0
Hopp til hovedinnhold

Hans Christian Garmann Johnsen

Professor

 
Kontor:
A170 ( Jon Lilletuns vei 3, Grimstad )

Hans Christian Garmann Johnsen er professor ved Institutt for arbeidsliv og innovasjon på Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder. Han har er siviløkonom fra Norges handelshøyskole og har en doktorgrad (PhD) fra Copenhagen Business School.

I tillegg til stillingen ved UiA er Johnsen seniorforsker ved NORCE (tidligere Agderforskning) og gjesteprofessor ved Deusto-universitetet i Spania. Garmann Johnsen har vært professor II ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU),forsker og stipendiat ved flere universiteter, inkludert UC Berkeley og Cornell i USA og Kingston University i Storbritannia.

Garmann Johnsen har i flere år vært involvert i nasjonale forskningsprogrammer om regional innovasjon. Forskningen har resultert i en rekke artikler i tidsskrifter som Regional Studies, Science and Public Policy, International Journal of Action Research og The Journal of Human-Centred Systems and Machine Intelligence. Hans nyeste bøker er utgitt av Gower, Springer og Routledge. Garmann Johnsen er redaktør for European Journal of Workplace Innovation og leder av Centre for Advanced Studies in Regional Innovation Strategy (RIS -Centre). Han underviser for tiden i vitenskapsfilosofi ved tre universiteter: UiA, NTNU og Duesto i San Sebastian (Spania).

Vitenskapelige publikasjoner

 • Johnsen, Hans Christian Garman Eikeland, Olav (2018). Coping With Ways of Knowing: A pluralist perspective on knowledge. Coping with the Future: Rethinking Assumptions for Society, Business and Work. ISBN: 978-1-138-55932-5. Routledge. Chapter 5. s 87 - 98.
 • Johnsen, Hans Christian Garman Rypestøl, Jan Ole Schulze-Krogh, Ann Camilla (2018). Coping with economic policy: Innovation policy in times of disruption. Coping with the Future: Rethinking Assumptions for Society, Business and Work. ISBN: 978-1-138-55932-5. Routledge. Chapter 4,. s 69 - 83.
 • Johnsen, Hans Christian Garman Rypestøl, Jan Ole Berge, Marianne (2018). Coping with methodology: Validity and knowledge about the future. Coping with the Future: Rethinking Assumptions for Society, Business and Work. ISBN: 978-1-138-55932-5. Routledge. Chapter 8. s 126 - 148.
 • Johnsen, Hans Christian Garman Midtbø, Ida Lervik Ennals, Richard (2018). Coping with organisations: Socio-technical, dialogical and beyond.. Coping with the Future: Rethinking Assumptions for Society, Business and Work. ISBN: 978-1-138-55932-5. Routledge. Chapter 12. s 201 - 213.
 • Knudsen, Jon Paschen Johnsen, Hans Christian Garman (2018). Coping with politics: From post-nationalism to re-nationalism. Coping with the Future: Rethinking Assumptions for Society, Business and Work. ISBN: 978-1-138-55932-5. Routledge. Chapter 1. s 17 - 33.
 • Knudsen, Jon Paschen Johnsen, Hans Christian Garman Kaloudis, Aris (2018). Coping with structural change: Understanding framework conditions. Coping with the Future: Rethinking Assumptions for Society, Business and Work. ISBN: 978-1-138-55932-5. Routledge. Chapter 2. s 34 - 50.
 • Landmark, Karen Grelland, Hans Johnsen, Hans Christian Garman (2018). Coping with sustainability: The need for non-instrumental thinking. Coping with the Future: Rethinking Assumptions for Society, Business and Work. ISBN: 978-1-138-55932-5. Routledge. Chapter 7. s 114 - 125.
 • Johnsen, Hans Christian Garman Ennals, Richard Holtskog, Halvor (2017). Balancing Organisational Design Principles: A Pragmatic Scandinavian Approach to CSR. Stages of Corporate Social Responsibility : From Ideas to Impacts. ISBN: 978-3-319-43536-7. Springer. Chapter 8. s 163 - 178.
 • Normann, Roger Henning Johnsen, Hans Christian Garmann Knudsen, Jon Paschen Vasstrøm, Mikaela Johnsen, Ingrid Garmann (2016). Emergence of regional leadership - a Field approach. Regional studies. ISSN: 0034-3404. 51 (2). s 273 - 284. doi:10.1080/00343404.2016.1182146.
 • Pinheiro, Romulo Normann, Roger Henning Johnsen, Hans Christian Garmann (2016). External engagement and the academic heartland: The case of a regionally-embedded university. Science and Public Policy. ISSN: 0302-3427. 43 (6). s 787 - 797. doi:10.1093/scipol/scw020.
 • Johnsen, Hans Christian Garman Normann, Roger Henning Pinheiro, Romulo (2016). Universities' external relations. Applied social science research in a regional knowledge system. ISBN: 978-1-4724-8782-7. Routledge. 17. s 274 - 286.
 • Ennals, Richard Johnsen, Hans Christian Garmann (2015). Higher Education in a Knowledge Society: How to Close the Knowledge Divide. Higher Education in a Sustainable Society. ISBN: 978-3-319-15918-8. Springer. Chapter. s 241 - 256.
 • Holtskog, Halvor Ennals, Richard Johnsen, Hans Christian Garmann (2015). Sustainable Manufacturing as Mutual Competence Building. Higher Education in a Sustainable Society. ISBN: 978-3-319-15918-8. Springer. Chapter. s 113 - 126.
 • Johnsen, Hans Christian Garmann Torjesen, Stina Ennals, Richard (2015). The Challenge of Mutual Competence Building. Higher Education in a Sustainable Society. ISBN: 978-3-319-15918-8. Springer. 16. s 259 - 270.
 • Johnsen, Hans Christian Garmann Knudsen, Jon Paschen Normann, Roger Henning (2014). Action research strategies at the “third place”. International Journal of Action Research. ISSN: 1861-1303. 10 (2). s 235 - 256. doi:10.1688/IJAR-2014-02-Johnsen.
 • Amundsen, Ivar Johnsen, Hans Christian Garmann (2014). Endring og innovasjon i offentlig virksomhet: tekniske forbedringer og verdimessige valg. Forskning møter praksis. ISBN: 978-82-8314-015-6. Portal forlag. Kapittel 4. s 77 - 90.
 • Berge, Marianne Johnsen, Hans Christian Garmann (2014). Innovasjonsforskning i spenningen mellom ulike samfunnsvitenskaplige perspektiver. Forskning møter praksis. ISBN: 978-82-8314-015-6. Portal forlag. Del 3. s 193 - 213.
 • Knudsen, Jon Paschen Normann, Roger Henning Johnsen, Hans Christian Garmann (2014). Ledelse av regionale nettverksprosesser: meningsdannelse og kritikk. Forskning møter praksis. ISBN: 978-82-8314-015-6. Portal forlag. Kapittel 3. s 61 - 76.
 • Aasland, Dag Gjerløw Johnsen, Hans Christian Garmann (2014). Om sannhet, universitetets samfunnsoppgave og forholdet mellom teori og praksis. Forskning møter praksis. ISBN: 978-82-8314-015-6. Portal forlag. Kapittel 11. s 213 - 230.
 • Johnsen, Hans Christian Garmann Amundsen, Ivar (2014). Utfordringer i forskningens møte med praksis. Forskning møter praksis. ISBN: 978-82-8314-015-6. Portal forlag. Avsluttende kapittel. s 231 - 236.
 • Normann, Roger Henning Johnsen, Hans Christian Garmann (2013). Developing the ‘Third Place’ – The Collaborative Roles of Universities in Territorial Knowledge Creation. Leadership and Cooperation in Academia : Reflecting on the Roles and Responsibilities of University Faculty and Management. ISBN: 9781781001813. Edward Elgar Publishing. 13. s 197 - 215.
 • Johnsen, Hans Christian Garmann (2013). How socially engaged research makes knowledge. Hva er Innovasjon? Perspektiver i norsk innovasjonsforskning. Bind 2: Organisasjon og medvirkning - En norsk modell?. ISBN: 978-82-7634-964-1. Cappelen Damm Akademisk. kapittel 14. s 304 - 340.
 • Johnsen, Hans Christian Garmann Pålshaugen, Øyvind (2013). Innovasjon, medvirkning og læring - en norsk modell?. Hva er Innovasjon? Perspektiver i norsk innovasjonsforskning. Bind 2: Organisasjon og medvirkning - En norsk modell?. ISBN: 978-82-7634-964-1. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel. s 15 - 32.
 • Johnsen, Hans Christian Garmann (2013). Knowledge Organizations: Developing Knowledge in Practice. Management for Progress : Festschrift in honor of the manifold academician Professor Harald Knudsen, 70 years. ISBN: 978-82-7099-734-3. Novus Forlag. chapter 2. s 21 - 53.
 • Johnsen, Hans Christian Garmann (2013). The difficulty with modernist criticism. Sosiologisk Årbok. ISSN: 0808-288X. (2). s 25 - 52.
 • Johnsen, Hans Christian Garmann (2012). A collaborative economic model – the case of Norway. Creating Collaborative Advantage : innovation and knowledge creation in regional economies. ISBN: 978-1-4094-0333-3. Gower Publishing Ltd.. Chapter. s 59 - 76.
 • Johnsen, Hans Christian Garmann Ennals, Richard (2012). Introduction: collaborative advantage in regional economies. Creating Collaborative Advantage : innovation and knowledge creation in regional economies. ISBN: 978-1-4094-0333-3. Gower Publishing Ltd.. Introduction. s 1 - 24.
 • Johnsen, Hans Christian Garmann Normann, Roger Henning Ennals, Richard (2012). Managing collaborative R&D programmes: how to achieve programme learning. Creating Collaborative Advantage : innovation and knowledge creation in regional economies. ISBN: 978-1-4094-0333-3. Gower Publishing Ltd.. Chapter. s 39 - 47.
 • Johnsen, Hans Christian Garmann (2011). Den vaskelige modernismen: Hvorfor blir vi ikke helt ferdig med Ibsen og Hamsun. Kunstens form og kulturens bruk. ISBN: 978-82-92712-51-1. Portal forlag. kapittel. s 16 - 34.
 • Johnsen, Hans Chr. Garman (2011). Discource and Change in Organization. Learning Regional Innovation : Scandinavian Models. ISBN: 978-0-230-27560-7. Palgrave Macmillan. kapittel. s 93 - 103.
 • Johnsen, Hans Christian Garmann Johnsen, Åge (2011). Forvaltningspolitikk fra reform til innovasjon - behov for et utvidet innovasjonsbegrep. Hva er innovasjon? Perspektiver i norsk innovasjonsforskning. Bind 1: system og institusjon. ISBN: 9788276349511. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. 9. s 244 - 269.
 • Johnsen, Hans Christian Garmann Dragseth, Terje Johannessen, Oddbjørn Lysgård, Hans Kjetil (2011). Innledning: Post Hamsun. Kunstens form og kulturens bruk. ISBN: 978-82-92712-51-1. Portal forlag. Innledning. s 11 - 14.
 • Johnsen, Hans Christian Garmann (2011). Læring og innovasjon: er det meningsfylt å snakke om læring på ulike nivå?. Hva er innovasjon? Perspektiver i norsk innovasjonsforskning. Bind 1: system og institusjon. ISBN: 9788276349511. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. kapittel 5. s 92 - 112.
 • Johnsen, Hans Christian Garmann (2011). Regional innovasjonsstrategier og andvendt forkning på innovasjon. Hva er innovasjon? Perspektiver i norsk innovasjonsforskning. Bind 1: system og institusjon. ISBN: 9788276349511. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. 5. s 156 - 178.
 • Johnsen, Hans Christian Garmann Normann, Roger Henning (2011). Understanding Multi-Level Approaches To regional Policy Implementation: The Research Design Challenge. Contested Regions: Territorial Politics and Policy : Conference prceeedings of the Regional Studies Association Winter Conference November 2011. ISBN: 9781897721407. Regional Studies Association. kapittel. s 57 - 60.
 • Johnsen, Hans Chr. Garman (2010). Culture and Market - an unsetteled Relation. Mysterion, strategike og kainotomia : et festskrift til ære for Jonny Holbek. ISBN: 978-82-7099-585-1. Novus Forlag. II. Innovasjon og entreprenørskap. s 112 - 129.
 • Johnsen, Hans Christian Garmann (2010). Scientific Knowledge through Involvement – How to Do Respectful Othering. International Journal of Action Research. ISSN: 1861-1303. 6
 • Johnsen, Hans Chr. Garman (2009). Når forskning blir kompromiss. Å forske blant sine egne. Universitet og region - nærhet og uavhengighet. ISBN: 978-82-7634-815-6. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. laerebok. s 164 - 175.
 • Johnsen, Hans Chr. Garman (2009). Når forskningen skal være nær og nyttig. Å forske blant sine egne. Universitet og region - nærhet og uavhengighet. ISBN: 978-82-7634-815-6. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. -. s 20 - 33.
 • Johnsen, Hans Chr. Garman (2009). Strategi for økt konkurranseevne ? grunnleggende sett et valg av verdier. Ledelse av Verdikjeder, Service og vedlikehold, risikobaserte metoder. ISBN: 9788251923514. Tapir Akademisk Forlag. -. s 69 - 95.
 • Johnsen, Hans Chr. Garman Karlsen, James Normann, Roger Fosse, Jens Kristian (2009). The contradictory nature of knowledge : a challenge for understanding innovation in a local context and workplace development and for doing Action Research. AI & Society: The Journal of Human-Centred Systems and Machine Intelligence. ISSN: 0951-5666. 23 (1). s 85 - 89.
 • Johnsen, Hans Chr. Garman (2008). Kritikkens nødvendighet og dilemma. Kritikkens forgreninger. Om samfunnskritikk i litteratur og samfunnsvitenskap. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. faglig_bok_forlag. s 19 - 41.
 • Johannessen, Oddbjørn Johnsen, Hans Chr. Garman (2008). Litteratur og samfunnsforskning som samfunnskritikk. Garmann Johnsen, Dragseth, Johannessen og Lysgård: Kritikkens forgreninger. Om samfunnskritikk i litteratur og samfunnsvitenskap. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 221 - 242.
 • Johnsen, Hans Chr. Garman Karlsen, James (2005). Action Research in a Complex Context. Papersamling - aktionsforskningskonference 2004 : metoder i aktionsforskning : 3. nationale aktionskonference afholdt på Aalborg Universitet den 4. og 5. november 2004. Dansk Aktionsforskningsnetværk. faglig_bok_forlag.
 • Johnsen, Hans Chr. Garman (2005). Action research and knowledge co-generation: a not so dangerous liaison with conventional social research. AI & Society: The Journal of Human-Centred Systems and Machine Intelligence. ISSN: 0951-5666. 19 (4). s 543 - 551.
 • Johnsen, Hans Chr. Garman (2005). Aksjonsfaget - fra økonomisk demokrati til kommunikativ vending - et idéhistorisk perspektiv. Organisasjonsteori på Norsk. Fagbokforlaget.
 • Johnsen, Hans Chr. Garman (2005). Når litteratur og samfunnsforskning møtes. Metaforenes tyranni? : samtids og fremtidsbilder av Norge. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.
 • Johnsen, Hans Chr. Garman Normann, Roger Fosse, Jens Kristian (2005). Reflexive democracy: creating actionable knowledge through regional development coalitions. AI & Society: The Journal of Human-Centred Systems and Machine Intelligence. ISSN: 0951-5666. 19 (4). s 442 - 463.
 • Johnsen, Hans Chr. Garman Lysgård, Hans Kjetil Kvaale, Gro Fosse, Jens Kristian Normann, Roger Karlsen, James (2005). The Agder Story. AI & Society: The Journal of Human-Centred Systems and Machine Intelligence. ISSN: 0951-5666. 19 (4). s 430 - 441.
 • Johnsen, Hans Chr. Garman (2004). Samarbeid og innovasjon i bedriftsnettverk på Agder. Nettverk: abstrakt kategori eller konkret arbeidsfellesskap? : erfaringer fra Verdiskaping 2010. Norges forskningsråd, Divisjon for innovasjon. faglig_bok_institusjon. s 68 - 75.
 • Johnsen, Hans Chr. Garman Normann, Roger (2004). When research and practice collide: The role of action research when there is a conflict of interest with stakeholders. ?. 17 (3). s 207 - 235.
 • Johnsen, Hans Chr. Garman (2003). Agderfylkene Agder Counties. Bedriftsutvikling og regionale partnerskap. Erfaringer fra Verdiskaping 2010. Norges forskningsråd. faglig_bok_institusjon.
 • Johnsen, Hans Chr. Garman Claussen, Tor (2002). Democracy, Participation and Communicative Change – When Democracy becomes a Mean and Not an End. Researching enterprise development : action research on the cooperation between management and labour in Norway. John Benjamins Pub..
 • Johnsen, Hans Chr. Garman (2002). Discourse and change in organisations. Concepts and Transformation. ISSN: 1384-6639. 7 (3). s 301 - 321.
 • Claussen, Tor Foss, Lene Johnsen, Hans Christian Garmann Kvadsheim, Henrik Levin, Morten Løvland, Jarle Ravn, Johan Elvemo (2002). Epilogue. Research on enterprise development: Lessons learned. Researching Enterprise Development Action Research on the cooperation between management and labour in NOrway. ISBN: 90-272-1784-X. John Benjamins Publishing Company. 15.
 • Johnsen, Hans Chr. Garman Knudsen, Harald (2002). Filling the Knowledge Gap. Researching enterprise development : action research on the cooperation between management and labour in Norway. John Benjamins Pub..
 • Bjørgaas, M. Sagen, E Johnsen, Hans C.Garmann Vik, Torstein Sager, G. (1998). Urinary excretion of catecholamines in hospitalized and non-hospitalized healthy children and adolescents. Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation. ISSN: 0036-5513. 58s 339 - 346.
 • Johnsen, Hans Christian Garman Holtskog, Halvor Ennals, Richard (2018). Coping with the Future: Rethinking Assumptions for Society, Business and Work. ISBN: 978-1-138-55932-5. Routledge. s 286.
 • Johnsen, Hans Christian Garman Hauge, Elisabeth S. Magnussen, May-Linda Ennals, Richard (2016). Applied social science research in a regional knowledge system. ISBN: 978-1-4724-8782-7. Routledge. s 316.
 • Johnsen, Hans Christian Garmann Torjesen, Stina Ennals, Richard (2015). Higher Education in a Sustainable Society. ISBN: 978-3-319-15918-8. Springer. s 288.
 • Johnsen, Hans Christian Garmann Amundsen, Ivar (2014). Forskning møter praksis. ISBN: 978-82-8314-015-6. Portal forlag. s 264.
 • Johnsen, Hans Christian Garmann (2014). The New Natural Resource: Knowledge Development, Society and Economics. ISBN: 978-1-4724-2344-3. Gower Publishing Ltd.. s 304.
 • Johnsen, Hans Christian Garmann Pålshaugen, Øyvind (2013). Hva er Innovasjon? Perspektiver i norsk innovasjonsforskning. Bind 2: Organisasjon og medvirkning - En norsk modell?. ISBN: 978-82-7634-964-1. Cappelen Damm Akademisk. s 344.
 • Johnsen, Hans Christian Garmann (2011). Kunstens form og kulturens bruk. ISBN: 978-82-92712-38-2. Portal forlag. s 265.
 • Johnsen, Hans Christian Garmann Ennals, J.R. (2012). Creating Collaborative Advantage : innovation and knowledge creation in regional economies. ISBN: 978-1-4094-0333-3. Gower Publishing Ltd.. s 278.
 • Johnsen, Hans Christian Garmann PÅLSHAUGEN, Øyvind (2011). Hva er innovasjon? Perspektiver i norsk innovasjonsforskning. Bind 1: system og institusjon. ISBN: 9788276349511. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 349.
 • Johnsen, Hans Christian Garmann Dragseth, Terje Johannessen, Oddbjørn Lysgård, Hans Kjetil (2011). Kunstens form og kulturens bruk. ISBN: 978-82-92712-51-1. Portal forlag. s 265.
 • Repstad, Pål Johnsen, Hans Christian Garmann Halvorsen, Anne Repstad, Pål Aasland, Tora Balsnes, Anne Haugland (2009). Å forske blant sine egne. Universitet og region - nærhet og uavhengighet. ISBN: 978-82-7634-815-6. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 318.
 • Johnsen, Hans Chr. Garman Dragseth, Terje Johannessen, Oddbjørn Lysgård, Hans Kjetil (2008). Kritikkens forgreninger. Om samfunnskritikk i litteratur og samfunnsvitenskap. ISBN: 9788276345919. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.
 • Johnsen, Hans Chr. Garman (2005). Fra forvalting til dialog : strategi for tjenestekvalitet gjennom brukermedvikning og dialog i offentlig virksomhet. ISBN: 8276346928. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 284.
 • Johannessen, Oddbjørn Johnsen, Hans Chr. Garman Lysgård, Hans Kjetil Dragseth, Terje (2005). Metaforenes tyranni? Samtids- og fremtidsbilder av Norge i 2005. En essaysamling. ISBN: 8276346790. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.
 • Johnsen, Hans Chr. Garmann (2008). Kritikkens forgreninger: Om samfunnskritikk i litteratur og samfunnsvitenskap. ISBN: 978-82-7634-591-9. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 247.

Sist endret: 22.03.2019 10:03

Send studiet på mail