Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Erlend Nuland Valen

Stipendiat

Jeg forsker på hvordan man kan forbedre kosthold og ernæring i fasen før unnfangelse gjennom en digital intervensjon kalt PREPARED. Jeg arbeider også som vitenskapelig assistent i andre prosjekter med primært fokus på automatisering av utsendelser av spørreskjemaer og systemer rundt dette. I tillegg er jeg involvert i utviklingen og vedlikehold av den digitale matdagboken myfood24 som brukes i flere prosjekter både på UiA og andre universiteter. Jeg er en del av det prioriterte forskningssenteret Lifecourse Nutrition.

Forskning

Jeg forsker på hvordan man kan forbedre kosthold og ernæring i fasen før unnfangelse gjennom en digital intervensjon kalt PREPARED.

Arbeidserfaring

01.08.19-31.07.20: Vitenskapelig assistent, Institutt for ernæring og folkehelse, UiA. Full stilling. 

01.08.20-dd: Doktorgradsstipendiat, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, UiA. 25% stilling som vitenskapelig assistent. 

Faglige interesser

Ernæring i svangerskapet

Kosthold blant barn og unge

Kostholdsmetoder

Prosjekter

PREPARED-prosjektet:

Vi vet lite om kosthold og livskvalitet hos unge voksne i Norge og om hva slags informasjon unge voksne trenger for å ta gode matvalg. Vi vet også lite om hvordan kosthold og levevaner i årene før man får barn har betydning for egen og eventuelle fremtidige barns helse. Målet med forskningsprosjektet PREPARED er å få mer kunnskap om dette. Deltakere i prosjektet er mellom 20 og 35 år og har ikke har egne barn. Man kan lese mer om prosjektet her.

Allmenn formidling

Studentkost: Studenters kosthold - Grunn til bekymring? Kostforum 2020. 2020-11-05

Vitenskapelige publikasjoner

  • Salvesen, Lorentz; Valen, Erlend Larsen; Wills, Andrew Keith; Hillesund, Elisabet Rudjord; Vik, Frøydis Nordgård; Engeset, Dagrun; Øverby, Nina Cecilie; Medin, Anine Christine (2023). Developmental origins of health and disease knowledge is associated with diet quality in preconception young adult men and women. Journal of Developmental Origins of Health and Disease. ISSN: 2040-1744. doi:10.1017/S2040174423000314.
  • Øverby, Nina Cecilie; Hillesund, Elisabet Rudjord; Helland, Sissel Heidi; Helle, Christine; Andrew Keith, Wills; Lamu, Admassu Nadew; Osorio, Natalie Garzon; Lian, Henrik; Ersfjord, Torunn; Van Daele, Wim; Bjørkkjær, Tormod; Valen, Erlend Larsen; Gebremariam, Mekdes; Grasaas, Erik; Kiland, Charlotte; Schwarz, Ulrica Von Thiele; Abel, Marianne Hope; Love, Penny; Campbell, Karen; Rutter, Harry; Barker, Mary Elizabeth; Vik, Frøydis Nordgård; Medin, Anine Christine (2023). Evaluating the effectiveness and implementation of evidence-based early-life nutrition interventions in a community setting a hybrid type 1 non-randomized trial – the Nutrition Now project protocol. Frontiers in Endocrinology. ISSN: 1664-2392. 13doi:10.3389/fendo.2022.1071489.
  • Valen, Erlend Nuland; Øverby, Nina Cecilie; Hardy-Johnson, Polly; Vik, Frøydis Nordgård; Salvesen, Lorentz; Omholt, Mona Linge; Barker, Mary Elizabeth; Hillesund, Elisabet Rudjord (2023). Lessons learned from talking with adults about nutrition: A qualitative study in the PREPARED project. Maternal & Child Nutrition. ISSN: 1740-8695. doi:10.1111/mcn.13540.
  • Valen, Erlend Larsen; Grasaas, Erik; Engeset, Dagrun; Salvesen, Lorentz; Skeie, Guri; Øverby, Nina Cecilie; Medin, Anine Christine (2023). Myfood24 på norsk: et selvadministrert digitalt 24-timers kostintervju. Norsk tidsskrift for ernæring (NTFE). ISSN: 1503-5034. 21 (2). s 13 - 22. doi:10.18261/ntfe.21.2.3.
  • Øverby, Nina Cecilie; Medin, Anine Christine; Valen, Erlend Larsen; Salvesen, Lorentz; Wills, Andrew Keith; Engeset, Dagrun; Vik, Frøydis Nordgård; Hillesund, Elisabet Rudjord (2021). Effectiveness of a digital dietary intervention program targeting young adults before parenthood: protocol for the PREPARED randomised controlled trial. BMJ Open. ISSN: 2044-6055. 11 (12). doi:10.1136/bmjopen-2021-055116.
  • Hillesund, Elisabet Rudjord; Øverby, Nina Cecilie; Valen, Erlend Larsen; Engeset, Dagrun (2020). Alcohol consumption among students and its relationship with nutritional intake: a cross-sectional study. Public Health Nutrition (PHN). ISSN: 1368-9800. 24 (10). s 2877 - 2888. doi:10.1017/S1368980020004450.
  • Valen, Erlend Larsen; Engeset, Dagrun; Øverby, Nina Cecilie; Hillesund, Elisabet Rudjord (2020). StudentKost: a cross-sectional study assessing college students’ diets: reason for concern?. Journal of Nutritional Science (JNS). ISSN: 2048-6790. 9doi:10.1017/jns.2020.33.

Sist endret: 30.10.2023 11:10