0
Hopp til hovedinnhold

Hege Mari Johnsen

Førsteamanuensis

Førsteamanuensis

 
Kontor:
C4063 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )
Kontortid:
07.30 - 15.30

Doktorgrad 2018: Bruk av «Serious games» som metode for å øke sykepleierstudenters kliniske refleksjonsevne

Prosjektleder for innføring av elektroniske pleie- og omsorgsmeldinger mellom Sørlandet Sykehus og kommunene i Agder 2013-2014

Master i Helse- og sosialinformatikk fra 2012

Intensivsykepleier fra 1999

Sykepleier fra 1995

Faglige interesser

Sykepleie og helseinformatikk

Prosjekter

PhD prosjekt innenfor profesjonsforskning med tema: Teaching clinical reasoning skills to nursing student with technology enhanced learning.

Vitenskapelige publikasjoner

  • Johnsen Hege Mari “BEING-IN-THE-WORLD” : Teaching clinical reasoning skills to nursing students through a serious game (2018).
  • Johnsen Hege Mari, Fossum Mariann, Vivekananda-Schmidt Pirashanthie, Fruhling Ann, Slettebø Åshild, Developing a Serious Game for Nurse Education (2018). Journal of Gerontological Nursing . ISSN 0098-9134. 44 (1), s 15 - 19 doi: 10.3928/00989134-20171213-05
  • Johnsen Hege Mari, Fossum Mariann, Vivekananda-Schmidt Pirashanthie, Fruhling Ann, Slettebø Åshild, Nursing student's perceptions of a video-based serious game's educational value: a pilot study (2018). Nurse Education Today . ISSN 0260-6917. 62 s 62 - 68 doi: 10.1016/j.nedt.2017.12.022
  • Johnsen Hege Mari, Fossum Mariann, Pirashanthie Vivekananda-Schmidt, Fruhling Ann, Slettebø Åshild, PC basert simulering i sykepleierutdanningen (2017).
  • Johnsen Hege Mari, Fossum Mariann, Vivekananda-Schmidt Pirashanthie, Fruhling Ann, Slettebø Åshild, Gamification in Nursing Education (2016).
  • Johnsen Hege Mari, Fossum Mariann, Vivekananda-Schmidt Pirashanthie, Fruhling Ann, Slettebø Åshild, A serious game for teaching nursing students clinical reasoning and decision-making skills (2016). Studies in Health Technology and Informatics . ISSN 0926-9630. 225 s 905 - 906 doi: 10.3233/978-1-61499-658-3-905
  • Johnsen Hege Mari, Fruhling Ann, Fossum Mariann, An Analysis of the Work System Framework for Examining Information Exchange in a Healthcare Setting (2016). Communications of the Association for Information Systems . ISSN 1529-3181. 39 (5), s 73 - 95
  • Johnsen Hege Mari, Fossum Mariann, Vivekananda-Schmidt Pirashanthie, Fruhling Ann, Slettebø Åshild, A Serious Game for Teaching Nursing Students Clinical Reasoning and Decision-making Skills (2016).
  • Johnsen Hege Mari, Fossum Mariann, Vivekananda-Schmidt Pirashanthie, Fruhling Ann, Slettebø Åshild, Teaching clinical reasoning and decision-making skills to nursing students: Design, development, and usability evaluation of a serious game (2016). International Journal of Medical Informatics . ISSN 1386-5056. 94 s 39 - 48 doi: 10.1016/j.ijmedinf.2016.06.014
  • Johnsen Hege Mari, Slettebø Åshild, Fossum Mariann, Registered nurses' clinical reasoning in home healthcare clinical practice: A think-aloud study with protocol analysis (2016). Nurse Education Today . ISSN 0260-6917. 40 s 95 - 100 doi: 10.1016/j.nedt.2016.02.023

Sist endret: 29.11.2018 20:11

Send studiet på mail