Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Hege Mari Johnsen

Førsteamanuensis

Førsteamanuensis

 
Kontor:
C4033 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )
Kontortid:
07.30 - 15.30

2020: Studieprogramleder for Master i Helse- og sosialinformatikk  

2018: Førsteamanuensis ved institutt for helse- og sykepleievitenskap, Universitetet i Agder

2018: Doktorgrad: Bruk av «Serious games» som metode for å øke sykepleierstudenters kliniske refleksjonsevne

Prosjektleder for innføring av elektroniske pleie- og omsorgsmeldinger mellom Sørlandet Sykehus og kommunene i Agder 2013-2014

Master i Helse- og sosialinformatikk fra 2012

Intensivsykepleier fra 1999 til 2014

Sykepleier fra 1995

Faglige interesser

Sykepleie og helseinformatikk

Prosjekter

PhD prosjekt innenfor profesjonsforskning med tema: Teaching clinical reasoning skills to nursing student with technology enhanced learning.

Vitenskapelige publikasjoner

  • Johnsen, Hege Mari; Øgård-Repål, Anita (2023). From user-controlled outpatient clinic to user-controlled digital follow-up of patients with HIV .
  • Johnsen, Hege Mari (2023). Arrangert, samt ledet arrangement og paneldebatt under Arendalsuka i regi av Senter for e-helse; Hvordan sikre brukerinvolvering i utviklingen av digital hjemmeoppfølging?.
  • Johnsen, Hege Mari; Ersfjord, Ellen Margrete Iveland (2023). En ny måte å drive poliklinikk på.
  • Johnsen, Hege Mari (2023). Presentasjon: Samskaping med teknologistudenter om utvikling av PC basert simulering.
  • Johnsen, Hege Mari; Øgård-Repål, Anita; Martinez, Santiago; Fangen, Kim (2023). Presentasjon: Erfaring fra pilotering av digitale pasientforløp for pasienter med humant immunsvikt virus (HIV) - en kvalitativ studie.
  • Johnsen, Hege Mari; Øgård-Repål, Anita; Martinez, Santiago; Fangen, Kim; Ersfjord, Ellen Margrete Iveland (2023). WORKSHOP: Digital transformation of outpatient clinics: lessons learned from a Norwegian HIV clinic.
  • Johnsen, Hege Mari; Ersfjord, Ellen Margrete Iveland; Fangen, Kim (2023). Webinar: En ny måte å drive poliklinikk på.
  • Johnsen, Hege Mari; Fossum, Mariann; Fruhling, Ann; Vivekananda-Schmidt, Pirashanthie; Slettebø, Åshild (2022). A Serious Game for Use in Nursing Education.

Sist endret: 3.03.2022 11:03