0
Hopp til hovedinnhold

Ellen Margrete Iveland Ersfjord

Postdoktor

 
Kontor:
N03021 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )

Faglige interesser

Barndomsstudier, medisinsk antropologi, fedmeforskning, diabetesforskning, RCT'er, folkehelseforskning, humorforskning, organisasjonsantropologi, telemedisin og avanserte nye digitale medier. 

Prosjekter

Postdoktorprosjekt: Hva er barn med diabetes 1, pårørende og helsepersonell sine opplevelser av ”fjernkontroll” via videokonferanse og tilgjengelige pasientdata med spesialisthelsetjenesten, versus oppmøtebaserte kontroller i poliklinikk?

Utvalgte publikasjoner

Ersfjord E (2019): Sosiale og biologiske prosesser i fedme og vektregulering hos barn: Et kritisk blikk på ”det kompetente barnet”. Barn 1 2019: 95-109

Ersfjord E (2018): Fra ”å være feit” til ”å lide av fedme”: en etnografisk studie av barn i langvarig rehabilitering for fedme. Doktorgradsavhandling NTNU, 178 sider.

Ersfjord E (2018): Taking children’s humor seriously: A study of humor in children diagnosed with obesity and the medicalization of body weight. Childhood 25(2): 189-202

Ersfjord E (2018): ’Look mommy, I’m eating the plate model!’ Biopedagogies and the coping with obesity through objectification. Sociology of health and illness 40(5): 793-806

Ersfjord E (2018): Blimedno folkehelsekonferansen 2018. Bedre folkehelse for og med barn. Oppsummerende rapport. Regionalt senter for fedmeforskning og innovasjon, St. Olavs Hospital

Ersfjord E (red.) og Oldervoll L (2018) Evaluering av krefttilbudet ved LHL-klinikkene Røros. Rapport. LHL-klinikkene Røros

Ersfjord E (2012): Pediatriens konstruksjoner av barn og barndom. I Tjora A (red): Helsesosiologi: Analyser av helse, sykdom og behandling. Gyldendal Akademisk, s. 177-193.

Ersfjord E (2012): Barns tanker om ’et sunt liv’. Hvordan kan man involvere barn og unge i folkehelsearbeid? Erfaringer fra Blimedno-prosjektet. St. Olavs Hospital

Ersfjord E (2008): Pasienten i den medisinske diskurs. I Tjora A (red): Den moderne pasienten. Gyldendal akademisk, s. 76-88.

Ersfjord E (2007): Praksissfærene. En antropologisk studie av diagnostisering av magesmerter, kommunikasjon, papirflyt, kroppsdiskurs og humor i et akuttmottak på et norsk universitetssykehus. Hovedfagsoppgave, NTNU

Ersfjord, E (2007): Har du fått den berømte fingeren opp i rompa di? Jordens folk 42(3), s. 16-21

Forskningsgrupper

Sist endret: 4.01.2021 11:01