Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Gunvor Guttormsen

Seniorrådgiver

Seniorrådgiver - Ph.d.-koordinator/Forskningskoordinator

 
Kontor:
9I243 ( Universitetsveien 19, Kristiansand )
Kontortid:
09.00 - 15.00

Ansvarsområder:

 • Administrativt ansvar for fakultetets doktorgradsprogram, herunder:
  • Følge opp våre PhD-kandidater fra opptak til disputas
  • Være administrativ tilrettelegger og kontaktpunkt for kandidatene, veilederne og fakultetet
  • Kvalitetssikring og videreutvikling av Ph.d.-programmet i samarbeid med ph.d.-programleder, ph.d.-utvalget og ledelsen på fakultetet 
  • Planlegge og tilrettelegge for faglige og sosiale aktiviteter og seminarer på programmet
  • Administrasjon av studieadministrative saker på doktorgradsnivå
  • Utarbeidelse av cotutelle-kontrakter og andre samarbeidsavtaler
  • Saksbehandling knyttet til opptak, gjennomføring og avslutning på ph.d.-programmet
  • Annet administrativt koordinerings, rapporterings og utredningsarbeid på doktorgradsprogrammet
  • Sekretær for fakultetets ph.d.-utvalg
 • Forskningskoordinator på fakultetet, bistår med:
  • Støtte til ansatte i arbeidet med å søke ekstern finansiering av forskningsprosjekter 
  • Informasjon til ansatte om utlysninger av forskningsmidler
  • Oppfølging av forskningsadministrative støtteordninger og systemer
  • Rådgivning i forbindelse med drift av forskningsprosjekter, herunder rutiner, avtaler, datahåndtering, åpen forskning, forskningsetikk og personvern (i samråd med den sentrale FOI-avdelingen og fakultetets ressursperson på personvern og informasjonssikkerhet)
  • Utrednings- og analysearbeid for fakultetsledelsen knyttet til forskning og forskerutdanning
  • saksforberedelse til fakultetsstyret, samt andre relevante styrer og utvalg på forskningsfeltet
  • andre oppgaver knyttet til FoUI-administrasjon
  • Sekretær for fakultetets forskningsutvalg
 • Utvalgssekretær for Fakultetsstyret ved Handelshøyskolen
 • Verneombud 

 

Utdanning:

 • Master i Endringsledelse fra Universitetet i Stavanger (2013 - 2015)
 • Bachelor i Sosiologi med fordypning i personalledelse ved Universitetet i Stavanger (2010 - 2013)
 • Årsstudium i kommunikasjon fra UiA (2009 - 2010)
 • 30 ECTS i Kulturpsykologi og tverrkulturell kommunikasjon fra USN, daværende HIT (2009)

​​​​

Arbeidserfaring

 • 2018 - 2020: Barne- og ungdomsdirektoratet - Aktiv ungdom - Ekstern assessor - frilans.
  • Har jobbet som ekstern assessor for Aktiv Ungdom/Barne- og ungdomsdirektoratet, der jeg har vurdert Erasmus+ søknader innenfor Key Action 1; "Opplæring av ungdomarbeidere" og "Gruppeutveksling"
 • 2015 - 2018: Doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Stavanger (avsluttet etter eget ønske). Arbeidsplikt knyttet til stillingen bestod av følgende:
  • Emneansvarlig og fagansvarlig for faget "Organisasjonsendring" for bachelorstudenter i Personalledelse (to semestre)
  • Administrativ koordinator for forsknings/programområde t "Organisasjonsutforming" ved Institutt for Medie og Samfunnsfag, herunder planlegging av fagmøter og seminarer, budsjettering opp mot fakultetet, rapportering av prosjektmidler, innrapportering av forskning i Cristin m.m.
  • Annet sensurarbeid, veiledning av masterstudenter, gjesteforelesninger og generell organisatorisk støtte for kollegaer knyttet til ulike fag.

Vitenskapelige publikasjoner

 • Guttormsen, Gunvor (2016). Institutional work, identity and effort: A case study of the manifestation of institutional logics at the local level within a Norwegian voluntary organization.

Sist endret: 26.10.2023 13:10