0
Hopp til hovedinnhold

Hans Christian Garmann Johnsen

Professor

 
Kontor:
A170 ( Jon Lilletuns vei 3, Grimstad )

Hans Christian Garmann Johnsen er professor ved Institutt for arbeidsliv og innovasjon på Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder. Han har er siviløkonom fra Norges handelshøyskole og har en doktorgrad (PhD) fra Copenhagen Business School.

I tillegg til stillingen ved UiA er Johnsen seniorforsker ved NORCE (tidligere Agderforskning) og gjesteprofessor ved Deusto-universitetet i Spania. Garmann Johnsen har vært professor II ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU),forsker og stipendiat ved flere universiteter, inkludert UC Berkeley og Cornell i USA og Kingston University i Storbritannia.

Garmann Johnsen har i flere år vært involvert i nasjonale forskningsprogrammer om regional innovasjon. Forskningen har resultert i en rekke artikler i tidsskrifter som Regional Studies, Science and Public Policy, International Journal of Action Research og The Journal of Human-Centred Systems and Machine Intelligence. Hans nyeste bøker er utgitt av Gower, Springer og Routledge. Garmann Johnsen er redaktør for European Journal of Workplace Innovation og leder av Centre for Advanced Studies in Regional Innovation Strategy (RIS -Centre). Han underviser for tiden i vitenskapsfilosofi ved tre universiteter: UiA, NTNU og Duesto i San Sebastian (Spania).

Vitenskapelige publikasjoner

 • Johnsen Hans Christian Garman, Rypestøl Jan Ole, Schulze-Krogh Ann Camilla, Coping with economic policy: Innovation policy in times of disruption (2018).
 • Johnsen Hans Christian Garman, Rypestøl Jan Ole, Berge Marianne, Coping with methodology: Validity and knowledge about the future (2018).
 • Johnsen Hans Christian Garman, Ennals Richard, Holtskog Halvor, Balancing Organisational Design Principles: A Pragmatic Scandinavian Approach to CSR (2017).
 • Normann Roger Henning, Johnsen Hans Christian Garmann, Knudsen Jon Paschen, Vasstrøm Mikaela, Johnsen Ingrid Garmann, Emergence of regional leadership - a Field approach (2017). Regional studies . ISSN 0034-3404. 51 (2), s 273 - 284 doi: 10.1080/00343404.2016.1182146
 • Pinheiro Romulo, Normann Roger Henning, Johnsen Hans Christian Garmann, External engagement and the academic heartland: The case of a regionally-embedded university (2016). Science and Public Policy . ISSN 0302-3427. 43 (6), s 787 - 797 doi: 10.1093/scipol/scw020
 • Johnsen Hans Christian Garman, Normann Roger Henning, Pinheiro Romulo, Universities' external relations (2016).
 • Ennals Richard, Johnsen Hans Christian Garmann, Higher Education in a Knowledge Society: How to Close the Knowledge Divide (2015).
 • Holtskog Halvor, Ennals Richard, Johnsen Hans Christian Garmann, Sustainable Manufacturing as Mutual Competence Building (2015).
 • Johnsen Hans Christian Garmann, Torjesen Stina, Ennals Richard, The Challenge of Mutual Competence Building (2015).
 • Johnsen Hans Christian Garmann, Knudsen Jon Paschen, Normann Roger Henning, Action research strategies at the “third place” (2014). International Journal of Action Research . ISSN 1861-1303. 10 (2), s 235 - 256 doi: 10.1688/IJAR-2014-02-Johnsen
 • Amundsen Ivar, Johnsen Hans Christian Garmann, Endring og innovasjon i offentlig virksomhet: tekniske forbedringer og verdimessige valg (2014).
 • Berge Marianne, Johnsen Hans Christian Garmann, Innovasjonsforskning i spenningen mellom ulike samfunnsvitenskaplige perspektiver (2014).
 • Knudsen Jon Paschen, Normann Roger Henning, Johnsen Hans Christian Garmann, Ledelse av regionale nettverksprosesser: meningsdannelse og kritikk (2014).
 • Aasland Dag Gjerløw, Johnsen Hans Christian Garmann, Om sannhet, universitetets samfunnsoppgave og forholdet mellom teori og praksis (2014).
 • Johnsen Hans Christian Garmann, Amundsen Ivar, Utfordringer i forskningens møte med praksis (2014).
 • Normann Roger Henning, Johnsen Hans Christian Garmann, Developing the ‘Third Place’ – The Collaborative Roles of Universities in Territorial Knowledge Creation (2013).
 • Johnsen Hans Christian Garmann How socially engaged research makes knowledge (2013).
 • Johnsen Hans Christian Garmann, Pålshaugen Øyvind, Innovasjon, medvirkning og læring - en norsk modell? (2013).
 • Johnsen Hans Christian Garmann Knowledge Organizations: Developing Knowledge in Practice (2013).
 • Johnsen Hans Christian Garmann The difficulty with modernist criticism (2013). Sosiologisk Årbok . ISSN 0808-288X. (2), s 25 - 52
 • Johnsen Hans Christian Garmann A collaborative economic model – the case of Norway (2012).
 • Johnsen Hans Christian Garmann, Ennals Richard, Introduction: collaborative advantage in regional economies (2012).
 • Johnsen Hans Christian Garmann, Normann Roger Henning, Ennals Richard, Managing collaborative R&D programmes: how to achieve programme learning (2012).
 • Johnsen Hans Christian Garmann Den vaskelige modernismen: Hvorfor blir vi ikke helt ferdig med Ibsen og Hamsun (2011).
 • Johnsen Hans Chr. Garman Discource and Change in Organization (2011).
 • Johnsen Hans Christian Garmann, Johnsen Åge, Forvaltningspolitikk fra reform til innovasjon - behov for et utvidet innovasjonsbegrep (2011).
 • Johnsen Hans Christian Garmann, Dragseth Terje, Johannessen Oddbjørn, Lysgård Hans Kjetil, Innledning: Post Hamsun (2011).
 • Johnsen Hans Christian Garmann Læring og innovasjon: er det meningsfylt å snakke om læring på ulike nivå? (2011).
 • Johnsen Hans Christian Garmann Regional innovasjonsstrategier og andvendt forkning på innovasjon (2011).
 • Johnsen Hans Christian Garmann, Normann Roger Henning, Understanding Multi-Level Approaches To regional Policy Implementation: The Research Design Challenge (2011).
 • Johnsen Hans Chr. Garman Culture and Market - an unsetteled Relation (2010).
 • Johnsen Hans Christian Garmann Scientific Knowledge through Involvement – How to Do Respectful Othering (2010). International Journal of Action Research . ISSN 1861-1303. 6
 • Johnsen Hans Chr. Garman Når forskning blir kompromiss (2009).
 • Johnsen Hans Chr. Garman Når forskningen skal være nær og nyttig (2009).
 • Johnsen Hans Chr. Garman Strategi for økt konkurranseevne ? grunnleggende sett et valg av verdier (2009).
 • Johnsen Hans Chr. Garman, Karlsen James, Normann Roger, Fosse Jens Kristian, The contradictory nature of knowledge : a challenge for understanding innovation in a local context and workplace development and for doing Action Research (2009). AI & Society: The Journal of Human-Centred Systems and Machine Intelligence . ISSN 0951-5666. 23 (1), s 85 - 89
 • Johnsen Hans Chr. Garman Kritikkens nødvendighet og dilemma (2008).
 • Johannessen Oddbjørn, Johnsen Hans Chr. Garman, Litteratur og samfunnsforskning som samfunnskritikk (2008).
 • Johnsen Hans Chr. Garman, Karlsen James, Action Research in a Complex Context (2005).
 • Johnsen Hans Chr. Garman Action research and knowledge co-generation: a not so dangerous liaison with conventional social research (2005). AI & Society: The Journal of Human-Centred Systems and Machine Intelligence . ISSN 0951-5666. 19 (4), s 543 - 551
 • Johnsen Hans Chr. Garman Aksjonsfaget - fra økonomisk demokrati til kommunikativ vending - et idéhistorisk perspektiv (2005).
 • Johnsen Hans Chr. Garman Når litteratur og samfunnsforskning møtes (2005).
 • Johnsen Hans Chr. Garman, Normann Roger, Fosse Jens Kristian, Reflexive democracy: creating actionable knowledge through regional development coalitions (2005). AI & Society: The Journal of Human-Centred Systems and Machine Intelligence . ISSN 0951-5666. 19 (4), s 442 - 463
 • Johnsen Hans Chr. Garman, Lysgård Hans Kjetil, Kvaale Gro, Fosse Jens Kristian, Normann Roger, Karlsen James, The Agder Story (2005). AI & Society: The Journal of Human-Centred Systems and Machine Intelligence . ISSN 0951-5666. 19 (4), s 430 - 441
 • Johnsen Hans Chr. Garman Samarbeid og innovasjon i bedriftsnettverk på Agder (2004).
 • Johnsen Hans Chr. Garman, Normann Roger, When research and practice collide: The role of action research when there is a conflict of interest with stakeholders (2004). ? . ISSN . 17 (3), s 207 - 235
 • Johnsen Hans Chr. Garman Agderfylkene Agder Counties (2003).
 • Johnsen Hans Chr. Garman, Claussen Tor, Democracy, Participation and Communicative Change – When Democracy becomes a Mean and Not an End (2002).
 • Johnsen Hans Chr. Garman Discourse and change in organisations (2002). Concepts and Transformation . ISSN 1384-6639. 7 (3), s 301 - 321
 • Claussen Tor, Foss Lene, Johnsen Hans Christian Garmann, Kvadsheim Henrik, Levin Morten, Løvland Jarle, Ravn Johan Elvemo, Epilogue. Research on enterprise development: Lessons learned (2002).
 • Johnsen Hans Chr. Garman, Knudsen Harald, Filling the Knowledge Gap (2002).
 • Bjørgaas M., Sagen E, Johnsen Hans C.Garmann, Vik Torstein, Sager G., Urinary excretion of catecholamines in hospitalized and non-hospitalized healthy children and adolescents (1998). Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation . ISSN 0036-5513. 58 s 339 - 346
 • Johnsen, Hans Christian Garman (2018). Coping with the Future Rethinking Assumptions for Society, Business and Work,. Routledge. ISBN 9781138559318. 286 s.
 • Johnsen, Hans Christian Garman Holtskog, Halvor Ennals, Richard (2018). Coping With the Future: Rethinking Assumptions for Society, Business and Work. Routledge. ISBN 978-1-138-55932-5. 286 s.
 • Johnsen, Hans Christian Garman Hauge, Elisabeth S. Magnussen, May-Linda Ennals, Richard (2016). Applied social science research in a regional knowledge system. Routledge. ISBN 978-1-4724-8782-7. 316 s.
 • Johnsen, Hans Christian Garmann Torjesen, Stina Ennals, Richard (2015). Higher Education in a Sustainable Society. Springer. ISBN 978-3-319-15918-8. 288 s.
 • Johnsen, Hans Christian Garmann Amundsen, Ivar (2014). Forskning møter praksis. Portal forlag. ISBN 978-82-8314-015-6. 264 s.
 • Johnsen, Hans Christian Garmann (2014). The New Natural Resource: Knowledge Development, Society and Economics. Gower Publishing Ltd.. ISBN 978-1-4724-2344-3. 304 s.
 • Johnsen, Hans Christian Garmann Pålshaugen, Øyvind (2013). Hva er Innovasjon? Perspektiver i norsk innovasjonsforskning. Bind 2: Organisasjon og medvirkning - En norsk modell?. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-7634-964-1. 344 s.
 • Johnsen, Hans Christian Garmann (2011). Kunstens form og kulturens bruk. Portal forlag. ISBN 978-82-92712-38-2. 265 s.
 • Johnsen, Hans Christian Garmann Ennals, J.R. (2012). Creating Collaborative Advantage : innovation and knowledge creation in regional economies. Gower Publishing Ltd.. ISBN 978-1-4094-0333-3. 278 s.
 • Johnsen, Hans Christian Garmann PÅLSHAUGEN, Øyvind (2011). Hva er innovasjon? Perspektiver i norsk innovasjonsforskning. Bind 1: system og institusjon. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 9788276349511. 349 s.
 • Johnsen, Hans Christian Garmann Dragseth, Terje Johannessen, Oddbjørn Lysgård, Hans Kjetil (2011). Kunstens form og kulturens bruk. Portal forlag. ISBN 978-82-92712-51-1. 265 s.
 • Repstad, Pål Johnsen, Hans Christian Garmann Halvorsen, Anne Repstad, Pål Aasland, Tora Balsnes, Anne Haugland (2009). Å forske blant sine egne. Universitet og region - nærhet og uavhengighet. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 978-82-7634-815-6. 318 s.
 • Johnsen, Hans Chr. Garman Dragseth, Terje Johannessen, Oddbjørn Lysgård, Hans Kjetil (2008). Kritikkens forgreninger. Om samfunnskritikk i litteratur og samfunnsvitenskap. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 9788276345919.
 • Johnsen, Hans Chr. Garman (2005). Fra forvalting til dialog : strategi for tjenestekvalitet gjennom brukermedvikning og dialog i offentlig virksomhet. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 8276346928. 284 s.
 • Johannessen, Oddbjørn Johnsen, Hans Chr. Garman Lysgård, Hans Kjetil Dragseth, Terje (2005). Metaforenes tyranni? Samtids- og fremtidsbilder av Norge i 2005. En essaysamling. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 8276346790.
 • Johnsen, Hans Chr. Garmann (2008). Kritikkens forgreninger: Om samfunnskritikk i litteratur og samfunnsvitenskap. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 978-82-7634-591-9. 247 s.
 • Johnsen Hans Christian Garman Coping with the Future Rethinking Assumptions for Society, Business and Work, (2018).
 • Johnsen Hans Christian Garman, Rypestøl Jan Ole, Berge Marianne, Coping with methodology: Validity and knowledge about the future (2018).
 • Johnsen Hans Christian Garman, Rypestøl Jan Ole, Schulze-Krogh Ann Camilla, Coping with economic policy: Innovation policy in times of disruption (2018).
 • Johnsen Hans Christian Garman, Holtskog Halvor, Ennals Richard, Coping With the Future: Rethinking Assumptions for Society, Business and Work (2018).
 • Johnsen Hans Christian Garman, Ennals Richard, Holtskog Halvor, Balancing Organisational Design Principles: A Pragmatic Scandinavian Approach to CSR (2017).
 • Normann Roger Henning, Johnsen Hans Christian Garmann, Knudsen Jon Paschen, Vasstrøm Mikaela, Johnsen Ingrid Garmann, Emergence of regional leadership - a Field approach (2017). Regional studies . ISSN 0034-3404. 51 (2), s 273 - 284 doi: 10.1080/00343404.2016.1182146
 • Johnsen Hans Christian Garman, Hauge Elisabeth S., Magnussen May-Linda, Ennals Richard, Applied social science research in the regional knowledge system (2016).
 • Johnsen Hans Christian Garman, Hauge Elisabeth S., Magnussen May-Linda, Ennals Richard, The regional knowledge system (2016).
 • Johnsen Hans Christian Garman, Normann Roger Henning, Pinheiro Romulo, Universities' external relations (2016).
 • Johnsen Hans Christian Garman, Hauge Elisabeth S., Magnussen May-Linda, Ennals Richard, Applied social science research in a regional knowledge system (2016).

Sist endret: 28.06.2018 09:06

Send studiet på mail