Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Gro Frivold

Førsteamanuensis

Førsteamanuensis

 
Kontor:
C4026 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )
Kontortid:
08-16

Jeg er utdannet intensivsykepleier (1996) ved Universitetet i Agder, har jobbet som intensivsykepleier ved SSHF i tilsammen 21 år. Var i denne tiden spesielt tillknyttet interessefelt som omhandlet pårørende til intensivpasienter. Har mastergrad i Helsegfag med fordypning i sykepleievitenskap fra  2011 (UIA). Doktorgrad fullført i 2017 med tittelen: "Being a relative of an intensive care patient; family members experiences during and after a stay in an intensive care unit". 

Har siden 2015 hatt 100% stilling ved Fakultet for helse og idrettsvitenskap, institutt for helse og sykepleievitenskap. Fra 2019 studieprogramleder for Masterprogrammet i spesialsykepleie, anestesi, barn(2020), intensiv og operasjon.

Forskning

Intensivsykepleie

Pårørendeforskning

 

Undervisning

 

Relasjoner i sykepleie.

Diverse tema i master Intensivsykepleie

Arbeidserfaring

Ca 20 års erfaring fra intensivavdeling

Ansatt ved UIA siden 2012

Nestleder i nasjonal gruppe for  utvikling av nasjonale retninglinjer intensivutdanninghttps://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/hoyere-utdanning/utvikling-av-nasjonale-retningslinjer-for-helse--og-sosialfagutdanningene/programgruppene/programgruppen-for-intensivsykepleierutdanning/id2673621/

Faglige interesser

Sykepleier / intensivsykepleie

Mellommenneskelige relasjoner

Prosjekter

https://www.uia.no/forskning/helse-og-idrettsvitenskap/heq-helsetjenester-etikk-og-kvalitet

Pågående prosjekt med samarbeid mellom nordiske land om pårørende i intensivavdeling.

Vitenskapelige publikasjoner

 • Alfheim, Hanne Birgit; Frivold, Gro; Jensen, Hanne Irene; Lind, Ranveig (2023). Pårørende på intensivavdelinger i Norge før og under covid-19-pandemien. Sykepleien Forskning. ISSN: 1890-2936. 18doi:10.4220/Sykepleienf.2023.91979.
 • Jensen, Hanne Irene; Åkerman, Eva; Lind, Ranveig; Alfheim, Hanne Birgit; Frivold, Gro; Fridh, Isabell; Ågård, Anne Sophie (2021). Conditions and strategies to meet the challenges imposed by the COVID-19-related visiting restrictions in the ICU: a Scandinavian cross-sectional study. Intensive & Critical Care Nursing. ISSN: 0964-3397. 68doi:10.1016/j.iccn.2021.103116.
 • Frivold, Gro; Ågård, Anne-Sophie; Jensen, Hanne Irene; Åkerman, eva; Fossum, Mariann; Alfheim, Hanne Birgit; Rasi, Matias; Lind, Ranveig (2021). Family involvement in the intensive care unit in four Nordic countries. Nursing in Critical Care. ISSN: 1362-1017. doi:10.1111/nicc.12702.
 • Dale, Bjørg; Frivold, Gro (2018). Psychometric testing of the Norwegian Version of the questionnaire Family Satisfaction in the Intensive Care Unit (FS-ICU-24). Journal of Multidisciplinary Healthcare. ISSN: 1178-2390. 11s 653 - 659. doi:10.2147/JMDH.S184003.
 • Frivold, Gro; Slettebø, Åshild; Heyland, Daren; Dale, Bjørg (2017). Family members’ satisfaction with care and decision-making in intensive care units and post-stay follow-up needs—a cross sectional survey study. Nursing Open. ISSN: 2054-1058. 5s 6 - 14. doi:10.1002/nop2.97.
 • Frivold, Gro; Slettebø, Åshild; Dale, Bjørg (2015). Family members’ lived experiences of everyday life after intensive care treatment of a loved one: a phenomenological hermeneutical study. Journal of Clinical Nursing (JCN). ISSN: 0962-1067. 25 (3-4). s 392 - 402. doi:10.1111/jocn.13059.
 • Frivold, Gro; Dale, Bjørg; Slettebø, Åshild (2015). Family members' experiences of being cared for by nurses and physicians in Norwegian intensive care units: A phenomenological hermeneutical study. Intensive & Critical Care Nursing. ISSN: 0964-3397. 31 (4). s 232 - 240. doi:10.1016/j.iccn.2015.01.006.
 • Frivold, Gro; Dale, Bjørg (2013). Sykepleieres opplevelser av å være i interaksjon med pårørende i intensivavdeling. Nordisk sygeplejeforskning. ISSN: 1892-2678. 3 (2). s 90 - 104.
 • Frivold, Gro; Moi, Ellen Benestad (2021). Krav om en kunnskapsbasert helsetjeneste? - å utdanne og beholde intensivsykepleiere.
 • Frivold, Gro; Lind, Ranveig; Ågård, Anne-Sophie; Åkerman, Eva; Fridh, Isabell; Alfheim, Hanne Birgit; Jensen, Hanne Irene (2021). Pårørende i intensivavdelingen under Covid-19 i Skandinavia.
 • Frivold, Gro (2021). Organdonasjon i intensivavdelingen, foredrag for ansatte ved intensivavdelingen.
 • Frivold, Gro; Moi, Ellen Benestad (2019). Erfarinsgsdeling fra helhetlig mastergrader.
 • Karlsen, Tor-Ivar; Frivold, Gro (2019). Family members’ reporting of anxiety and depression after intensive care units stay—a cross-sectional survey study.

Sist endret: 23.06.2021 09:06