Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
 
Kontor:
I2016 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Forskningsgruppeleder ROPE (Research in Outdoor- and Physical Education)

Fagkoordinator kroppsøving i grunnskolelærerutdanning

Jeg har jobbet flere år som lærer i videregående skole der jeg har undervist idrettsfag, kroppsøving og norsk. Fra 2011 til 2018 jobbet jeg som høgskolelektor og stipendiat på OsloMet, institutt for grunnskole- og faglærerutdanning, kroppsøvingsseksjonen. Jeg ble ansatt ved UiA mai 2018, og underviser og veileder grunnskolelærerstudenter i kroppsøving (syklus 2).

Forskning

Jeg disputerte april 2019. Tittelen på avhandlingen er: Konstitueringen av "kroppsøving" i undervisningspraksis. En diskursteoretisk studie av undervisningspraksiser i videregående skole. I avhandlingsarbeidet får jeg fram hvordan og hvorfor undervisningspraksis i kroppsøving foregår slik det gjøres. 

Kroppsøving og skolen er interesseområder for min forskning.

Prosjekter

I 2023 startet vi opp et prosjekt der vi undersøker "undervisnings- og vurderingsformer i kroppsøvingslærerutdanning"

Vitenskapelige publikasjoner

 • Aasland, Erik; Ørbæk, Trine (2023). Elevsentrert undervisning i dans. Et anerkjennende kroppsøvingsfag. ISBN: 9788202763343. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 7. s 165 - 185.
 • Moen, Kjersti Mordal; Aasland, Erik; Løndal, Knut (2023). Krenkelser og patologier i norsk kroppsøving - En kunnskapsgjennomgang. Et anerkjennende kroppsøvingsfag. ISBN: 9788202763343. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel.
 • Haugen, Tommy; Aasland, Erik (2022). Motorikkrelaterte begreper i læreplaner i kroppsøving 1922-2020. Motorikk i et didaktisk perspektiv. ISBN: 9788205563001. Gyldendal Akademisk. s 179 - 193.
 • Aasland, Erik; Engelsrud, Gunn (2021). Structural Discrimination in Physical Education. The “Encounter” Between the (White) Norwegian Teaching Content in Physical Education Lessons and Female Students of Color's Movements and Expressions. Frontiers in Sports and Active Living. ISSN: 2624-9367. 3s 1 - 11. doi:10.3389/fspor.2021.769756.
 • Borgen, Jorunn Spord; Løndal, Knut; Moen, Kjersti Mordal; Aasland, Erik; Lyngstad, Idar (2021). Lærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag på masternivå - muligheter og utfordringer. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis. ISSN: 2535-7697. 14 (3). s 58 - 79. doi:10.23865/up.v14.2486.
 • Aasland, Erik (2019). Kan kroppsøving forsvinne som skolefag?. Fremtidens kroppsøvingslærer. ISBN: 978-82-02-59214-1. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 10. s 190 - 207.
 • Aasland, Erik; Walseth, Kristin; Engelsrud, Gunn Helene (2019). The constitution of the ‘able’ and ‘less able’ student in physical education in Norway. Sport, Education and Society. ISSN: 1357-3322. 25 (8). s 479 - 492. doi:10.1080/13573322.2019.1622521.
 • Aasland, Erik; Walseth, Kristin; Engelsrud, Gunn (2017). The changing value of vigorous activity and the paradox of utilising exercise as punishment in physical education. Physical Education and Sport Pedagogy. ISSN: 1740-8989. 22 (5). s 490 - 501. doi:10.1080/17408989.2016.1268590.
 • Aasland, Erik; Engelsrud, Gunn (2017). «Det er lett å se hvem av dere som har god innsats» : om elevers innsats og lærerens blikk i kroppsøving. Journal for Research in Arts and Sports Education. ISSN: 2535-2857. 1 (3). s 5 - 17. doi:10.23865/jased.v1.889.
 • Aasland, Erik; Brøgger, Rein Magnus Jensen (2013). Klasseledelse i kroppsøving. Klasseledelse, fag og danning. ISBN: 978-82-05-42558-3. Gyldendal Akademisk. Kapittel 8. s 125 - 138.
 • Moen, Kjersti Mordal; Aasland, Erik; Løndal, Knut; Jordet, Arne Hilmar Nikolaisen Jordet; Hovi-Gulowsen, Kathrine; Abeslen, Kristian; Leirhaug, Petter Erik; Rustad, Hilde; Bjørke, Lars (2023). Et anerkjennende kroppsøvingsfag.
 • Aasland, Erik (2022). “Easy street” meets educational practices/values in Physical Education. Experiences from a one-year action research project.
 • Aasland, Erik; Engelsrud, Gunn (2022). Kunnskapsformer som kommer til uttrykk i lærerens undervisning i kroppsøving..
 • Aasland, Erik; Ørbæk, Trine (2022). Kroppslig læring og samspill ved bruk av dans som læringsaktivitet..
 • Moen, Kjersti Mordal; Aasland, Erik; Løndal, Knut (2022). Krenkelser og patologier i norsk kroppsøving – en målrettet kunnskapsoversikt over empirisk forskning i perioden 1990-2020..
 • Laxdal, Aron Gauti; Stenqvist, Thomas Birkedal; Aasland, Erik (2022). Utfordringer og muligheter knyttet til tilpasset undervisning i friluftsliv: En kvalitativ case-studie.

Sist endret: 20.04.2023 12:04