0
Hopp til hovedinnhold

Hege Mari Johnsen

Førsteamanuensis

Førsteamanuensis

 
Kontor:
C4063 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )
Kontortid:
07.30 - 15.30

2020: Studeprogramleder for Master i Helse- og sosialinformatikk  

2018: Førsteamanuensis ved institutt for helse- og sykepleievitenskap, Universitetet i Agder

2028: Doktorgrad: Bruk av «Serious games» som metode for å øke sykepleierstudenters kliniske refleksjonsevne

Prosjektleder for innføring av elektroniske pleie- og omsorgsmeldinger mellom Sørlandet Sykehus og kommunene i Agder 2013-2014

Master i Helse- og sosialinformatikk fra 2012

Intensivsykepleier fra 1999 til 2014

Sykepleier fra 1995

Faglige interesser

Sykepleie og helseinformatikk

Prosjekter

PhD prosjekt innenfor profesjonsforskning med tema: Teaching clinical reasoning skills to nursing student with technology enhanced learning.

Vitenskapelige publikasjoner

  • Johnsen, Hege Mari; Briseid, Hanne Synøve; Brodtkorb, Kari; Slettebø, Åshild; Fossum, Mariann (2020). Simulering på nye måter.
  • Johnsen, Hege Mari (2019). Discussion of the educational value of a Serious game in relation to GertcBiesta’s three different but overlapping domains of education and teaching: qualification, socialization and subjectification..
  • Johnsen, Hege Mari; Fossum, Mariann; Pirashanthie, Vivekananda-Schmidt; Fruhling, Ann; Slettebø, Åshild (2017). PC basert simulering i sykepleierutdanningen.
  • Johnsen, Hege Mari; Fossum, Mariann; Vivekananda-Schmidt, Pirashanthie; Fruhling, Ann; Slettebø, Åshild (2016). Gamification in Nursing Education.
  • Johnsen, Hege Mari; Fossum, Mariann; Vivekananda-Schmidt, Pirashanthie; Fruhling, Ann; Slettebø, Åshild (2016). A Serious Game for Teaching Nursing Students Clinical Reasoning and Decision-making Skills.

Sist endret: 26.04.2020 20:04