Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Ellen Margrete Iveland Ersfjord

Postdoktor

 
Kontor:
N03021 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )

Faglige interesser

Medisinsk antropologi, barndomsstudier, fedmeforskning, e-helseforskning, folkehelseforskning, diabetesforskning, RCT'er, kosthold og ernæring for personer med utviklingshemming og andre sårbare grupper,  humorforskning og organisasjonsantropologi. 

Prosjekter

Digital oppfølging for unge voksne med diabetes type 1 ved Sørlandet sykehus HF (DIGPAS DIA)

Forprosjekt digitale pasientforløp – Et forprosjekt med mål om å systematisere bruk av pasienters erfaringskompetanse i spesialisthelsetjenesten (DIGPAS)

Retten til et helsefremmende kosthold for personer med utviklingshemming som bor i egen bolig under COVID-pandemien (HEL-KOST COVID)

Retten til et helsefremmende kosthold for personer med utviklingshemming (HEL-KOST II)

 

Utvalgte publikasjoner

Følling, Ingrid Sørdal; Oldervoll, Line Merethe; Hilmarsen, Christina Wikstrøm; Ersfjord, Ellen Margrete Iveland (2021). Exploring use of activity monitors for patients with obesity during weight-loss treatment - a qualitative study. BMC sports science, medicine and rehabilitation, s. 13-25.

Hansen, Julie; Ersfjord, Ellen Margrete Iveland (2021). The pen, the receiver and the pump: Exploring young children's experiences of having a parent with type 1 diabetes. Children & society. ISSN: 0951-0605. s 1 – 14.

Ersfjord E (2019): Sosiale og biologiske prosesser i fedme og vektregulering hos barn: Et kritisk blikk på ”det kompetente barnet”. Barn 1 2019: 95-109

Ersfjord E (2018): Taking children’s humor seriously: A study of humor in children diagnosed with obesity and the medicalization of body weight. Childhood 25(2): 189-202

Ersfjord E (2018): ’Look mommy, I’m eating the plate model!’ Biopedagogies and the coping with obesity through objectification. Sociology of health and illness 40(5): 793-806

Ersfjord E (2012): Pediatriens konstruksjoner av barn og barndom. I Tjora A (red): Helsesosiologi: Analyser av helse, sykdom og behandling. Gyldendal Akademisk, s. 177-193.

Ersfjord E (2008): Pasienten i den medisinske diskurs. I Tjora A (red): Den moderne pasienten. Gyldendal akademisk, s. 76-88.

Ersfjord, E (2007): Har du fått den berømte fingeren opp i rompa di? Jordens folk 42(3), s. 16-21

Vitenskapelige publikasjoner

 • Følling, Ingrid Sørdal; Oldervoll, Line Merethe; Hilmarsen, Christina Wikstrøm; Ersfjord, Ellen Margrete Iveland (2021). Exploring use of activity monitors for patients with obesity during weight-loss treatment - a qualitative study. BMC sports science, medicine and rehabilitation. ISSN: 2052-1847. 13doi:10.1186/s13102-021-00253-9.
 • Hansen, Julie; Ersfjord, Ellen Margrete Iveland (2021). The pen, the receiver and the pump: Exploring young children's experiences of having a parent with type 1 diabetes. Children & society. ISSN: 0951-0605. s 1 - 14. doi:10.1111/chso.12440.
 • Ersfjord, Ellen Margrete Iveland (2018). 'Look mommy, I'm eating the plate model!' Biopedagogies and coping with obesity through objectification. Sociology of Health and Illness. ISSN: 0141-9889. 40 (5). s 793 - 806. doi:10.1111/1467-9566.12726.
 • Ersfjord, Ellen Margrete Iveland (2018). Taking children's humor seriously: A study of humor in children diagnosed with obesity and the medicalization of body weight. Childhood. ISSN: 0907-5682. 25 (2). s 189 - 202. doi:10.1177/0907568218760379.
 • Ersfjord, Ellen M. Iveland (2012). Pediatriens konstruksjoner av barn og barndom. Helsesosiologi: Analyser av helse, sykdom og behandling. ISBN: 978-82-05-42414-2. Gyldendal Akademisk. Kapittel 9. s 177 - 193.
 • Ersfjord, Ellen M. Iveland (2008). Pasienten i den medisinske diskurs. Den moderne pasienten. ISBN: 9788205380974. Gyldendal Akademisk. Kapittel 4. s 76 - 88.
 • Johnsen, Hege Mari; Ersfjord, Ellen Margrete Iveland; Fangen, Kim (2023). Webinar: En ny måte å drive poliklinikk på.
 • Ersfjord, Ellen Margrete Iveland (2022). Forprosjektet DIGPAS: Digitale pasientforløp for personer med HIV.
 • Ersfjord, Ellen Margrete Iveland (2022). Prosjektet HEL-KOST - Retten til et helsefremmende kosthold for personer med utviklingshemming som flytter til og bor i egen bolig​.
 • Ersfjord, Ellen Margrete Iveland (2022). HELKOST COVID: Hvordan gikk det med personer med utviklingshemming da landet stengte?.
 • Ersfjord, Ellen Margrete Iveland (2022). Folkehelse og digital teknologi for personer med utviklingshemming.
 • Oldervoll, Line Merethe; Ersfjord, Ellen Margrete Iveland; Berge, Kim; Plasil, Tanja (2021). Cardio-vascular diseases among people with intellectual disabilities: rare, forgotten or overlooked?.

Sist endret: 30.01.2023 17:01