0
Hopp til hovedinnhold
 
Kontor:
I1042 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Administrativt senteransvarlig for det prioriterte forskningssenteret for mat og ernæring i et livssløpsperpektiv. 

Koordinering, oppfølgning, rapportering, kvalitetssikring, rådgivning og tilerettelegging av senteraktiviteter. 

Utdannelse:

 • Befalsskole for Sjørforsvaret
 • Idrett årstudium ved UiA
 • Utdannet fysioterapeut ved CVU-Vest, Danmark (Bsc)
 • Utdannet osteopat ved Høgskolen i Kristiania (Bsc)
 • Bevegelsesvitenskap ved NTNU (Msc)
 • Doktorgrad i e-helse ved UiA (PhD)
 • EVU kurs i ledelse ved UiA, herunder prosjektledelse og konflikthåndtering på arbeidsplassen.  

 

Forskning

Fysiologiske og biomekaniske målinger

Langvarig smerter og livskvalitet hos ungdom

Ernæring og måltidspraksis

 

Undervisning

Erfaring fra undervisning i grunnskolen, videregående skoler og universitet. Forelest i blant annet anatomi og fysiologi, sykdomslære og folkehelse

Faglige interesser

Helse / e-helse

Biomekanikk

Langrenn 

Smerte 

Livskvalitet

Anatomi og fysiologi

Ernæring 

Mestringstro 

Prosjekter

Testing av toppidrettsutøvere i langrenn ved Olympiatoppen midt-Norge i forbindelse med masteroppgaven. Rolle: Masterstudent 

PhD prosjekt innenfor e-helse - applikasjonen "iCan Cope". Prosjektet omhandler lamgvarige smerter og livskvalitet hos ungdom. Rolle: Doktorgradsstipendiat 

NFR finansiert prosjekt Matnyttig (Nutrition Now). Rolle: Administrativ forskningsstøtte 

NFR finansiert prorsjekt "Eatwell". Rolle: Administrativ forskningsstøtte 

 

Vitenskapelige publikasjoner

 • Sylte, Mari; Grasaas, Erik; Haraldstad, Kristin (2021). Living with pain in adolescence- a qualitative study. Sykepleien Forskning. ISSN: 1890-2936. 16doi:10.4220/Sykepleienf.2021.86940en.
 • Vik, Frøydis Nordgård; Grasaas, Erik; Polspoel, Maaike E. M.; Røed, Margrethe; Hillesund, Elisabet Rudjord; Øverby, Nina Cecilie (2021). Parental phone use during mealtimes with toddlers and the associations with feeding practices and shared family meals : a cross-sectional study. BMC Public Health. ISSN: 1471-2458. 21doi:10.1186/s12889-021-10757-1.
 • Sylte, Mari; Grasaas, Erik; Haraldstad, Kristin (2021). Å leve med smerter i ungdomstiden- en kvalitativ studie av ungdommers erfaringer. Sykepleien Forskning. ISSN: 1890-2936. 16doi:10.4220/Sykepleienf.2021.86940.
 • Grasaas, Erik; Helseth, Sølvi; Fegran, Liv; Stinson, Jennifer; Småstuen, Milada Cvancarova; Haraldstad, Kristin (2020). Health-related quality of life in adolescents with persistent pain and the mediating role of self-efficacy: a cross-sectional study. Health and Quality of Life Outcomes. ISSN: 1477-7525. 18 (19). doi:10.1186/s12955-020-1273-z.
 • Grasaas, Erik; Fegran, Liv; Helseth, Sølvi; Stinson, Jennifer; Martinez, Santiago; Lalloo, Chitra; Haraldstad, Kristin (2019). iCanCope With Pain: Cultural Adaptation and Usability Testing of a Self-Management App for Adolescents With Persistent Pain in Norway. JMIR Research Protocols. ISSN: 1929-0748. 8 (6). s 1 - 14. doi:10.2196/12940.
 • Grasaas, Erik; Hegge, Ann Magdalen; Ettema, Gerardus Johannes C; Sandbakk, Øyvind (2014). The effects of poling on physiological, kinematic and kinetic responses in roller ski skating. European Journal of Applied Physiology. ISSN: 1439-6319. 114 (9). s 1933 - 1942. doi:10.1007/s00421-014-2926-6.

Sist endret: 24.01.2022 10:01