Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Ellen Margrete Iveland Ersfjord

Postdoktor

 
Kontor:
N03021 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )

Faglige interesser

Barndomsstudier, medisinsk antropologi, fedmeforskning, diabetesforskning, RCT'er, folkehelseforskning, humorforskning, organisasjonsantropologi, telemedisin og avanserte nye digitale medier. 

Prosjekter

Postdoktorprosjekt: Hva er barn med diabetes 1, pårørende og helsepersonell sine opplevelser av ”fjernkontroll” via videokonferanse og tilgjengelige pasientdata med spesialisthelsetjenesten, versus oppmøtebaserte kontroller i poliklinikk?

Utvalgte publikasjoner

Ersfjord E (2019): Sosiale og biologiske prosesser i fedme og vektregulering hos barn: Et kritisk blikk på ”det kompetente barnet”. Barn 1 2019: 95-109

Ersfjord E (2018): Fra ”å være feit” til ”å lide av fedme”: en etnografisk studie av barn i langvarig rehabilitering for fedme. Doktorgradsavhandling NTNU, 178 sider.

Ersfjord E (2018): Taking children’s humor seriously: A study of humor in children diagnosed with obesity and the medicalization of body weight. Childhood 25(2): 189-202

Ersfjord E (2018): ’Look mommy, I’m eating the plate model!’ Biopedagogies and the coping with obesity through objectification. Sociology of health and illness 40(5): 793-806

Ersfjord E (2018): Blimedno folkehelsekonferansen 2018. Bedre folkehelse for og med barn. Oppsummerende rapport. Regionalt senter for fedmeforskning og innovasjon, St. Olavs Hospital

Ersfjord E (red.) og Oldervoll L (2018) Evaluering av krefttilbudet ved LHL-klinikkene Røros. Rapport. LHL-klinikkene Røros

Ersfjord E (2012): Pediatriens konstruksjoner av barn og barndom. I Tjora A (red): Helsesosiologi: Analyser av helse, sykdom og behandling. Gyldendal Akademisk, s. 177-193.

Ersfjord E (2012): Barns tanker om ’et sunt liv’. Hvordan kan man involvere barn og unge i folkehelsearbeid? Erfaringer fra Blimedno-prosjektet. St. Olavs Hospital

Ersfjord E (2008): Pasienten i den medisinske diskurs. I Tjora A (red): Den moderne pasienten. Gyldendal akademisk, s. 76-88.

Ersfjord E (2007): Praksissfærene. En antropologisk studie av diagnostisering av magesmerter, kommunikasjon, papirflyt, kroppsdiskurs og humor i et akuttmottak på et norsk universitetssykehus. Hovedfagsoppgave, NTNU

Ersfjord, E (2007): Har du fått den berømte fingeren opp i rompa di? Jordens folk 42(3), s. 16-21

Vitenskapelige publikasjoner

 • Følling, Ingrid Sørdal; Oldervoll, Line Merethe; Hilmarsen, Christina Wikstrøm; Ersfjord, Ellen Margrete Iveland (2021). Exploring use of activity monitors for patients with obesity during weight-loss treatment - a qualitative study. BMC sports science, medicine and rehabilitation. ISSN: 2052-1847. 13doi:10.1186/s13102-021-00253-9.
 • Hansen, Julie; Ersfjord, Ellen Margrete Iveland (2021). The pen, the receiver and the pump: Exploring young children's experiences of having a parent with type 1 diabetes. Children & society. ISSN: 0951-0605. s 1 - 14. doi:10.1111/chso.12440.
 • Ersfjord, Ellen Margrete Iveland (2018). 'Look mommy, I'm eating the plate model!' Biopedagogies and coping with obesity through objectification. Sociology of Health and Illness. ISSN: 0141-9889. 40 (5). s 793 - 806. doi:10.1111/1467-9566.12726.
 • Ersfjord, Ellen Margrete Iveland (2018). Taking children's humor seriously: A study of humor in children diagnosed with obesity and the medicalization of body weight. Childhood. ISSN: 0907-5682. 25 (2). s 189 - 202. doi:10.1177/0907568218760379.
 • Ersfjord, Ellen M. Iveland (2012). Pediatriens konstruksjoner av barn og barndom. Helsesosiologi: Analyser av helse, sykdom og behandling. ISBN: 978-82-05-42414-2. Gyldendal Akademisk. Kapittel 9. s 177 - 193.
 • Ersfjord, Ellen M. Iveland (2008). Pasienten i den medisinske diskurs. Den moderne pasienten. ISBN: 9788205380974. Gyldendal Akademisk. Kapittel 4. s 76 - 88.
 • Oldervoll, Line Merethe; Ersfjord, Ellen Margrete Iveland; Berge, Kim; Plasil, Tanja (2021). Cardio-vascular diseases among people with intellectual disabilities: rare, forgotten or overlooked?.
 • Ytterhus, Borgunn; Pape, Kristine; Oldervoll, Line Merethe; Ersfjord, Ellen Margrete Iveland (2020). Blikk på barn.
 • Ersfjord, Ellen Margrete Iveland (2019). Barneperspektivet i folkehelsearbeid.
 • Ersfjord, Ellen Margrete Iveland (2019). Children’s views of how living in a rural community affect children’s public health.
 • Ersfjord, Ellen Margrete Iveland (2019). Blimedno og barneperspektivet i folkehelsearbeid.

Sist endret: 4.01.2021 11:01