Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Hege Kristin Aslaksen Kaldheim

Førsteamanuensis

 
Kontor:
C4027 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )

Udannet sykepleier ved Haugesund Sjukepleierhøgskole (1990) med videreutdanning i operasjonssykepleie ved Haukeland Sykehus (2000). Master i Helsefag ved Universitetet i Agder (2012) og Praktisk Pedagogisk utdanning ved Universitetet i Agder (2014). Videre doktorgrad i bruk av interprofesjonell simulerings- basert læring brukt i utdanning av operasjonssykepleiestudenter fra Universitetet i Agder 2023.

Hovedsakelig klinisk erfaring i fra operasjonsavdelingen ved Sørlandet Sykehus Kristiansand (2001-2011) og som høgskolelektor i videreutdanning av operasjonssykepleiere ved Lovisenberg Diakonale Høgskole (2015-2018). Videre universitetslektor ved Universitetet i (Agder 2018-2023.)

Faglige interesser

Operasjonssykepleie og simulering som læringsmetode

Utvalgte publikasjoner

Kaldheim, H.K.A., Slettebø, Å. (2016). Respecting as a basic teamwork process in the operating theatre; A qualitative study of theatre nurses who work in interdisciplinary surgical teams of what they see as important factors in this collaboration. Nordisk sygeplejeforskning, 6, 49-64. doi:10.18261/issn.1892-2686-2016-01-05

Kaldheim, H.K.A., Bergland, Å., Ølnes,M.A., Hofsø,K., Dihle,A., Creutzfeldt,J., Zhang,C., Simen Alexander Steindal, S.A. (2019). Use of simulation-based learning among perioperative nurses and students: A scoping review. Nurse Education Today,73, 31-37. doi:10.1016/j.nedt.2018.09.013 

Kaldheim, H.K.A., Fossum, M., Munday, J., Johnsen, K.M.F., Slettebø, Å. (2020). A qualitative study of perioperative nursing students' experience of interprofessional simulation-based learning. Journal of Clinical Nursing, 30, 174-187. doi: 10.1111/jocn.15535

Kaldheim, H.K.A., Fossum, M., Munday, J.,Creutzfeldt, J., Slettebø, Å. (2021). Use of interprofessional simulation-based learning to develop perioperative nursing students' self-efficacy in responding to acute situations. International Journal of Educational Research, 109,101801. doi:10.1016/j.ijer.2021.101801

Vitenskapelige publikasjoner

  • Kaldheim, Hege Kristin Aslaksen; Fossum, Mariann; Munday, Judy; Creutzfeldt, Johan; Slettebø, Åshild (2022). Professional competence development through interprofessional simulation-based learning assists perioperative nurses in postgraduation acute clinical practice situations: A qualitative study. Journal of Clinical Nursing (JCN). ISSN: 0962-1067. doi:10.1111/jocn.16377.
  • Steindal, Simen Alexander; Ohnstad, Mari Oma; Landfald, Ørjan Flygt; Solberg, Marianne Trygg; Sørensen, Anne Lene; Kaldheim, Hege; Mathisen, Cathrine; Christensen, Vivi L. (2021). Postgraduate Students’ Experience of Using a Learning Management System to Support Their Learning: A Qualitative Descriptive Study. Sage Open Nursing. ISSN: 2377-9608. 7s 1 - 10. doi:10.1177/23779608211054817.
  • Kaldheim, Hege Kristin Aslaksen; Fossum, Mariann; Munday, Judy; Creutzfeldt, Johan; Slettebø, Åshild (2021). Use of interprofessional simulation-based learning to develop perioperative nursing students' self-efficacy in responding to acute situations. International Journal of Educational Research. ISSN: 0883-0355. 109s 1 - 12. doi:10.1016/j.ijer.2021.101801.
  • Kaldheim, Hege Kristin Aslaksen; Fossum, Mariann; Munday, Judy; Johnsen, Kjersti Marie Frivoll; Slettebø, Åshild (2021). A qualitative study of perioperative nursing students' experiences of interprofessional simulation-based learning. Journal of Clinical Nursing (JCN). ISSN: 0962-1067. 30s 174 - 187. doi:10.1111/jocn.15535.
  • Kaldheim, Hege Kristin; Slettebø, Åshild (2016). Respecting as a basic teamwork process in the operating theatre - A qualitative study of theatre nurses who work in interdisciplinary surgical teams of what they see as important factors in this collaboration. Nordisk sygeplejeforskning. ISSN: 1892-2678. 5 (1). s 49 - 64. doi:10.18261/issn.1892-2686-2016-01-05.
  • Kaldheim, Hege Kristin Aslaksen; Fossum, Mariann; Munday, Judy; Creutzfeldt, Johan; Slettebø, Åshild (2022). Developing self-efficacy in responding to acute situations amongst perioperative nursing students' through interprofessional simulation-based learning.
  • Kaldheim, Hege Kristin Aslaksen; Fossum, Mariann; Munday, Judy; Johnsen, Kjersti Marie Frivoll; Slettebø, Åshild (2022). Interprofessional simulation-based learning and its impact on developing perioperative nursing students' professional identity.
  • Kaldheim, Hege Kristin Aslaksen; Fossum, Mariann; Munday, Judy; Johnsen, Kjersti Marie Frivoll; Slettebø, Åshild (2020). Simulerings-basert læring som en pedagogisk tilnærming i utdanning.
  • Kaldheim, Hege Kristin Aslaksen; Fossum, Mariann; Munday, Judy; Johnsen, Kjersti Marie Frivoll; Slettebø, Åshild (2020). Simulation-based learning: Preparation for clinical practice.

Sist endret: 12.06.2023 14:06