Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Erlend Malde

Universitetslektor

Universitetslektor

 
Kontor:
9I152 ( Universitetsveien 19, Kristiansand )

Erlend Malde er universitetslektor på Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder. Han underviser i skatterett på masterstudiet i regnskap og revisjon (MRR).

Malde jobber i tillegg som seniorskattejurist på Skattekontoret i Kristiansand. Her holder han på med en ph.d. om fradrag for inngående merverdiavigft. Doktoravhandlingen er delvis finansiert av Forskningsrådet.

Han har tidligere vært førstekonsulent/rådgiver i Finansdepartementets skattelovavdeling, dommerfullmektig og konstituert dommer ved Kristiansand tingrett, og advokat i Advokatfirmaet PwC og Advokatfirma Tofte.

Utvalgte publikasjoner

Malde, Erlend: Når tredjemann må ta regningen for konkursfesten - legalpant for boomkostninger ved tredjemannspant, Lov og Rett 07/2018 (DOI: 10.18261/issn.1504-3061-2018-07-03)

Malde, Erlend: Det enkle er ofte det beste – bortfall av tidligere ilagt tilleggsskatt etter nye opplysninger fra den skattepliktige, Skatterett 01/2019 (DOI: 10.18261/issn.1504-310X-2019-01-03)

Vitenskapelige publikasjoner

  • Malde, Erlend (2019). Det enkle er ofte det beste – bortfall av tidligere ilagt tilleggsskatt etter nye opplysninger fra den skattepliktige. Skatterett. ISSN: 0333-2810. 38 (1). s 39 - 50. doi:10.18261/issn.1504-310X-2019-01-03.

Ekspertområder

Sist endret: 3.04.2023 22:04