0
Hopp til hovedinnhold
 
Kontor:
I2016 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Jeg har jobbet flere år som lærer i videregående skole der jeg har undervist idrettsfag, kroppsøving og norsk. Fra 2011 til 2018 jobbet jeg som høgskolelektor og stipendiat på OsloMet, institutt for grunnskole- og faglærerutdanning, kroppsøvingsseksjonen. Jeg ble ansatt ved UiA mai 2018, og underviser primært på PPU/lektorutdanning og GLU kroppsøving.

Forskning

Jeg disputerte april 2019. Tittelen på avhandlingen er: Konstitueringen av "kroppsøving" i undervisningspraksis. En diskursteoretisk studie av undervisningspraksiser i videregående skole. I avhandlingsarbeidet får jeg fram hvordan og hvorfor undervisningspraksis i kroppsøving foregår slik det gjøres. 

Kroppsøving og skolen er interesseområder for min forskning.

Prosjekter

I forlengelsen av at jeg i mitt avhandlingsarbeid problematiserer undervisnings- og vurderingspraksiser i kroppsøving ønsker jeg – i samarbeid med praksisfeltet – å undersøke hvordan lærere kan bidra til elevenes læring i samsvar med styringsdokumenter for faget. Jeg har innledet samarbeid med to kroppsøvingslærere i videregående skole der vi samarbeider om å utvikle en "ny" undervisnings- og vurderingspraksis (aksjonsforskning). 

Vitenskapelige publikasjoner

  • Borgen, Jorunn Spord; Løndal, Knut; Moen, Kjersti Mordal; Aasland, Erik; Lyngstad, Idar (2021). Lærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag på masternivå - muligheter og utfordringer. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis. ISSN: 2535-7697. 14 (3). s 58 - 79. doi:10.23865/up.v14.2486.
  • Aasland, Erik (2019). Kan kroppsøving forsvinne som skolefag?. Fremtidens kroppsøvingslærer. ISBN: 978-82-02-59214-1. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 10. s 190 - 207.
  • Aasland, Erik; Walseth, Kristin; Engelsrud, Gunn Helene (2019). The constitution of the ‘able’ and ‘less able’ student in physical education in Norway. Sport, Education and Society. ISSN: 1357-3322. 25 (8). s 479 - 492. doi:10.1080/13573322.2019.1622521.
  • Aasland, Erik; Walseth, Kristin; Engelsrud, Gunn (2017). The changing value of vigorous activity and the paradox of utilising exercise as punishment in physical education. Physical Education and Sport Pedagogy. ISSN: 1740-8989. 22 (5). s 490 - 501. doi:10.1080/17408989.2016.1268590.
  • Aasland, Erik; Engelsrud, Gunn (2017). «Det er lett å se hvem av dere som har god innsats» : om elevers innsats og lærerens blikk i kroppsøving. Journal for Research in Arts and Sports Education. ISSN: 2535-2857. 1 (3). s 5 - 17. doi:10.23865/jased.v1.889.
  • Aasland, Erik; Brøgger, Rein Magnus Jensen (2013). Klasseledelse i kroppsøving. Klasseledelse, fag og danning. ISBN: 978-82-05-42558-3. Gyldendal Akademisk. Kapittel 8. s 125 - 138.
  • Aasland, Erik (2019). Kroppsøving som læringsfag i skolen.
  • Aasland, Erik (2019). Vurdering i kroppsøving.
  • Borgen, Jorunn Spord; Løndal, Knut; Lyngstad, Idar; Moen, Kjersti Mordal; Aasland, Erik (2019). Mastergrad i kroppsøving og idrettsfag – fra mulighet til krav.

Sist endret: 5.06.2020 11:06