Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Hege Mari Johnsen

Førsteamanuensis

Førsteamanuensis

 
Kontor:
C4033 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )
Kontortid:
07.30 - 15.30

2020: Studieprogramleder for Master i Helse- og sosialinformatikk  

2018: Førsteamanuensis ved institutt for helse- og sykepleievitenskap, Universitetet i Agder

2018: Doktorgrad: Bruk av «Serious games» som metode for å øke sykepleierstudenters kliniske refleksjonsevne

Prosjektleder for innføring av elektroniske pleie- og omsorgsmeldinger mellom Sørlandet Sykehus og kommunene i Agder 2013-2014

Master i Helse- og sosialinformatikk fra 2012

Intensivsykepleier fra 1999 til 2014

Sykepleier fra 1995

Faglige interesser

Sykepleie og helseinformatikk

Prosjekter

PhD prosjekt innenfor profesjonsforskning med tema: Teaching clinical reasoning skills to nursing student with technology enhanced learning.

Vitenskapelige publikasjoner

 • Johnsen, Hege Mari; Øgård-Repål, Anita; Gil Martinez, Santiago; Fangen, Kim; Aas, Kristin Bårdsen; Ersfjord, Ellen Margrete Iveland (2024). Patients’ perceptions of use, needs, and preferences related to a telemedicine solution for HIV care in a Norwegian outpatient clinic: a qualitative study. BMC Health Services Research. ISSN: 1472-6963. 24 (1). doi:10.1186/s12913-024-10659-z.
 • Ersfjord, Ellen Margrete Iveland; Plasil, Tanja; Johnsen, Hege Mari (2024). Staffs' experiences and strategies to maintain care for individuals with intellectual disabilities living in supported living facilities during the Covid-19 pandemic. British Journal of Learning Disabilities. ISSN: 1354-4187. doi:10.1111/bld.12589.
 • Ersfjord, Ellen Margrete Iveland; Plasil, Tanja; Johnsen, Hege Mari (2023). Ansattes erfaringer og strategier for å opprettholde omsorg for personer med utviklingshemming som bodde i tilrettelagt bolig under covid-19-pandemien. Tidsskrift for omsorgsforskning. ISSN: 2387-5976. 9 (2). s 9 - 20. doi:10.18261/tfo.9.2.2.
 • Johnsen, Hege Mari; Rabben, Jannicke (2022). Student–staff Co-creation of Serious Games - Lessons Learned. Linköping Electronic Conference Proceedings. ISSN: 1650-3686. s 92 - 96. doi:10.3384/ecp187016.
 • Johnsen, Hege Mari; Haddeland, Kristine (2021). User evaluation of a therapist-guided internet-delivered treatment program for anxiety disorders: A qualitative study. Internet Interventions. ISSN: 2214-7829. 25doi:10.1016/j.invent.2021.100389.
 • Bonnier, Knut Erik; Andersen, Rune; Johnsen, Hege Mari (2020). Lessons Learned from Implementing a Serious Game in Higher Education – A Student and Trainer Perspective.. Lecture Notes in Computer Science (LNCS). ISSN: 0302-9743. 12517s 24 - 33. doi:10.1007/978-3-030-63464-3_3.
 • Johnsen, Hege Mari; Briseid, Hanne Synøve; Brodtkorb, Kari; Slettebø, Åshild; Fossum, Mariann (2020). Nursing students' perceptions of combining hands-on simulation with simulated patients and a serious game in preparing for clinical placement in home healthcare: A qualitative study. Nurse Education Today. ISSN: 0260-6917. 97doi:10.1016/j.nedt.2020.104675.
 • Johnsen, Hege Mari; Fossum, Mariann; Vivekananda-Schmidt, Pirashanthie; Fruhling, Ann; Slettebø, Åshild (2018). Developing a Serious Game for Nurse Education. Journal of Gerontological Nursing. ISSN: 0098-9134. 44 (1). s 15 - 19. doi:10.3928/00989134-20171213-05.
 • Johnsen, Hege Mari; Fossum, Mariann; Vivekananda-Schmidt, Pirashanthie; Fruhling, Ann; Slettebø, Åshild (2018). Nursing student's perceptions of a video-based serious game's educational value: a pilot study. Nurse Education Today. ISSN: 0260-6917. 62s 62 - 68. doi:10.1016/j.nedt.2017.12.022.
 • Johnsen, Hege Mari; Fossum, Mariann; Vivekananda-Schmidt, Pirashanthie; Fruhling, Ann; Slettebø, Åshild (2016). A serious game for teaching nursing students clinical reasoning and decision-making skills. Studies in Health Technology and Informatics. ISSN: 0926-9630. 225s 905 - 906. doi:10.3233/978-1-61499-658-3-905.
 • Johnsen, Hege Mari; Fruhling, Ann; Fossum, Mariann (2016). An Analysis of the Work System Framework for Examining Information Exchange in a Healthcare Setting. Communications of the Association for Information Systems. ISSN: 1529-3181. 39 (5). s 73 - 95. doi:10.17705/1cais.03905.
 • Johnsen, Hege Mari; Slettebø, Åshild; Fossum, Mariann (2016). Registered nurses' clinical reasoning in home healthcare clinical practice: A think-aloud study with protocol analysis. Nurse Education Today. ISSN: 0260-6917. 40s 95 - 100. doi:10.1016/j.nedt.2016.02.023.
 • Johnsen, Hege Mari; Fossum, Mariann; Vivekananda-Schmidt, Pirashanthie; Fruhling, Ann; Slettebø, Åshild (2016). Teaching clinical reasoning and decision-making skills to nursing students: Design, development, and usability evaluation of a serious game. International Journal of Medical Informatics. ISSN: 1386-5056. 94s 39 - 48. doi:10.1016/j.ijmedinf.2016.06.014.
 • Johnsen, Hege Mari (2024). Simulering (VR) som opplæring og undervisningsmetode av tjenesteytere i tjenester for personer med utviklingshemming - Et samskapingsprosjekt med brukere, pårørende og ansatte i Arendal kommune.
 • Johnsen, Hege Mari; Fangen, Kim (2024). Samskapte forløp. Hva forteller forskningen oss og hvordan kan den hjelpe oss videre?.
 • Ersfjord, Ellen Margrete Iveland; Johnsen, Hege Mari (2024). I henhold til ansattes perspektiver, hvilke hovedutfordringer beskriver ansatte at de møtte i sine daglige aktiviteter i tilrettelagte boliger for personer med utviklingshemming under Covid-19-pandemien, og hvilke strategier tok de i bruk?.
 • Johnsen, Hege Mari (2024). Ledet Workshop relatert til sykepleierutdanning; Hvordan sikre tilstrekkelig teknologi- og e-helsekompetanse i bachelorutdanningen i sykepleie?.
 • Johnsen, Hege Mari; Ersfjord, Ellen Margrete Iveland; Øgård-Repål, Anita; Fangen, Kim (2023). HVORDAN SIKRE BRUKERINVOLVERING I UTVIKLINGEN AV DIGITAL HJEMMEOPPFØLGING.
 • Haddeland, Kristine; Johnsen, Hege Mari; Nes, Andrea Aparecida Gonçalves (2023). Nursing Students’ Experiences of Using the digital Guidance and Assessment Tool TOPP-N during Clinical Practice in a Nursing Home: A Qualitative Study.

Sist endret: 3.03.2022 11:03