvalitet, og avbøtende tiltak. Han har arbeidet med overvåking, karakterisering, tiltak og rensing for å begrense forurensninger fra kommunalt og industrielt avløpsvann, inkludert sigevann fra gruver og deponier. Han har lang erfaring med utvikling og optimalisering av ulike renseprosesser i lab-, pilot-, og fullskala, har ledet store nasjonale og internasjonale prosjekter, og har publisert over 30 vitenskapelige artikler, og er medforfatter av 8 lærebøker.

"Peer review" publikasjoner

1.       Jacobsen P. and Liltved H. 1988. Thermal disinfection of seawater for aquacultural purpose.Aquacultural Engineering 7:443-447.  

2.       Jacobsen P., Liltved H. and Efraimsen H. 1989. Disinfection of effluent from fish slaughteries.Aquacultural Engineering 8:209-216.

3.       Liltved H. and Hansen B.R. 1990.Screening as a method for removal of parasites from inlet water to fish farms.Aquacultural Engineering 9:209-215.

4.       Liltved  H. og Vråle L. 1990. Fjerning av nitrogen fra kommunalt avløpsvann i en intergrert avdrivnings- og absorbsjonsprosess.Vann, 4, 347-353.

5.       Liltved H. og Landfald B. 1995. Desinfeksjon av vann i fiskeoppdrett - faktorer som påvirker fiskepatogene bakteriers følsomhet overfor UV-bestråling.Vann, 3, 42-50.

6.       Liltved H., Hektoen H. and Efraimsen H. 1995. Inactivation of bacterial and viral fish pathogens by ozonation or UV irradiation in water of different salinity.Aquacultural Engineering, 14, 107-122.

7.       Liltved H. and Landfald B. 1995. Use of alternative disinfectant, individually and in combination, in aquacultural wastewater treatment.Aquaculture Research, 26, 567-576.

8.       Liltved H. and Landfald B. 1996. Influence of liquid holding recovery and photoreactivation on survival of ultraviolet-irradiated fish pathogenic bacteria.Water Research, 30, 1109-1114. 

9.       Bergheim A, Cripps S.J. and Liltved H. 1998. A system for the treatment of sludge from land-based fish-farms.Aquat. Living Resour. 11, 279-287.

10.    Liltved H. and Cripps S. 1999. Removal of particle-associated bacteria by prefiltration and ultraviolet irradiation.Aquaculture Research. 30, 445-450.

11.    Liltved H. og Norgaard E. 1999. Humusfjerning ved bruk av den naturlige polymeren kitosan som koagulant.VANN nr. 3, s. 489-498.

12.    Liltved H. and Landfald B. 2000. Effects of high intensity light on ultraviolet-irradiated and non-irradiated fish pathogenic bacteria.Water Research, 34, 481-486.

13.    Liltved H. 2000. Ny internasjonal interesse for UV-bestråling som metode for inaktivering avCryptosporidium. VANN nr. 4, 337-342.

14.    Liltved, H., Wright R. og Gjessing E. 2001. Kartlegging av fargetallsøkning i norsk overflatevann og mulige årsaker. VANN nr.1-2001, 70-77.

15.    Gjessing E., Loennechen H.B., Liltved  H. 2003. Baktericid effekt av UV-bestrålt drikkevann. VANN, vol 38, no 2, 183-192.

16.    Liltved, H. Vogelsang, C. Molvær, J. Källqvist, T. 2004. EUs avløpsdirektiv - resipientvurderinger og rensekrav. VANN, vol 99, no 3, 207-213

17.    Eikebrokk B., Vogt R. and Liltved H. 2004.NOM increase in Northern European source waters: discussion of possible causes and impacts on coagulation/contact filtration processes. Water Science and Technology: Water Supply, 40, 47-54

18.    Liltved H., Vogelsang C., Dannevig B.H. og Modahl I. 2004. UV-resistente virus. VANN, vol.1/04, p.13-18.

19.    Liltved H., Vogelsang C., Tollefsen K. E., Grung M. og Jantsch T. G., 2005. Hva skjer med organiske miljøgifter i norske avløpsrenseanlegg? Resultater basert på kjemiske analyser. VANN nr. 4, 310-321.

20.    Vogelsang C., Grung M., Jantsch, T.G., Tollefsen, K.E. Liltved H. 2006.Occurrence and removal of selected organic micropollutants at mechanical, chemical and advanced wastewater treatment plants in Norway.Water Research, 40, 3559-3570.

21.    Liltved H., Vogelsang C., Modahl I. and Dannevig B. 2006.High resistance of fish pathogenic viruses to UV irradiation and ozonated seawater. Aquacultural Engineering, 34, 72-82. 

22.    Liltved H. and Sommerfelt S. T. 2007. Ozonation and UV-irradiation. In Recirculating Aquaculture (eds. Timmons, M.B. and Ebeling J.M.), p.439-474, NRAC Publication No.01-007, Cayuga Aqua Ventures, NY, USA.

23.    Plósz, B.G., Liltved, H., Ratnaweera, H. 2009. Climate change impacts on activated sludge wastewater treatment: A case study from Norway. WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY, 60(2), 533–541.

24.    Plósz, B.G., Leknes, H.; Liltved, H.; Thomas, K.V. 2010. Diurnal variations in the occurrence and the fate of hormones and antibiotics in activated sludge wastewater treatment in Oslo, Norway. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT 408 (8), 1915-1924.

25.    Plósz, B.G., Ried, A., Lopez, A., Liltved, H., Vogelsang, C. 2010. Ozonation as a means to optimise biological nitrogen removal from landfill leachate. OZONE: SCI. ENG. 32, 313-322.

26.    Plósz, B.G., Vogelsang, C., Macrae, K., Heiaas, H.H., Lopez, A., Liltved, H., Langford, K.H. 2010. The BIOZO process – a biofilm system combined with ozonation: occurrence of xenobiotic organic micro-pollutants in and removal of polycyclic aromatic hydrocarbons and nitrogen from landfill leachate. WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY, 61.12, 3188-3197.

27.    Tryland, I., Robertson, L., Blankenberg, A.G.B., Lindholm, M., Rohrlack, T. and Liltved, H. 2011. Impact of rainfall on microbial contamination of surface water. International Journal of Climate Change Strategies and Management. Vol 3, No.4. 361-373.

28.    Liltved H., Tobiessen A., Delacroix S., Heiaas H. and Tryland I. 2011.Filtration and UV treatment for ships’ ballast water management – water quality challenges and UV-dose requirements.IUVA News. Vol. 13. No. 1. pp 17-21.

29.    Hageskal G., Tryland I., Liltved H. and Skaar I. 2012.No simple solution to waterborne fungi: various responses to water disinfection methods.Water Science and Technology: Water Supply, 12.2, 220-226.

30.    Wennberg A.C., Tryland I., Østensvik Ø.,  Secic I., Monshaugen M., Liltved H. 2012.Effect of water treatment on the growth potential ofVibrio cholerae andV. parahaemolyticus in seawater.Marine Environmental Research, 83, pp 10-15.

31.    Delacroix S., Vogelsang C., Tobiesen A., Liltved H. 2013.Disinfection by-products and ecotoxicity of ballast water after oxidative treatment - results and experiences from seven years of full-scale testing of ballast water management systems. Marine Pollution Bulletin. Vol 73, Issue 1, 24–36.

32.    Pessot C.A., Åtland Å., Liltved H., Lobos M.G. and Kristensen T. 2014.Water treatment with crushed marble or sodium silicate mitigates combined copper and aluminium toxicity for the early life stages of Atlantic salmon (Salmo salar L.).Aquacultural Engineering. Vol 60, 77-83.

33.    Liltved, H., Vogelsang, C. and Hindar, A. 2014. Rensing av partikkelholdig tunnelvann med kitosan.VANN nr. 3, 327-334.

 

Bok kapitler

 1. Raa J. and Liltved H. 1991. An assesment of the compatibility between fish farming and the Norwegian coastal environment. In: Aquaculture and the environment, ed. by N. De Pauw and J. Joyce, pp. 51-59, European Aquaculture Society Special Publication No. 16, Gent, Belgium.
 2. Liltved H. and Landfald B. 1993. UV inactivation and photoreactivation of bacterial fish pathogens. In: Fish Farming Technology, ed. by H. Reinertsen, L.A. Dahle, L. Jørgensen & K. Tvinnereim, pp. 77-83, A.A. Balkema, Rotterdam.
 3. Liltved H. 2001. Ozonation and UV-disinfection in intensive fin-fish systems. In: Intensive Fin-Fish Systems and Technologies, p. 57-73. World Aquaculture Society, Lake Buena Vista, Florida.
 4. Bjerknes, V., Liltved, H., Rosseland, B.O, Rosten, T.,Skjelkvåle, B.L.,Stefansson, S. Åtland, Å. 2007. Vannkvalitet og smoltproduksjon. Juul forlag, Bergen.
 5. Liltved H. and Sommerfelt S. T. 2007. Ozonation and UV-irradiation. In Recirculating Aquaculture (eds. Timmons, M.B. and Ebeling J.M.), p.439-474, NRAC Publication No.01-007, Cayuga Aqua Ventures, NY, USA.
 6. Bomo, A.M., Tryland, I., Tjomsland, T., Vogelsang, C. og Liltved, H. 2008.Challenges’ facing the water works due to climate change. Management practices in the Nordic countries addressing these challenges,p 17-26. In Proceedings of the6th Nordic Drinking Water Conference, Oslo.
 7. Tryland, I., Fykse, E-M., Bomo, A.M., Jantsch, T.G., Nielsen, A.D. and Liltved, H. 2010. Monitoring of bacteria in ballast water. In: Emerging Ballast Water Management Systems, ed. by N. Bellefointaine, F. Haag, O. Linden, J. Matheickal, p. 219-230. World Maritime University, Malmø, Sweden.
 8. Tryland, I., Bomo, A.B. and Liltved, H. 2011. Impacts of climate changes on surface water quality in relation to drinking water treatment in Norway. In: “Municipalities addressing climate change: A case study of Norway”. pp 49-69. Editor: I. Kelman. Nova publishers. ISBN: 978-1-61324-810-2.

Vitenskapelige publikasjoner

 • Liltved Helge, Vogelsang Christian, Hindar Atle, Rensing av partikkelholdig tunnelvann med kitosan (2014). Vann . ISSN 0042-2592. 49 (3), s 327 - 334
 • Pessot Carlos A., Åtland Åse, Liltved Helge, Lobos Maria Gabriela, Kristensen Torstein, Water treatment with crushed marble or sodium silicate mitigates combined copper and aluminium toxicity for the early life stages of Atlantic salmon (Salmo salar L.) (2014). Aquacultural Engineering . ISSN 0144-8609. 60 s 77 - 83 doi: 10.1016/j.aquaeng.2014.04.001
 • Skar Siv, Liltved Helge, Homme Jan Morten, Aquaponics - nye muligheter for grøntsektoren? (2013).
 • Delacroix Stephanie, Vogelsang Christian, Tobiesen August E.Dessen, Liltved Helge, Disinfection by-products and ecotoxicity of ballast water after oxidative treatment - Results and experiences from seven years of full-scale testing of ballast water management systems (2013). Marine Pollution Bulletin . ISSN 0025-326X. 73 (1), s 24 - 36 doi: 10.1016/j.marpolbul.2013.06.014
 • Wennberg Aina Charlotte, Tryland Ingun, Østensvik Øyvin, Secic Indira, Monshaugen Marte, Liltved Helge, Effect of water treatment on the growth potential of Vibrio cholerae and Vibrio parahaemolyticus in seawater (2013). Marine Environmental Research . ISSN 0141-1136. 83 s 10 - 15 doi: 10.1016/j.marenvres.2012.10.002
 • Hageskal Gunhild, Tryland Ingun, Liltved Helge, Skaar Ida, No simple solution to waterborne fungi: various responses to water disinfection methods (2012). Water Science and Technology : Water Supply . ISSN 1606-9749. 12 (2), s 220 - 226 doi: 10.2166/ws.2012.131
 • Tryland Ingun, Robertson Lucy J, Blankenberg Anne-Grete, Lindholm Markus, Rohrlack Thomas, Liltved Helge, Impact of rainfall on microbial contamination of surface water (2011). International Journal of Climate Change Strategies and Management . ISSN 1756-8692. 3 (4), s 361 - 373 doi: 10.1108/17568691111175650
 • Tryland Ingun, Bomo Anne-Marie, Liltved Helge, Impacts of climate change on surface water quality in relation to drinking water treatment in Norway (2011).
 • Plosz Benedek, Leknes Henriette, Liltved Helge, Thomas Kevin V, Diurnal variations in the occurrence and the fate of hormones and antibiotics in activated sludge wastewater treatment in Oslo, Norway (2010). Science of the Total Environment . ISSN 0048-9697. 408 (8), s 1915 - 1924 doi: 10.1016/j.scitotenv.2010.01.042
 • Plosz Benedek, Ried Achim, Lopez Antonio, Liltved Helge, Vogelsang Christian, Ozonation as a Means to Optimize Biological Nitrogen Removal from Landfill Leachate (2010). Ozone : Science & engineering . ISSN 0191-9512. 32 (5), s 313 - 322 doi: 10.1080/01919512.2010.502499
 • Plosz Benedek, Vogelsang Christian, Macrae Kenneth John, Heiaas Harald Hasle, Lopez Antonio, Liltved Helge, Langford Katherine, The BIOZO process - a biofilm system combined with ozonation: occurrence of xenobiotic organic micro-pollutants in and removal of polycyclic aromatic hydrocarbons and nitrogen from landfill leachate (2010). Water Science and Technology . ISSN 0273-1223. 61 (12), s 3188 - 3197 doi: 10.2166/wst.2010.920
 • Plosz Benedek, Liltved Helge, Ratnaweera Harsha Chandima, Climate change impacts on activated sludge wastewater treatment: a case study from Norway (2009). Water Science and Technology . ISSN 0273-1223. 60 (2), s 533 - 541 doi: 10.2166/wst.2009.386
 • Vogelsand Christian, Grung Merete, Jantsch Tor Gunnar, Tollefsen Knut Erik, Liltved Helge, Occurrence and removal of selected organic micropollutants at mechanical, chemical and advanced wastewater treatment plants in Norway (2006). Water Research . ISSN 0043-1354. 3559 (3570),
 • O'Born Reyn Joseph, Liltved Helge, Fredriksen Karl Sigurd, Strategies and solutions for including life cycle emissions in planning Norwegian road infrastructure (2019).
 • Liltved Helge Impacts of climate change on water supply and storm water management in municipalities in Norway (2017).
 • Liltved Helge The global water crisis and possible technical solutions (2016).
 • Liltved Helge Sludge treatment in aquaponics systems (2014).
 • Liltved Helge, Delacroix Stephanie, UV Technologies - Possibilities and Challenges for Compliance (2014).
 • Liltved Helge, Vogelsang Christian, Hindar Atle, Rensing av partikkelholdig tunnelvann med kitosan (2014). Vann . ISSN 0042-2592. 49 (3), s 327 - 334
 • Pessot Carlos A., Åtland Åse, Liltved Helge, Lobos Maria Gabriela, Kristensen Torstein, Water treatment with crushed marble or sodium silicate mitigates combined copper and aluminium toxicity for the early life stages of Atlantic salmon (Salmo salar L.) (2014). Aquacultural Engineering . ISSN 0144-8609. 60 s 77 - 83 doi: 10.1016/j.aquaeng.2014.04.001
 • Liltved Helge Oppfølgende undersøkelse av sigevann i forbindelse med masseuttak ved Møretrømoen i Aust-Agder i 2011-2013 (2014).
 • Delacroix Stephanie, Vogelsang Christian, Tobiesen August E.Dessen, Liltved Helge, Disinfection by-products and ecotoxicity of ballast water after oxidative treatment - Results and experiences from seven years of full-scale testing of ballast water management systems (2013). Marine Pollution Bulletin . ISSN 0025-326X. 73 (1), s 24 - 36 doi: 10.1016/j.marpolbul.2013.06.014
 • Skar Siv, Liltved Helge, Homme Jan Morten, Aquaponics - nye muligheter for grøntsektoren? (2013).

Sist endret: 21.06.2018 14:06

Send studiet på mail