0
Hopp til hovedinnhold
 
Kontor:
I2016 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Vitenskapelige publikasjoner

 • Aasland, Erik (2019). Kan kroppsøving forsvinne som skolefag?. Fremtidens kroppsøvingslærer. ISBN: 978-82-02-59214-1. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 10. s 190 - 207.
 • Aasland, Erik; Walseth, Kristin; Engelsrud, Gunn Helene (2019). The constitution of the ‘able’ and ‘less able’ student in physical education in Norway. Sport, Education and Society. ISSN: 1357-3322. doi:10.1080/13573322.2019.1622521.
 • Aasland, Erik; Walseth, Kristin; Engelsrud, Gunn (2017). The changing value of vigorous activity and the paradox of utilising exercise as punishment in physical education. Physical Education and Sport Pedagogy. ISSN: 1740-8989. 22 (5). s 490 - 501. doi:10.1080/17408989.2016.1268590.
 • Aasland, Erik; Engelsrud, Gunn (2017). «Det er lett å se hvem av dere som har god innsats» : om elevers innsats og lærerens blikk i kroppsøving. Journal for Research in Arts and Sports Education. ISSN: 2535-2857. 1 (3). s 5 - 17. doi:10.23865/jased.v1.889.
 • Aasland, Erik; Brøgger, Rein Magnus Jensen (2013). Klasseledelse i kroppsøving. Klasseledelse, fag og danning. ISBN: 978-82-05-42558-3. Gyldendal Akademisk. Kapittel 8. s 125 - 138.
 • Aasland, Erik (2019). Kroppsøving som læringsfag i skolen.
 • Aasland, Erik (2019). Vurdering i kroppsøving.
 • Borgen, Jorunn Spord; Løndal, Knut; Lyngstad, Idar; Moen, Kjersti Mordal; Aasland, Erik (2019). Mastergrad i kroppsøving og idrettsfag – fra mulighet til krav.
 • Aasland, Erik (2019). Hvordan kan kroppsøvingslæreren bidra til elevenes læring i samsvar med gjeldende planverk?.
 • Aasland, Erik; Walseth, Kristin; Engelsrud, Gunn (2018). The Discursive Constitution of Student «Ability» in Physical Education.
 • Aasland, Erik; Walseth, Kristin; Engelsrud, Gunn (2018). Den diskursive konstitueringen av den "dyktige" og "mindre dyktige" elev i norsk kroppsøving.

Sist endret: 29.05.2019 11:05