0
Hopp til hovedinnhold

Hege Mari Johnsen

Førsteamanuensis

Førsteamanuensis

 
Kontor:
C4063 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )
Kontortid:
07.30 - 15.30

Doktorgrad 2018: Bruk av «Serious games» som metode for å øke sykepleierstudenters kliniske refleksjonsevne

Prosjektleder for innføring av elektroniske pleie- og omsorgsmeldinger mellom Sørlandet Sykehus og kommunene i Agder 2013-2014

Master i Helse- og sosialinformatikk fra 2012

Intensivsykepleier fra 1999

Sykepleier fra 1995

Faglige interesser

Sykepleie og helseinformatikk

Prosjekter

PhD prosjekt innenfor profesjonsforskning med tema: Teaching clinical reasoning skills to nursing student with technology enhanced learning.

Vitenskapelige publikasjoner

  • Johnsen, Hege Mari Fossum, Mariann Pirashanthie, Vivekananda-Schmidt Fruhling, Ann Slettebø, Åshild (2017). PC basert simulering i sykepleierutdanningen.
  • Johnsen, Hege Mari Fossum, Mariann Vivekananda-Schmidt, Pirashanthie Fruhling, Ann Slettebø, Åshild (2016). Gamification in Nursing Education.
  • Johnsen, Hege Mari Fossum, Mariann Vivekananda-Schmidt, Pirashanthie Fruhling, Ann Slettebø, Åshild (2016). A Serious Game for Teaching Nursing Students Clinical Reasoning and Decision-making Skills.

Sist endret: 19.12.2018 16:12

Send studiet på mail