0
Hopp til hovedinnhold

Ephrem Taddesse

Førsteamanuensis

Førsteamanuensis

 
Kontor:
D3071 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )

Faglige interesser

Faglige og forskningsinteresser inkluderer: 

Vegteknologi,

Material teknologi for vegbygging,

geometrisk utforming,

Drift og vedlikehold av veger,

Ikke-destruktive undersøkelser og evaluering av vegdekketilstand,

Georadar (Ground Penetrating Radar -GPR),

Pavement Management System (PMS),

Kunstige intelligens (nevrale nettverk),

modellutvikling

Vitenskapelige publikasjoner

 • Taddesse, Ephrem (2017). Pavement Rutting Prediction Models for the coastal roads of southern Norway. Bearing Capacity of Roads, Railways and Airfield. ISBN: 9781138295957. CRC Press. Article. s 1375 - 1382.
 • Taddesse, Ephrem; Mork, Helge (2009). Pavement Performance Models For the Ethiopian Pavement Management System. Proceedings of the Fifth International Conference on Construction in the 21st Century Collaboration and Integration in Engineering, Management and Technology. ISBN: 00-000-0000-0. CITC-V. Information Systems. s 1266 - 1274.
 • Taddesse, Ephrem; Mork, Helge (2009). Roughness Progression Models by Regression and Artificial Neural Network Techniques. Bearing Capacity of Roads, Railways and Airfields. ISBN: 978-0-415-87199-0. CRC Press. Modeling & Methods of Functional Testing. s 521 - 530.
 • Taddesse, Ephrem (2017). skademekanismer og Tilstandsregistrering – Pavement Performance Criteria.
 • Taddesse, Ephrem (2017). Dimensjonering av veger i Norge 2017.
 • Taddesse, Ephrem (2016). Pavement Performance Criteria.
 • Taddesse, Ephrem (2016). Dimensjonering av veger i Norge.
 • Taddesse, Ephrem (2014). CENG 6307- Advanced Geometric Design of Highways and Airfields.
 • Taddesse, Ephrem (2013). Intelligent flexible pavement rutting prediction models: the case of Norwegian main road network.
 • Taddesse, Ephrem (2013). Pavement rutting prediction models using artificial neural network technique.
 • Taddesse, Ephrem (2011). Tilstandsutviklingmodeller for det norske vegnettet.

Sist endret: 8.09.2019 12:09

Send studiet på mail