Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Gro Johansen

Universitetslektor

 
Kontor:
A161 ( Jon Lilletuns vei 3, Grimstad )

Gro Johansen er universitetslektor ved Institutt for Arbeidsliv og innovasjon på Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder. Hun har mastergrad i ledelse fra City University i London.

Johansen begynte på UiA etter nesten 20 års arbeid med inkluderende arbeidsliv, først som rådgiver i Oslo og Aust-Agder, og senere som avdelingsdirektør for NAV Arbeidslivssenter i Aust-Agder. De siste to årene har hun koordinert implementering og utvikling av Supported Employment som oppfølgingsmetode i NAV, og hun har bidratt i utviklingen av et 10 sp. studium i Supported Employment ved UiA.

Hun er tidligere adjunkt med språkfagene italiensk, norsk og engelsk, og har lang undervisningserfaring og mye praktisk erfaring fra HR-området.

Undervisning

ORG 223 Bemanning og rekruttering

ORG308 Personalledelse

Arbeidserfaring

Fagkoordinator for Supported Employment og IPS (Individual Placement and Support), NAV Agder

Avdelingsdirektør for NAV Arbeidslivssenter Aust-Agder

Bedriftsrådgiver ved Arbeidslivssenteret i Oslo og Aust-Agder

Personalsjef v/Grønn Hverdag, Oslo

Daglig leder v/Employment Develoment Unit, London

Faglige interesser

HR, ledelse og arbeidsinkludering

Prosjekter

Venneslabrua, Agder fylkeskommune. Deltar i ressursgruppe for implementering og utvikling av en forsterket elevtjeneste (Supported Education) ved Vennesla videregående skole. Avsluttet.

PRUK-prosjekt Refleksiv praksislæring - et utviklingsprosjekt for økt utdanningskvalitet i HR-studiet. Prosjektet retter seg mot studentaktive og praksisorienterte læringsformer. Samarbeid med lokalt næringsliv. Pågående.

Utvalgte publikasjoner

Thore K. Karlsen og Gro Johansen (2002) Livsfaser og stillingsbrøker, Rapport fra arbeidstidsundersøkelse i to bo- og omsorgssentre, på oppdrag fra KS.

Thore K. Karlsen og Gro Johansen (2003) Evaluering av IA-avtalen, på oppdrag fra Arbeidsmiljøavdelingen i NHO.

Ekspertområder

Sist endret: 7.03.2023 10:03