0
Hopp til hovedinnhold
 
Kontor:
H2008 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Vitenskapelige publikasjoner

 • Lysgård Hans Kjetil, Rye Ståle Angen, Between striated and smooth space: Exploring the topology of transnational student mobility (2017). Environment and planning A . ISSN 0308-518X. 49 (9), s 2116 - 2134 doi: 10.1177/0308518X17711945
 • Lysgård Hans Kjetil, Cruickshank Jørn, Attraktive lokalsamfunn – hva er det og for hvem? (2016).
 • Lysgård Hans Kjetil The 'actually existing' cultural policy and culture-led strategies of rural places and small towns (2016). Journal of Rural Studies . ISSN 0743-0167. 44 s 1 - 11 doi: 10.1016/j.jrurstud.2015.12.014
 • Vasstrøm Mikaela, Lysgård Hans Kjetil, Planning for Sustainability: Between Risks and Lifeworlds (2015).
 • Lysgård Hans Kjetil Stedlig kulturbasert utviklingspolitikk som 'assemblage' (2015).
 • Lysgård Hans Kjetil, Cruickshank Jørn, Creating attractive places for whom? A discourse-theoretical approach to knowledge and planning (2013). Environment and planning A . ISSN 0308-518X. 45 (12), s 2868 - 2883 doi: 10.1068/a45607
 • Cruickshank Jørn, Lysgård Hans Kjetil, Diskursanalyser som kunnskapsgrunnlag for stedsutvikling (2013).
 • Lysgård Hans Kjetil The definition of culture in culture-based urban development strategies: antagonisms in the construction of a culture-based development discourse (2013). The International Journal of Cultural Policy . ISSN 1028-6632. 19 (2), s 181 - 199 doi: 10.1080/10286632.2011.647005
 • Lysgård Hans Kjetil Urban change and policy. City-regions, creativity and culture in Norwegian policies (2013).
 • Lysgård Hans Kjetil Creativity, Culture and Urban Strategies: A Fallacy in Cultural Urban Strategies (2012). European Planning Studies . ISSN 0965-4313. 20 (8), s 1281 - 1300 doi: 10.1080/09654313.2012.680581
 • Johnsen Hans Christian Garmann, Dragseth Terje, Johannessen Oddbjørn, Lysgård Hans Kjetil, Innledning: Post Hamsun (2011).
 • Cruickshank Jørn, Lysgård Hans Kjetil, Normann Roger Henning, Kulturen og den instrumentelle tenkemåte - Eksempelet Kristiansand (2011).
 • Lysgård Hans Kjetil Kulturforståelsen i byutviklingsdiskursen. Antagonismer i konstruksjonen av en kulturbasert utviklingsdiskurs (2011).
 • Lysgård Hans Kjetil Kultur og bytuvikling - Utfordringer for byplanlegging når kultur blir strategi (2010).
 • Cruickshank Jørn, Lysgård Hans Kjetil, Magnussen May-Linda, The logic of the construction of rural politics: Political discourses on rurality in Norway (2009). Geografiska Annaler. Series B. Human Geography . ISSN 0435-3684. 91 (1), s 73 - 89 doi: 10.1111/j.1468-0467.2009.00307.x
 • Hidle Knut, Farsund Arild Aurvåg, Lysgård Hans Kjetil, Urban-rural flows and the meaning of borders. Functional and symbolic integration in Norwegian city-regions (2009). European Urban and Regional Studies . ISSN 0969-7764. 16 (4), s 409 - 421 doi: 10.1177/0969776409340863
 • Lysgård Hans Kjetil Betydninger av det levde liv - makt og mot-makt i konstruksjonen av samfunnets romlige orden (2008).
 • Farsund Arild Aurvåg, Hidle Knut, Lysgård Hans Kjetil, The Development of City-Regions in Norway (2008).
 • Lysgård Hans Kjetil Regioner som forestilte fellesskap - hvordan og hvorfor? (2007). Heimen . ISSN 0017-9841. 44 (2), s 85 - 95
 • Lysgård Hans Kjetil Utfordringer i et grenseregionalt samarbeid (2007).
 • Haugen Marit S., Lysgård Hans Kjetil, Discourses of rurality in a Norwegian context (2006). Norsk Geografisk Tidsskrift . ISSN 0029-1951. 60 s 174 - 178
 • Lysgård Hans Kjetil, Tveiten Oddgeir, Cultural economy at work in the city of Kristiansand: cultural policy as incentive for urban innovation (2005). AI & Society: The Journal of Human-Centred Systems and Machine Intelligence . ISSN 0951-5666. 19 (4), s 485 - 499
 • Lysgård Hans Kjetil Med regionale metoforer bygges landet - om regionale identiteter som forestilte fellesskap (2005).
 • Johnsen Hans Chr. Garman, Lysgård Hans Kjetil, Kvaale Gro, Fosse Jens Kristian, Normann Roger, Karlsen James, The Agder Story (2005). AI & Society: The Journal of Human-Centred Systems and Machine Intelligence . ISSN 0951-5666. 19 (4), s 430 - 441
 • Berg Nina Gunnerud, Dale Britt, Lysgård Hans Kjetil, Löfgren Anders, Mennesker, steder og regional endringer - introduksjon (2004).
 • Berg Nina Gunnerud, Dale Britt Engan, Lysgård Hans Kjetil, Løfgren Anders, Mennesker, steder og regionale endringer - introduksjon (2004).
 • Berg Nina Gunnerud, Lysgård Hans Kjetil, Norsk regionalforskning i dag og fremover - noen refleksjoner (2004).
 • Lysgård Hans Kjetil, Berg Nina Gunnerud, Dale Britt, Löfgren Anders, Norsk regionalforskning i dag og fremover - noen refleksjoner (2004).
 • Lysgård Hans Kjetil, Goverde Henri, Baylina Mireia, de Haan Henk, Power/Knowledge in the Discourse of Rural/Regional Policy (2004).
 • Lysgård Hans Kjetil, Berg Nina Gunnerud, Dale Britt, Löfgren Anders, Region i forskning, poltikk og hverdagsliv (2004).
 • Lysgård Hans Kjetil, Berg Nina Gunnerud, Dale Britt, Löfgren Anders, Romlighet i studier av mennesker, steder og regioner (2004).
 • Berg Nina Gunnerud, Lysgård Hans Kjetil, Ruralitet og urbanitet - bygd og by (2004). Plan : Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling . ISSN 0805-083X. (2), s 18 - 25
 • Berg Nina Gunnerud, Lysgård Hans Kjetil, Ruralitet og urbanitet - bygd og by (2004).
 • Berg Nina Gunnerud, Lysgård Hans Kjetil, Dale Britt, Löfgren Anders, Ruralitet og urbanitet - bygd og by (2004).
 • Lysgård Hans Kjetil Produksjon av en region. Et eksempel på hvordan vi former, oppfatter og identifiserer oss med romlighet - Midt-Norden som case (1999).
 • Lysgård Hans Kjetil Regionalization and regional identity in the "Mid-Nordic" region : methodological consequences of studying regions as institutionalized patterns of interaction (1997).
 • Lysgård Hans Kjetil To be or not to be a region - is that the Mid-Nordic question? (1997). Nordisk Samhällsgeografisk Tidsskrift . ISSN 0282-4329. (25), s 68 - 79
 • Johnsen, Hans Christian Garmann Dragseth, Terje Johannessen, Oddbjørn Lysgård, Hans Kjetil (2011). Kunstens form og kulturens bruk. Portal forlag. ISBN 978-82-92712-51-1. 265 s.
 • Johnsen, Hans Chr. Garman Dragseth, Terje Johannessen, Oddbjørn Lysgård, Hans Kjetil (2008). Kritikkens forgreninger. Om samfunnskritikk i litteratur og samfunnsvitenskap. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 9788276345919.
 • Johannessen, Oddbjørn Johnsen, Hans Chr. Garman Lysgård, Hans Kjetil Dragseth, Terje (2005). Metaforenes tyranni? Samtids- og fremtidsbilder av Norge i 2005. En essaysamling. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 8276346790.
 • Dale, Britt Berg, Nina Gunnerud Lysgård, Hans Kjetil Löfgren, Anders (2004). Mennesker, steder og regionale endringer. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 8251919347. 227 s.
 • Berg, Nina Gunnerud Dale, Britt Engan Lysgård, Hans Kjetil Løfgren, Anders (2004). Mennesker, steder og regionale endringer. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 82-519-1934-7. 227 s.
 • Berg, Nina Dale, Britt Lysgård, Hans Løfgren, Anders (2004). Mennesker, steder og regionale endringer. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 8251919347. 227 s.
 • Berg, Nina, G Dale, Britt Lysgård, Hans, K Løfgren, Anders (2004). Unges flytting - et spørsmål om identitet og myter om marginale og sentrale steder. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 82-519-1934-7. 227 s.
 • Vasstrøm Mikaela, Lysgård Hans Kjetil, Haaland Hanne, Konflikter i vinden: Konfliktlinjene spisses og lokale protestbevegelser mobiliseres (2018). Dagsavisen - Nye Meninger . ISSN .
 • Vasstrøm Mikaela, Lysgård Hans Kjetil, Haaland Hanne, Cruickshank Jørn, Legitimitet for bærekraftig regionalutvikling: Erfaringer fra Listerregionen (2017).
 • Lysgård Hans Kjetil, Vasstrøm Mikaela, Haaland Hanne, Cruickshank Jørn, Sustainable development beyond state - intermunicipal collaboration in-between empowered and public space. (2017).
 • Lysgård Hans Kjetil, Rye Ståle Angen, Between striated and smooth space: Exploring the topology of transnational student mobility (2017). Environment and planning A . ISSN 0308-518X. 49 (9), s 2116 - 2134 doi: 10.1177/0308518X17711945
 • Lysgård Hans Kjetil, Cruickshank Jørn, Attraktive lokalsamfunn – hva er det og for hvem? (2016).
 • Lysgård Hans Kjetil The assemblage of culture-led policies in small towns and rural communities (2016).
 • Lysgård Hans Kjetil The 'actually existing' cultural policy and culture-led strategies of rural places and small towns (2016). Journal of Rural Studies . ISSN 0743-0167. 44 s 1 - 11 doi: 10.1016/j.jrurstud.2015.12.014
 • Lysgård Hans Kjetil Stedlig kulturbasert utviklingspolitikk som 'assemblage' (2015).
 • Vasstrøm Mikaela, Lysgård Hans Kjetil, Planning for Sustainability: Between Risks and Lifeworlds (2015).
 • Lysgård Hans Kjetil, Rye Ståle Angen, Transnational student mobility: in-between striated and smooth space (2015).

Sist endret: 6.11.2018 13:11

Send studiet på mail